Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozói kompetencia Kimarad-e, ami kimaradt eddig? Baráth Tibor igazgató SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozói kompetencia Kimarad-e, ami kimaradt eddig? Baráth Tibor igazgató SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet."— Előadás másolata:

1 Vállalkozói kompetencia Kimarad-e, ami kimaradt eddig? Baráth Tibor igazgató SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet

2 Amiről szó lesz… Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 2 A vállalkozói kulcskompetencia fogalma, értelmezése EU törekvések, nemzetközi és hazai tapasztalatok Globalizáció és versenyképesség kapcsolata a vizsgált kompeten-ciákkal A globalizáció stációi A versenyképes gazdaság Richard Florida alapján

3 Amiről szó lesz… Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 3 Vállalkozói kompetenciák és az iskola Mit tehet az iskola e kompetenciák fejlesztéséért? Milyen technikai, szervezeti, személyes tényezők befolyásolják az intézmények tevékenységét? Konklúziók

4 Oktatás és képzés 2010 Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december) tudás kompetencia képességek attitűdök hozzáértés, otthonosság, könnyedség Pála Károly lillafüredi előadása alapján Cegléd, 2008 4 Vállalkozói kompetencia

5 A tudás és a kompetencia deklaratív tudás: tudni, hogy mit (know what) - adatok, konkrét ismeretek, tények procedurális tudás: tudni, hogy hogyan (know how) - a megszerzett ismeretek alkalmazása különböző helyzetekben, kontextusokban a tudás forrása: tudni, hogy kitől (know who) a tudás indokoltsága: tudni, hogy miért (know why) Lundvall, Johnson: The Learning Economy 1994 az ismeretek megszerzése, megszervezése, alkalmazása Pála Károly lillafüredi előadása alapján

6 Vállalkozói készség Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 6 Kontextus A készség elsajátítandó az oktatás és képzés során (ET, 2002, Barcelona) A vállalkozói készség bekerül a kulcskompetenciák közé Best Procedure projekt – szakpolitikai ajánlások Fogalomértelmezés: mi nem és mi igen Félreértelmezés: üzleti vállalkozás m ű ködtetése

7 Vállalkozói készség Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 7 Helyes értelmezés: saját élet irányítására való képesség Következetés: mindenki számára fontos készség Jellemz ő i Többfunkciós Transzferábilis Következtetés: fontos a magánéletben, a munkában és a társadalomban való részvételben

8 A vállalkozói kulcskompetencia definíciója Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 8 Változás kezdeményezése és pozitív fogadása Célkit ű zés Felel ő sségvállalás a cselekvésért Megvalósítás Sikerorientáltság Megjegyzés: dinamikus, cselekvés-orientált, pozitív gondolkodású

9 A vállalkozói kulcskompetencia összetevői Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 9 Tudás Lehet ő ségek ismerete Egyéni/üzleti tevékenységbe illeszthet ő lehet ő ségek felismerése Készségek, képességek A vezet ő i „kerék” elemei Projekttervezés és kivitelezés Együttm ű ködés Önismeret (er ő sségek és gyengeségek) Proaktivitás Kockázatfelmérés és -vállalás

10 A vállalkozói kulcskompetencia összetevői Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 10 Attit ű d Kezdeményez ő Változást támogató, újító Képességeinek kiteljesítésére törekv ő (pl. aktív állampolgár) Megjegyzés: vezet ő i jellemz ő k Megfontolandó: legnagyobb projekt az életünk, kell-e ezt tervezni, értékelni, alkalmazkodni és kezdeményezni? Elvárható-e, hogy ebben segítsen az iskola?

11 Az unió ajánlásai Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 11 EU szint ű indikátorok bevezetése, jó gyakorlat terjesztése, folyamat figyelése A vállalkozásról alkotott kép javítása Koordináció Célkit ű zések és támogatás, pedagógusképzés Kapcsolat a helyi közösségekkel Forrás: Az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram B munkacsoportjának javaslatai alapján

12 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 12 Forrás

13 Globalizáció és versenyképesség Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 13 Kik versengenek? Változott-e a verseng ő k jellemz ő je a globalizáció hatására? Mi kell a versenyben maradáshoz? Mi jellemzi a mi helyzetünket ebben a versenyben?

14 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 14 Egy inspiráló könyv Thomas L. Friedman Az év gazdasági könyve (2005) Financial Times

15 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 15 A globalizáció stációi Az Els ő globalizáció (1492-1800): az országok és az er ő ideje, versenye. A Második globalizáció (1800-2000): a globalizáció mozgatórugója a multinacionális cégek jelenléte. A Harmadik globalizáció (2000 után): az egyén kilépését a lapos világba már nem hardver, hanem szoftver teszi/tette lehet ő vé. Egy példa: Charles Handy családi házából m ű ködtet nemzetközi vállalkozást

16 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 16 Példák A könyvelés kiszervezése 2003/2004/2005: 25/100/400 ezer Bér: 100$/hó, 70 ezer új végzett/év IKT: a megkerülhetetlen lehet ő ség Bill Gates: 2050-re a munkavállalók fele otthon fog dolgozni Munkaügyi Minisztérium (GB; 2000): brit munkavállalók 23%-a részben otthon dolgozott, további 38% ezt szerette volna tenni (Forrás: C.Handy: Az elefánt és a bolha)

17 Példák Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 17 Egy személyes példa Megjegyzés Mit érzékel ebb ő l az iskola? Mennyire fejleszti az egyén versenyképességét?

18 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 18 Példák: profik és önkéntesek - a nyílt forráskód Shareware programok – a szakmai elismerésért Linux keletkezése (Linus Torvalds) Wikipédia: köztulajdonban lév ő információs rendszer 2001: ellen ő rzött adatok, párszáz szócikk 2004: közösségi kontroll, 250 ezer szócikk Pontosság: összemérhet ő az Encyclopedia Britannica min ő ségével (Nature)

19 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 19 Példák: gyártáskiszervezés A Gyöngy-folyó torkolatvidékén 50 ezer kínai cég gyárt elektronikai alkatrészeket Évente 350 ezer mérnök kap diplomát, sokat dolgoznak relatíve alacsony bérért Kína: fenyegetés, vev ő, lehet ő ség – a magánszektor növekedése évi 17% (1995- 2002)

20 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 20 Egy tanmese Valahol Afrikában minden reggel felkel egy gazella. Tudja, hogy gyorsabban kell lennie a leggyorsabb oroszlánnál, különben vége. Valahol Afrikában minden nap felkel egy oroszlán. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leglassúbb gazellánál, különben éhen hal.

21 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 21 Egy tanmese Mindegy, mi vagy, oroszlán vagy gezella. Fuss, amint felkel a Nap. (Afrikai tanmese, az ASIMCO Techonolgies kínai üzemében) Megjegyzés Mivel segít az iskola, hogy „versenyképes” oroszlánok vagy gazellák legyünk?

22 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 22 És még néhány érdekesség a versenyképességgel kapcsolatban Optimális csapatok összeállítása az értékteremtés növelésére Mennyire változatos az iskolai munka e szempontból? A munkavállaló egyre inkább felel ő s lesz saját karrierjéért és alkalmazhatóságáért Érzékelhet ő -e ez az iskola világában? Közvetíti-e ezt az iskola a diákoknak? Ahol a tolerancia norma, ott mindenki gyarapszik, mert bizalom van, ami az üzlet alapja. Hogyan lehet a toleranciát fejleszteni, bizalmat építeni?

23 Hol állunk a versenyben? Egy elemzés és tanulságai Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 23 A kreatív gazdaság (EU és Mo.) Richard Florida modellje Dimenziók: tehetség, technológia, tolerancia. Tolerancia: nyitott, befogadó kultúra és a gazdasági fejl ő dés kapcsolata Tudás, kreativitás – racionalitás, tolerancia, bizalom (Inglehart) Forrás: Desseffy-Ságvári: A kreatív gazdaságról; http://www.demos.hu/Letoltes

24

25 Mit tükröznek az adatok? Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 25 Magas tolerancia: Nyitott társadalmi környezet Intenzív kooperáció Kreatív energiák Lehet ő ségek kihasználása (ötlet  projekt  vállalkozás) Kérdés: Mennyire nyitott az iskola? Mennyire inspiráló a környezet a tanárok és a diákok számára?

26 A vállalkozói kulcskompetencia fejlesztési lehetőségei az iskolában Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 26 Mi kell a fejlesztéshez? Stratégia Tervezés Konzekvens gyakorlat Tevékenység Lehet ő ségek – tudás Els ő sorban kereszttantervi programok

27 Lehetőségek – készségek, képességek Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 27 Tervezés, szervezés, értékelés stb. Projektek kidolgozása, megvalósítása Együttm ű ködés Személyes er ő sségek, gyengeségek PP, IMIP, mérések, T-T tervezése, OKM Intézményi és osztály szint ű projektek Munkáltatás Reflektív környezet, TÉR, önismeret

28 Lehetőségek – készségek, képességek Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 28 Események elébe men ő cselekvés, változásokhoz való pozitív viszonyulás Kockázatok felmérése, vállalása Proaktivitás, nyitott helyzetek teremtése, jöv ő tervezés  forgatókönyvek Változáskezelés (pl. összevoná-sok, TÉR)

29 Lehetőségek - attitűdök Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 29 Kezdeményez ő készség Pozitív viszony a változáshoz A tudás kiteljesítése és kamatoztatása Osztálytermi kutatások, új módszerek alkalmazása, DÖK Változások értékelése Aktív, felel ő s részvétel a folyamatokban

30 Befolyásoló tényezők - technikai Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 30 Infokommunkiációs lehet ő ségek (számítógépek, intranet, aktív tábla stb.) Eszközök, felszereltség A tanulás fizikai környezete

31 Befolyásoló tényezők - szervezeti Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 31 Pedagógiai program: értékek és célok; m ű ködés Önértékelési és innovációs kapacitás, reflektivitás Szervezeti tudatosság: jöv ő -tervezés, kockázatelemzés és döntéshozatal Ösztönz ő rendszerek Kapcsolatok

32 Befolyásoló tényezők - személyes Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 32 A tanári szerep felfogása: tudományközvetít ő vs. tanulás- irányító A diákhoz való viszonyulás: el ő író, korlátozó vs. feltáró, ösztönz ő Siker: kevesek esélye vs. kreativitás és kitartás Optimálisnak tartott szervezeti környezet: hierarchikus vs. mátrix A felel ő sségr ő l való gondolkodás: személyes teljesítmény vs. a csoport eredménye; a vezet ő dolga vs. mindenki osztályrésze Változáshoz való viszony: elemi csapás vagy természetes környezeti hatás

33 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 33 Konklúzió helyett… „ Ha az emlékek túlsúlyba kerülnek az álmokkal szemben, közel a vég.” Thomas L. Friedman

34 Cegléd, 2008 Vállalkozói kompetencia 34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalkozói kompetencia Kimarad-e, ami kimaradt eddig? Baráth Tibor igazgató SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések