Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Emberi erőforrások BA szakos hallgatók számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Emberi erőforrások BA szakos hallgatók számára."— Előadás másolata:

1 Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Emberi erőforrások BA szakos hallgatók számára

2 Témaválasztás Főbb szempontok: A téma legyen aktuális, érdekes, szakmába vágó stb. Álljon rendelkezésre elérhető szakirodalom. Konzulens: Belső, külső A konzulenssel aláíratott témaválasztó lap leadási határideje: 2009. április 30.

3 A szakdolgozat felépítése Bevezetés:  Mi keltette fel a téma iránti érdeklődést?  Miért tartja időszerűnek a témát?  Mit kíván megoldani, mire számíthat az olvasó a továbbiakban?  2-3 oldal

4 A téma szakirodalmának feldolgozása, kritikai értékelése Forráskutatás (könyvtár, internet stb.) Könyvek, tanulmányok, cikkek, különböző kiadványok, kutatási jelentések. Forráskezelés (idézet, hivatkozás, felhasznált szakirodalom) (15-20 oldal)

5 A téma elméleti alapvetése Két megoldás lehetséges: Az egyik - a szakirodalom feldolgozása keretében alapozzuk meg a téma további kutatását. A másik – a szakirodalom ismeretében a vizsgálandó témát összetevőire, dimenzióira bontjuk.

6 A konkrét vizsgálat helyszínének ismertetése  A vizsgálati terep bemutatása: a szervezet kialakulásának és fejlődésének rövid története, a szervezet kialakulásának és fejlődésének rövid története, a tevékenység jellege, a tevékenység jellege, a szervezet felépítése, a szervezet felépítése, az alkalmazottak létszáma és annak különböző ismérvek szerinti megoszlása stb. az alkalmazottak létszáma és annak különböző ismérvek szerinti megoszlása stb. (4-5 oldal)

7  A vizsgálat módszerének ismertetése: KSH és vállalati adatok összegyűjtése, feldolgozása, KSH és vállalati adatok összegyűjtése, feldolgozása, korábbi kutatások jelentéseinek megismerése és másodlagos elemzése. korábbi kutatások jelentéseinek megismerése és másodlagos elemzése.

8  Primér adatgyűjtés: mélyinterjú (interjú-vázlat), mélyinterjú (interjú-vázlat), kérdőíves felmérés (kérdőív összeállítása), kérdőíves felmérés (kérdőív összeállítása), esettanulmány, esetleírások esettanulmány, esetleírások (Mindezek esetében gondoljunk az így nyert információk feldolgozására is!) (3-4 oldal)

9  A kutatás eredményeinek bemutatása: A KSH, vállalati adatok csoportosítása, értelmezése és az eredmények szemléltetése. (táblázat, grafikon, ábrák stb.)

10 A primér adatgyűjtés során nyert információk csoportosítása, elemzése, értékelése, szövegközi táblázatok, ábrák segítségével történő szemléltetése. (Figyelem: a feldolgozási táblázatok a mellékletbe, a közlési táblázatok a szövegkörnyezetbe helyezendők el!) (15-20 oldal)

11  Összefoglalás, következtetések (4-5 oldal)  Javaslatok (2-3 oldal)  Felhasznált irodalom (a forrás megjelenésének éve a szerző neve után zárójelben a könnyebb szövegközi hivatkozás végett) (a forrás megjelenésének éve a szerző neve után zárójelben a könnyebb szövegközi hivatkozás végett)  Mellékletek

12 Néhány módszertani tanács  Másodlagos adatfeldolgozás Forrásai: vállalati, regionális és országos statisztikai adatok. Forrásai: vállalati, regionális és országos statisztikai adatok. Feldolgozás módja: a rendelkezésre álló formában, vagy új idősorokat, táblázatokat készítve, indexeket számolva stb. Feldolgozás módja: a rendelkezésre álló formában, vagy új idősorokat, táblázatokat készítve, indexeket számolva stb. Feldolgozás formája: közlési táblázatok és/vagy feldolgozási táblázatok, illetve ábrák. Feldolgozás formája: közlési táblázatok és/vagy feldolgozási táblázatok, illetve ábrák.

13 Elsődleges vagy primér adatgyűjtés/ információ-gyűjtés (az előzőekben ismertetett módszerekkel) Elsődleges vagy primér adatgyűjtés/ információ-gyűjtés (az előzőekben ismertetett módszerekkel) Kérdőíves megkérdezés során nyert adatok/információk feldolgozása Kérdőíves megkérdezés során nyert adatok/információk feldolgozása Feldolgozási terv / kódolási utasítás elkészítése Feldolgozási terv / kódolási utasítás elkészítése Csoportosítás (demográfiai jellemzők) Csoportosítás (demográfiai jellemzők) Tipológiák (félig nyitott, nyitott kérdésekre adott válaszok csoportosítása, majd az egyes választípusok kódszámmal történő ellátása – skálák esetében ez adott) Tipológiák (félig nyitott, nyitott kérdésekre adott válaszok csoportosítása, majd az egyes választípusok kódszámmal történő ellátása – skálák esetében ez adott)

14 A feldolgozási program/szoftver elkészítése A feldolgozási program/szoftver elkészítése Adatok gépre vitele Adatok gépre vitele Adatok egyszerű megoszlásának lehívása (esetleges további összevonások) Adatok egyszerű megoszlásának lehívása (esetleges további összevonások) Kereszttáblák lekérése, különböző mutatók kiszámítása (átlag, módusz, medián, korrelációs együttható stb.) Kereszttáblák lekérése, különböző mutatók kiszámítása (átlag, módusz, medián, korrelációs együttható stb.) A mintasokaság bemutatása (alapsokaság – mintasokaság viszonya) A mintasokaság bemutatása (alapsokaság – mintasokaság viszonya)

15 Az egyes dimenziók/hipotézisek elemző bemutatása, illetve szembesítése (verifikálása) Az egyes dimenziók/hipotézisek elemző bemutatása, illetve szembesítése (verifikálása) Tanulmány megírása Tanulmány megírása

16 A diplomakészítés időbeni ütemezése Az aláírás, illetve a jegymegajánlás követelménye (Szakszeminárium I. c. tantárgy) Forráskutatás október 15-ig Forráskutatás október 15-ig Részletes vázlat elkészítése november 15-ig Részletes vázlat elkészítése november 15-ig Irodalom-feldolgozás és értékelés december 15-ig Irodalom-feldolgozás és értékelés december 15-ig (Szakszeminárium II. c. tantárgy) Saját kutatás elkészítése február 15-ig Saját kutatás elkészítése február 15-ig Szakdolgozat megírása (nyers változat) március 15-ig Szakdolgozat megírása (nyers változat) március 15-ig Szakdolgozat beadásának határideje 2010. április 30.


Letölteni ppt "Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Emberi erőforrások BA szakos hallgatók számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések