Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus építési napló Beruházás lebonyolító tanfolyam 2015. Február 6-7, 13-14 Letölthető:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus építési napló Beruházás lebonyolító tanfolyam 2015. Február 6-7, 13-14 Letölthető:"— Előadás másolata:

1 Elektronikus építési napló Beruházás lebonyolító tanfolyam 2015. Február 6-7, 13-14 Letölthető: http://mknonprofitkft.hu/1285-01-47

2 Vonatkozó joganyag Alap jogszabályokKiegészítő joganyagok 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az építőipari kivitelezési tevékenységről 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

3 Vonatkozó joganyag (2.) Kiegészítő joganyagokSzakmai jogszabályok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. Minden szakterület rendelkezik „egyedi” rendeletekkel, szabályokkal. Ezek meghatározhatnak engedélyezési, létesítési, fenntartási szabályokat. Pl. Eljárási utak, határidők, fogalmak bevezetése, értelmezése

4 Vonatkozó joganyag (3.) Épkiv. Módosítások: az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. Rendelet 62/2014. (III. 6.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról a Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. Rendelete a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

5 „Új fogalom” Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet módosítása 2014. Július 1-től bevezeti a rendszerhasználati díjat. A díj csak általános építményekre terjed ki,önköltség alapú. A díjat ez e-építési napló igénylésekor az építtető (vagy meghatalmazottja) fizeti be a rendszerüzemeltető felé. A díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni

6 Rendszerhasználati díj mértéke e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építmény értéke e-építési napló rendszerhasználati díj bruttó összege 0 - 50.000.000 Ft2 620 Ft 50.000.001 - 100.000.000 Ft3 930 Ft 100.000.0001 - 250.000.000 Ft7 860 Ft 250.000.001 - 500.000.000 Ft11 790 Ft 500.000.001 - 1.000.000.000 Ft18 340 Ft 1.000.000.001 Ft felett23 580 Ft

7 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Építtető feladatai többek között : Beruházáslebonyolító Készenlétbe helyezés, Munkaterület átadás, Figyelemmel kísérés, ellenőrzés felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, Fedezet biztosítása, személyek kiválasztása Ép.kiv. 7.§; Étv 43.§ Építető válassza ki, írásban szerzősnek Építetői jogkörrel jár el a naplóban (nem szerződhet, csak, ha erre szerződésben felhatalmazást kap) Adott esetben átvállalja az építető feladatait Részt vesz a teljesítések igazolásában, felmérések készítésében Mű. Ellenőrrel együtműködik

8 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai (2.) Építési műszaki ellenőrÉpíttető meghatalmazottja Öröklődő szerepkör Összeférhetetlenség Műszaki követés Műszaki átadás + használatba vétel + pü. elszámolás Építtető jogait gyakorolja Ez lehet akár: Ép.mű. ellenőr beruházás lebonyolító

9 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai (3.) KivitelezőFelelős műszaki vezető Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a naplóba bejegyezni Helyt áll az alvállalkozói által végzett munkákért Megrendelő vállalkozó kivitelező Kivitelező felelősségi körébe tartozik Összeférhetetlenségi szabályok BEJEGYZÉSI KÖTELEZETTSÉG??? Tervezői műv. Hasonló de az építtetői felelősségi körben tartozik

10 Szerepkörök betöltése Építtető Építtető meghatalmazottja Beruházáslebonyolító Építési műszaki ellenőr Felelős műszaki vezető Egészségvédelmi koordinátor Fedezetkezelő Kivitelező napi jelentésért felelős Kivitelező napi jelentésre jogosult FMV, napi jelentésre jogosult Jogszabállyal felhatalmazott Megrendelő vállalkozó kivitelező

11 Jogosultság változások Tervellenőrzés: A tervellenőri jogosultságra valamint a tervellenőri tevékenységre vonatkozó szabályozás hatályát vesztette Beruházáslebonyolító: 2013 év végével megszűnt jogosultság

12 A munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés összekapcsolása az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során meggyőződik arról, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet az elektronikus építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek ha az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság 60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt az építésügyi hatóság – ha az építtető a hiányt nem pótolja – a használatbavételt a 60. nap leteltét követő 5 napon belül engedélyezi.

13 belső adatállomány külső adatállomány Elektronikus alkalmazások e -építési napló e -tanúsítás e -szankció, e -bírság Építésügyi Monitoring ÉTDR e -statisztika OÉNY központi kezelőfelület statisztikai adat településrendezési eszköz tervtanácsi vélemény szakértői vélemény engedélyezési dokumentáció kiviteli terv engedély ÉTDR adat, dokumentum e-építési napló+mellékletei energetikai tanúsítvány változási vázrajz ellenőrzési jegyzőkönyv helyszíni fotó szankció,bírság adat Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya Kamarai nyilvántartások:  MÉK névjegyzék  MMK névjegyzék  MKIK kivitelezői nyilvántartás Kamarai nyilvántartások:  MÉK névjegyzék  MMK névjegyzék  MKIK kivitelezői nyilvántartás Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai  Ingatlan-nyilvántartás  lakcímnyilvántartás  cégnyilvántartás Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai  Ingatlan-nyilvántartás  lakcímnyilvántartás  cégnyilvántartás Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem LLTK által kezelt egyéb adatállományok  Dokumentációs Központ  TeIR LLTK által kezelt egyéb adatállományok  Dokumentációs Központ  TeIR Országos Építésügyi Nyilvántartás e -közmű e -örökség

14 e e -főnapló-1 e e -alnapló-1.2 e e -alnapló-1.1 e e -alnapló-3.1.1 e e -alnapló-3.1 e e -főnapló-2 e e -főnapló-3 összesítő lap készenléti tárhely tervnapló fő- és alvállalkozói összesítés Fedezetkezelő i elektronikus alvállalkozói nyilvántartás 1 beruházás e e -építési napló e-építési napló felépítése: gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló közös gyűjtőnapló

15 Szerepkörök, jogok Jogok Napló nyitás / zárás Szerepkör felkérés Betekintés Bejegyzés Mellékletekbe betekintés

16 Az online alkalmazás

17 E-napló belépési pontok „Éles” Általános felület Vízépítési felület Közlekedési felület (változik) Hírközlés (2015.április.1) Bányakapitányságok (2015.április.1) Atomenergia (2015.április.1) Gyakorló felületek Általános demó Közlekedési demó Gyakorló teszt

18 Használat feltételei Megfelelő eszköz ▫Képernyő méret ▫Internet kapcsolat ▫Telepített szoftverek Ügyfélkapus hozzáférés SZÁMÍTÓGÉP KEZELŐI ISMERET NÜJ szám Saját adatok kitöltése ▫Személyes ▫Kamarai ▫Cég

19 Alapfelület Fejléc Főmenü E-naplók Saját adatok Készenlétbe helyezések Visszaigazolások

20 Készenlétbe helyezés (1. fázis) E-napló alapadatok rögzítése ▫Saját névben ▫Természetes személy meghatalmazottjaként ▫Jogi személy meghatalmazottjaként  Készenléti tárhely E-Napló adatai ▫E-napló neve ▫E-napló típusa ▫Számított érték

21 Készenlétbe helyezés (2. fázis) Engedélyek ▫Legördülő vagy egyéb hatóság Építési helyszínek Tervezők Tervnapló Közös gyűjtőnapló Készenlét tárhely dokumentumai

22 Készenlétbe helyezés (3. fázis) Fizetés módja ▫Csak utalás Megrendelő Számlázás

23 Díjbekérő levétele Számlaszám Összeg Közlemény Nyomtatható forma

24 Fő/ alnapló nyitása Tevékenység leírása* Építés jellege* Alnaplóban nincs „építési jelleg”

25 Szerepkör kiosztás NÜJ Szerep Szakág Adószám Névjegyzéki szám

26 Szerződés / szerződéses adatok Szerződéses adatok Szerződéses csatolmányok Részhatáridők

27 Bejegyzések, jelentések Napi jelentésEseti bejegyzés Fejléc Létszámadatok ▫Saját, bérelt de al… nem Bejegyzés ▫Időpont ▫Szöveg (1000 karakter) ▫Csatolmány ONLINE + OFFLINE Bejegyzés ▫Időpont ▫Típus ▫Szöveg (1000 karakter) ▫Csatolmány ONLINE + OFFLINE

28 Mellékletek Teljesítésigazolási naplókGyűjtőnaplók Megnevezés Típus ▫Legördülő lista Rövid leírás Megjegyzés Dátum Csatolmány feltöltés Megnevezés Típus ▫Legördülő lista Rövid leírás Megjegyzés Dátum Csatolmány feltöltés

29 Napló és projekt zárása Napló zárásProjekt zárás Feltételek Lehetőségek

30 Juhász Tamás 06-70-33-44-212 juhasz.tamas@mmk.hu juhasztamas@talca.hu Köszönöm a figyelmet … folytatás a naplókban …


Letölteni ppt "Elektronikus építési napló Beruházás lebonyolító tanfolyam 2015. Február 6-7, 13-14 Letölthető:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések