Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEINEK VÁLTOZTATÁSI JAVASLATAI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEINEK VÁLTOZTATÁSI JAVASLATAI."— Előadás másolata:

1 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEINEK VÁLTOZTATÁSI JAVASLATAI Szabó Márta

2 1. A 2005-ös reform előtt A történelem érettségi vizsga a 2005-ös reform során a tantárgyak közül az egyik legjelentősebb változásokon átesett vizsgatárgy volt. A történelem érettségi vizsga 2005 előtt kizárólag szóbeli vizsga volt

3 2. A 2005-ös reform 2005 óta viszont két vizsgarészből áll: –egy szóbeli és –egy írásbeli vizsgarészből. Az írásbeli vizsga is két vizsgarész-összetevőt tartalmaz: egy rövid válaszokat igénylő (ún. teszt) és egy szöveges kifejtést igénylő (ún. esszé) feladatokat tartalmazó vizsgarész-összetevőt.

4 3. Az érettségi követelmények megváltoztatásának három fő indoka A Nat és a kerettantervek új tematikai egységei és az egyes témákra szánható órakeretek arányainak változásai. A vizsgával kapcsolatban felhalmozott szaktanári tapasztalatok a kompetenciák terén Az érettségi követelmények (kompetencia-követelmények) és a tantervi fejlesztési követelmények terminológiájának összehangolása.

5 4. Bővítés és szűkítés 1. A bővítés oka: A „Társadalomismeret”, az „Állampolgári ismeretek”, a „Pénzügyi és gazdasági ismeretek” valamint „A munka világa” című témakörök megjelenítése az érettségi követelmények tematikájában. Ezen kívül újkori, legújabb kori valamint jelenismereti témákra − arányait tekintve − több tanóra jut, mint az ókori, középkori és kora újkori témákra.

6 4. Bővítés és szűkítés 2. A szűkítés okai: A fentiek miatt az ókori, a középkori és a kora újkori témákra a korábbinál nemcsak arányát tekintve, hanem szám szerint is lényegesen kevesebb tanóra jut, ezért az érettségi követelmények tematikájában lényegesen csökkentettük ezen témakörök témáinak számát, arányát. A szakmai bizottság szükségesnek tartotta a részletes követelményekben felsorolt témák számának csökkentését a vizsgázók jobb felkészülésének lehetővé tétele érdekében.

7 A jelenlegi és a tervezett tematika áttekintő összehasonlítása 1. Jelenlegi tematikaTervezett tematika 1. Az ókor és kultúrája (6 téma) 1. Az ókor és kultúrája (3 téma) 2. A középkor (8 téma) 2. Társadalom, gazdaság, vallás és kultúra a középkorban (4 téma) 3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora (6 téma) 3. A Magyar Királyság megteremtése és virágkora (4 téma) 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (4 téma) 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban ( ) (4téma) 5. Magyarország a Habsburg Birodalomban (5 téma) 5. Magyarország a kora újkorban ( ) (4 téma) 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (6 téma) 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora ( ) (4 téma)

8 A jelenlegi és a tervezett tematika áttekintő összehasonlítása 2. Jelenlegi tematikaTervezett tematika 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (7 téma) 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon ( ) (4 téma) 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig (9 téma) (A tervezetben két témára bontottuk: 8. és 10. téma) 8. A világháborúk kora ( ) (4 téma) 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig (6 téma) 9. Magyarország a világháborúk korában ( ) (4 téma) 10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig (6 téma) 10. A jelenkor 1945-től napjainkig (4 téma) 11. A jelenkor (5 téma) 11. Magyarország a második világháború után (1945-tól napjainkig) (5 téma) 12. A mai magyar társadalom és életmód (5 téma) 12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek (4 téma)

9 5.1. A jelenlegi tematika 1. Az ókor és kultúrája (6 téma) 2. A középkor (8 téma) 3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora (6 téma) 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (4 téma) 5. Magyarország a Habsburg Birodalomban (5 téma) 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (6 téma) 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (7 téma) 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig (9 téma). (A tervezetben két témára bontottuk: 8. és 10. téma) 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig (6 téma) 10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig (6 téma) 11. A jelenkor (5 téma) 12. A mai magyar társadalom és életmód (5 téma)

10 5.2. A tervezett tematika 1. Az ókor és kultúrája (3 téma) 2. Társadalom, gazdaság, vallás és kultúra a középkorban (4 téma) 3. A Magyar Királyság megteremtése és virágkora (4 téma) 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban ( ) (4 téma) 5. Magyarország a kora újkorban ( ) (4 téma) 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora ( ) (4 téma) 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon ( ) (4 téma) 8. A világháborúk kora ( ) (4 téma) 9. Magyarország a világháborúk korában ( ) (4 téma) 10. A jelenkor 1945-től napjainkig (4 téma) 11. Magyarország a második világháború után (1945-tól napjainkig) (5 téma) 12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek (4 téma)

11 6. Kompetenciák átstrukturálása a vizsgakövetelmények alkalmazása során felhalmozott a szakmai tapasztalatok alapján A történelem vizsgatárgy vizsgarész- összetevőinek formája a bevezetésekor –mind a megelőző magyar, –mind a nemzetközi vizsgáztatási gyakorlattal összevetve egyedülállónak és újszerűnek számított.

12 6.1. Tapasztalatok A vizsga működőképesnek bizonyult, de a feladatírói, a vizsgáztatói és szaktanári tapasztalatok alapján a kompetenciák struktúrája és megfogalmazása korrekcióra szorul az összehasonlíthatóság, az áttekinthetőség, egyértelműség, érthetőség érdekében. (Ezekre a változásokra az Oktatási Hivatal által megbízott tételkészítő bizottság javaslatainak figyelembe vételével és felhasználásával került sor).

13 6.2. Terminológia Összhang –a tantervek által alkalmazott terminológiával és – a fejlesztési követelmények struktúrájával. Ezek a terminológiai különbségek azonban nem takarnak szemléletbeli változást.

14 6.3. Az érettségi követelmények és a fejlesztési követelmények Jelenlegi érettségi kompetenciák Kerettantervi fejlesztési követelmények Források használata és értékeléseIsmeretszerzés, tanulás A szaknyelv alkalmazásaKommunikáció Tájékozódás térben és időben Eseményeket alakító tényezők feltárása Kritikai gondolkodás Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása -

15 6.4. Célok Ugyanakkor biztosítani kellett, hogy a terminológiai összehangolás során lehetőség szerint ne változzon –az érettségi vizsga – szerkezete, –feladattípusai, – a feladatok értékelési szempontjai Ennek megfelelően egészítettük ki a kompetenciák fő területeinek megnevezését.

16 6.5. A jelenlegi és a tervezett kompetenciák Jelenlegi Tervezett 1.Források használata 1.Ismeretszerzés, források használata 2. A szaknyelv alkalmazása 2. Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 3. Tájékozódás térben és időben 4. Eseményeket alakító tényezők 4. Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás

17 6.6. A kompetenciák változásai 1. Ismeretszerzés, források használata -A korábbi cím kiegészül a kerettantervi fejlesztési követelmények alapján -a korábbi, forrástípusok alapján meghatározott kompetenciák helyett -az elvégzendő műveletek, tevékenységformák szerint meghatározott, de a korábbi kompetenciákat magukba foglaló, továbbra is érvényben tartó kompetenciák kerültek be.

18 6.6. A kompetenciák változásai 2. Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása A tantervek alapján valamint a vizsgaforma jelenlegi gyakorlata alapján általános követelményként jelenik meg a „Szövegalkotás megadott témában”.

19 6.6. A kompetenciák változásai 3. Tájékozódás térben és időben A jelenlegi általános követelmények egyszerűsítését, összevonását, tömörítését javasoljuk a jelenlegi 9 általános követelmény helyett 6 marad.

20 6.6. A kompetenciák változásai 4. Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás Az eseményeket alakító tényezők feltárása című érettségi kompetencia kiegészül a tanterveken szereplő kritikai gondolkodásra és problémaközpontú gondolkodásra vonatkozó követelményekkel.

21 6.6. A kompetenciák változásai 5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása Elhagyható/Elhagyandó, mivel a történelmi események problémaközpontú bemutatásához szükséges, illetve felhasználható témák a követelmények részét képező tematikából következnek.

22 7. A vizsgaleírás 1. Esszék száma Két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) és két hosszú, magyar történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) tartalmaz.

23 7. A vizsgaleírás 2. A választható esszék száma középszinten: A vizsgázónak a négy feladatból kettőt kell választania: - egyet az egyetemes történelemre vonatkozó két feladat közül; - egyet a magyar történelemre vonatkozó két feladat közül. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 előtti korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 utáni korszakokra kell vonatkoznia. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 utáni korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 előtti korszakokra kell vonatkoznia.

24 7. Vizsgaleírás 3. Esszék emelt szinten A feladatlap háromféle típusú kifejtendő feladatot tartalmaz: 1. Rövid feladatot, amelyet kb szóban (kb soros) szerkesztett szövegben kell megoldani. 2. Hosszú feladatot, amelyet kb szóban (kb soros) szerkesztett szövegben kell megoldani. 3. Valamely történelmi probléma több korszakon átívelő bemutatására irányuló feladatot, amelyet kb szóban (kb soros) szerkesztett szövegben kell megoldani.

25 7. Vizsgaleírás 4. Esszék emelt szinten A vizsgázónak a hat feladatból hármat kell választania: egy rövid, egy hosszú és egy meghatározott történelmi probléma több korszakon átívelő bemutatására irányuló hosszú feladatot. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 előtti korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 utáni korszakokra kell vonatkoznia. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 utáni korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 előtti korszakokra kell vonatkoznia.

26 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEINEK VÁLTOZTATÁSI JAVASLATAI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések