Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör. Szakdolgozatírás RTF előírások TVSZ 27-29. old. 4. félév végéig témaválasztás, témajegyzék vagy más téma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör. Szakdolgozatírás RTF előírások TVSZ 27-29. old. 4. félév végéig témaválasztás, témajegyzék vagy más téma."— Előadás másolata:

1 Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

2 Szakdolgozatírás RTF előírások TVSZ 27-29. old. 4. félév végéig témaválasztás, témajegyzék vagy más téma (engedély) „Szakdolgozati engedélyezési lap” (Tanulmányi Igazgatóság) Címválasztás és rövid vázlat leadása

3 Témaválasztás Hogyan válasszunk jó témát? Kulcsmomentum!  Fontos szempont a rendelkezésre álló forrás, irodalom felmérése  Nagy öngól a találomra történő választás  Óvatosan az új és speciális témákkal  Téma és cím nem ugyanaz. Cím szerepe kiemelkedő, ez az első benyomás a dolgozatról. A cím konkretizálja a témát. Ne legyen túlságosan leszűkítő vagy túl tág.

4 Vázlat o Nem véletlenül kéri a konzulens o Egy jó vázlat már fél út a siker felé, ettől kezdve „csak” kitartás kell o Jó vázlat tartalma (kb. 2 old): a dolgozat célja, és a témaválasztás indoka, hipotézisek, kutatási módszerek rövid összegzése várható tartalomjegyzék, úgy, ahogy azt a dolgozatban fel lesz tüntetve: 1, 1.1, 1.1.1 rendszerben. Várható irodalomjegyzék (könyvek, folyóiratok, internetes források illetve adatbázisok.

5 Konzulens, konzultáció(k) Felkért vagy kijelölt konzulens Minimum két konzultáció Konzultációkon a kutatás főbb irányainak kijelölése, feldolgozás módszere, fejezetek megbeszélése, irodalom tisztázása történik Érkezzünk felkészülten a konzultációra, ne várjuk, hogy a konzulens diktáljon le mindent, a konzulens a megfelelő szakmai hátteret biztosítja.

6 Kutatás Ez képezi a dolgozatírás alapját Létezik primer (mélyinterjú, kérdőív) és szekunder kutatás (mások által összegyűjtött adatok felhasználása) Ajánlott interjú készítése Forrás, irodalom felkutatása: elsősorban könyvtár, másodsorban internet

7 Kutatás könyvtárban Nélkülözhetetlen része a kutatásnak RTF, Országgyűlési K., Szabó Ervin K. (napi látogatójegy vagy beiratkozás) Első lépés: elektronikus katalógus – kulcsszavakra, szerzőre keresés Szabadpolc + szakmai folyóiratok út. 5-8 év Kölcsönzés / feldolgozás / fénymásolás Könyvtárból elérhető internetes adatbázisok pl. FLAG, West Law, Hein-online etc.

8 Irodalom Mit ne használjunk fel irodalomként: Korábbi évfolyam- és szakdolgozatokat, régi, elavult tankönyveket, jegyzeteket (tisztelet a kivételnek) Wikipédia pl. nem idézhető, nem elegáns Az irodalomjegyzékben, csak felhasznált források szerepelhetnek. (hivatkozott / felhasznált egyéb irodalom) Próbáljunk ugyanannak a kérdésnek több forrásban is utánanézni, hasonlítsuk össze azokat, formáljunk véleményt, ez ugyanis már egyéni értékelés

9 Hivatkozás I. Plágium: más szerző munkáját vki. sajátjaként állít be, hivatkozás nélkül tünteti fel művében. Büntetendő! Szó szerinti idézet ( ha a kifejezés nagyon találó, nagyon rossz vagy definíció) oldal pontos megjelölése is szükséges Ún. parafrázis, azaz a lényeg közlése saját szavakkal Hivatkozás 2 módszere: 1. Lábjegyzetes módszer, Finszter Géza: A rendészet elmélete, KJK-Kerszöv, Budapest, 2003, 32. old. 2. Szerző- évszám módszer (Finszter, 2003, p32) Irodalomjegyzékben a szerzők ABC sorrendben

10 Hivatkozás II.  Lábjegyzetelős módszer javasolt és elfogadott  Módja: Beszúrás – hivatkozás – lábjegyzet  Folyóirat hivatkozás: Szerző (évszám): cikk címe, In: folyóirat címe, lapszám megjelölése, oldalszám  Internetes hivatkozás: szerző (évszám): a cikk címe, pontos link, Letöltés időpontja: dátum

11 Dolgozat felépítése I. 1. Bevezető (témaválasztás indoka,személyes indíttatás, célkitűzés, hipotézis(ek), feldolgozás módszere, dolgozat várható felépítése, ~2 old.) 2. Fogalomtisztázás (gyakran célszerű) 3. Történeti áttekintés (röviden, lényegre törően) 4. Problémák felvetése, téma kifejtése 5. Jogszabályi háttér ismertetése, szervezet bemutatása 6. Külföldi, EU-s kitekintés 7. Záró gondolatok (visszacsatolás a bevezetőre)

12 Jó tanácsok  Ne kizárólag leíró jellegű legyen, egyediség  Önálló vélemény hangsúlyozása  Állítsuk szembe a jogszabályban leírt elméletet a hétköznapi gyakorlattal, gyakorlatorientált dolgozatok előnye  Egy jogeset bemutatásánál mutassuk be mindkét fél érveit, ne legyünk részrehajlóak  Érdemes érintett szakemberrel interjút készíteni

13 Jó tanácsok folytatás  Szövegszerkesztés (Word program részletei)  Nyelvtan, stilisztika, szaknyelv használata  Logikus felépítés, jó áttekinthetőség, követhető struktúra  Kevés jogszabály és egyéb szöveg bevágása  A túl sok táblázat és kép megtöri a szöveget, megoldás melléklet

14 Értékelés A kijelölt Bizottság értékelési szempontjai:  Újszerűség, eredményesség, egyediség  Szerkezet, nyelvezet, áttekinthetőség  Forrás és irodalom feldolgozottsága színvonala, mélysége  Szakmai értékek, továbbfejlesztés, hasznosítási lehetőség  Elmélet és gyakorlat összekapcsolása (Villámértékelésnél meghatározó: lábjegyzetek, irodalom- és tartalomjegyzék, bevezető, zárszó)

15 Szakdolgozat védés Kijelölt Bizottság előtt történik Célja, hogy a Bizottság meggyőződhessen a dolgozat egyediségéről, hogy azt valóban a hallgató készítette, beleásta magát a témába, tudományos kutatást végzett és a dolgozat minden szempontból megfelel a tartalmi és formai (Tvsz) követelményeknek. Fel kell készülni a védésre, úgy mint egy vizsgára

16 Thanks for coming and for Attention! Christián László


Letölteni ppt "Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör. Szakdolgozatírás RTF előírások TVSZ 27-29. old. 4. félév végéig témaválasztás, témajegyzék vagy más téma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések