Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozói kompetencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozói kompetencia"— Előadás másolata:

1 Vállalkozói kompetencia
Kimarad-e, ami kimaradt eddig? Baráth Tibor igazgató SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet

2 Amiről szó lesz… A vállalkozói kulcskompetencia fogalma, értelmezése
EU törekvések, nemzetközi és hazai tapasztalatok Globalizáció és versenyképesség kapcsolata a vizsgált kompeten-ciákkal A globalizáció stációi A versenyképes gazdaság Richard Florida alapján Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

3 Amiről szó lesz… Vállalkozói kompetenciák és az iskola
Mit tehet az iskola e kompetenciák fejlesztéséért? Milyen technikai, szervezeti, személyes tényezők befolyásolják az intézmények tevékenységét? Konklúziók Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

4 Oktatás és képzés 2010 kompetencia képességek tudás attitűdök
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december) képességek kompetencia tudás attitűdök hozzáértés, otthonosság, könnyedség Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008 Pála Károly lillafüredi előadása alapján

5 A tudás és a kompetencia
az ismeretek megszerzése, megszervezése, alkalmazása deklaratív tudás: tudni, hogy mit (know what) - adatok, konkrét ismeretek, tények procedurális tudás: tudni, hogy hogyan (know how) - a megszerzett ismeretek alkalmazása különböző helyzetekben, kontextusokban a tudás forrása: tudni, hogy kitől (know who) a tudás indokoltsága: tudni, hogy miért (know why) Lundvall, Johnson: The Learning Economy 1994 Pála Károly lillafüredi előadása alapján

6 Vállalkozói készség Kontextus Fogalomértelmezés: mi nem és mi igen
A készség elsajátítandó az oktatás és képzés során (ET, 2002, Barcelona) A vállalkozói készség bekerül a kulcskompetenciák közé Best Procedure projekt – szakpolitikai ajánlások Fogalomértelmezés: mi nem és mi igen Félreértelmezés: üzleti vállalkozás működtetése Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

7 Vállalkozói készség Jellemzői
Helyes értelmezés: saját élet irányítására való képesség Következetés: mindenki számára fontos készség Jellemzői Többfunkciós Transzferábilis Következtetés: fontos a magánéletben, a munkában és a társadalomban való részvételben Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

8 A vállalkozói kulcskompetencia definíciója
Változás kezdeményezése és pozitív fogadása Célkitűzés Felelősségvállalás a cselekvésért Megvalósítás Sikerorientáltság Megjegyzés: dinamikus, cselekvés-orientált, pozitív gondolkodású Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

9 A vállalkozói kulcskompetencia összetevői
Tudás Lehetőségek ismerete Egyéni/üzleti tevékenységbe illeszthető lehetőségek felismerése Készségek, képességek A vezetői „kerék” elemei Projekttervezés és kivitelezés Együttműködés Önismeret (erősségek és gyengeségek) Proaktivitás Kockázatfelmérés és -vállalás Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

10 A vállalkozói kulcskompetencia összetevői
Attitűd Kezdeményező Változást támogató, újító Képességeinek kiteljesítésére törekvő (pl. aktív állampolgár) Megjegyzés: vezetői jellemzők Megfontolandó: legnagyobb projekt az életünk, kell-e ezt tervezni, értékelni, alkalmazkodni és kezdeményezni? Elvárható-e, hogy ebben segítsen az iskola? Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

11 Az unió ajánlásai EU szintű indikátorok bevezetése, jó gyakorlat terjesztése, folyamat figyelése A vállalkozásról alkotott kép javítása Koordináció Célkitűzések és támogatás, pedagógusképzés Kapcsolat a helyi közösségekkel Forrás: Az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram B munkacsoportjának javaslatai alapján Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

12 Forrás Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

13 Globalizáció és versenyképesség
Kik versengenek? Változott-e a versengők jellemzője a globalizáció hatására? Mi kell a versenyben maradáshoz? Mi jellemzi a mi helyzetünket ebben a versenyben? Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

14 Az év gazdasági könyve (2005)
Egy inspiráló könyv Thomas L. Friedman Az év gazdasági könyve (2005) Financial Times Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

15 A globalizáció stációi
Az Első globalizáció ( ): az országok és az erő ideje, versenye. A Második globalizáció ( ): a globalizáció mozgatórugója a multinacionális cégek jelenléte. A Harmadik globalizáció (2000 után): az egyén kilépését a lapos világba már nem hardver, hanem szoftver teszi/tette lehetővé. Egy példa: Charles Handy családi házából működtet nemzetközi vállalkozást Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

16 Példák A könyvelés kiszervezése IKT: a megkerülhetetlen lehetőség
2003/2004/2005: 25/100/400 ezer Bér: 100$/hó, 70 ezer új végzett/év IKT: a megkerülhetetlen lehetőség Bill Gates: 2050-re a munkavállalók fele otthon fog dolgozni Munkaügyi Minisztérium (GB; 2000): brit munkavállalók 23%-a részben otthon dolgozott, további 38% ezt szerette volna tenni (Forrás: C.Handy: Az elefánt és a bolha) „…oda kell vinni a munkát, ahol a legjobban el tudják végezni.” Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

17 Példák Egy személyes példa Megjegyzés Mit érzékel ebből az iskola?
Mennyire fejleszti az egyén versenyképességét? Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

18 Példák: profik és önkéntesek - a nyílt forráskód
Shareware programok – a szakmai elismerésért Linux keletkezése (Linus Torvalds) Wikipédia: köztulajdonban lévő információs rendszer 2001: ellenőrzött adatok, párszáz szócikk 2004: közösségi kontroll, 250 ezer szócikk Pontosság: összemérhető az Encyclopedia Britannica minőségével (Nature) Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

19 Példák: gyártáskiszervezés
A Gyöngy-folyó torkolatvidékén 50 ezer kínai cég gyárt elektronikai alkatrészeket Évente 350 ezer mérnök kap diplomát, sokat dolgoznak relatíve alacsony bérért Kína: fenyegetés, vevő, lehetőség – a magánszektor növekedése évi 17% ( ) Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

20 Egy tanmese Valahol Afrikában minden reggel felkel egy gazella. Tudja, hogy gyorsabban kell lennie a leggyorsabb oroszlánnál, különben vége. Valahol Afrikában minden nap felkel egy oroszlán. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leglassúbb gazellánál, különben éhen hal. Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

21 Egy tanmese Mindegy, mi vagy, oroszlán vagy gezella. Fuss, amint felkel a Nap. (Afrikai tanmese, az ASIMCO Techonolgies kínai üzemében) Megjegyzés Mivel segít az iskola, hogy „versenyképes” oroszlánok vagy gazellák legyünk? Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

22 És még néhány érdekesség a versenyképességgel kapcsolatban
Optimális csapatok összeállítása az értékteremtés növelésére Mennyire változatos az iskolai munka e szempontból? A munkavállaló egyre inkább felelős lesz saját karrierjéért és alkalmazhatóságáért Érzékelhető-e ez az iskola világában? Közvetíti-e ezt az iskola a diákoknak? Ahol a tolerancia norma, ott mindenki gyarapszik, mert bizalom van, ami az üzlet alapja. Hogyan lehet a toleranciát fejleszteni, bizalmat építeni? Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

23 Hol állunk a versenyben? Egy elemzés és tanulságai
A kreatív gazdaság (EU és Mo.) Richard Florida modellje Dimenziók: tehetség, technológia, tolerancia. Tolerancia: nyitott, befogadó kultúra és a gazdasági fejlődés kapcsolata Tudás, kreativitás – racionalitás, tolerancia, bizalom (Inglehart) Forrás: Desseffy-Ságvári: A kreatív gazdaságról; Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

24

25 Mit tükröznek az adatok?
Magas tolerancia: Nyitott társadalmi környezet Intenzív kooperáció Kreatív energiák Lehetőségek kihasználása (ötletprojektvállalkozás) Kérdés: Mennyire nyitott az iskola? Mennyire inspiráló a környezet a tanárok és a diákok számára? Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

26 A vállalkozói kulcskompetencia fejlesztési lehetőségei az iskolában
Mi kell a fejlesztéshez? Stratégia Tervezés Konzekvens gyakorlat Tevékenység Lehetőségek – tudás Elsősorban kereszttantervi programok Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

27 Lehetőségek – készségek, képességek
Tervezés, szervezés, értékelés stb. Projektek kidolgozása, megvalósítása Együttműködés Személyes erősségek, gyengeségek PP, IMIP, mérések, T-T tervezése, OKM Intézményi és osztály szintű projektek Munkáltatás Reflektív környezet, TÉR, önismeret Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

28 Lehetőségek – készségek, képességek
Események elébe menő cselekvés, változásokhoz való pozitív viszonyulás Kockázatok felmérése, vállalása Proaktivitás, nyitott helyzetek teremtése, jövőtervezés forgatókönyvek Változáskezelés (pl. összevoná-sok, TÉR) Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

29 Lehetőségek - attitűdök
Kezdeményezőkészség Pozitív viszony a változáshoz A tudás kiteljesítése és kamatoztatása Osztálytermi kutatások, új módszerek alkalmazása, DÖK Változások értékelése Aktív, felelős részvétel a folyamatokban Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

30 Befolyásoló tényezők - technikai
Infokommunkiációs lehetőségek (számítógépek, intranet, aktív tábla stb.) Eszközök, felszereltség A tanulás fizikai környezete Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

31 Befolyásoló tényezők - szervezeti
Pedagógiai program: értékek és célok; működés Önértékelési és innovációs kapacitás, reflektivitás Szervezeti tudatosság: jövő-tervezés, kockázatelemzés és döntéshozatal Ösztönzőrendszerek Kapcsolatok Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

32 Befolyásoló tényezők - személyes
A tanári szerep felfogása: tudományközvetítő vs. tanulás- irányító A diákhoz való viszonyulás: előíró, korlátozó vs. feltáró, ösztönző Siker: kevesek esélye vs. kreativitás és kitartás Optimálisnak tartott szervezeti környezet: hierarchikus vs. mátrix A felelősségről való gondolkodás: személyes teljesítmény vs. a csoport eredménye; a vezető dolga vs. mindenki osztályrésze Változáshoz való viszony: elemi csapás vagy természetes környezeti hatás Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

33 Konklúzió helyett… Thomas L. Friedman
„Ha az emlékek túlsúlyba kerülnek az álmokkal szemben, közel a vég.” Thomas L. Friedman Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008

34 Köszönöm a figyelmet! Vállalkozói kompetencia Cegléd, 2008


Letölteni ppt "Vállalkozói kompetencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések