Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI"— Előadás másolata:

1 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI
TERMÉSZETES ÁLLAPOT Alacsony népsűrűség Természeti források alacsony kihasználtsága Gyűjtögető-vadászó életmód Kevés hatás a környezetre Szelekciós előny: eszközhasználat, kommunikáció, gondolkodás, beszéd, írásbeliség Következmény: nagyobb forrás kihasználás = népesség növekedés

2 NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS HATÁSAI
Specializáció Mezőgazdaság fejlődése Ipar fejlődése Terjeszkedő magatartás (erdőirtás, ugar feltörés, ipari térségek, stb. ) Természetes táj kultúrtájjá változik Környezet terhelés nõ Lényeg: Az ember a többi fajjal szemben szelekciós előnyre tett szert, és azt ki is használja)

3 Következmény: - Túlszaporodás - Források felélése
- Életfeltételek romlása (környezetszennyezés) - Földi ökoszisztéma degradálása (diverzitás csökken, élőhelyek megszűnnek, stb.)

4 Gondok: - A fajok genetikailag nem követhetik a változásokat (időlépték!) - Egyes fajok eltűnnek örökre - Sok faj léte veszélyben van - A Föld véges - Hosszú távú tervezés kontra társadalmi törvények - Környezetvédelmi gondok globálissá válása

5 A MEZŐGAZDASÁG HATÁSAI A növénytermesztés intenzifikálása
KÉTNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS HÁROMNYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS VETÉSFORGÓ TALAJJAVÍTÁS (TRÁGYÁZÁS) TAGOSÍTÁS MŰTRÁGYÁK NÖVÉNYVÉDŐ-SZER GYOMIRTÁS NEMESÍTÉS GÉNTECHNIKA BELTERJES MEZŐGAZDASÁG ÖNTÖZÉS

6 Állattenyésztés fejlődése
RIDEG ÁLLATTARTÁS HÁZTÁJI ÁLLATTARTÁS NAGYÜZEMI ÁLLATTARTÁS NEMESÍTÉS GÉNTECHNIKA

7 Környezetvédelmi problémák
- Erdőirtások - Talajerózió - Szikesedés (Na, Ca, Mg) - vízgazdálkodással összefüggésben - Elsivatagodás - Fajdiverzitás csökkenés

8 A mezőgazdaság ökológiai hatásai
- Agrár ökoszisztémák létrejötte - Különleges társulások létrejötte (pl. kertek) - Szelekciós előny a termesztett fajoknak - Diverzitás csökkenés (kultúrtájjá válás) - Új társulások (taposott, rézsás, falrések és út menti társulások, stb.) - Nitrogénkedvelő fajok előnyben - Kozmopolita fajok előnyben - Természetes zonáció megzavarása

9 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (1) bányászat fejlődése Tájdegradáció
Iparfejlődés bányászat fejlődése Tájdegradáció Környezetvédelmi problémák - Esztétikai gondok (tájsebek) - Morfológiai felszín változás - Porszennyezés - Zajszennyezés - Felszíni lefolyás változás - Talajvízszint süllyedés (Nyírád) - Szennyezett bányavíz elhelyezés (tisztítás) (Tatabánya)

10 A BÁNYÁSZAT HATÁSAI (2) Bánya- és meddő rekultiváció szükségessége
- Erózió megakadályozás - Természetes szukcesszió utánzása - Erdősítés

11 AZ IPAR HATÁSAI (1) Vegyipar (műtrágya, műanyag, mosópor, hadiipar)
Kőolaj feldolgozó ipar Kokszolás - Rákkeltő anyagok (benzol, fenol, benzpirén) - Szagterhelés (cián, ammónia, kén-hidrogén, merkaptán, fenol, stb.) - Szennyezett hulladékvíz (-"- )

12 AZ IPAR HATÁSAI (2) Vas- és acélgyártás (CO, nehézfémek)
Színesfém kohászat, Al ipar (fluor származékok) Galvanizálás (nehézfémek, Kazincbarcika) Papír és cellulózipar (szervesanyag, Bajkál-tó) Bőripar (festékek, állati hulladékok, Cr) Cementgyártás (kén-dioxid, szilikát, por) Energiaipar (por, hamu, savanhidridek, stb.)

13 AZ IPAR HATÁSAI (3) Környezetvédelmi problémák
- Ipari parlagterületek (fejlett ipari államokban) - Légszennyezés - Környezet savasodása (északi államokban) - Üvegházhatás (globális hatás) - Hőterhelés (Paks, hőerőművek) - Radioaktív szennyezés (Csernobil) Nagy ipari termelés -- nagy szennyező képesség -- havaria események

14 AZ IPAR HATÁSAI (4) A gondok megoldási lehetőségei
- Legjobb hozzáférhető technológia alkalmazása - Környezetvédelmi törvények (határérték, bírság, behajtás) - Tisztítási előírások és technológiák - Állami szerepvállalás lehetősége a beruházásokban - A szennyező fizet elve (szennyezőre hárítás) - Tisztítás beépítése a termék árába (fogyasztóra hárítás) - A kármegelőzés fontossága - Kárelemzések - Környezeti hatásvizsgálatok - Ipar környezeti kárainak rekultivációja

15 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (1)
Környezetvédelmi problémák a városiasodással kapcsolatban - Kevés elsődleges termelő szervezet - Felszín tömörödés - Nagy fedettség (aszfalt, beton, kő) - Hőkibocsájtás - Zajterhelés - Lakossági szennyvíz - Talajvíz szennyezés - Légszennyezés - Hulladékkezelés - Ipari szennyezőanyag kibocsátás

16 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (2)
Ökológiai hatások - Mozaikos ökoszisztémák kialakulása - Emberek általi populáció gyérítés - Ökológiai szelekció hiánya

17 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (3)
Környezetvédelmi problémák az út- és vasúthálózattal kapcsolatban - Építés során környezeti károsodás lép fel (területveszteség, bányakárok, stb.) - Mikroklíma megváltozása - Zajterhelés - Levegőszennyezés - Toxikus anyagok felhalmozódása az élővilágban - Sószórás jégmentesítésre - Élőhelyek elszigetelése - Vízgazdálkodási gondok (talajvízszint, felszíni vízelvezetés)

18 AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HATÁSAI (4)
Környezetvédelmi problémák az idegenforgalommal kapcsolatban - Élőlények zavarása - Élőlények (növények elsősorban) taposása - Tápanyag terhelés növekedés -- eutrofizáció - Szennyvízkezelés - Hulladékgazdálkodás


Letölteni ppt "AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések