Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REKLÁMADÓ SZABÁLYAI 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REKLÁMADÓ SZABÁLYAI 2015."— Előadás másolata:

1 A REKLÁMADÓ SZABÁLYAI 2015

2 a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény
+ a reklámadóról szóló évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról szóló évi XXXIV. törvény a rendelkezések augusztus 15-étől hatályosak KONCEPCIÓJA ELSŐDLEGESEN adóköteles a reklám közzétételéből származó árbevétel + a saját célú reklám kapcsán felmerült közvetlen költségek, ha a reklám közzétételére meghatározott csatornákon keresztül kerül sor MÁSODLAGOSAN (ha az elsődleges kötelezett nem teljesít) a megrendelőnél is adóköteles az ellenérték + el nem ismert költség

3 I. Mi a reklám? 1) Gazdasági reklám [Reklámtv.] = olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul 2) Kereskedelmi közlemény [Mttv.] = az olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés

4 II. Az adóköteles reklám csatornái
REKLÁM KÖZZÉTÉTELE [+ az ilyen reklám közzétételének MEGRENDELÉSE is] 1) a média-szolgáltatásban 2) a Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben 3) - a szabadtéri reklámhordozón - bármely járművön - nyomtatott anyagon - ingatlanon 4) az interneten - túlnyomórészt magyar nyelven vagy - túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon II. Az adóköteles reklám csatornái

5 Médiaszolgáltatás = az az üzletszerűen végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül Sajtótermék = a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül Szabadtéri reklámhordozó = a reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz Nyomtatott anyag = a nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter (például: a reklámcélú póló, molinó, reklámtoll, kitűző, karszalag függetlenül annak alapanyagától).

6 III. Közzététel Reklám közzététele = a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára 1) Mástól megrendelt reklám-közzététel 2) Saját célú reklám = az adózó tesz közzé saját termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére, megjelenésére vonatkozó reklámot

7 Adóköteles reklám közzétételnek minősülhet (pl.)
Internetes reklám (akár megrendelésre, akár saját célú reklám) a magyar nyelvű reklám minden esetben az idegen nyelvű reklám, ha magyar nyelvű honlapon tették közzé Sportszponzoráció keretében nyomtatott anyagon közzétett reklám (pl. mez, mint nyomtatott anyag) – 2015-től nem Rádiós nyereményjáték Árujelző (védjegy) feltüntetése prospektus, katalógus, szórólap, reklámcélú bögre, toll, poszter saját terjesztése (saját célú reklám )

8 Nem minősül reklám adóköteles közzétételének (pl.)
I. Nem reklám: Azonosítási cél (nem népszerűsítési célt) szolgál a név (logó) levélpapíron, névjegykártyán, számlalevélen, borítékon, a dolgozók munkaruháján szerepel, a járművön csak a cégnevet, logót, elérhetőséget jelenítik meg Műsorelőzetes (ha csak ismertet) termékek tárgyszerű bemutatása webáruházban műszaki leírás elérhetővé tétele márkás sportszerek nem reklámcélú használata

9 Nem minősül reklám adóköteles közzétételének (pl.)
II. Nem a törvényben meghatározott csatornán keresztül valósul meg: könyvkiadó neve a könyvön CD-re írt katalógus a szponzorált csak szóban hozza nyilvánosságra III. Nem közzététel: reklámfelület bérbeadása, közterület bérbeadása nyomdai szolgáltatás, weboldal készítés az internet-szolgáltató tevékenysége önmagában a reklámanyagok kiszállítása

10 „Elsődleges” adóalany: a reklám közzétevője

11 reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet
ADÓALANY (közzétevő) 1/A) Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató 1/B) az olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé 2) a sajtótermék kiadója 3) - a szabadtéri reklámhordozót - a reklám elhelyezésére szolgáló járművet - nyomtatott anyagot, - ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet 4)az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője

12 Az adóalap 1) MEGRENDELÉSRE KÖZZÉTETT REKLÁM
- az Szt-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétel - az Szja tv. szerinti áfa nélküli bevétel - az Szt. szerinti nettó árbevételnek megfelelő bevétel növelve az Szt. szerinti kapcsolt félnek (!) minősülő reklámértékesítő ügynökség árrésével, jutalékával 2) A SAJÁT CÉLÚ REKLÁM KÖZZÉTÉTELE a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség Pl. reklámanyag költsége, a reklám készítésének, gyártásának, közlésének költsége

13 Az adómérték 40% 2015-től 50 % 30% 20% 10% 1% 0%
az adóalap 20 Mrd forintot meghaladó része után 40% 2015-től 50 % az adóalap 15 Mrd forintot meghaladó, de 20 Mrd forintot meg nem haladó része után 30% az adóalap 10 Mrd forintot meghaladó, de 15 Mrd forintot meg nem haladó része után 20% az adóalap 5 Mrd forintot meghaladó, de 10 Mrd forintot meg nem haladó része után 10% az adóalap 0,5 Mrd forintot meghaladó, de 5 Mrd forintot meg nem haladó része után 1% az adóalap 0,5 Mrd forintot meg nem haladó része után 0%

14 Az adó levezetése a 1494-es bevalláson

15 Eljárási szabályok A évi adókötelezettséget az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig (2015. május 31-éig) kell megállapítani és a jelű nyomtatványon bevallani nem kell nullás bevallást benyújtani

16 Adóelőleg megállapítási, bevallási, megfizetési és adóelőleg-kiegészítési kötelezettség
2014. augusztus 20-áig (21-éig) kell bevallani, továbbá két egyenlő részletben, az említett időpontig és november 20-áig kell megfizetni A évi adóelőleg alapját folyamatosan működő adóalanyok esetén a évi, adóköteles tevékenység adatai alapján kell számítani

17 Év közben kezdők 2014-es adóelőlege
A évi adóelőleg összege adóköteles tevékenységét a évben augusztus 15-e előtt kezdő adóalanyok esetén a évre várható adó összegének az augusztus 15-től számított időszak naptári napjaival arányos része (139/???) adóelőleg bevallásának határideje augusztus 20-a (21-e), Befizetés: ezen időpontig és november 20-áig kell augusztus 14-e után kezdő adóalanyok esetén a évre várható adó összege adóelőleg bevallásának határideje az adóköteles tevékenység megkezdését követő 15. nap, a befizetést e napig és az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesíteni

18 A 2014. évi előleg-kiegészítés
Az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást (1494. jelű nyomtatvány) nyújt be és ezzel egyidejűleg fizeti meg annak összegét az Art. 42. § (2) bekezdése alapján – az adott előleg-fizetés esedékességét megelőzően – adóelőleg-mérséklési kérelemmel élhet ha a év nettó árbevétele/költsége alapján bevallott adóelőleg összegéhez képest a tárgyévi (2014. évi) adókötelezettsége számításai szerint kevesebb lesz

19 Az eltérő üzleti éves adózók
2014. évben kezdődő üzleti évük kezdő napjától függetlenül január 1-je és december 31-e közötti időszak adóalap-elemeit kell figyelembe venni a évi adóalap, illetve az adó kiszámítása során  előlegfizetés a 2013-as naptári év adatai alapján feltöltés külön rendelkezés vonatkozik azokra a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanyokra, akiknek nincs augusztus 20-áig beszámolóval lezárt utolsó üzleti évük

20 A „másodlagos” adóalany: a reklám közzétételének megrendelője

21 Adóköteles a reklám közzétételének megrendelése (is)
Megrendelő adóalany = aki a reklám közzétevőjével (saját nevében, nem feltétlenül saját javára) szerződést köt a reklám közzétételének megrendelésére saját célú reklámnál nem értelmezhető Kivéve, ha a megrendelő Szja. tv. szerinti egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély, vagy a reklám közzétevője nyilatkozott a megrendelő számára arról, hogy adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy az adóévben a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli

22 a nyilatkozatot a reklám közzétételére vonatkozó szerződésben a számlán vagy számviteli bizonylaton vagy más okiraton kell megtenni nyilatkozat hiányában a közzétevő adókötelezettsége is változatlanul fennáll az ügyletből származó nettó árbevétel vonatkozásában

23 Az adó alapja, mértéke A megrendelt reklám közzététel havi összesített nettó ellenértékének ezer forintot meghaladó része Összesített ellenérték = egy vállalkozás által augusztus 14-ét követően megrendelt reklám-közzétételek alapján az egy adott hónapban kézhez vett számlákon szereplő összesített ellenértéket jelenti (az adóelszámolás időszaka a számla kézhezvételének hónapja). Az adó mértéke az adóalap 20 %-a

24 Eljárási szabályok a megrendelő havonta, a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételét követő hónap 20. napjáig köteles az általa megrendelt reklám-közzététel utáni adót összesítve bevallani és megfizetni (1494. jelű nyomtatvány 04-es lap) A megrendelőnek nem kell alkalmaznia az adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés szabályait Az adófizetésre nem kötelezett megrendelőnek nullás bevallást benyújtani nem kell

25 Társasági adóalap korrekció
nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül a Ratv. szerinti reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség (így különösen a reklám közzétevőjének vagy a reklám közzétételében közreműködőnek járó ellenérték), de legalább a reklám közzétételének szokásos piaci értéke, ha az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy reklámadó-kötelezettség teljesítésre nem kötelezett.

26 Reklám-közzétevő adóalany
Reklámozó 100+Áfa Reklám-közvetítő („Megrendelő”) 60+Áfa Reklám-közzétevő adóalany a) Nem növel, ha a nyilatkozatot ő is megkapja b) Ha nem: növel nem fizet reklámadót + nem növel ad nyilatkozatot

27 Reklám-közzétevő adóalany
Reklámozó 100+Áfa Reklám-közvetítő („Megrendelő”) 60+Áfa Reklám-közzétevő adóalany 100-zal növel a) Nem fizet reklámadót, de 60-nal növel b) % = 72 reklámadót fizet + 72-vel növel nem ad nyilatkozatot

28 Mentesülés megrendelői adófizetés alól 2015-től
az adóalany rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége vagy az adóalany igazolja, hogy a nyilatkozat kiadását a reklámadó alanyától ő vagy a reklám közzétételnek megrendelője kérte Ezt hitelt érdemlően igazolni tudja, és Nyilatkozatot a számla kézhezvételét követő 10 munkanapon belül nem kapta meg, Ezt és más adatokat az adóhatóságnak bejelentette , vagy a reklámadó alanya a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában szerepelt az állami adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban

29 Reklámköltség elszámolása 2015.
A reklám elszámolt költsége akkor elismert költség, adóévben összesen a 30 millió forintot nem haladja meg, VAGY Adóévben összesen a 30 millió forintot meghaladja, és az adóalany rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége, vagy az adóalany igazolja, hogy a nyilatkozat kiadását a reklámadó alanyától ő vagy a reklám közzétételnek megrendelője kérte vagy a reklámadó alanya a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában szerepelt az állami adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban [Tao. tv. 3. számú melléklet A) 16. pontja]

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A REKLÁMADÓ SZABÁLYAI 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések