Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör"— Előadás másolata:

1 Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

2 Szakdolgozatírás RTF előírások TVSZ 27-29. old.
4. félév végéig témaválasztás, témajegyzék vagy más téma (engedély) „Szakdolgozati engedélyezési lap” (Tanulmányi Igazgatóság) Címválasztás és rövid vázlat leadása

3 Témaválasztás Hogyan válasszunk jó témát? Kulcsmomentum!
Fontos szempont a rendelkezésre álló forrás, irodalom felmérése Nagy öngól a találomra történő választás Óvatosan az új és speciális témákkal Téma és cím nem ugyanaz. Cím szerepe kiemelkedő, ez az első benyomás a dolgozatról. A cím konkretizálja a témát. Ne legyen túlságosan leszűkítő vagy túl tág.

4 Vázlat Nem véletlenül kéri a konzulens
Egy jó vázlat már fél út a siker felé, ettől kezdve „csak” kitartás kell Jó vázlat tartalma (kb. 2 old): a dolgozat célja, és a témaválasztás indoka, hipotézisek, kutatási módszerek rövid összegzése várható tartalomjegyzék, úgy, ahogy azt a dolgozatban fel lesz tüntetve: 1, 1.1, rendszerben. Várható irodalomjegyzék (könyvek, folyóiratok, internetes források illetve adatbázisok.

5 Konzulens, konzultáció(k)
Felkért vagy kijelölt konzulens Minimum két konzultáció Konzultációkon a kutatás főbb irányainak kijelölése, feldolgozás módszere, fejezetek megbeszélése, irodalom tisztázása történik Érkezzünk felkészülten a konzultációra, ne várjuk, hogy a konzulens diktáljon le mindent, a konzulens a megfelelő szakmai hátteret biztosítja.

6 Kutatás Ez képezi a dolgozatírás alapját
Létezik primer (mélyinterjú, kérdőív) és szekunder kutatás (mások által összegyűjtött adatok felhasználása) Ajánlott interjú készítése Forrás, irodalom felkutatása: elsősorban könyvtár, másodsorban internet

7 Kutatás könyvtárban Nélkülözhetetlen része a kutatásnak
RTF, Országgyűlési K., Szabó Ervin K. (napi látogatójegy vagy beiratkozás) Első lépés: elektronikus katalógus – kulcsszavakra, szerzőre keresés Szabadpolc + szakmai folyóiratok út. 5-8 év Kölcsönzés / feldolgozás / fénymásolás Könyvtárból elérhető internetes adatbázisok pl. FLAG, West Law, Hein-online etc.

8 Irodalom Mit ne használjunk fel irodalomként:
Korábbi évfolyam- és szakdolgozatokat, régi, elavult tankönyveket, jegyzeteket (tisztelet a kivételnek) Wikipédia pl. nem idézhető, nem elegáns Az irodalomjegyzékben, csak felhasznált források szerepelhetnek. (hivatkozott / felhasznált egyéb irodalom) Próbáljunk ugyanannak a kérdésnek több forrásban is utánanézni, hasonlítsuk össze azokat, formáljunk véleményt, ez ugyanis már egyéni értékelés

9 Hivatkozás I. Plágium: más szerző munkáját vki. sajátjaként állít be, hivatkozás nélkül tünteti fel művében. Büntetendő! Szó szerinti idézet ( ha a kifejezés nagyon találó, nagyon rossz vagy definíció) oldal pontos megjelölése is szükséges Ún. parafrázis, azaz a lényeg közlése saját szavakkal Hivatkozás 2 módszere: Lábjegyzetes módszer, Finszter Géza: A rendészet elmélete, KJK-Kerszöv, Budapest, 2003, 32. old. Szerző- évszám módszer (Finszter, 2003, p32) Irodalomjegyzékben a szerzők ABC sorrendben

10 Hivatkozás II. Lábjegyzetelős módszer javasolt és elfogadott
Módja: Beszúrás – hivatkozás – lábjegyzet Folyóirat hivatkozás: Szerző (évszám): cikk címe, In: folyóirat címe, lapszám megjelölése, oldalszám Internetes hivatkozás: szerző (évszám): a cikk címe, pontos link, Letöltés időpontja: dátum

11 Dolgozat felépítése I. Bevezető (témaválasztás indoka,személyes indíttatás, célkitűzés, hipotézis(ek), feldolgozás módszere, dolgozat várható felépítése, ~2 old.) Fogalomtisztázás (gyakran célszerű) Történeti áttekintés (röviden, lényegre törően) Problémák felvetése, téma kifejtése Jogszabályi háttér ismertetése, szervezet bemutatása Külföldi, EU-s kitekintés Záró gondolatok (visszacsatolás a bevezetőre)

12 Jó tanácsok Ne kizárólag leíró jellegű legyen, egyediség
Önálló vélemény hangsúlyozása Állítsuk szembe a jogszabályban leírt elméletet a hétköznapi gyakorlattal, gyakorlatorientált dolgozatok előnye Egy jogeset bemutatásánál mutassuk be mindkét fél érveit, ne legyünk részrehajlóak Érdemes érintett szakemberrel interjút készíteni

13 Jó tanácsok folytatás Szövegszerkesztés (Word program részletei)
Nyelvtan, stilisztika, szaknyelv használata Logikus felépítés, jó áttekinthetőség, követhető struktúra Kevés jogszabály és egyéb szöveg bevágása A túl sok táblázat és kép megtöri a szöveget, megoldás melléklet

14 Értékelés A kijelölt Bizottság értékelési szempontjai:
Újszerűség, eredményesség, egyediség Szerkezet, nyelvezet, áttekinthetőség Forrás és irodalom feldolgozottsága színvonala, mélysége Szakmai értékek, továbbfejlesztés, hasznosítási lehetőség Elmélet és gyakorlat összekapcsolása (Villámértékelésnél meghatározó: lábjegyzetek, irodalom- és tartalomjegyzék, bevezető, zárszó)

15 Szakdolgozat védés Kijelölt Bizottság előtt történik
Célja, hogy a Bizottság meggyőződhessen a dolgozat egyediségéről, hogy azt valóban a hallgató készítette, beleásta magát a témába, tudományos kutatást végzett és a dolgozat minden szempontból megfelel a tartalmi és formai (Tvsz) követelményeknek. Fel kell készülni a védésre, úgy mint egy vizsgára

16 Thanks for coming and for Attention! Christián László


Letölteni ppt "Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör"

Hasonló előadás


Google Hirdetések