Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez"— Előadás másolata:

1 tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez
Egységes jelrendszer kialakítása tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez Veres György okl. biztonságtechnikai mérnök Msc. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

2 Az építmény „életciklusa”
Építés Üzemeltetés Átalakítás Bontás „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

3 építés-fennmaradási terv
A tervezés folyamata Tanácsadás Vázlatok Felmérési terv Tanulmányok Koncepció terv Látvány terv, makett Elvi építés terv Eltérési engedély építés-fennmaradási terv Kiviteli terv Megvalósulási terv TMKK Tűzvédelmi tervezés Szimuláció Bontási terv „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

4 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Építési engedélyeztetés Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (9) bekezdés b) pont (elvi keretengedélyezés) tűzvédelmi dokumentáció Tűztávolság megállapításhoz szükséges írásos munkarész Helyszínrajz az építmények közötti távolság feltüntetésével „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

5 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Építési engedélyeztetés Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (9) bekezdés b) pont (építés, fennmaradás és országos építési követelményektől való eltérés) tűzvédelmi dokumentáció Rajzi munkarészek a tűzvédelmi követelmények teljesítését bemutató Műszaki leírás - helyszínrajz, - alaprajz, - homlokzati rajz, - metszetrajz. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

6 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Kivitelezés Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet III. Fejezet az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői 7. § (2) bekezdés c) pont: Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában, egyedileg meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

7 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok, szabályzók
kivitelezési dokumentáció munkarészei helyszínrajz szintenkénti alaprajzok, szükség szerint homlokzati rajzok homlokzati rajzok metszetrajzok homlokzati és tetőtűz-terjedési gát megoldásáról „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

8 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Használat A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatározza, hogy az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény - jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és - rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

9 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Használat A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pont szerint a tűzriadó tervnek tartalmaznia kell: „a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.” „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

10 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Használat A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerint: „2. A biztonsági terv 8. § A biztonsági terv tartalmazza: a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; …” „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

11 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 206. § (1) „A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

12 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén - létszámot, kiürítési útvonalakat, kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető, oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

13 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat A kiemelt szabadtéri rendezvényekre előírás értelmében: 216. § (5) „A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.” „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

14 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

15 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Kötelező: - 5 szintesnél magasabb lakóépületek, m2-nél nagyobb közösségi épületek, m2-nél nagyobb ipari épületek, m2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek, m2-nél nagyobb tárolási épületek, speciális építménynek minősülő közúti alagút, felszín alatti vasút. Készül: - építmény tulajdonosának, - társasház esetén a társasháznak. 2015. március 5. használatbavétel OTSZ hatályba lépés elkészítés határideje: 60 nap Készítésére tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

16 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
Tartalma: - építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: - építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel, - villamos rendszer kialakítását, - villámvédelem kialakítását, - felvonók kialakítását, - mozgólépcsők kialakítását, - speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását, tűzjelző berendezés kialakítását, tűzoltó berendezés kialakítását, vészhangosítási rendszer kialakítását, hő- és füstelleni védelem kialakítását, rajzi mellékletet, TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát, 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tartalmazni fogja az elvárt részletes tartalmat Elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

17 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok
5 évenként felülvizsgálat 2015. március 5. OTSZ hatályba lépés használatbavétel A felülvizsgált lépései: - építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény, - változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e, - változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban. Felülvizsgálatra tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

18 Egységes jelrendszer Miért jó, ha egységes jelrendszert alkalmazunk?
mert a tervezési fázisok során az építészekkel és társtervezőkkel a kommunikáció könnyebb, gyorsabb; mert ha egy tervezési folyamatban végig részt veszünk, akkor az egymásra épülő részeket át lehet venni és nem kell mindig újracsinálni; mert a használat során felmerülő tűzvédelmi feladatok esetén felhasználhatnánk a megvalósulási terveket illetve a TMMK részeit; és mert a hatóság, a tulajdonosok, üzemeltetők részére is egyértelműen tolmácsolhatóak a tűzvédelmi kialakítások legfontosabb jellemzői. A használt jelrendszerrel szembeni követelmények: - egyértelmű meghatározás, - gyors információ átadás, - megfelelő szín és alakjelek alkalmazása. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

19 Biztonsági jelek színei
Fény és látás Minden érzékszervünk a fizikai energia egy meghatározott formájára reagál. A látás ingere a fény, ami elektromágneses hullámtermészetű sugárzás. Szemünk ennek a hullának csak egy kis részére érzékeny a nm közötti hullámhosszra, így ezt a látható tartományt nevezzük fénynek. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

20 Biztonsági jelek színei
A biztonsági színek az állat-növény világból származtathatóak, hiszen önmagukban is hordozhatnak jelentést, figyelmeztetést. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

21 Biztonsági színekre, jelekre vonatkozó követelmények
Az MSZ EN ISO 7010 számú szabvány a legújabb biztonsági jeleket tartalmazza Az általam készített jeleknél felhasználtam: az USA-ban kiadott NFPA 170 az ISO valamint a Németországban alkalmazott DIN 4102, DIN és a VDS 6010:2013 normatívákban foglaltakat. Mivel az ábrák nem feleltek meg a követelmény rendszernek, így azokat annak megfeleltettem. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

22 elsősegély jelek figyelmeztető jelek rendelkező jelek tűzvédelmi jelek
Javasolt rajzi jelek MSZ EN ISO 7010 elsősegély jelek figyelmeztető jelek rendelkező jelek tűzvédelmi jelek tiltó jelek menekülési jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

23 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

24 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

25 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

26 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

27 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
„Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia  Balatonföldvár, február 4-5.


Letölteni ppt "tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések