Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kivitelezők és saját munkavállalók számára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kivitelezők és saját munkavállalók számára"— Előadás másolata:

2 Kivitelezők és saját munkavállalók számára
OKTATÁSI ANYAG Kivitelezők és saját munkavállalók számára JSA – Munkafolyamat veszélyelemzés LMRA – Munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés STOP CARD – Nem biztonságos cselekedet vagy körülmény esetében avatkozz be Életvédelmi Szabályokhoz kapcsolódó program

3 Üzenet a vezérigazgatótól
2014 január 1-én bevezettük az Életvédelmi Szabályokat, melyre azóta is kiemelt figyelmet fordítunk és annak betartását segítő programokat (leesés védelmi projekt, LOTO projekt) indítottunk. Szilárd meggyőződésem, hogy jó irányba haladunk annak érdekében, hogy elérjük az eredetileg kitűzött célunkat, a balesetmentességet. A munkatársaink és a MOL telephelyein dolgozó vállalkozók alkalmazottjainak körében egyaránt határozottan javult a fegyelmezettség a legfontosabb biztonsági szabályok betartásában. Ez a pozitív változás nem sikerült volna az Önök, a Ti segítségetek nélkül. Ezt a pozitív irányt megtartva és az eredeti cél megvalósulását szem előtt tartva indítjuk el a „Munkafolyamat veszélyelemzés – JSA”, a „Munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés – LMRA” és a „STOP CARD” programok kampányát. Szeretném kiemelni, hogy ezen programok is az „Életvédelmi Szabályoknak” való megfelelést támogatják. Üzenetem lényege egyszerű: az életvédelmi szabályok betartásával és betartatásával életeket menthetünk mely szándékunkat ezen programok bevezetésével is ki szeretnénk hangsúlyozni. Molnár József A MOL-csoport vezérigazgatója

4 Mi a „Munkafolyamat veszélyelemzés - JSA”?
A „Job Safety Analysis” (munkafolyamat veszélyelemzés) az olaj- és gáziparban használt számos veszélyazonosító módszerek egyike, mely a munkafolyamat egyes lépéseihez kapcsolódó veszélyek azonosítására, csökkentésére vagy megszűntetésére szolgál. A JSA segítséget nyújt, plusz információt szolgáltat az engedélykiadóknak az elvégzendő munka veszélyeiről és azokra hozott megelőző intézkedésekről. A JSA megléte nem helyettesíti a munkaengedélyt, az csak további hasznos információkkal (munkaengedélyezőnek és a munkát végzőknek) kiegészíti azt.

5 Mikor kell és mikor nem JSA-t készíteni?
JSA-t a munkaengedélyezés előtt kell elkészíteni és kötelezően alkalmazandó mind a saját, mind pedig a kivitelező munkavállalók számára!!! JSA-t kell készíteni: EBK szempontból kritikus tevékenységekre, ha az elvégzendő munkafolyamat a munkautasításban leírtaktól el fog térni, minden új munkautasítás készítésekor és annak módosításakor, JSA-t nem kell készíteni, ha: van a munkafolyamatra kidolgozott munkautasítás, készült a tevékenységet is magába foglaló EBK terv, emelési terv, üzemzavaros (azonnali) besorolású munkák esetében.

6 EBK szempontból kritikus tevékenységek, melyek esetében szükséges JSA-t készíteni
beszállással járó munka; tűzveszéllyel járó munka; veszélyes készülékek elsődleges megbontása, technológiai rendszer nyomás alatti részeinek megbontásával járó munkák, vészátfejtések – minden olyan tevékenység, amikor a veszélyes anyag szabadba kerülésével számolni lehet; technológiai rendszerek vegyszeres tisztítása, melynek során a vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése kötelező; be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett illetve víz alatt végzett munka, amennyiben nincs kiépített műszaki védelem; magas nyomású tisztítás; vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés, amennyiben veszélyeztetik egymás biztonságos tevékenységét; egyéb, különösen megnövekedett kockázatú vagy különleges feltételek között végzett munkák (különösen a földmunka, fóliasátor alatt, műanyag alagútban vagy bármely más módon lehatárolt területen, inertizált légkörben) az üzemeltető egyedi döntése alapján.

7 Mi a „Munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés - LMRA”?
Az LMRA (munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés) egy a munkavégzők által elkészített értékelés, mely során meggyőződnek arról, hogy a tervezett munka a helyszíni adottságok, a létszám, a felkészültség, a munkaeszközök és a védőeszközök figyelembe vételével biztonságosan elvégezhető. Az LMRA a munkavégzés helyszínén a munkát végző munkavállalók bevonásával (az érvényes munkaengedély birtokában) készül el, mely folyamatot a helyszíni irányító fogja össze. LMRA-t kell készíteni: minden írásban (MeFTIR-ből vagy tömbből) kiadott munkaengedély mellé, melyet a munkaengedéllyel együtt a munkavégzés helyszínén kell tartani.

8 A JSA és az LMRA alkalmazásának előnye
Segítséget nyújtanak az elvégzendő munka veszélyeivel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban – a munkavégzők gyakran több információval rendelkeznek a saját tevékenységükkel kapcsolatos veszélyekről, mint a munkát engedélyezők. Rutin munkák megkezdése előtt felfrissítik a munkavégzés, az alkalmazott munkaeszközök és a munkakörnyezet jelentette veszélyekkel és megelőző intézkedésekkel kapcsolatos ismereteket. Új munkafolyamat, vagy bejáratott gyakorlattól való eltérés esetén segítenek a veszélyek áttekintésében és a megelőző intézkedések megfogalmazásában. Minden munkavállaló bevonásra kerül az értékelési folyamatba, melyet aláírásukkal hitelesítenek.

9 Munkafolyamat /JSA és LMRA/
Igény merül fel munkavégzésre A munkát végző JSA-t készít (amennyiben szükséges) A munkairányító munkaengedélyért jelentkezik (JSA szükségessége esetén azt is magával viszi) Az engedélykiadó átolvassa a JSA-t és annak figyelembe vételével kiadja a munkaengedélyt A munkavégzők felvonulnak a munkaterületre A munkavégzők LMRA-t készítenek és azt követően megkezdik a munkát

10 JSA tartalmi elmei és kitöltése

11 Rövid példa a JSA készítéséhez
Feladat: 5 m magas munkaszinttel állvány építése 1. A munkát lépésekre kell bontani 2. Azonosítani kell minden lépés kockázatait 3. Megelőző intézkedést kell azonosítani minden lépéshez Állványépítés, bontás Jogosulatlan belépés a munkaterületre Szalaggal a munkaterület körbekerítése és kitáblázása Építés vagy bontás alatt álló állványzat feldőlése Szerelési utasítás követése az építés vagy a bontás során, megfelelő alapozás (egyenetlen talajon), magasságok függvényében oldaltámaszok vagy kirögzítési pontok használata Az állvány építését vagy bontását végző személyek leesése az állvány a munkavégzés során Szabványos elemek használata az állvány építésekor, rögzített létrák és lépcsők használata, állványon munkát végzők részére teljes testheveder viselése energiaelnyelős kötéllel és kikötési pont (lehetőleg fej felett) használata., a kiépített szinteken 1m magas 3 soros szabványos korlát kiépítése Leeső tárgyak okozta sérülések Kiépített állványszint esetében bokaléc használata, építési területen munkavédelmi sisak kötelező használata, szereléshez használt munkaeszközök tároló dobozban vagy övben történő tárolása Állványzat szerelése közben kézsérülések A munka jellegének megfelelő mechanikai sérülések ellen is védő védőkesztyű viselése a szerelés során.

12 Mit kell ellenőrizni az LMRA készítése során? - MINTA -
Annak ellenőrzése, hogy a munkaengedélyben foglaltakat megértették Szükséges személyi feltételek ellenőrzése (létszám, képzettség) Szükséges védőeszközök megléte A teljes munkacsapat vegyen részt az LMRA készítésében Az elkészült LMRA-t minden munkavégző írja alá a nyomtatványt Szükséges tárgyi feltétel megléte Munkakörnyezet megfelelősége Szükséges energiaiozoláció megléte

13 Felelősségek Vezetőként: ismerje a JSA és az LMRA célját;
biztosítsa a balesetmentes munkavégzéshez a szükséges munkaeszközöket, védőeszközöket és a megfelelően felkészített (szakmai és EBK szempontból) munkavállalókat, hogy a JSA és az LMRA során ne legyen negatív észrevétel ami akadályozná a munkavégzést; követelje meg és rendszeresen ellenőrizze, hogy minden szükséges esetben elkészülnek e a JSA-k és LMRA-k.

14 Felelősségek Munkairányítóként: ismerje a JSA és az LMRA célját;
vezesse, irányítsa a JSA-k és az LMRA-k készítését minden érintett munkavállaló bevonásával, részvételével; beszéljék át a veszélyeket és megelőző intézkedéseket még abban az esetben is, ha rutin munkavégzésről van szó és a JSA vagy a munkautasítás már korábban elkészült az adott tevékenységre; JSA egy példányát adja át a munkaengedély igénylésekor az engedélyt kiadónak, amikor annak elkészítése szükséges; amennyiben a munkavégzés közben változás áll be a JSA-ban vagy az LMRA-ban leírtakhoz képest, akkor az értékelést újra el kell végezni.

15 Felelősségek Munkavállalóként:
vegyen részt a JSA és az LMRA elkészítésében; aláírásával igazolja, hogy részt vett az adott munkára készített JSA, valamint adott munkanapra készített LMRA kidolgozásában és megértette az abban foglaltakat (munkafolyamatok, veszélyek, védekezés módja – védőeszközök – munkakörnyezet); a munkavégzése során vegye figyelembe a JSA-ban és LMRA-ban megfogalmazottakat; amennyiben a munkavégzés közben változás áll be a JSA-ban vagy az LMRA-ban leírtakhoz képest, akkor azt jelentse a helyszíni irányítónak.

16 szükség esetén készítse el a
Szánjon rá időt, gondolja át a munkát, szükség esetén készítse el a JSA-t és az LMRA-t

17 STOP CARD /Stop kártya/
NE MENJEN EL MELLETTE, AVATKOZZON BE! A „STOP CARD” az Életvédelmi Szabályokhoz kapcsolódó program

18 Mi a STOP CARD? A korábban bevezetett Életvédelmi Szabályok közül az 10. (utolsó) szabályra („Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be!”) épülő program, mely a másik 9 szabály betartása mellett, azok betartatására hívja fel a figyelmet. A MOL Csoport működési területein mindenkinek kötelessége a nem biztonságos munkafeltételeket jelezni és a nem biztonságos munkavégzés esetén beavatkozni. A „STOP CARD” egy olyan eszköz a munkavállalók – elsősorban a vállalkozók - kezébe, ami lehetőséget ad számukra is az előző pontban leírt nem biztonságos körülmények és munkavégzések jelzésére (papír vagy elektronikus formában). Közös érdekünk, hogy mindenki balesetmentes munkakörnyezetben és biztonságos munkafolyamatok alkalmazásával tudjon a MOL Csoport telephelyein munkát végezni!

19 Folyamatleírás(STOP CARD)
Veszélyes helyzet észlelése Azonnali beavatkozás mely segít megakadályozni a sérülést vagy üzemzavart A veszélyes helyzet (cselekedet vagy körülmény) jelentése „STOP CARD”-ok rendszeres (legalább heti rendszerességgel) elemzése Javító intézkedések meghatározása és végrehajtása

20 Hogyan kell használni? Kinek: Mikor: Hol:
MOL saját és leányvállalati munkavállalói, Beszállítók munkavállalói. Hol: MOL saját telephelyein, technológiáin, épületein történő munkavégzéseknél. Mikor: Minden nem biztonságos körülmény vagy cselekedet jelentésekor.

21 A „Stop CARD” segítségével történő bejelentés
Használjon nyomtatott „STOP CARD”-ot és dobja be a munkahelyén kihelyezett „STOP CARD” gyűjtőbe

22 Mit kell rögzíteni a STOP CARD-on
Életvédelmi szabályszegés történt e? Megfigyelés típusának kiválasztása Jelzés megtörténik e az érintett munkavégzők vagy terület tulajdonos felé és ott a munkavégzés leállításra került e? Megfigyelés valamint a megtett vagy javasolt javító intézkedés leírása (olvashatóan) Megfigyelést tevő adatai, a dátum és a pontos helyszín megjelölése

23 Felelősségek (STOP CARD)
Munkairányítóként: ismerje meg a Stop CARD célját, folyamatát; támogassa a Stop CARD rendszer működését; járjon el személyes példamutatással (Stop CARD alkalmazásában és a balesetmentes munkavégzésben) a munkaterületen; ösztönözze az irányítása alatt dolgozó munkavállalókat, hogy ha nem biztonságos munkavégzést vagy cselekedetet látnak, akkor késlekedés nélkül avatkozzanak be; saját munkavégzés esetén hagyják abba vagy állítsák le a munkavégzést; más munkáltatóhoz tartozó munkavállalók vagy munkaterület esetén a nem megfelelőséget jelezzék a munkavégzők és a terület tulajdonosa (MOL) felé.

24 Felelősségek (STOP CARD)
Munkavállalóként: ismerje meg a Stop CARD célját, folyamatát; a munkavégzés során tartsa be a szabályokat és nem megfelelőség (munkafolyamat vagy munkakörnyezet) esetén jelezze azt a helyszíni munkairányítónak vagy a munkavégzésben érintett más munkáltató munkavállalóinak; az észrevételeiről (nem biztonságos cselekedetek és munkakörülmények) töltsön ki egy STOP CARD-ot és dobja be azt a legközelebbi gyűjtőládába.

25 NE MENJEN EL MELLETTE, AVATKOZZON BE.

26 balesetmentes munkavégzést kívánunk!
Köszönjük a figyelmet, balesetmentes munkavégzést kívánunk!


Letölteni ppt "Kivitelezők és saját munkavállalók számára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések