Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI  Alacsony népsűrűség  Természeti források alacsony kihasználtsága  Gyűjtögető-vadászó életmód  Kevés hatás a környezetre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI  Alacsony népsűrűség  Természeti források alacsony kihasználtsága  Gyűjtögető-vadászó életmód  Kevés hatás a környezetre."— Előadás másolata:

1 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI  Alacsony népsűrűség  Természeti források alacsony kihasználtsága  Gyűjtögető-vadászó életmód  Kevés hatás a környezetre  Szelekciós előny: eszközhasználat, kommunikáció, gondolkodás, beszéd, írásbeliség  Következmény: nagyobb forrás kihasználás = népesség növekedés TERMÉSZETES ÁLLAPOT

2 NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS HATÁSAI  Specializáció  Mezőgazdaság fejlődése  Ipar fejlődése  Terjeszkedő magatartás (erdőirtás, ugar feltörés, ipari térségek, stb. )  Természetes táj kultúrtájjá változik  Környezet terhelés nõ  Lényeg: Az ember a többi fajjal szemben szelekciós előnyre tett szert, és azt ki is használja)

3 -Túlszaporodás -Források felélése -Életfeltételek romlása (környezetszennyezés) -Földi ökoszisztéma degradálása (diverzitás csökken, élőhelyek megszűnnek, stb.)  Következmény:

4   Gondok: -A fajok genetikailag nem követhetik a változásokat (időlépték!) -Egyes fajok eltűnnek örökre -Sok faj léte veszélyben van -A Föld véges -Hosszú távú tervezés kontra társadalmi törvények - Környezetvédelmi gondok globálissá válása

5 A MEZŐGAZDASÁG HATÁSAI A n övénytermesztés intenzifikálása  KÉTNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS  HÁROMNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS  VETÉSFORGÓ  TALAJJAVÍTÁS (TRÁGYÁZÁS)  TAGOSÍTÁS  MŰTRÁGYÁK  NÖVÉNYVÉDŐ-SZER  GYOMIRTÁS  NEMESÍTÉS  GÉNTECHNIKA  BELTERJES MEZŐGAZDASÁG  ÖNTÖZÉS

6   Állattenyésztés fejlődése -RIDEG ÁLLATTARTÁS -HÁZTÁJI ÁLLATTARTÁS -NAGYÜZEMI ÁLLATTARTÁS -NEMESÍTÉS -GÉNTECHNIKA

7   Környezetvédelmi problémák -Erdőirtások -Talajerózió -Szikesedés (Na, Ca, Mg) - vízgazdálkodással összefüggésben -Elsivatagodás -Fajdiverzitás csökkenés

8   A mezőgazdaság ökológiai hatásai -Agrár ökoszisztémák létrejötte -Különleges társulások létrejötte (pl. kertek) -Szelekciós előny a termesztett fajoknak -Diverzitás csökkenés (kultúrtájjá válás) -Új társulások (taposott, rézsás, falrések és út menti társulások, stb.) -Nitrogénkedvelő fajok előnyben -Kozmopolita fajok előnyben -Természetes zonáció megzavarása

9 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (1)  Tájdegradáció  Környezetvédelmi problémák -Esztétikai gondok (tájsebek) -Morfológiai felszín változás -Porszennyezés -Zajszennyezés -Felszíni lefolyás változás -Talajvízszint süllyedés (Nyírád) -Szennyezett bányavíz elhelyezés (tisztítás) (Tatabánya)  Iparfejlődésbányászat fejlődése

10 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (2)  Bánya- és meddő rekultiváció szükségessége -Erózió megakadályozás -Természetes szukcesszió utánzása -Erdősítés

11 AZ IPAR HATÁSAI (1)  Vegyipar (műtrágya, műanyag, mosópor, hadiipar)  Kőolaj feldolgozó ipar  Kokszolás -Rákkeltő anyagok (benzol, fenol, benzpirén) -Szagterhelés (cián, ammónia, kén-hidrogén, merkaptán, fenol, stb.) -Szennyezett hulladékvíz (-"- )

12 AZ IPAR HATÁSAI (2)  Vas- és acélgyártás (CO, nehézfémek)  Színesfém kohászat, Al ipar (fluor származékok)  Galvanizálás (nehézfémek, Kazincbarcika)  Papír és cellulózipar (szervesanyag, Bajkál-tó)  Bőripar (festékek, állati hulladékok, Cr)  Cementgyártás (kén-dioxid, szilikát, por)  Energiaipar (por, hamu, savanhidridek, stb.)

13 AZ IPAR HATÁSAI (3)  Környezetvédelmi problémák -Ipari parlagterületek (fejlett ipari államokban) -Légszennyezés -Környezet savasodása (északi államokban) -Üvegházhatás (globális hatás) -Hőterhelés (Paks, hőerőművek) -Radioaktív szennyezés (Csernobil)  Nagy ipari termelés -- nagy szennyező képesség -- havaria események

14 AZ IPAR HATÁSAI (4)  A gondok megoldási lehetőségei -Legjobb hozzáférhető technológia alkalmazása -Környezetvédelmi törvények (határérték, bírság, behajtás) -Tisztítási előírások és technológiák -Állami szerepvállalás lehetősége a beruházásokban -A szennyező fizet elve (szennyezőre hárítás) -Tisztítás beépítése a termék árába (fogyasztóra hárítás) -A kármegelőzés fontossága -Kárelemzések -Környezeti hatásvizsgálatok -Ipar környezeti kárainak rekultivációja

15 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (1)  Környezetvédelmi problémák a városiasodással kapcsolatban -Kevés elsődleges termelő szervezet -Felszín tömörödés -Nagy fedettség (aszfalt, beton, kő) -Hőkibocsájtás -Zajterhelés -Lakossági szennyvíz -Talajvíz szennyezés -Légszennyezés -Hulladékkezelés -Ipari szennyezőanyag kibocsátás

16 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (2)  Ökológiai hatások -Mozaikos ökoszisztémák kialakulása -Emberek általi populáció gyérítés -Ökológiai szelekció hiánya

17 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (3)  Környezetvédelmi problémák az út- és vasúthálózattal kapcsolatban -Építés során környezeti károsodás lép fel (területveszteség, bányakárok, stb.) -Mikroklíma megváltozása -Zajterhelés -Levegőszennyezés -Toxikus anyagok felhalmozódása az élővilágban -Sószórás jégmentesítésre -Élőhelyek elszigetelése -Vízgazdálkodási gondok (talajvízszint, felszíni vízelvezetés)

18 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (4)  Környezetvédelmi problémák az idegenforgalommal kapcsolatban -Élőlények zavarása -Élőlények (növények elsősorban) taposása -Tápanyag terhelés növekedés -- eutrofizáció -Szennyvízkezelés -Hulladékgazdálkodás


Letölteni ppt "AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI  Alacsony népsűrűség  Természeti források alacsony kihasználtsága  Gyűjtögető-vadászó életmód  Kevés hatás a környezetre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések