Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alternatív energiaforrások Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docens, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alternatív energiaforrások Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docens, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék."— Előadás másolata:

1 Alternatív energiaforrások Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docens, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

2 SZÉLENERGIA (1)

3 SZÉLENERGIA (2)

4 NAPENERGIA (1)

5 NAPENERGIA (2)

6 NAPENERGIA (3)

7 VÍZENERGIA (1)

8 VÍZENERGIA (2)

9 VÍZENERGIA (3)

10 BIOGÁZ (1)

11 BIOGÁZ (2)

12 Hullámenergia

13 HULLÁMGENERÁTOR (1)

14 PASSZÍV HÁZ (1)

15 PASSZÍV HÁZ (2)

16 PASSZÍV HÁZ (3)

17 ÓZONLYUK

18 ATMOSZFÉRA RÉTEGEK

19 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI   Alacsony népsűrűség   Természeti források alacsony kihasználtsága   Gyűjtögető-vadászó életmód   Kevés hatás a környezetre   Szelekciós előny: eszközhasználat, kommunikáció, gondolkodás, beszéd, írásbeliség   Következmény: nagyobb forrás kihasználás = népesség növekedés TERMÉSZETES ÁLLAPOT

20 NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS HATÁSAI   Specializáció   Mezőgazdaság fejlődése   Ipar fejlődése   Terjeszkedő magatartás (erdőirtás, ugar feltörés, ipari térségek, stb. )   Természetes táj kultúrtájjá változik   Környezet terhelés nõ   Lényeg: Az ember a többi fajjal szemben szelekciós előnyre tett szert, és azt ki is használja)

21 -Túlszaporodás -Források felélése -Életfeltételek romlása (környezetszennyezés) -Földi ökoszisztéma degradálása (diverzitás csökken, élőhelyek megszűnnek, stb.)  Következmény:

22   Gondok: -A fajok genetikailag nem követhetik a változásokat (időlépték!) -Egyes fajok eltűnnek örökre -Sok faj léte veszélyben van -A Föld véges -Hosszú távú tervezés kontra társadalmi törvények - Környezetvédelmi gondok globálissá válása

23 A MEZŐGAZDASÁG HATÁSAI A n övénytermesztés intenzifikálása   KÉTNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS   HÁROMNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS   VETÉSFORGÓ   TALAJJAVÍTÁS (TRÁGYÁZÁS)   TAGOSÍTÁS   MŰTRÁGYÁK   NÖVÉNYVÉDŐ-SZER   GYOMIRTÁS   NEMESÍTÉS   GÉNTECHNIKA   BELTERJES MEZŐGAZDASÁG   ÖNTÖZÉS

24   Á llatteny é szt é s fejlőd é se - -RIDEG ÁLLATTARTÁS - -HÁZTÁJI ÁLLATTARTÁS - -NAGYÜZEMI ÁLLATTARTÁS - -NEMESÍTÉS - -GÉNTECHNIKA

25   K ö rnyezetv é delmi probl é m á k -Erdőirtások -Talajerózió -Szikesedés (Na, Ca, Mg) - vízgazdálkodással összefüggésben -Elsivatagodás -Fajdiverzitás csökkenés

26   A mezőgazdas á g ö kol ó giai hat á sai -Agrár ökoszisztémák létrejötte -Különleges társulások létrejötte (pl. kertek) -Szelekciós előny a termesztett fajoknak -Diverzitás csökkenés (kultúrtájjá válás) -Új társulások (taposott, rézsás, falrések és út menti társulások, stb.) -Nitrogénkedvelő fajok előnyben -Kozmopolita fajok előnyben -Természetes zonáció megzavarása

27 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (1)   Tájdegradáció   Környezetvédelmi problémák -Esztétikai gondok (tájsebek) -Morfológiai felszín változás -Porszennyezés -Zajszennyezés -Felszíni lefolyás változás -Talajvízszint süllyedés (Nyírád) -Szennyezett bányavíz elhelyezés (tisztítás) (Tatabánya)  Iparfejlődésbányászat fejlődése

28 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (2)   Bánya- és meddő rekultiváció szükségessége -Erózió megakadályozás -Természetes szukcesszió utánzása -Erdősítés

29 AZ IPAR HATÁSAI (1)   Vegyipar (műtrágya, műanyag, mosópor, hadiipar)   Kőolaj feldolgozó ipar   Kokszolás -Rákkeltő anyagok (benzol, fenol, benzpirén) -Szagterhelés (cián, ammónia, kén-hidrogén, merkaptán, fenol, stb.) -Szennyezett hulladékvíz (-"- )

30 AZ IPAR HATÁSAI (2)   Vas- és acélgyártás (CO, nehézfémek)   Színesfém kohászat, Al ipar (fluor származékok)   Galvanizálás (nehézfémek, Kazincbarcika)   Papír és cellulózipar (szervesanyag, Bajkál-tó)   Bőripar (festékek, állati hulladékok, Cr)   Cementgyártás (kén-dioxid, szilikát, por)   Energiaipar (por, hamu, savanhidridek, stb.)

31 AZ IPAR HATÁSAI (3)   Környezetvédelmi problémák -Ipari parlagterületek (fejlett ipari államokban) -Légszennyezés -Környezet savasodása (északi államokban) -Üvegházhatás (globális hatás) -Hőterhelés (Paks, hőerőművek) -Radioaktív szennyezés (Csernobil)   Nagy ipari termelés -- nagy szennyező képesség -- havaria események

32 AZ IPAR HATÁSAI (4)   A gondok megoldási lehetőségei -Legjobb hozzáférhető technológia alkalmazása -Környezetvédelmi törvények (határérték, bírság, behajtás) -Tisztítási előírások és technológiák -Állami szerepvállalás lehetősége a beruházásokban -A szennyező fizet elve (szennyezőre hárítás) -Tisztítás beépítése a termék árába (fogyasztóra hárítás) -A kármegelőzés fontossága -Kárelemzések -Környezeti hatásvizsgálatok -Ipar környezeti kárainak rekultivációja

33 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (1)   Környezetvédelmi problémák a városiasodással kapcsolatban -Kevés elsődleges termelő szervezet -Felszín tömörödés -Nagy fedettség (aszfalt, beton, kő) -Hőkibocsájtás -Zajterhelés -Lakossági szennyvíz -Talajvíz szennyezés -Légszennyezés -Hulladékkezelés -Ipari szennyezőanyag kibocsátás

34 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (2)   Ökológiai hatások -Mozaikos ökoszisztémák kialakulása -Emberek általi populáció gyérítés -Ökológiai szelekció hiánya

35 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (3)   Környezetvédelmi problémák az út- és vasúthálózattal kapcsolatban -Építés során környezeti károsodás lép fel (területveszteség, bányakárok, stb.) -Mikroklíma megváltozása -Zajterhelés -Levegőszennyezés -Toxikus anyagok felhalmozódása az élővilágban -Sószórás jégmentesítésre -Élőhelyek elszigetelése -Vízgazdálkodási gondok (talajvízszint, felszíni vízelvezetés)

36 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (4)   Környezetvédelmi problémák az idegenforgalommal kapcsolatban -Élőlények zavarása -Élőlények (növények elsősorban) taposása -Tápanyag terhelés növekedés -- eutrofizáció -Szennyvízkezelés -Hulladékgazdálkodás

37 Zöld tetők és zöld falak Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

38 Típusok Extenzív (kb. 6 cm vastag). Félintenzív (6-30 cm vastag). Intenzív (30 cm-nél vastagabb) Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

39 Rétegrend Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

40 Rétegrend (2) Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

41 Kedvező tulajdonságok Újrahasznosul az élettér a növény és állatvilág számára. Az épülethez tartozó zöldfelület növeli az ingatlan értékét. A hőmérsékleti szélsőségeket csökkenti. Növeli a vízszigetelés élettartamát. Növeli a szerkezet hangszigetelő képességét. Felére csökkenti a hűtési és fűtési költséget. Csökkenti a porszennyezettséget (20 %-kal). Csökkenti a városi hősziget effektust. Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

42 Zajcsökkentés Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

43 Csapadékvíz lefolyás szabályozás Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

44 Párizsi példák

45

46 Holland példa Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

47 Francia példa Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

48 Holland példa extenzív tetőkertre Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

49 Rétegek

50 Szerkezeti kialakítás Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf

51 Spanyol példa (Madrid) Forrás: http://sum.hu/zoldfal/Brochure.pdf


Letölteni ppt "Alternatív energiaforrások Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docens, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések