Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ibrányi András – Dorogi Zoltán Tervezési menedzserek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ibrányi András – Dorogi Zoltán Tervezési menedzserek"— Előadás másolata:

1 Ibrányi András – Dorogi Zoltán Tervezési menedzserek
A as időszak fejlesztéspolitikája Ibrányi András – Dorogi Zoltán Tervezési menedzserek

2 EURÓPA 2020 Stratégia

3 EURÓPA 2020 Stratégia Miért kell EURÓPA 2020 stratégia?
Világválság hatásai Strukturális hiányosságok (K+F, IKT, üzleti környezet) Alacsony foglalkoztatási ráta Öregedő társadalom Gazdaságok összefonódása Spekulatív pénzügyi piacok Éghajlati és erőforrás-felhasználási kihívások

4 EURÓPA 2020 Stratégia Intelligens növekedés Fenntartható növekedés
Oktatás Kutatás és innováció Digitális társadalom Fenntartható növekedés Alacsony co2 kibocsátású, versenyképesebb gazdaság Környezetvédelem, környezetbarát technológiák Hatékony és intelligens villamosenergia-hálózatok Uniós hálózatok kihasználása vállalkozások érdekében Üzleti környezet javítása (KKV) Fogyasztók támogatása Inkluzív növekedés Több munkahely, jobb állások Készségek és képzés fejlesztése (emberek képesek legyenek intelligens döntést hozni) Munkaerőpiac és jóléti rendszerek modernizálása Növekedés előnyeinek területi terítése

5 EURÓPA 2020 Stratégia Célkitűzések Célok egymást is erősítik!!!
Foglalkoztatás: 20 és 64 év közötti korosztály 75 %-ának foglalkoztatása (HU: 75 %) Innováció: EU-s GDP 3 %-át K+F-re kell fordítani (HU: 1,8 %) Éghajlatváltozás: 20/20/20 klíma/energia célkitűzések elérése, azaz üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20-os csökkentése 1990-es szinthez képest; megújuló energiaforrások felhasználásának 20 %-os növelése végfelhasználók tekintetében; energiahatékonyság 20 %-os javítása (10/14,65) Oktatás: lemorzsolódási arány 10 % alatt tartása, év közötti korosztály 40 %-nak felsőfokú (vagy azzal egyenértkű) végzettségének biztosítása (HU: 10 %, 30,3 %) Szegénység elleni küzdelem: legalább 20 millió ember kiemelése a szegénység vagy kirekesztés kockázataiból (HU: ) Célok egymást is erősítik!!! Kohéziós politika: célok teljesülését hivatott szolgálni!!!

6 Kohéziós politika Jelenlegi finanszírozási időszak: 2007-13
Következő finanszírozási időszak: Közös Stratégia Keret (KSK) Bizottsági rendeletjavaslat, mely október 6-án került előterjesztésre 5 alapra vonatkozikó közös szabályozás: Erfa, Esza, Ka, Emva, Európai Tengerügyi és Halászati Alap Külön rendeletek vonatkoznak az alapokra: Erfa, Esza, Ka, Emva, Európai Tengerügyi és Halászati Alap, Európai területi Együttműködés Elvek KSK-nak nemzeti, regionális, valamint helyi támogatásokkal kiegészülve, programokon keresztül kell kifejtenie hatását Uniós szabályozással, stratégiával való összhang Bizottság-tagállamok együttműködése Szubszidiaritás Arányosság elve: jelentéstétel/értékelésirányítás/ellenőrzés aránya a támogatásokhoz

7 Kohéziós politika Költségvetés: az Európai Tanács február 8-án hozott döntése alapján a források az alábbiak szerint kerülnek felosztásra: 1.a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért – 141 mrd Euró 1.b Gzadasági, társadalmi és területi kohézió – 367 Mrd Euró 2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások – 420 Mrd Euró 3. Biztonság és uniós polgárság – 17 Mrd Euró 4. Az EU mint globális szereplő – 66 Mrd Euró 5. Igazgatás – 69 Mrd Euró 6. Ellentételezések – 29 Mrd Euró

8 Kohéziós politika Tematikus célkitűzések
1) a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 2) az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása; 3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása; 6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 8) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 10) az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

9 Kohéziós politika Partnerségi szerződés
2014. január 1. – december 31. Partnerség elve KSK alapokból nyújtott összes támogatásra kiterjed Tartalma: Európa 2020-as stratégiával való összhangot biztosító rendelkezések Egyenlőtlenségek és fejlesztési szükségletek elemzése Programok előzetes értékelésének elemzése, melyek alátámasztják a tematikus célkitűzések kiválasztását Alapok várható főbb eredményei Támogatások indikatív elosztása Együttműködés főbb prioritásai Horizontális politikák, politikai célkitűzések Programok felsorolása, indikatív forrásfelosztással

10 2014-20-as időszak tervezése

11 Operatív program tervezése 2014-2020 I.
Elvek: Gazdaságfejlesztésre fordítandó források arányának növelése (60%) Termelés és foglalkoztatás erősítése Integrált tervezés Koncentrált forrásfelhasználás Bridge projektek Központi koordináció mellett működő decentralizált szervezetek Elsősorban vissza nem térítendő támogatások Közszféra kedvezményezettek egyszerűsített eljárásrendje Területiség elve (megyék szerepe)

12 Operatív program tervezése 2014-2020 II.
Operatív programok elkészítését az NGM-NTH koordinálja Határidő: február 28. OP 1. verzió OP-struktúra: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (ERFA) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (ERFA, ESZA) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (ERFA, KA) Koordinációs OP (KA) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (ERFA, KA) Vidékfejlesztés, halászat OP (EMVA, ETHA) Versenyképes Közép-Magyarország OP (ERFA) Terület- és Településfejlesztési OP – konvergencia régiók

13 Operatív program tervezése 2014-2020 III.
Ütemezés 2013. január – OP fő irányok, prioritások február 28. – OP 1. változat, OP-struktúra összhangja; június – OP 2.0, társadalmasításra szánt verzió; 2013 ősze – OP 3.0, EU tárgyalások, kész dokumentumok finomítása; Ágazati stratégiák kidolgozása párhuzamosan KOR IH (Koordinációs Irányító Hatóság): új szervezetként a Miniszterelnökség felügyelete alatt működik majd; IH-k: minisztériumok alá kerülnek (NFÜ megmarad vonatkozásában) Operatív programok előfeltétele az OTFK, valamint az MTFK megléte; OTFK felülvizsgálata: Felülvizsgálat felelőse: NGM Határidő: április 30. MTFK elkészítése: Felelős: NGM-NFM

14 Gazdaságfejlesztés Fejlesztési források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani: Minden OP kapcsolódik a gazdasághoz (közvetett kapcsolat) Gazdaságfejlesztési Program: Iparfejlesztés; Üzleti környezet fejlesztése; Kiemelt térségi fejlesztés: - Nagyvárosok fejlesztése, - Szabadvállalkozási zónák (47 országosan), - Balaton (Tisza/Duna?), - Helyi és kiemelt gazdaságfejlesztés, K+F; Infokommunikációs Technológia fejlesztése (IKT); Gyógyító/Egészséges Magyarország (turizmus); Kockázati tőke; Munkahelyvédelem (ESZA);

15 TOP 2014-2020 – Területi fejlesztések
Fejlesztési források 14%-a kerül területi alapon elosztásra ( ban ez az arány 30 % körül alakul) 2 Területi OP: - Közép-Magyarországi régió - Konvergencia régiók TOP várható egységei: Gazdaság és foglalkoztatás növelése ESZA típusú fejlesztések; MJV és agglomerációja fejlesztése Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések

16 MJV és agglomerációja fejlesztése (ITI)
Integrált Terület Beruházások (ITI): Egy vagy több OP különböző prioritási tengelyeinek támogatásai kombinálhatók az egy adott terület specifikus igényeihez illeszkedő integrált beruházások megvalósíthatósága érdekében. A lebonyolítás ez esetben az IH/KSZ felelőssége. Az ERFA források 5 %-át ITI keretében város- és térségének fejlesztésére kell fordítani. Megalapozása: IVS, területi stratégia; OP-k nevesítik az ITI-ket, indikatív keret is meghatározásra kerül.

17 Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések (CLLD)
Alulról jövő kezdeményezések megvalósítása: Bottom–up fejlesztési eszköz integrált helyi stratégiák támogatására a kohéziós politika területén, melyet mind az öt alap támogat. A lebonyolítás ez esetben a helyi akciócsoportok (HACS) felelőssége. Pénzügyi ösztönzők CLLD alkalmazása estén: 10 %-kal alacsonyabb nemzeti társfinanszírozás lehetősége, + 10 % támogatási intenzitás, ha a teljes prioritás CLLD-ből áll. Megalapozása: helyi fejlesztési stratégia (HVS).

18 Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Köszönöm a figyelmet! Ibrányi András Tervezési menedzser Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. Tel:


Letölteni ppt "Ibrányi András – Dorogi Zoltán Tervezési menedzserek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések