Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Települési vízgazdálkodás HARANGHY CSABA vezérigazgató Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Települési vízgazdálkodás HARANGHY CSABA vezérigazgató Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi."— Előadás másolata:

1 1 Települési vízgazdálkodás HARANGHY CSABA vezérigazgató Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Fővárosi Vízművek

2 2 146 év üzemeltetési tapasztalat változó politikai-gazdasági környezetben Jelentős felhalmozott szakmai tapasztalat és technológiai színvonal Kiemelkedő víziközmű szolgáltató a közép-európai térségben Számos technológiai fejlesztés Nemzetközi szakmai tapasztalat Fővárosi Vízművek Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

3 3 A Társaság főbb mutatói Csőhálózat hossza: 5 500 km Víztározó kapacitás: 1 nap Kutak száma: több mint 750 Napi kapacitás: 1 100 000 m 3 Üzemeltetett víztisztítóművek száma: 2 Üzemeltetett szennyvíztisztítók száma: 5 Ellátott lakosság: mintegy 2 millió ember Ellátási terület: több mint 700 km 2 Vízminőség ellenőrzések száma évente: 12 000 Munkavállalók száma: 1 600 1997: privatizáció 2012: visszavásárlás Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

4 4 Dunai árhullámok rekordtetőzései Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Harmad fokú árvizek gyakorisága növekszik „Százéves” árvizek 4 alkalommal az elmúlt 12 évben

5 5 Árvíznek kitett létesítményeknél (kutak, gyűjtőhálózat) elöntési és infiltrációs kockázatok Partiszűrés hatékonyságának romlása – új mederfelületek lépnek be a folyamatba – biofilm kialakulása időigényes Az elöntött területeken nehézkes logisztika Megelőző intézkedések fontossága – termelő telepek védelme, kockázatos telepek üzemből történő kivétele – árvízvédelmi intézkedések, kézikönyv Folyami „vízbőség” ellenére kapacitás korlátok Árvíz hatása a víztermelésre Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

6 6 Árvízi kockázatértékelés Az árvízvédelmi fejlesztések prioritásainak meghatározásánál az alábbi szempontokat kell értékelni: Elöntési kockázat: a kiemelt létesítmények kiesésének kockázatértékelése, védelmi szintek meghatározása. Az alacsonyabb szinten elöntött létesítmények magasabb prioritással szerepelnek. Vízbázis kapacitása és elhelyezkedése, távolsága a betáplálási pontoktól: A betáplálási pontokhoz közelebb elhelyezkedő és a vízellátásban nagyobb szerepet betöltő létesítményeket magasabb prioritással kell szerepeltetni  stratégiai vízbázisok védettsége Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

7 7 2013. évi árvíz tanulságai A kialakított intézkedési terv, az árvízvédelmi, megelőző üzemvédelmi intézkedések jól működnek Egyes helyeken az I. rendű védvonalaknál is jelentős védekezési munkálatok folytak  az I. rendű védvonalak szintje pár helyen alacsony  az I. rendű védvonallal védett területen levő termelési objektumok érintettségére is figyelni kell a jövőben LNV 0,3 m-rel nőtt, a Budapesttől északra eső területeken további 0,5 m-es „torlódás” volt tapasztalható  az északi vízbázisok kiemelten érinttetek  védelmi szintek emelése helyett medermorfológiai vizsgálatok, és a mederszűkület bővítése célszerű Javasolt a középtávú védelmi fejlesztési stratégia átgondolása és aktualizálása a megemelt MÁSZ-nak megfelelően Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

8 8 Növekvő aszályos időszakok Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A dunai kisvizes időszakok száma és hossza jelentősen megemelkedett az elmúlt 100 évben

9 9 2003. évi aszály Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu 2003-ban hosszú és jelentős aszály volt, aminek eleje a kritikusabb nyár végi időszakra esett A téli időszakban a víz lecsökkenő viszkozitása tovább csökkentette az elérhető vízmennyiséget

10 10 Az alacsony vízállás miatt a kutak túlterhelésének nagyobb a kockázata Az alacsony vízszint miatt jelentősen lecsökkenő kapacitások  „békeidőben” nagyobb kapacitástartalék fenntartása szükséges Megnövekvő vízminőségi, főleg mikrobiológiai kockázatok  háttérvizek jelentősége nő Megelőzés szerepe kiemelt az üzemeltetésben – felkészülés az aszályos időszakokra, intézkedési terv, kisvízállási kézikönyv Aszály hatása a víztermelésre Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

11 11 Elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba csapadékvíz bevezetés tilos Elválasztott rendszerű szennyvízhálózat esetén a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep nem csapadékvízre van méretezve A csapadékvizet a keletkezés helyén kell hasznosítani (zöldfelületek csökkenése miatt nehézkes) Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése lehet nyitott, vagy zárt rendszerű Csapadékvíz csatornahálózatba történő bekötésének ellenőrzése füstöléssel Esővíz elvezetése Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

12 12 Szennyvízhálózat méretezése szárazidei csúcsra történik Jelentős csapadék esetén a szennyvíztisztító telep biológiája kimosódik, csökken a tisztítási kapacitás Átemelők problémái: vészmaxon működik kiöntés (közegészségügyi és higiénés problémák) üzemeltetési költség növekedése Csatorna fedlapok felemelkedése a csapadékvíz miatt „buzgárok” Csatorna fedlapok felemelése a fogyasztók által, itt eresztik le a csapadékvizet Károkozás Szennyvízátemelők problémái Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

13 13 Vízgazdálkodási kihívások a hálózatüzemeltetés terén - tűzcsapok Fővárosi Vízművek Rt. www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Csökkenő vízfogyasztás  csökkenő áramlási sebességek  vízminőségi kockázat Megoldás lehet: átmérőcsökkentés, de a külső oltóvíz igényt biztosítani kell! Tűzcsapok száma folyamatosan nő az üzemeltetett hálózaton (szigorodó tűzvédelmi szabályozás miatt) Jogszabályi elvárások: o féléves ellenőrzés, felülvizsgálat o fellelt rendellenességek javítása

14 14 Fővárosi Vízművek Rt. www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Vízgazdálkodási kihívások a hálózatüzemeltetés terén - közkutak Közkút, ivókút Innováció: ivócsap Közterületi vízvételezés o ivóvíz biztonsági kérdések o jogszabályi környezet  létesítésről, megszüntetésről dönt: települési önkormányzat (illetékes közegészségügyi szakhatóság hozzájárulásával)  vízdíjfizető: települési önkormányzat

15 15 Fővárosi Vízművek Rt. www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Vízgazdálkodási kihívások a hálózatüzemeltetés terén - vízmérők Jogszabályi környezet o 4 éves hitelesítési előírás főmérők esetében Lejárt hitelességű mérők cseréje során: javítás, felújítás vs. új mérő beszerzés Mérő manipulálás o illegális vízvételezések felderítése o mérők egyedi azonosítása (vonalkód) Okos mérők

16 16 Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Haranghy Csaba vezérigazgató Budapest XIII., Váci út 23-27. Postacím: 1325 Budapest, Pf. 355 TEL: +36 1 465 2944 Csaba.Haranghy@vizmuvek.hu WEB: www.vizmuvek.hu


Letölteni ppt "1 Települési vízgazdálkodás HARANGHY CSABA vezérigazgató Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések