Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Veres György okl. biztonságtechnikai mérnök Msc. Egységes jelrendszer kialakítása tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez Egységes jelrendszer kialakítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Veres György okl. biztonságtechnikai mérnök Msc. Egységes jelrendszer kialakítása tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez Egységes jelrendszer kialakítása."— Előadás másolata:

1 Veres György okl. biztonságtechnikai mérnök Msc. Egységes jelrendszer kialakítása tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez Egységes jelrendszer kialakítása tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

2 Az építmény „életciklusa” „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

3 A tervezés folyamata „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

4 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok Építési engedélyeztetés Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (9) bekezdés b) pont (elvi keretengedélyezés) tűzvédelmi dokumentáció Tűztávolság megállapításhoz szükséges írásos munkarész Helyszínrajz az építmények közötti távolság feltüntetésével „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

5 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok Építési engedélyeztetés Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (9) bekezdés b) pont (építés, fennmaradás és országos építési követelményektől való eltérés) - helyszínrajz, - alaprajz, - homlokzati rajz, - metszetrajz. tűzvédelmi dokumentáció Műszaki leírás Rajzi munkarészek a tűzvédelmi követelmények teljesítését bemutató „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

6 Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok Kivitelezés Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet III. Fejezet az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői 7. § (2) bekezdés c) pont: Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában, egyedileg meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

7 helyszínrajz szintenkénti alaprajzok, szükség szerint homlokzati rajzok homlokzati rajzok metszetrajzok homlokzati és tetőtűz-terjedési gát megoldásáról Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok, szabályzók kivitelezési dokumentáció munkarészei „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

8 Használat Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatározza, hogy az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény - jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és - rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

9 Használat Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pont szerint a tűzriadó tervnek tartalmaznia kell: „a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.”

10 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerint: „2. A biztonsági terv 8. § A biztonsági terv tartalmazza: a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; …” Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok Használat „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

11 rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni. Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 206. § (1) „A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre

12 „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén - létszámot, - kiürítési útvonalakat, - kijáratokat, - tűzoltási felvonulási utakat és területeket, - közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető, - oltóvízforrásokat, valamint azok - vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni,

13 „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat A kiemelt szabadtéri rendezvényekre előírás értelmében: 216. § (5) „A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.”

14 „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

15 Kötelező: - 5 szintesnél magasabb lakóépületek, - 1.000 m 2 -nél nagyobb közösségi épületek, - 1.000 m 2 -nél nagyobb ipari épületek, - 3.000 m 2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek, - 2.000 m 2 -nél nagyobb tárolási épületek, - speciális építménynek minősülő közúti alagút, - felszín alatti vasút. Készül: - építmény tulajdonosának, - társasház esetén a társasháznak. elkészítés határideje: 60 nap használatbavétel Készítésére tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult. OTSZ hatályba lépés 2015. március 5. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok

16 Tartalma: - építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: - építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel, - villamos rendszer kialakítását, - villámvédelem kialakítását, - felvonók kialakítását, - mozgólépcsők kialakítását, - speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását, - tűzjelző berendezés kialakítását, - tűzoltó berendezés kialakítását, - vészhangosítási rendszer kialakítását, - hő- és füstelleni védelem kialakítását, - rajzi mellékletet, - TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát, - 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tartalmazni fogja az elvárt részletes tartalmat Elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok

17 A felülvizsgált lépései: - építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény, - változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e, - változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban. OTSZ hatályba lépés használatbavétel 5 évenként felülvizsgálat Felülvizsgálatra tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult. 2015. március 5. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelekre, jelkulcsokra vonatkozó jogszabályok

18 „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Egységes jelrendszer A használt jelrendszerrel szembeni követelmények: - egyértelmű meghatározás, - gyors információ átadás, - megfelelő szín és alakjelek alkalmazása. Miért jó, ha egységes jelrendszert alkalmazunk? - mert a tervezési fázisok során az építészekkel és társtervezőkkel a kommunikáció könnyebb, gyorsabb; - mert ha egy tervezési folyamatban végig részt veszünk, akkor az egymásra épülő részeket át lehet venni és nem kell mindig újracsinálni; -mert a használat során felmerülő tűzvédelmi feladatok esetén felhasználhatnánk a megvalósulási terveket illetve a TMMK részeit; -és mert a hatóság, a tulajdonosok, üzemeltetők részére is egyértelműen tolmácsolhatóak a tűzvédelmi kialakítások legfontosabb jellemzői.

19 Fény és látás Minden érzékszervünk a fizikai energia egy meghatározott formájára reagál. A látás ingere a fény, ami elektromágneses hullámtermészetű sugárzás. Szemünk ennek a hullának csak egy kis részére érzékeny a 400- 750 nm közötti hullámhosszra, így ezt a látható tartományt nevezzük fénynek. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelek színei

20 A biztonsági színek az állat-növény világból származtathatóak, hiszen önmagukban is hordozhatnak jelentést, figyelmeztetést. „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági jelek színei

21 „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. Biztonsági színekre, jelekre vonatkozó követelmények Az MSZ EN ISO 7010 számú szabvány a legújabb biztonsági jeleket tartalmazza Az általam készített jeleknél felhasználtam: - az USA-ban kiadott NFPA 170 - az ISO 21542 valamint - a Németországban alkalmazott DIN 4102, DIN 14034-6 és a VDS 6010:2013 normatívákban foglaltakat. Mivel az ábrák nem feleltek meg a követelmény rendszernek, így azokat annak megfeleltettem.

22 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. MSZ EN ISO 7010 elsősegély jelekfigyelmeztető jelekrendelkező jelektűzvédelmi jelektiltó jelekmenekülési jelek

23 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

24 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

25 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

26 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

27 Javasolt rajzi jelek „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! „Egymástól tanulni a TMMK-ról” - V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5.


Letölteni ppt "Veres György okl. biztonságtechnikai mérnök Msc. Egységes jelrendszer kialakítása tűzvédelmi dokumentációk készítéséhez Egységes jelrendszer kialakítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések