Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANODA Dr. Schiffer Csilla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANODA Dr. Schiffer Csilla."— Előadás másolata:

1 A TANODA Dr. Schiffer Csilla

2 „Olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi, 2005, 15)

3 A TANODÁK CÉLJA megpróbálnak hozzájárulni tanulóik iskolai sikerességéhez – képességeik kibontakoztatása által, megpróbálják csökkenteni a szociális hátrányokból fakadó nehézségeiket, segítik megőrizni az otthoni kultúra értékeit, azaz erősítik a programban résztvevő gyermekek kulturális identitását

4 A BELVÁROSI TANODA A Belváros Tanoda Alapítvány 1 éves előkészítő munkát követően 1990-ben kezdte meg tevékenységét Budapesten, az V. kerületben. (1056. Bp. Irányi u ) A nevelés-oktatás általános célja, feladata az iskolai oktatásból kimaradt fiatalok gimnáziumi képzése, érettségire való felkészítése, kétszintű érettségiztetése, szakképzése, mentális gondozása integrált módon személyre szabott tanulási program és személyközpontú gondoskodás alapján. A Tanoda feladata, hogy a gimnáziumi tananyag elsajátítása, az érettségire való felkészítés, szakképzés mellett segítse a tanulással, szocializációval kapcsolatos gátak, szorongások leépítését; fejlessze a fiatalok tanulási és kommunikációs kedvét, készségét, képességét, a megfelelő önértékelés kialakulását.

5 CÉLCSOPORT A 15-22 év közötti
középiskolát megkezdett, de abból különböző okok miatt kimaradt, kallódó, deviáns életvezetésű fiatalok, köztük a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő, látás-, hallás-, mozgássérült, testi, érzékszervi fogyatékos (sajátos nevelési igényű), tanulmányi problémákkal küszködő fiatalok.

6 A TANODA MUNKACSOPORTJAI
A Tanodában három munkacsoport foglalkozik a fiatalokkal, ebből kettő speciális célcsoporttal: Megálló Oktatási Program: a szenvedélybeteg- és komoly életvezetési zavarokkal és tanulási problémákkal küszködő fiatalok egész napos ellátását, érettségire való felkészítését vállalja, napirendbe szervezett, terápiával is kiegészülő segítő munkával Váltó Program: a kriminális életvezetésű, előzetes letartóztatásban lévő, büntetésüket töltő, szabadult, ill. szabadlábon lévő fiatal felnőttek oktatását és reszocializációját végzi Tanoda Program: azoknak a középiskolákból kimaradt deviáns fiataloknak kínál tanulási lehetőséget, akik elsősorban a személyközpontú oktatásért fordulnak az intézményhez segítségért

7 Felmérik az egyes tanulók tudásszintjét, képességeit és érdeklődési területeit
A tanulóközösen egyéni tanulási és teljesítményprogramot alakítanak ki, melyet szerződésben rögzítenek. Nincsenek osztályok és évfolyamok, a diákok tantárgyanként kialakított, kis létszámú tanulócsoportokban tanulnak.

8 CÉLOK Kemény, közös munka során képessé tenni a bekerülő fiatalokat az önálló, támogatás nélküli, értelmes és lehetőleg örömökben gazdag életvezetésre, s felkészülni az érettségi vizsgára. Az intézmény tanárai nem várják el, hogy a diákok minden tantárgyból a maximumot teljesítsék. Az elvárás az, hogy a diákok az általuk választott témakörökben alaposan elmerüljenek, a többi tárgyból pedig az alapszintet teljesítsék.

9 OKTATÓ-NEVELŐ TEVÉKENYSÉG
A tanórák alatt minden egyes alkalommal intenzív kommunikáció zajlik. Az oktatók minden egyes foglalkozás ideje alatt minden diákot megszólítanak, munkára invitálnak és késztetnek. Ennek azért van különleges jelentősége, mert az intézmény diákjai esetében csak kis százalékban lehet számítani az otthoni munkára. Az információk és a tudás megszerzésének elsődleges helye az ő esetükben a Tanoda.

10 MÓDSZEREK Alapmódszer: a beszélgetés.
A Tanoda munkatársai a tanítás tekintetében is elsődlegesen segítő személyek. Az alkalmazott módszerek lényege a személyközpontúság, ami által minden diák a maga tempójában juthat el az érettségiig. A Tanodában segítő foglalkozású szakemberek, pedagógusok, szociális munkások, népművelők dolgoznak, akiknek legfontosabb feladata a segítő kapcsolat alakítása, fenntartása, és akik a tanár-diák kapcsolatot is így értelmezik, működtetik.

11 Egy TANÉV időbeosztása
Több tanulmányi időszak: Műhelymunka időszakkal kezdődik (tanórák, ahol a szaktanár és a diákok közösen dolgozzák fel a tananyagot) Konzultációs- és vizsgaidőszak Egyéni és csoportos konzultációk (vizsgák előtt a tantárgyanként) Fakultációk (foto, film, zene, vallástörténet, sport …) Spontán szerveződött tevékenységek (önálló tanulás, beszélgető csoportok, közös játék, közös zenélés …)

12 JELLEMZŐI az intenzív, közös munkán, elfogadáson, bizalmon és őszinteségen alapuló, egyenrangú partnerként együttműködő tanár- diák kapcsolat a napi odafigyelés minden diákra az otthon-érzet, a családias légkör, a kölcsönös törődés a diákok és tanárok személyes igényeinek tiszteletben tartása, az egymás iránti türelem, és a közösen végzett munka öröme és buktatói, a folytonos változás és tanulás

13 IRODALOM Győrik Edit (2007): A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja, Budapest Kerényi György (szerk. 2005): Tanodakönyv. Javaslatok tanodák szervezéséhez. Sulinova Kht, Budapest Németh Szilvia (szerk. 2008): A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése, Tárki-tudok, Budapest, tudok.hu/file/tanulmanyok/tanodaelemzes.pdf


Letölteni ppt "A TANODA Dr. Schiffer Csilla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések