Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus építési napló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus építési napló"— Előadás másolata:

1 Elektronikus építési napló
Beruházás lebonyolító tanfolyam 2015. Február 6-7, 13-14 Letölthető:

2 Vonatkozó joganyag Alap jogszabályok Kiegészítő joganyagok 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az építőipari kivitelezési tevékenységről 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

3 Vonatkozó joganyag (2.) Kiegészítő joganyagok Szakmai jogszabályok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. Minden szakterület rendelkezik „egyedi” rendeletekkel, szabályokkal. Ezek meghatározhatnak engedélyezési, létesítési, fenntartási szabályokat. Pl. Eljárási utak, határidők, fogalmak bevezetése, értelmezése

4 Vonatkozó joganyag (3.) Épkiv. Módosítások: az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/ (XI. 16.) Korm. Rendelet az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/ (IV. 9.) Korm. Rendelet 62/2014. (III. 6.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról a Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. Rendelete a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II ) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/ (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

5 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet módosítása
„Új fogalom” Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet módosítása 2014. Július 1-től bevezeti a rendszerhasználati díjat. A díj csak általános építményekre terjed ki,önköltség alapú. A díjat ez e-építési napló igénylésekor az építtető (vagy meghatalmazottja) fizeti be a rendszerüzemeltető felé. A díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni

6 Rendszerhasználati díj mértéke
e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építmény értéke e-építési napló rendszerhasználati díj bruttó összege Ft 2 620 Ft Ft 3 930 Ft Ft 7 860 Ft Ft Ft Ft Ft Ft felett Ft

7 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
Építtető feladatai többek között: Beruházáslebonyolító Készenlétbe helyezés, Munkaterület átadás, Figyelemmel kísérés, ellenőrzés felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, Fedezet biztosítása, személyek kiválasztása Ép.kiv. 7.§; Étv 43.§ Építető válassza ki, írásban szerzősnek Építetői jogkörrel jár el a naplóban (nem szerződhet, csak, ha erre szerződésben felhatalmazást kap) Adott esetben átvállalja az építető feladatait Részt vesz a teljesítések igazolásában, felmérések készítésében Mű. Ellenőrrel együtműködik

8 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai (2.)
Építési műszaki ellenőr Építtető meghatalmazottja Öröklődő szerepkör Összeférhetetlenség Műszaki követés Műszaki átadás + használatba vétel + pü. elszámolás Építtető jogait gyakorolja Ez lehet akár: Ép.mű. ellenőr beruházás lebonyolító

9 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai (3.)
Felelős műszaki vezető Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a naplóba bejegyezni Helyt áll az alvállalkozói által végzett munkákért Megrendelő vállalkozó kivitelező Kivitelező felelősségi körébe tartozik Összeférhetetlenségi szabályok BEJEGYZÉSI KÖTELEZETTSÉG??? Tervezői műv. Hasonló de az építtetői felelősségi körben tartozik

10 Szerepkörök betöltése
Építtető Építtető meghatalmazottja Beruházáslebonyolító Építési műszaki ellenőr Felelős műszaki vezető Egészségvédelmi koordinátor Fedezetkezelő Kivitelező napi jelentésért felelős Kivitelező napi jelentésre jogosult FMV, napi jelentésre jogosult Jogszabállyal felhatalmazott Megrendelő vállalkozó kivitelező

11 Jogosultság változások
Tervellenőrzés: A tervellenőri jogosultságra valamint a tervellenőri tevékenységre vonatkozó szabályozás hatályát vesztette Beruházáslebonyolító: 2013 év végével megszűnt jogosultság

12 A munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés összekapcsolása
az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során meggyőződik arról, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet az elektronikus építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek ha az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság 60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt az építésügyi hatóság – ha az építtető a hiányt nem pótolja – a használatbavételt a 60. nap leteltét követő 5 napon belül engedélyezi.

13 Országos Építésügyi Nyilvántartás
belső adatállomány külső adatállomány településrendezési eszköz Kamarai nyilvántartások: MÉK névjegyzék MMK névjegyzék MKIK kivitelezői nyilvántartás tervtanácsi vélemény OÉNY központi kezelőfelület szakértői vélemény engedélyezési dokumentáció kiviteli terv Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai Ingatlan-nyilvántartás lakcímnyilvántartás cégnyilvántartás engedély Elektronikus alkalmazások ÉTDR adat, dokumentum e-építési napló+mellékletei energetikai tanúsítvány e-építési napló szankció,bírság adat Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem e-tanúsítás változási vázrajz e-szankció, e-bírság statisztikai adat ÉTDR ellenőrzési jegyzőkönyv LLTK által kezelt egyéb adatállományok Dokumentációs Központ TeIR Építésügyi Monitoring helyszíni fotó e-statisztika e-közmű Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya e-örökség

14 e-főnapló-1 e-főnapló-2 e-főnapló-3 e-építési napló felépítése:
tervnapló 1 beruházás e-alnapló-1.1 e-főnapló-1 készenléti tárhely gyűjtőnapló teljesítés igazolási közös gyűjtőnapló gyűjtőnapló hatósági napló teljesítés igazolási Fedezetkezelői elektronikus alvállalkozói nyilvántartás e-alnapló-1.2 hatósági napló összesítő lap gyűjtőnapló e-főnapló-2 fő- és alvállalkozói összesítés teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló e-főnapló-3 e-alnapló-3.1 e-alnapló-3.1.1 gyűjtőnapló gyűjtőnapló gyűjtőnapló teljesítés igazolási teljesítés igazolási teljesítés igazolási hatósági napló hatósági napló hatósági napló

15 Szerepkörök, jogok Napló nyitás / zárás Szerepkör felkérés Betekintés
Bejegyzés Mellékletekbe betekintés

16 Az online alkalmazás

17 E-napló belépési pontok
„Éles” Általános felület Vízépítési felület Közlekedési felület (változik) Hírközlés (2015.április.1) Bányakapitányságok (2015.április.1) Atomenergia (2015.április.1) Gyakorló felületek Általános demó Közlekedési demó Gyakorló teszt

18 Használat feltételei Megfelelő eszköz Ügyfélkapus hozzáférés
Képernyő méret Internet kapcsolat Telepített szoftverek Ügyfélkapus hozzáférés SZÁMÍTÓGÉP KEZELŐI ISMERET NÜJ szám Saját adatok kitöltése Személyes Kamarai Cég

19 Alapfelület Fejléc Főmenü E-naplók Saját adatok Készenlétbe helyezések
Visszaigazolások

20 Készenlétbe helyezés (1. fázis)
E-napló alapadatok rögzítése Saját névben Természetes személy meghatalmazottjaként Jogi személy meghatalmazottjaként Készenléti tárhely E-Napló adatai E-napló neve E-napló típusa Számított érték

21 Készenlétbe helyezés (2. fázis)
Engedélyek Legördülő vagy egyéb hatóság Építési helyszínek Tervezők Tervnapló Közös gyűjtőnapló Készenlét tárhely dokumentumai

22 Készenlétbe helyezés (3. fázis)
Fizetés módja Csak utalás Megrendelő Számlázás

23 Díjbekérő levétele Számlaszám Összeg Közlemény Nyomtatható forma

24 Fő/ alnapló nyitása Tevékenység leírása* Építés jellege*
Alnaplóban nincs „építési jelleg”

25 Szerepkör kiosztás NÜJ Szerep Szakág Adószám Névjegyzéki szám

26 Szerződés / szerződéses adatok
Szerződéses csatolmányok Részhatáridők

27 Bejegyzések, jelentések
Napi jelentés Eseti bejegyzés Fejléc Létszámadatok Saját, bérelt de al… nem Bejegyzés Időpont Szöveg (1000 karakter) Csatolmány ONLINE + OFFLINE Bejegyzés Időpont Típus Szöveg (1000 karakter) Csatolmány ONLINE + OFFLINE

28 Mellékletek Megnevezés Típus Legördülő lista Rövid leírás Megjegyzés
Teljesítésigazolási naplók Gyűjtőnaplók Megnevezés Típus Legördülő lista Rövid leírás Megjegyzés Dátum Csatolmány feltöltés Megnevezés Típus Legördülő lista Rövid leírás Megjegyzés Dátum Csatolmány feltöltés

29 Napló és projekt zárása
Napló zárás Projekt zárás Feltételek Lehetőségek

30 Köszönöm a figyelmet … folytatás a naplókban … Juhász Tamás


Letölteni ppt "Elektronikus építési napló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések