Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez"— Előadás másolata:

1 Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez
Emberi erőforrások BA szakos hallgatók számára

2 A konzulenssel aláíratott témaválasztó lap leadási határideje:
Témaválasztás Főbb szempontok: A téma legyen aktuális, érdekes, szakmába vágó stb. Álljon rendelkezésre elérhető szakirodalom. Konzulens: Belső, külső A konzulenssel aláíratott témaválasztó lap leadási határideje: 2009. április 30.

3 A szakdolgozat felépítése
Bevezetés: Mi keltette fel a téma iránti érdeklődést? Miért tartja időszerűnek a témát? Mit kíván megoldani, mire számíthat az olvasó a továbbiakban? 2-3 oldal

4 A téma szakirodalmának feldolgozása, kritikai értékelése
Forráskutatás (könyvtár, internet stb.) Könyvek, tanulmányok, cikkek, különböző kiadványok, kutatási jelentések. Forráskezelés (idézet, hivatkozás, felhasznált szakirodalom) (15-20 oldal)

5 A téma elméleti alapvetése
Két megoldás lehetséges: Az egyik - a szakirodalom feldolgozása keretében alapozzuk meg a téma további kutatását. A másik – a szakirodalom ismeretében a vizsgálandó témát összetevőire, dimenzióira bontjuk.

6 A konkrét vizsgálat helyszínének ismertetése
A vizsgálati terep bemutatása: a szervezet kialakulásának és fejlődésének rövid története, a tevékenység jellege, a szervezet felépítése, az alkalmazottak létszáma és annak különböző ismérvek szerinti megoszlása stb. (4-5 oldal)

7 A vizsgálat módszerének ismertetése:
KSH és vállalati adatok összegyűjtése, feldolgozása, korábbi kutatások jelentéseinek megismerése és másodlagos elemzése.

8 Primér adatgyűjtés: mélyinterjú (interjú-vázlat), kérdőíves felmérés (kérdőív összeállítása), esettanulmány, esetleírások (Mindezek esetében gondoljunk az így nyert információk feldolgozására is!) (3-4 oldal)

9 A kutatás eredményeinek bemutatása:
A KSH, vállalati adatok csoportosítása, értelmezése és az eredmények szemléltetése. (táblázat, grafikon, ábrák stb.)

10 A primér adatgyűjtés során nyert információk csoportosítása, elemzése, értékelése, szövegközi táblázatok, ábrák segítségével történő szemléltetése. (Figyelem: a feldolgozási táblázatok a mellékletbe, a közlési táblázatok a szövegkörnyezetbe helyezendők el!) (15-20 oldal)

11 Összefoglalás, következtetések (4-5 oldal)
Javaslatok (2-3 oldal) Felhasznált irodalom (a forrás megjelenésének éve a szerző neve után zárójelben a könnyebb szövegközi hivatkozás végett) Mellékletek

12 Néhány módszertani tanács
Másodlagos adatfeldolgozás Forrásai: vállalati, regionális és országos statisztikai adatok. Feldolgozás módja: a rendelkezésre álló formában, vagy új idősorokat, táblázatokat készítve, indexeket számolva stb. Feldolgozás formája: közlési táblázatok és/vagy feldolgozási táblázatok, illetve ábrák.

13 Elsődleges vagy primér adatgyűjtés/ információ-gyűjtés (az előzőekben ismertetett módszerekkel)
Kérdőíves megkérdezés során nyert adatok/információk feldolgozása Feldolgozási terv / kódolási utasítás elkészítése Csoportosítás (demográfiai jellemzők) Tipológiák (félig nyitott, nyitott kérdésekre adott válaszok csoportosítása, majd az egyes választípusok kódszámmal történő ellátása – skálák esetében ez adott)

14 A feldolgozási program/szoftver elkészítése
Adatok gépre vitele Adatok egyszerű megoszlásának lehívása (esetleges további összevonások) Kereszttáblák lekérése, különböző mutatók kiszámítása (átlag, módusz, medián, korrelációs együttható stb.) A mintasokaság bemutatása (alapsokaság – mintasokaság viszonya)

15 Az egyes dimenziók/hipotézisek elemző bemutatása, illetve szembesítése (verifikálása)
Tanulmány megírása

16 A diplomakészítés időbeni ütemezése
Az aláírás, illetve a jegymegajánlás követelménye (Szakszeminárium I. c. tantárgy) Forráskutatás október 15-ig Részletes vázlat elkészítése november 15-ig Irodalom-feldolgozás és értékelés december 15-ig (Szakszeminárium II. c. tantárgy) Saját kutatás elkészítése február 15-ig Szakdolgozat megírása (nyers változat) március 15-ig Szakdolgozat beadásának határideje április 30.


Letölteni ppt "Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések