Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos irányítók: Végzős hallgató:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos irányítók: Végzős hallgató:"— Előadás másolata:

1 A környezettudatos és természetvédelmi magatartás megalapozása alsó tagozaton
Tudományos irányítók: Végzős hallgató: Papp Piroska Lesnyiczky (Gindele) Dr. Végh Balázs Béla Angella- Gabriella egyetemi adjunktus

2 Tartalomjegyzék Bevezetés I.A témaválasztás elméleti alapjai
II.Pedagógiai kutatás III.Tanulásszervezési és tartalmi keretek IV.Tapasztalatok összegzése, javaslatok

3 „ Ha majd kivágtad az utolsó fát, és megmérgezted az utolsó folyót, kifogtad az utolsó halat, rájössz, hogy a pénz nem ehető” indián közmondás- - napjaink természetvédemi gondjai - a környezettudatos életvitelre való felkészítés fontossága ,, A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel” (Dr. Szentgyörgyi Albert)

4 I. A témaválasztás elméleti alapjai
I.1. Történeti áttekintés I.2. A környezetvédelem fogalma I.3.Az emberi tevékenység következményei I.4. A környezeti nevelés fogalma, célja, alapelvei I.5 .A környezeti nevelés tartalmi anyaga I.6. A környezeti nevelés pszichológiai lehetőségei I.7. A környezeti nevelés metodológiai megfontolásai I.8. A környezeti nevelés tantárgyközi kapcsolatai I.9. Játék és kreativitás az alternatív környezetismeret órákon I.10. Környezettudatos magatartás alakítása tanórákon kívül

5 - a környezet megóvására és az egészséges életmód megóvására irányuló korai nevelés - tudatos , a környezetet védő magatartásra való nevelés fontossága - a környezetvédelem taníthatósága

6 II. Pedagógiai kutatás A környezettudatos magatartás fejlettségi szintje a 9-10 éves városi és falusi kisiskolások körében

7 A kutatás problémája: ,,Milyen ismeretekkel rendelkeznek a környezetvédelemről a 9-10 éves városi és falusi kisiskolások, és mit tesznek a természet védelme érdekében?”

8 A kutatás céljai: az elemi iskolából kilépő gyermekek környezetvédelemre vonatkozó ismereteinek feltárása. a kisiskolások környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeinek feltérképezése, - a pedagógusra háruló feladatok előrevetítése a környezettudatos életvitelre való felkészítő munkában.

9 A kutatás hipotézisei:
1.A környezettudatos magatartás életkori sajátosságaiknak megfelelően ki van alakulva úgy a városi, mint a falusi gyerekeknél. 2.A városi iskolások tudásszintje a környezet témakörében magasabb a falun élő és tanuló gyermekekénél. 3.A falun élő gyermekek gyakorlatiassága fejlettebb, a munkához való hozzáállásuk pozitívabb a városon élő gyermekekénél.

10 Populáció: IV. osztályos tanulók - falusi környezet -Börvely, Általános Iskola -városi környezet- 3-as számú Általános Iskola - Nagykároly Reprezentatív minta: Börvely, IV. A osztály 20 tanuló Nagykároly, IV. C osztály 20 tanuló Módszerek: Adatok feltárása-írásbeli kikérdezés módszere Eredmények feldolgozása –statisztikai módszerek

11 Az eredmények bemutatása, értelmezése
1.A környezettudatos magatartás - életkori sajátosságaiknak megfelelően - ki van alakulva úgy a városi, mint a falusi gyerekeknél. -a) érzékelik a környezetvédelem fontosságát -b) tudatában vannak a környezetszennyezés káros hatásainak

12 -a) érzékelik a környezetvédelem fontosságát
6.táblázat A környezetvédő akciók típusai 25.kérdés Milyen környezetvédő akciókban vettél részt? Szemét gyűjtés Faültetés Plakát Hulladék- felhaszn. Jeles napok Más Falu 15 20 Város 12

13 -b) tudatában vannak a környezetszennyezés káros hatásainak
11.táblázat A környezetszennyezés típusai 14. kérdés Milyen környezetszennyezés fordul elő településeden ? Levegő- szennyezés Víz - szennyezés Talaj- szennyezés Falu 3 12 14 Város 20 4 6

14 A feltárt eredmények alapján: - az első és a második alhipotézisünk beigazolódott. - a tanulók érzékelik a környezetvédelem fontosságát. - az iskola tekinthető a legfőbb információforrásnak. -úgy a falusi, mint a városi tanulók tisztában vannak a környezetszennyezés mibenlétével és annak káros hatásaival. - a tanulók 5-10 %-a nemcsak a nyilvánvaló válaszokat jelölte be, hanem azokat is, amelyek csak csírájukban hordozták magukban a környezetszennyezés lehetőségét (fürdés a tóban, kirándulás az erdőben).

15 2.A városi iskolások tudásszintje a környezet témakörében magasabb a falun élő és tanuló gyermekekénél. 15.táblázat Az ember környezetszennyező magatartásának káros hatásai az élőlényekre 27. Kérdés - Mennyire értesz egyet a következő kijelentéssel? Az ember környezetszennyező magatartásával számos növény és állat élőhelyét károsította és pusztította el. Lehetséges válaszok Nem értek egyet Részben értek egyet Teljes mértékben egyet értek Falu 2 18 Város 3 17

16 -a második hipotézisem nem igazolódott be, a falusi és városi iskolások tudásszintje a környezetvédelem témakörében nem mutat jelentős eltéréseket. -a különböző kérdésekre adott válaszok értékelése nem mutat szignifikáns különbségeket a városi iskolások javára.

17 23.táblázat Hulladékfajták gyűjtése
3.A falun élő gyermekek gyakorlatiassága fejlettebb, a munkához való hozzáállásuk pozitívabb a városon élő gyermekekénél. 23.táblázat Hulladékfajták gyűjtése 22. kérdés Mit gyűjtöttél? Papír Műanyag Üveg Vas Rongy Semmi Falu 16 20 15 Város 4 10 6

18 III. Tanulásszervezési és tartalmi keretek
A tanulók különböző gyakorlati tevékenységein szerzett megfigyelések, tapasztalatok lejegyzése; A tanulók munkához való viszonyulásának vizsgálata; A szakköri tevékenység szerepe az esztétikai értékeink megóvásában.

19 Gyakorlati tevékenységek mozzanatai:

20 IV. Összegzés, javaslatok A rendszeresen végzett munka akár az iskolában, akár iskolán kívül történjék is, megalapozza és továbbfejleszti a gyermekek környezetvédelmi igényét, az élet és a környezet szeretetére és tiszteletére nevel.

21 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Tudományos irányítók: Végzős hallgató:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések