Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. Vándorgyűlése Katalizátorok a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásáért: felnőttkori tanulás és közösségfejlesztés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. Vándorgyűlése Katalizátorok a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásáért: felnőttkori tanulás és közösségfejlesztés."— Előadás másolata:

1 Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. Vándorgyűlése Katalizátorok a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásáért: felnőttkori tanulás és közösségfejlesztés Dr. Erdei Gábor Debreceni Egyetem

2 A probléma  A hátrányos helyzetű kistérségek az elmúlt 20 évben további leszakadást mutatnak z A beruházások, munkahelyteremtések elkerülik ezen térségeket z Kistérségi komplex mutatóik folyamatosan kedvezőtlenek z A gazdasági depresszió mellett kedvezőtlen demográfiai és társadalom-statisztikai jellemzőekkel bírnak

3 A lehetőség zA lehetőségek, a kitörési pontok szűkösek, rövid távúak, sok esetben nem reálisak (pl. turizmus fejlesztés, mint csodavárás) z Felnőttképzés???>önmagában a munkaerőpiacra épülő képzések az esetek többségében nem nyújtanak megoldást z Miért?> az esetek jelentő részében nem adekvát a megoldás

4 Felnőttképzés, felnőttkori tanulás  Másrészt: a felnőttkori tanulás, képzés, illetve ennek hatása erős iskolázottsági relevanciát mutat (Máté- effektus) zA munkanélküliség típusai közül jellemzően az abszolút (konjunkturális) típus a domináns>felnőttképzésnek csak korlátozott lehetőségei vannak zA felnőttképzésnek akkor kell kimondottan munkaerőpiaci irányultságot vennie, ha annak van relevanciája>általános felnőttképzések hangsúlyozása

5 Közösségfejlesztés zÖnmagában is hasznos, annak ellenére, hogy az eredmények kevésbé mérhetőek zUgyanakkor csodát nem szabad várni a közösségfejlesztéstől zA felnőttképzés és közösségfejlesztés szinergiái viszont figyelemreméltóak zA közösségfejlesztés bizonyos szintjén megjelenhetnek a reális képzési igények

6 A projekt céljai I. (1. szakasz) zA megye 15 kistérségében működő közművelődési intézmények és dolgozóinak bevonása a felnőttképzésbe, közösségfejlesztése z- 20 közművelődési szakember felkészítése, képzése arra, hogy felnőttképző szakemberekké váljanak z- Az ózdi - putnoki, edelényi, mezőcsáti, sátoraljaújhelyi kistérségekben segítő közösségi munkás hálózat kialakítása

7 A projekt céljai II. (1. szakasz)  - A négy kistérségben –a szükséglet feltárása után – az életviteli kulcskompetenciák elsajátítását, az élethosszig tartó tanulás iránti motiváltság megteremtését, a felnőttképzésbe történő bekapcsolódást segítő, valamint szakmát adó képzések beindítása. z- A négy mintatérség szereplői közötti együttműködés kialakítása és erősítése, lakosságmegtartó képességének növelése

8 A projekt céljai III. (2.szakasz) zKutatás:kistérségi helyi tudás felmérés, tankatalógus létrehozása zKözösségi animátor képzés zKözösségi vállalkozás képzés z5-5 önképző kör kialakítása és működtetés a kistérségi kutatás alapján

9 Tanulási résztvétel (%-ban kifejezve) EdelényMezőcsátÓzd- Putnok Sátoraljaú jhely Megyei átlag Jelenleg is tanul éven belül éven belül éven belül Nem tanult felnőttkén t 32665

10 Iskolai végzettség és tanulási résztvételkapcsolata I. (%-ban kifejezve) Megkérd ezettek száma Jelenleg is tanul Átlag1 éven belül tanult ÁtlagEgyáltal án nem tanult Átlag 8 általán os Szakm unkás Érettsé gizett Diplom ás

11 Iskolai végzettség és tanulási résztvételkapcsolata II. (%-ban kifejezve) Egyszer sem EgyszerKétszerHáromsz or Több, mint háromsz or Ismétlőd ően 8 általános Szakmun kás Érettségi Diplomá s Átlag

12 Lefedik-e az Ön által ismert képzési szolgáltatók a képzési szükségleteket? (%-ban kifejezve) Igen, teljes mértékbe n Nagyjából igen Nem teljes mértékbe n Egyálta lán nem Nem tudom 8 általános Szakmunk ás Érettségiz ett Diplomás Átlag

13 Milyennek ítéli a felnőttképzési szolgáltatók elérését? (%-ban kifejezve) Nagyon jó Vannak nehézségek Nagyon nehezen jutok el képző helyre Katasztrófáli san rossz az elérhetőség Nem tudom 8 általános Szakmunk ás Érettségiz ett Diplomás Átlag

14 Mennyire tartja fontosnak saját maga számára a tanulást? (%-ban kifejezve) Nagyon fontos FontosKözepes en fontos Kicsit fontos Egyáltal án nem fontos Nem tudom 8 általános Szakmun kás Érettségi zett Diplomá s Átlag

15 Mennyire tartja fontosnak a tanulást települése, közössége fejlesztése esetében? (%-ban kifejezve) Nagyon fontos FontosKözepes en fontos Kicsit fontos Egyáltal án nem fontos Nem tudom 8 általános Szakmun kás Érettségi Diplomá s Átlag

16 Hasznát látná most egy képzésnek? (%-ban kifejezve) IgenNem 8 általános7426 Szakmunkás6733 Érettségizett7525 Diplomás8119 Átlag7624

17 Mi az, amiért hajlandó lenne tanulni? (%-ban kifejezve) Jobb pozíció a jelenlegi munkahelyen 10 Munkahely-változtatás saját szakmában 6 Szakmaváltoztatás11 Magasabb fizetés32 Magasabb szakmai tudás elérése35 Lakóhelyem, településem boldogulása 31

18 Amennyiben képzésre lenne szüksége, mennyit lenne hajlandó utazni, hogy tanuljon? (%-ban kifejezve) Fél órán belül Fél – 1 óra között 1 – 2 óra között 2 órán túl 8 általános Szakmunkás Érettségi Diplomás Átlag

19 Amennyiben szüksége lenne rá, tudná-e finanszírozni a saját képzését? (%-ban kifejezve) Igen, teljes mértékben Igen, ha a munkaadó részben finanszírozna Nem 8 általános92665 Szakmunkás Érettségizett Diplomás Átlag244432

20 Mennyit tudna képzésre szánni saját forrásaiból? (%- ban kifejezve) Évente Ft alatt Évente Ft között Évente Ft között Évente Ft között Évente Ft felett 8 általános Szakmunkás Érettségizett Diplomás Átlag

21 Ön szerint kinek kellene finanszíroznia a képzést? (%- ban kifejezve) ÁllamMunkaadóMunkavállalóEgyéb 8 általános Szakmunkás Érettségizett Diplomás Átlag

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. Vándorgyűlése Katalizátorok a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásáért: felnőttkori tanulás és közösségfejlesztés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések