Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglakoztatás-politikai workshop Budapest, 2007. augusztus 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglakoztatás-politikai workshop Budapest, 2007. augusztus 23."— Előadás másolata:

1 Foglakoztatás-politikai workshop Budapest, 2007. augusztus 23.

2 Tartalom Tervezési alapdokumentumok, A humán programok bemutatása Foglalkoztatási célok a humán programokban Újszerű elemek a végrehajtásban

3 Tervezési dokumentumok Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: -Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció -Országos Területfejlesztési Koncepció Mindkettőt az OGY elfogadta. 2007-2013-as nemzeti stratégia referenciakeret: Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív programok- jóváhagyás július- augusztus, de a pályázatok ettől függetlenül indíthatóak Akciótervek: végrehajtási alapdokumentumok Egyéb dokumentumok -Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv) -Új Magyaro. Vidékfejlesztési Stratégiai Terv -Fenntartható Fejlődés Stratégiája

4 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

5 Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható 15 operatív program Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése Horizontális politikák

6 Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

7 Humánerőforrás-fejlesztési operatív programok Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán- jellegű fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – az TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések Az OP-k a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációjával, az OKM, az SZMM, az EÜM együttműködésével készülnek.

8 A TÁMOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF (271FT/€) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése17,65196 Az alkalmazkodóképesség javítása17,64196 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek21,08234 A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében10,9121 A társadalmi befogadás, részvétel erősítése11,44127 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés5,460 Közép-Magyarország Régió12,25136 Összesen100%1110

9 A TAMOP főbb programjai a foglalkoztathatóság területén A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása Munkaerőpiaci aktivizálás, megelőzés és képzés Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése) Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása Mobilitási támogatás Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

10 A TAMOP főbb programjai a alkalmazkodóképesség területén Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és -képzési programok Munkahelyi képzések támogatása Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése A szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztése, a gazdaság igényeihez illeszkedésük ösztönzése (regionális képzési hálózatok, TISZK-ek, képzőktől független vizsgarendszer) A pályaválasztási és pályamódosítási döntéseket megalapozó pálya-tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése Munkaerő-piaci rugalmasság: a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjesztése, vállalatok szervezeti kultúrájának fejlesztése A társadalmi partnerség szociális párbeszéd erősítése Civil szervezetek felkészítése bizonyos állami feladatok átvállalására Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítése

11 Új bírálati konstrukció- automatikus értékelés 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM rendelet alapján „Normatív jellegű” támogatások esetében Döntés KSZ hatáskörben, bíráló bizottság nélkül, a benyújtott dokumentumok alapján Előnyei: –Mellékletek száma minimális –Még kevesebb adminisztratív teher –Elektronikus benyújtás –Folyamatos értékelés –Gyors döntés

12 Új elem az előkészítésben- társadalmi egyeztetés Szakmai érdekképviseletek, társadalmi partnerek A pályázat szakmai színvonalának biztosítása érdekében Írásos véleményezés és kerekasztal megbeszélés Közvetlen visszajelzés a kiíró számára Nem csak a pályázatok, hanem az akciótervek esetében is sor kerül rá

13 A civil szféra szerepe a TAMOP megvalósításában  Kormányzati szándék: a civil szféra szerepét erősíteni a reformokkal összefüggésben is  A TÁMOP minden prioritásában lehetőséget kell biztosítani a civil szféra szereplőinek  Főként az állami feladatok kiszervezéséhez kapcsolódóan, de nem kizárólag, a kapacitások megerősítése is cél (szakember-képzés, infrastrukturális feltételek javítása)  Új eljárások (pl. a globális támogatás, és ún. közvetítő szervezetek alkalmazása)  Civil kontroll a végrehajtásban: monitoring bizottság

14 Intézményi és eljárásrendi változások Tényleges egyablakos rendszer A KSZ-ek szélesebb döntési jogkörrel rendelkeznek Kifizetések rendszere változik –Egyszerűsített elszámolások –Féléves jelentések Adminisztrációs terhek csökkenek –Elektronikus pályázatbenyújtás –Szerződéskötés –Fenntartási jelentés


Letölteni ppt "Foglakoztatás-politikai workshop Budapest, 2007. augusztus 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések