Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi Tel: 0722 550443.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi Tel: 0722 550443."— Előadás másolata:

1 Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi thnoemi@freemail.hu Tel: 0722 550443

2 A kutatás eredményeinek közzététele Írásbeli beszámoló: Írásbeli beszámoló: Szakdolgozat Szakdolgozat Folyóiratcikk Folyóiratcikk Előadás Előadás Poszterbemutató Poszterbemutató

3 Kutatási beszámoló tartalma (1) Előoldalak Címlap Címlap Köszönetnyílvánítás vagy előszó Köszönetnyílvánítás vagy előszó Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke Ábrák jegyzéke

4 Kutatási beszámoló tartalma (2) Tartalmi rész Bevezető rész Bevezető rész A probléma bemutatása és indoklása A probléma bemutatása és indoklása A kutatás céljainak megfogalmazása A kutatás céljainak megfogalmazása A kutatásban előforduló főbb fogalmak meghatározása A kutatásban előforduló főbb fogalmak meghatározása A kutatásra vonatkozó szakirodalom kritikus bemutatása A kutatásra vonatkozó szakirodalom kritikus bemutatása Hipotézisek Hipotézisek Módszerek Módszerek A minta bemutatása A minta bemutatása Eljárások, módszerek Eljárások, módszerek Kutatási eszközök bemutatása Kutatási eszközök bemutatása Adatok bemutatása és elemzése Adatok bemutatása és elemzése Az eredmények megvitatása Az eredmények megvitatása az eredmények értelmezése az eredmények értelmezése elméleti következmények elméleti következmények gyakorlati alkalmazása gyakorlati alkalmazása Következtetések és összegzés Következtetések és összegzés Következtetés Következtetés Összegzés Összegzés

5 Kutatási beszámoló tartalma (3) Kiegészítő oldalak Bibliográfia Bibliográfia Függelék (mellékletek) Függelék (mellékletek) Absztrakt Absztrakt

6 CÍM Rövid, maximum 12-15 szóból áll. Rövid, maximum 12-15 szóból áll. Tartalmazza a főbb változók kapcsolatát. Tartalmazza a főbb változók kapcsolatát. Jelzi a populációt, amelyre vonatkozik a kutatás Jelzi a populációt, amelyre vonatkozik a kutatás Kerüli a redundanciát, a felesleges szavakat Kerüli a redundanciát, a felesleges szavakat

7 TARTALOMJEGYZÉK minden címet és alcímet tartalmaz. minden címet és alcímet tartalmaz.

8 BEVEZETŐ RÉSZ A probléma legyen feszes és pontos. A probléma legyen feszes és pontos. A fogalmakat határozzuk meg pontosan. A fogalmakat határozzuk meg pontosan. A szakirodalomból csak a kutatás szempontjából fontos ismereteket, elméleteket használjuk fel. A szakirodalomból csak a kutatás szempontjából fontos ismereteket, elméleteket használjuk fel. A szakirodalom feldolgozásánál használjunk pontos hivatkozásokat. A szakirodalom feldolgozásánál használjunk pontos hivatkozásokat. A szakirodalom összefoglalásánál a tartalom logikus sorrendjét kövessük, ne a feldolgozott tanulmányok vagy könyvek logikáját. A szakirodalom összefoglalásánál a tartalom logikus sorrendjét kövessük, ne a feldolgozott tanulmányok vagy könyvek logikáját. A hipotéziseket a kutatásmódszertani követelményeknek megfelelően fogalmazzuk meg. A hipotéziseket a kutatásmódszertani követelményeknek megfelelően fogalmazzuk meg.

9 MINTA Határozzuk meg a populációt és indokoljuk meg kiválasztásának szempontjait. Határozzuk meg a populációt és indokoljuk meg kiválasztásának szempontjait. Határozzuk meg és indokoljuk a minta nagyságát. Határozzuk meg és indokoljuk a minta nagyságát. Mutassuk be a mintavételi eljárást. Mutassuk be a mintavételi eljárást. Tegyük szóvá, ha voltak, akik elutasították a kutatásban való részvételt, vagy időközben lemorzsolódtak. Tegyük szóvá, ha voltak, akik elutasították a kutatásban való részvételt, vagy időközben lemorzsolódtak. Indokoljuk meg a kutatási stratégiát: pl. kísérlet esetében, milyen szempontok alapján választottuk ki a kísérleti és a kontrollcsoportot Indokoljuk meg a kutatási stratégiát: pl. kísérlet esetében, milyen szempontok alapján választottuk ki a kísérleti és a kontrollcsoportot

10 MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK Ha egy eszközt adaptálunk, jelöljük meg pontosan az eredeti forrást. Ha egy eszközt adaptálunk, jelöljük meg pontosan az eredeti forrást. Ha kidolgozunk és alkalmazunk egy eszközt, írjuk le és indokoljuk összeállítása menetét. Ha kidolgozunk és alkalmazunk egy eszközt, írjuk le és indokoljuk összeállítása menetét. Indokoljuk az alkalmazott módszerek és eszközök célszerűségét. Indokoljuk az alkalmazott módszerek és eszközök célszerűségét. Tegyünk javaslatokat az alkalmazott eszközök korrekciójára. Tegyünk javaslatokat az alkalmazott eszközök korrekciójára. Mutassuk be az alkalmazott statisztikai módszereket. Mutassuk be az alkalmazott statisztikai módszereket.

11 ELJÁRÁS A kutatás helyének és idejének körülírása A kutatás helyének és idejének körülírása Ha voltak interjúkészítők, kiképzett megfigyelők, térjünk ki a személyük bemutatására, illetve képzésükre. Ha voltak interjúkészítők, kiképzett megfigyelők, térjünk ki a személyük bemutatására, illetve képzésükre. Írjuk le a résztvevőknek adott instrukciókat. Írjuk le a résztvevőknek adott instrukciókat. Mutassuk be az esetleges elővizsgálat eredményeit Mutassuk be az esetleges elővizsgálat eredményeit

12 AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Az eredményeket a hipotézisek sorrendjében tárgyaljuk. Az eredményeket a hipotézisek sorrendjében tárgyaljuk. Tüntessük föl a hipotézisekben nem szereplő, de figyelemreméltó eredményeket is. Tüntessük föl a hipotézisekben nem szereplő, de figyelemreméltó eredményeket is. Az adatokat teljességükben közöljük. Az adatokat teljességükben közöljük. Az adatok közlése legyen tömör, összesített, lényegretörő. Az adatok közlése legyen tömör, összesített, lényegretörő. Használjunk táblázatokat, grafikonokat. Használjunk táblázatokat, grafikonokat. Az eredményeket és elemzésüket elkülönítve közöljük. Az eredményeket és elemzésüket elkülönítve közöljük.

13 KÖVETKEZTETÉS Az általánosítások csak a kutatáson alapuljanak. Az általánosítások csak a kutatáson alapuljanak. A kutatás alapján tegyünk ajánlásokat az elméletre és a gyakorlatra vonatkozóan. A kutatás alapján tegyünk ajánlásokat az elméletre és a gyakorlatra vonatkozóan.

14 BIBLIOGRÁFIA A bibliográfiában tüntessünk föl minden olyan művet, melyre a dolgozatban utalunk. A bibliográfiában tüntessünk föl minden olyan művet, melyre a dolgozatban utalunk. A hivatkozások tartalmazzák a szerző vezetéknevét, a könyv (tanulmány) kiadásának évszámát, és az oldalszámot. (Pl. Falus 1996, 520 o.) A hivatkozások tartalmazzák a szerző vezetéknevét, a könyv (tanulmány) kiadásának évszámát, és az oldalszámot. (Pl. Falus 1996, 520 o.) Tartsuk be a bibliográfiai adatok megadására vonatkozó szabályokat: Tartsuk be a bibliográfiai adatok megadására vonatkozó szabályokat:

15 MELLÉKLET Adja közre az összes felhasznált eszközt. Adja közre az összes felhasznált eszközt. A függelékbe iktassuk be a szövegben közre nem adott nagyobb terjedelmű táblázatokat. A függelékbe iktassuk be a szövegben közre nem adott nagyobb terjedelmű táblázatokat. A függelékeket számozzuk meg és így utaljunk rá a szövegben. A függelékeket számozzuk meg és így utaljunk rá a szövegben.

16 ABSZTRAKT 10-15 soros rövid összefoglalása a kutatásnak. 10-15 soros rövid összefoglalása a kutatásnak. Tartalmazza a kutatási problémát, az alkalmazott módszereket és a kutatás eredményeit Tartalmazza a kutatási problémát, az alkalmazott módszereket és a kutatás eredményeit

17 STÍLUS Kerüljük: A tudományoskodó, sok idegen szó használatát. A tudományoskodó, sok idegen szó használatát. A közbeiktatott mondatokat. A közbeiktatott mondatokat. A zárójelben kifejtett gondolatokat. A zárójelben kifejtett gondolatokat. Az anekdotázó, familiáris, jópofis stílust. Az anekdotázó, familiáris, jópofis stílust. A rövidítéseket. A rövidítéseket. A számokat írjuk ki betűvel!

18 TÁBLÁZATOK Minden táblázat egy gondolatot mutasson be. Minden táblázat egy gondolatot mutasson be. Önmagától értetődő legyen. Önmagától értetődő legyen. Számozzuk meg őket. Számozzuk meg őket. Adjunk neki címet. Adjunk neki címet. A táblázathoz rendelt szöveges értelmezés segít a mondanivaló elmélyítésében. A táblázathoz rendelt szöveges értelmezés segít a mondanivaló elmélyítésében.

19 IDÉZETEK Maximum 4-5 sort idézzünk más szerző tollából szövegben, ha az idézett rész ennél hosszabb külön bekezdésbe tegyük. Maximum 4-5 sort idézzünk más szerző tollából szövegben, ha az idézett rész ennél hosszabb külön bekezdésbe tegyük. Az idézetet tegyük idézőjelbe, és jelöljük meg pontosan a forrást oldalszámmal együtt. Az idézetet tegyük idézőjelbe, és jelöljük meg pontosan a forrást oldalszámmal együtt.

20 LÁBJEGYZETEK Az idézet hivatkozás megjelölése. Az idézet hivatkozás megjelölése. Utal az anyagban fellelhető más részekre. Utal az anyagban fellelhető más részekre. Lényeges forrásokra utalhatunk. Lényeges forrásokra utalhatunk. A szövegben lévő anyag részletesebb kifejtésére használhatjuk. A szövegben lévő anyag részletesebb kifejtésére használhatjuk.

21 Az előadás megszerkesztése Bemutatási idő: 15 perc, illetve 5 perc a hozzászólásokra, a kérdések feltevésére. Bemutatási idő: 15 perc, illetve 5 perc a hozzászólásokra, a kérdések feltevésére. Előadása legyen minél közérthetőbb és lényegretörőbb. Előadása legyen minél közérthetőbb és lényegretörőbb. Az előadás tartalmasabb részében a kutatás hipotézisei, az alkalmazott eljárások és módszerek, illetve az eredmények, következtetések, ajánlások bemutatására fektesse a hangsúlyt. Az előadás tartalmasabb részében a kutatás hipotézisei, az alkalmazott eljárások és módszerek, illetve az eredmények, következtetések, ajánlások bemutatására fektesse a hangsúlyt. Használjon szemléltető eszközöket: Használjon szemléltető eszközöket: írásvetítő, írásvetítő, táblázatok kinyomtatása, sokszorosítása és kiosztása a hallgatóságnak, táblázatok kinyomtatása, sokszorosítása és kiosztása a hallgatóságnak, PowerPointos bemutató. PowerPointos bemutató. Az előadás módja feleljen meg a magyar nyelvhelyességi szabályoknak, beszéljünk hangosan, érthetően, mondanivalónkat rendezzük logikus sorrendbe, Az előadás módja feleljen meg a magyar nyelvhelyességi szabályoknak, beszéljünk hangosan, érthetően, mondanivalónkat rendezzük logikus sorrendbe, beszédritmusunk legyen megfelelő (se túl gyors, mert követhetetlenné válik az előadás, se túl lassú, mert monoton, unalmas lesz). beszédritmusunk legyen megfelelő (se túl gyors, mert követhetetlenné válik az előadás, se túl lassú, mert monoton, unalmas lesz). A kérdésekre válaszoljunk lényegretörően, világosan. A kérdésekre válaszoljunk lényegretörően, világosan.

22 Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi Tel: 0722 550443."

Hasonló előadás


Google Hirdetések