Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kohéziós politika lehetőségei Magyarországon két évvel a belépés után és héttel az első teljes pénzügyi tervezési ciklus vége előtt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kohéziós politika lehetőségei Magyarországon két évvel a belépés után és héttel az első teljes pénzügyi tervezési ciklus vége előtt."— Előadás másolata:

1 A kohéziós politika lehetőségei Magyarországon két évvel a belépés után és héttel az első teljes pénzügyi tervezési ciklus vége előtt

2 Évfordulók 2007: –50 éves a Római Szerződés –20 éves a középtávú tervezés – 5 éves az euró

3 A hagyományos költségvetési vita állandó konfliktussal járt. Ezért 1988 óta a kereteket Intézményközi Megállapodások rögzítik “Puha törvény” – nincs benne a szerződésben Nemcsak pénzügyi keretekről szól, hanem jogforrás is. Intézményközi megállapodás

4 NYERETESEK ÉS VESZTESEK 2002-BEN - ÁLLAMONKÉNT In MIL EUR

5 NYERTESEK ÉS VESZTESEK 2002-BEN EGY FŐRE VETÍTVE In EUR

6

7

8 A feladathoz képest kevés a forrás A szűkös pénzügyi eszközök intelligensen és hatékonyan legyenek koncentrálva, a lehető legnagyobb európai többletérték elérése érdekében.

9 Az előző parlament hagyatéka EP kiadás indoka: hozzáadott érték –Szolidaritás? (nem szerepel, mint érv!) Az alkotmány szellemében * Öt éves időkeret * A 2013 terjedő mg. kifizetések terve nem kötelező * Kötelezettség vállalás és kifizetés aránya nem érthető * Az EDF bekerül a költségvetésbe * Általános korrekciós mechanizmus *

10 A COM(2004) 487 két részlete Other proposals will follow, covering areas including external relations, environment, research, and freedom, security and justice. These proposals make concrete the principles contained in the February Communication: they pursue clear political objectives; they offer real added value; they reflect a process of simplification and respect principles of good governance. Many of these proposals are now ready.

11 A holland elnökség menetrendje A Bizottság javaslata (2004 közepe) Egyetértés az elvekben 2004 december A tárgyalások befejezése 2005 (2006 tavasz) Tartalmi kérdések A Prodi Bizottság szövege alapján A szükségletekről és nem a számokról Óvatosan…

12 A pénzügyi keretterv születése 2004. feb. 26. Az Európai Bizottság: Közös jövőnk építése júl. 14. Az Európai Bizottság: A kohéziós politika reformja 2005. jún. 8. Az Európai Parlament állásfoglalása: Böge jelentés jún. 17. A luxemburgi elnökség javaslata: kudarc dec. 1. Az Európai Parlament megerősíti a Böge jelentést dec. 5. A brit elnökség első javaslata: kudarc dec. 14. A brit elnökség második javaslata. dec. 17. Az Európai Tanács megállapodása 2006. jan. 11. Az Európai Parlament (COBU) elutasítja a Tanács javaslatát. IIA felmondás? jan. 23. Háromoldalú intézményközi tárgyalások kezdete február Az Európai Bizottság új javaslata ápr. 04. Felszabadultunk: Megállapodás a trialógusban máj. 17. A Pénzügyi Keretterv aláírása

13

14

15 Kötelezettségvállalások

16 Kötelezettségvállalások

17 Remények és eredmények Pénzügyi keretterv –Kötelezettségek - kifizetések Éves költségvetések –Kötelezettségek – kifizetések Tényleges felhasználás 1,09 – 1,01 – 0,98

18

19 El nem költött pénzek 2005-ben a tagállamok a strukturális támogatások 32641 milliós teljes keretéből nem használtak fel 58 millió eurót (0,2%). Az előcsatlakozási stratégia 3428 millió eurós keretéből 463 millió eurót (13,5%) nem költöttek el. A felhasználás Európa szerte javul: éles lesz a verseny.

20 A SIKER TITKA Strukturális hiányosságok listája régiónként Hosszú távú stratégia régiónként A környezetvédelmi megfontolások Az elmaradt térségek felemelése Programíró kapacitás fejlesztése, programmenedzselés régiónként MINDEZ 2004-2006 FELADATA

21

22

23

24

25 Konvergencia célkitűzés 81,7% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (251,3 milliárd euró ) Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritások Előirányzatok Európai Területi Együttműködés célkitűzés 2,5% (7,8 milliárd euró) Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás célkitűzés 15,8% (48,79 milliárd euró) Kohéziós politika, 2007-2013 3 célkitűzés Költségvetés: 307,6 md euró (az EU GNI 0,37%-a) Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok  innováció  környezetvédelem/ kockázat-megelőzés  elérhetőség  infrastruktúrák  emberi erőforrások  közigazgatási kapacitás  közlekedés (TEH)  tartós szállítás  környezetvédelem  megújuló energiaforrások 57,6% = 177,29 md euró 4,1% = 12,52 md euró 20% = 61,42 md euró Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, de a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók  innováció  környezetvédelem/ kockázat-megelőzés  elérhetőség  európai foglalkoztatási stratégia 15,5% = 38,4 md euró 3,4% =10,38 md euró Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határmenti régiók és nagy transzna- cionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázatmegelőzés elérhetőség kultúra, oktatás

26 Új helyzet, új kihívások 2007-től változik a szabályozás 10 (12) új támogatandó állam Az elnéptelenedés is növeli a regionális különbségeket A városok fejlődése nélkül nem fejlődhetnek a régiók A város és környéke egységet alkot, egymás terhére nem fejleszthető.

27 Néhány jellegzetesség Eltérő igények: az ipari régiók, vidéki régiók, városok és városi területek, gyéren lakott és ultraperiferiális, valamint a sziget-, hegyvidéki és határrégiók nem kezelhetők egyformán Kiemelt strukturális hátrányok: –Elnéptelenedés, –Elöregedés, –Nehéz megközelíthetőség

28 Az Európai Parlament Sürgeti a PPP-k létrehozását szabályozó rendelkezések megalkotását Egyszerűsítést kér a programmenedzsment- és monitoringeljárások terén.

29 Nagyobb nyilvánosságot Az Európai Bizottság kötelezően nyilvánosságra hozná kedvezményezettek listáját, még ha a tagállamokkal együtt menedzselnék azokat. Az uniós program mintegy 75 százaléka ilyen. Ide tartoznak a mezőgazdasági támogatások és a felzárkóztatási alapok is. Jelenleg csak azoknak a nevét hozzák nyilvánosságra, aki tisztán az EU által menedzselt programban (pl. Média plusz) vesznek részt. Az új javaslatokat a tagállamoknak egyhangúlag, az Európai Parlamenttel közösen kell jóváhagyniuk.

30

31 A Tanács tervei „Újrahasznosítás” nemzeti keretek között. Prémium: 3 százalékos tartalék, amelyet 2011 után a legjobbak kaphatnak meg. A vissza nem téríthető áfa költségként elszámolható mindenkinek 2006. május

32 Jeremie Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Kis- és közepes vállalkozások számára könnyebbé válhat a társfinanszírozás

33 További menetrend: 2006. június 12. – A Tanács elfogadja a közös álláspontot a rendeletekről 2006. június 22. - Az EP REGI Bizottsága szavaz a rendeletekről 2006. július 2-5. – EP plenáris ülése szavaz a rendeletekről 2006. július 11. – A Tanács (EP hozzájárulását követően) elfogadja az általános rendeletet és a Kohéziós Alapról szóló rendeletet. 2006. július 20. A rendeletek közzététele az EU Hivatalos Lapjában. 2006. július 26. Az Európai Bizottság új javaslata a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokról 2006. július 29. A Tanács megkezdi a Közösségi Stratégiai Iránymutatások tárgyalását 2006. október 10. A Közösségi Stratégiai Iránymutatások hatálybalépése 2006. november - A tagállamok benyújtják a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretet és az operatív programokat.

34 A Közösség stratégiai iránymutatásai a kohézióról a Bizottság javaslata, a Tanács elfogadása, az Európai Parlament jóváhagyása 1 Nemzeti stratégiai referenciakeret a tagállamok javaslata a partnerségi elv alkalmazásában; az Unió irányzatát követve a nemzeti stratégia és programozás megállapítása; Bizottság végleges határozata 2 Operatív programok egy program alaponként, tagállamonként vagy régiónként, a prioritások, az igazgatás és a pénzügyi források leírása; tagállam vagy régió javaslata; Bizottság végleges határozata 3 A programok igazgatása és a projektek kiválasztása a tagállamok és a régiók által; „megosztott igazgatás” elve = egyeztetés a Bizottsággal 4 Stratégiai iránymutatások, programozás és nyomon követés5 Stratégiai nyomon követés és éves beszámolás az Európai Tanács tavaszi csúcstalálkozóján, alapja a Bizottság és a tagállamok éves jelentése

35

36 4 Általános rendelet a strukturális alapokról és a Kohéziós Alapról ERFA rendelet ESZA rendelet Kohéziós Alap rendelet Végrehajtó bizottsági rendelet Információ,pénzügyi ellenrzés, pénzügyi korrekció Tanács: egyhangúan, EP: hozzájárulás ERFA, ESZA: együttdöntés; Kohéziós Alap: hozzájárulás Együttdöntés A döntési eljárás Az európai területi együttműködésről szóló rendelet (EGTC)


Letölteni ppt "A kohéziós politika lehetőségei Magyarországon két évvel a belépés után és héttel az első teljes pénzügyi tervezési ciklus vége előtt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések