Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV szakértő, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Egy többynelvű adatbázis használata az osztrák-magyar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV szakértő, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Egy többynelvű adatbázis használata az osztrák-magyar."— Előadás másolata:

1 Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV szakértő, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Egy többynelvű adatbázis használata az osztrák-magyar határmenti régióban Sárvár, 2011.03. 18-19

2 A nyelvek és kultúrák “pluralisztikus” (“plurális” talán jobb) megközelítése… Didaktikai megközelítések, amelyek olyan tananyagokat használnak, melyek számos nyelvváltozatot és kultúrát tartalmaznak. Meghatározás

3 Plurális nyelvi programok Intercomprehension between related languages / intercompréhension entre langues parentes/szövegértés rokon nyelveken Integrated language learning/didactique intégrée des langues/integrált nyelvpedagógia Awakening to languages/ éveil aux langues / nyelvi fogékonyságfejlesztés

4 Nyelvi fogékonyságfejlesztés= ? Angolul : Új megnevezés: Awakening to languages = nyelvi, grammatikai tudat, nyelvi gondolkodás, a nyelvről való gondolkodás Az ismertebb elnevezés (Hawkins, 1984) Language awareness

5 8-9 évesek -Bevezetés a témába -Hipotézis: vajon milyen nyelvekről lehet szó?Formulation d’hypothèses sur les langues

6

7 Identifier,,repérer, sélectionner Probléma-helyzet : A mese kínai címe

8 Részletek: EOLE tananyaggyűjtemény (Svájc) Perregaux, C, de Goumoëns, Cl., Jeannot, D. & de Pietro, J.-F. (Dir.) (2003). Education au langage et Ouverture aux langues à l'école Téma: többesszám

9

10 Szövegértés rokon nyelveken Képesség egy idegen nyel megértésére anélkül, hogy azt valamilyen intézményes vagy informális keretben tanultuk volna  A rokon nyelvek közti szövegértés az előzetes nyelvi tudáson (L1, L2, L3),valamint a nyelvtanulási képességeken és nyelvtanulási stratégiákon alapszik – pozitív transzfer kiaknázása, önirányított tanulás

11 Konrad Adenauer 1876-1967 Premier chancelier de la RFA (1949-63) et leader démocrate-chrétien, est indiscutablement associé à la recupération de l’économie et du prestige de l’Allemagne dans le post-guerre (après-guerre). L’ex-bourgmestre de Cologne, demi (démettre) et deux fois pris par les nazis, réussit, avec l’appuie occidental, à remettre son pays entre les plus influents du Monde. Il fut (était) un des fondateurs de la CEE et de l’OTAN/NATO et appuya la ligne gaulliste de l’unité européenne avec la création de l’axe Paris-Bonn.

12

13 Integrált nyelvtanulás L1 ismeretkre építve L2 tanulás,majd L1 és L2 tudásra építve L3 tanulás (Roulet) L3 tanulás az angol nyelvből kiindulva (Hufeisen) Magyar gyökerek,Szépe, Akadémiai Fehérkönyv, kísérleti oktatás

14 Example From German to English. Discovering the meaning of “wide” through the discovery of the systematic correlation between sounds. (EuroComGerm, Here presentation of Britta Hufeisen & Nicole Marx, www.eurocomprehension.de)

15 Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra Nyelvi/kommunikációs kompetencia 2, 3 … L Integrált nyelvtanulás

16 Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra Nyelvi/kommunikációs kompetencia 3, 4, 5 … L Szövegértés rokon nyelveken

17 Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra Nyelvi/kommunikációs kompetencia 20, 30 … L (másodlagos) Nyelvi fogékonyságfejlesztés

18 Álláspontunk: a pluralisztikus megközelítések a többnyelvűség tanulását/tanítását teszik lehetővé, egy a cél, ezért EGY MEGKÖZELÍTÉSNEK TEKINTHETŐK … SZÁMOS EURÓPAI ORSZÁGBAN CÉLZOTTAN FEJLESZTIK : “Didactiques du plurilinguisme”, “Mehrsprachigkeitsdidaktik” … didattica della pluralitá leaning on the concept of Plurilingual and pluricultural competence, as developed by the European Framework of Reference for Languages and the Guide for the Development of Language Education Policies in Europe…

19 … a fogalom pszicholingvisztikai kutatási háttere, megalapozottsága: (pl. Cumins, vagy Herdina & Jessner, 2002) EGY … amely szerint a beszélő EGY holisztikus metanyelvi kompetenciával rendelkezik … akkor is, ha eltérések mutatkoznak a részrendszerek között

20 A “KER” szerint: „A többnyelvű és plurikulturális kompetencia nem tekinthető különféle, elkülönült kompetenciák gyűjteményének, amelyek attól függően mozgósíthatók, hogy éppen melyik nyelvet beszéljük, hanem egy olyan plurális kompetenciának, amelynek az összes rendelkezésre álló nyelv(változat) szerves része”

21 CARAP tartalma A – Általános ismertető B – A fő kompetenciák C – Ismeretek D – Életvezetési kompetencia,attitűdök E – Képességek

22 CARAP tartalma A - Általános ismertető B. Az általános kompetenciák C – Ismeretek D – Attitűdök E – Képességek Erőforrások (ressources)

23 Compétences / ressources Quelle organisation pour le CARAP ? Pourquoi ?Un exemple Példa : adaptációs képesség (Jean- François de PIETRO) ( cf. CARAP B-2 ) Meghatározásunk : Valami más, valami eltérő iránti érdeklődés, ahhoz történő közeledés

24 Compétences / ressources Quelle organisation pour le CARAP ? Pourquoi ?Un exemple Adaptációs képesség Néhány erőforrás melyet ez a kompetencia « mozgósít»: 1) Ismeretek : 11.1 Tudom, hogy léteznek kulturális különbséget 6.10. Tudom, milyen viselkedési formákkal reagálhat az egyén a társadalmi gyakorlatban jelentkező különbségekre 8.2. Tudom, hogy egy másik kultúrában a társas viselkedést specifikus szabályok irányítják 9.4.2 Tudom, hogy viselkedésünket mások tőlünk teljesen eltérően értelmezhetik. stb., stb. …

25 Compétences / ressources Quelle organisation pour le CARAP ? Pourquoi ?Un exemple Adaptációs képesség 2) Életvezetési kompetencia (attitűd) : 7.2 Az egyén kész a többnyelvű (plurális) verbális/nem verbális kommunikációra a kontextusnk megfelelő szabályok és rítusok szerint 15.1 Az egyén képesnek érzi magát arra, hogy komplex, változatos kommunikációs helyzetben többnyelvű partnerekkel interakcióba lépjen. ° 1.1.1 A kommunikáció verbális és nem verbális jeleire irányított figyelem képessége 6.1 A különbségek és a változatosság tiszteletben tartása (többnemzetiségű kontextus stb., stb. …

26 Compétences / ressources Quelle organisation pour le CARAP ? Pourquoi ?Un exemple Adaptációs képesség 3) Képesség : 2.6.4. Az egyén képes felderíteni, beazonosítani a kulturális különbségekből adódó viselkedéstípusokat 1.3.2. Képesség a kommunikáció kulturális eredetű jelenségeit felismerni, nyomon követni 3.9.2.1. Képesség saját nyelvi viselkedésünk összehasonlítására másnyelvűek nyelvi viselkedésével 2.6. Az egyén képes felderíteni, beazonosítani, felismerni egy kultúra sajátosságait, kulturális jelenségeket° stb., stb. …

27 B – Általános kompetenciák Kompetenciák Általános kompetenciáknak tekintjük esetünkben azon kompetenciákat amelynek fejlődését a plurális nyelvi programok kifejezetten, bár nem kizárólagosan segítik.

28 B – Általános kompetenciák Kompetenciák Ábrázolás táblázatban. A kompetenciák közti összefüggés komplex és sokirányú, ezeket nem ábrázoljuk. Itt az ideje, hogy Önök elé tárjam a kompetenciákat

29 Átfogó (esernyő) kompetenciák: Olyan kompetenciák, melyek az interakcióban és általában a cselekvés során, valamint a gondolkodás és tanulás során olyan ismereteket, képességeket és attitűdöket mozgósítanak - amelyek alkalmazhatók minden nyelvre és minden kultúrára; - amelyek a nyelvek és a kultúrák közti viszonyokat írják le.

30 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (~ tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikácó) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják:

31 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikácó) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció lebonyolítását

32 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikácó ) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció lebonyolítását Egyén fejlődését

33 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikácó ) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció lebonyolítását Egyén fejlődését Köztes zóna, amely C1 és C2- höz is tartozik…

34 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (~tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  kommunikácó C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció lebonyolítását Egyén fejlődését Köztes zóna, amely C1 és C2- höz is tartozik… Definíciók, pontosítások Tovább

35 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  kommunikácó C1.2. Tárgyalási képesség Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség Releváns az aszimmetrikus nyelvi és kulturális helyzetekre is Kiválóan fejleszthető plurális kontextuson kívül is, sőt egyéb tanulási helyzetben is (managertréningek stb.), de többnyelvűségi helyzetben alapvető a szerepe, ahol ui. a nyelvi és kult. Különbségek az interakcióban résztvevő szereplőktől különleges odafigyelést kívánnak meg Alkalmazkodás, adaptáció = « minden olyan részkészség, amely lehetővé teszi, hogy az egyén az eltérőhöz, a különbözőhöz közeledjék ». decentráció = « a plurális nyelvi programok célkitűzéseinek fontos eleme, amely nézőpont-változást, a viszonyítási pontok kimozdulását, relativizálást jelent az attitűdök, az ismeretek és a képességek terén » Kívülállás (distanciation) = « számos részkompetenciára alapozva kritikai hozzáállsát tesz lehetővé adott komm. helyzetben, magasabb szintű tudatosságot eredményez és lehetővé teszi, hogy a kommunikációt vagy a tanulás tárgyát kívülről közelítsük meg ». (meta szint)

36 Vége (legalábbis egyenlőre !)


Letölteni ppt "Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV szakértő, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Egy többynelvű adatbázis használata az osztrák-magyar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések