Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézmények feladat-ellátási és finanszírozási modellje GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. április 08. Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézmények feladat-ellátási és finanszírozási modellje GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. április 08. Készítette: IPS Tanácsadó Kft."— Előadás másolata:

1 Az intézmények feladat-ellátási és finanszírozási modellje GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. április 08. Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

2 Munkamódszer 1.Az intézményi struktúrával, működéssel kapcsolatos problémák és tartalékok azonosítása 2.Az intézmények által nyújtott szolgáltatások osztályozása 3.Az intézményi SZMSZ-ek elemzése, a közfeladatok és ellátási feladatok szétválasztása 4.Feladat-ellátási és információáramlási szervezeti modell felállítása 5.Kulcs Teljesítmény Mutatók meghatározása mind a közfeladatokra, mind pedig az ellátási és vagyongazdálkodási funkciókra 6.Üzemeltetési megtakarítás ösztönzési modell kidolgozása Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

3 Önkormányzat Önkormányzati intézmények Következmény: Az intézményi irányítás hatékonysági tartalékai A közszolgáltatásokkal szembeni teljesítmény elvárások teljesülésének ellenőrzése nem teljes körű. A közfeladatok ellátásának gazdaságossági, hatékonysági mutatói nincsenek teljes körűen BSC szemléletben megfogalmazva. Az SZMSZ-ek nem egységes szemléletben készültek és nem mindig aktuálisak és egyes törvényi kötelezettségekből adódó kiemelt szerepek nem jelennek meg önállóan (pl. tűzvédelmi, adatvédelmi megbízott, stb.). Nem minden területen működtethető teljesítményösztönző rendszer a költséghatékonyságot, és a költségek csökkentését szolgálva. A közfeladat BSC szemléletű célkitűzéséhez és a szükséges pénzügyi források meghatározásához szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre. Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztendő területei: Kontrolling és Szabályozás A tervezés során nem mindig a költségmegtakarítási lehetőségek szempontjából kerültek áttekintésre az ellátási folyamatok. Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

4 Önkormányzat Önkormányzati intézmények Következmény: Az intézményi irányítás gazdaságossági tartalékai Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztendő területei: Gazdálkodás Az iskolák esetében az üzemeltetési, karbantartási, és beszerzési költségek optimalizálásában vannak még lehetőségek. Az önkormányzati intézményeknél a támogató, kiszolgáló feladatok átszervezéssel hatékonyabban működtethetők. A vagyon használat és gazdálkodás felelősségének szétválasztása az oktatási intézményekben nehezíti a hatékony költséggazdálkodást A bérbe adható épületekből, termekből nyerhető bevételek nem teljes körűen kiaknázottak (oktatás-nyelvtanfolyam, stb.). A település honlapjának struktúrája, tartalma fejlesztendő, különösen a közfeladatok ellátásának átláthatósága érdekében. Az elektronikus kommunikációs csatornák lehetőségei nincsenek teljes körűen kihasználva a lakosság érintett rétegeivel való kapcsolattartásban. Potenciális befektetők és vállalkozók kevéssé ismerik a gyáli lehetőségeket. Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

5 A kizárólagos önkormányzati tulajdonú intézmények által nyújtott közszolgáltatások I. Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

6 A kizárólagos önkormányzati tulajdonú intézmények által nyújtott közszolgáltatások értékelése II. Továbbá Gyál Városfejlesztési és városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja az önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátását és az étkeztetés biztosítását külön megállapodás alapján. Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

7 Az intézmények önkormányzati szakmai és ellátási feladatai Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Ellátási feladatok: tárgyi eszközök kezelése, felújítása, karbantartása; Élelmezési feladatok (konyhai dolgozó, technikai dolgozók) Közfeladat: bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása, valamint testi-, szellemi fejlődését elősegítő nevelése Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Iskolák Óvodák (Liliom, Tátika, Tulipán) Ellátási feladatok: tárgyi eszközök karbantartása, javítása; takarítás, kertgondozás, konyhai feladatok (karbantartó, kertész, dajkák részfeladatai) Közfeladat: Óvodai nevelés, ellátás, iskolai előkészítő oktatás, Közfeladat: Egészségügyi ellátás: gyógyító-megelőző alapellátás, + szakellátás és laboratóriumi ellátás Ellátási feladatok: anyag és eszközgazdálkodás, ellátás, anyagok, eszközök megrendelése, raktározása (gazdasági ügyintéző) Ellátási feladatok: köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátása: üzemeltetés, karbantartás, vagyonvédelem, állagmegóvás, szükséges eszközök, szolgáltatások megrendelése, átadás- átvétele, raktározása, készletek pótlása. (Gyál Városfejlesztési és városüzemeltetési Nonprofit Kft.) Közfeladat: Közművelődési. Közgyűjteményi feladatok ellátása + kiegészítő, kisegítő tevékenységek Ellátási feladatok: Eszközök, anyagok beszerzése, karbantartása; Intézmény és berendezések fenntartása, karbantartása, állagmegóvás, a szakmai munka, rendezvények műszaki, technikai feltételeinek biztosítása, takarítás (gondnok, takarítók) Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

8 Javaslat az önkormányzati intézmények ellátási tevékenységeinek fejlesztésére Összevont üzemeltetés Összevont takarítás Összevont karbantartás Összevont gondnokság Összevont őrzés-védelem Összevont étkeztetés Városi Egészségügyi Központ Ellátási feladatok Szakmai feladatok Bölcsőde és óvódák Ellátási feladatok Szakmai feladatok Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Ellátási feladatok Szakmai feladatok Iskolák üzemeltetése Ellátási feladatok ELLÁTÁSI FELADATOK Vagyon nyilvántartás Fejlesztések, beruházások VAGYONKEZELÉSI FELADATOK Közfeladat ellátási célok Szerződés menedzsment Probléma megoldás KONTROLLING FELADATOK Teljesítménymérés és értékelés Összevont kertészet Összevont anyag és eszközgazdálkodás Vagyongazdálkodás Vagyonhasznosítás Teljesítmény elvárások Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

9 Integrált ellátási feladatok Folyamat megnevezéseRészletes tevékenységek Karbantartás Állapot felmérés, Karbantartási tervek összeállítása, forrás biztosítás, karbantartások megvalósítása, nyilvántartás Üzemeltetés Eszközök, berendezések működtetése, mérőállások leolvasása, fogyasztás ellenőrzése, nyilvántartása, Gondnokság Üzemszerű működés figyelése, meghibásodások, potenciális hibaforrások feltárása, hibabejelentések kivizsgálása, hibák javítása, javíttatása, jegyzőkönyvezése Anyag- és eszközgazdálkodás Anyagok, eszközök, alkatrészek beszerzése, raktározása, készletezés, leltározás, selejtezés, feleslegessé vált eszközök hasznosítása Őrzés-védelem Figyelő és felügyeleti rendszerek működtetése, élőerős őrzés, portaszolgálat, rendkívüli események naplózása, kivizsgálása Kertészet Parkgondozási tervek készítése, megvalósítása, folyamatos gondozás, parkrendezés, növényi hulladékok gyűjtése, megsemmisítése Takarítás Eszközök, berendezések, épület tisztántartása, takarítása Étkeztetés Étlap összeállítás, anyagnormák összeállítása, konyha üzemeltetés, kiszállítás, nyilvántartás vezetése Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

10 Integrált vagyonkezelési feladatok Folyamat megnevezéseRészletes tevékenységek Fejlesztések, beruházások Pályázatok figyelése, forráskutatás, fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzések menedzselése, kivitelezési tervek készíttetése, engedélyeztetése, munkaterület biztosítása, beruházás-kivitelezés, átadás-átvétel, munkaterület átadása, pályázatok elszámolása, pályázat fenntartás Vagyongazdálkodás Vagyontárgyak felmérése, vagyon értékelés, állagmegóvási tervek készítése, megvalósítás Vagyon hasznosítás Vagyon hasznosítási lehetőségek feltárása, hasznosítási tervek készítése, értékesítés, bérbeadás és kapcsolódó szerződéskötés Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

11 Intézményi működés kontrolling feladatok Folyamat megnevezéseRészletes tevékenységek Közfeladat ellátási elemzések Közfeladat ellátás fejlesztésének, lehetőségeinek elemzése, időszakos rendszeres elemzések, javaslattétel Teljesítmény elvárások megfogalmazása Célok mérőszámainak meghatározása, akciók meghatározása, felelősök, határidők mellérendelése, szervezeti szintű Kulcs Teljesítmény Mutatók rögzítése, hibás teljesítés szankcióinak meghatározása Teljesítménymérés és értékelés Minőségi, mennyiségi paraméterek mérése, Kulcs Teljesítmény Mutatók kiértékelése, fejlesztési javaslatok kidolgozása Probléma megoldás Problémák azonosítása, intézkedések kidolgozása, megvalósulás ellenőrzése, nyomonkövetés Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

12 Szervezeti javaslat – érintett funkciók INTÉZMÉNYEK GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - PH – Vagyon- kezelési (Városfejlesztési) Iroda PH – Pénzügyi és Adó Iroda – Intézmény gazdálkodási csoport Műszaki csoport Karbantartás Anyag és eszközgazdálkodás Üzemeltetés- gondnokság Kertészet, takarítás, Őrzés-védelemÉlelmezés (BACK office) (BACK office) Ügyelet - készenlét Ügyfélszolgálat (FRONT office) Integrált vagyon- kezelés Kontrolling szakértő Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

13 Információ és adatáramlás INTÉZMÉNYEK GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. PH – Vagyonkezelési (Városfejlesztési) Iroda PH –Pénzügyi és Adó Iroda – Intézmény gazdálkodási csoport GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. PH – Vagyonkezelési (Városfejlesztési) Iroda Intézményi Költségvetési tervek, előirányzatok Adatszolgáltatási igények, Ellátási normák Int. Beruházási, fejlesztési tervek Adatszolgáltatási igények, ellátási normák PH –Pénzügyi és Adó Iroda – Intézmény gazdálkodási csoport Ellátási problémák, meghibásodások, Közüzemi számlák, megrendelések Átadott beruházások, hasznosítási szerződések adatai Kijavított hibák, megoldott problémák, beszerzett eszközök, anyagok Intézményi alapadatok, fejlesztési igények Kiértékelt Kulcs Teljesítmény Mutatók, fejlesztési javaslatok Ellátási adatok, információk Átadott beruházások, szerződések, vagyonkezelési adatok Fejlesztési javaslatok Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

14 Kulcs Teljesítmény Mutatók - ellátás Kulcs Teljesítmény Mutató megnevezése BSC típusLeírás Feladat ellátási költségarány Költségvetési mutatóAdott időszakban a tényköltségek aránya a normatív költségekhez viszonyítva (Ft/Ft vagy %) Dimenzió: feladattípusok (takarítás, üzemeltetés, karbantartás, őrzés- védelem stb.) Reakcióidő Belső folyamatok mutató Bejelentésekhez kapcsolódó átlagos reagálási idő (óra/ bejelentés); Dimenzió: negyedév Munkatársi kiterheltség Belső folyamatok mutató Egy munkatársra jutó üzemeltetési/karbantartási tevékenység volumene (fm, db, m2/fő); Dimenzió: feladat típusa; negyedév Tárgyi eszköz kihasználtság Belső folyamatok mutató “A” a vizsgálat idején használatban lévő tárgyi eszközök száma (vagy jellemző leíró paramétere), /“B” az eszközfajta teljes száma (vagy jellemző leíró paramétere) (%); Dimenzió: év; eszközfajta Ügyfél elégedettség Ügyfél, bizalmi mutatóAz ellátást igénybevevők elégedettsége éves kérdőíves lekérdezés alapján (%) Dimenzió: év Panaszok száma Ügyfél, bizalmi mutatóAdott időszakban az ellátással kapcsolatosan beérkezett észrevételek, panaszok száma (db), Dimenzió: negyedév Fejlesztési intézkedések száma Tanulás, fejlődési mutató Az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó, elkészített, kidolgozott szakmai javaslatok száma az összes elfogadott és bevezetett javaslathoz viszonyítva (db/db; %); Dimenzió: év Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

15 Kulcs Teljesítmény Mutatók - vagyonkezelés Kulcs Teljesítmény Mutató megnevezése BSC típusLeírás Bérbeadási hatékonyság Belső folyamat mutatóHavi bérbeadott /bérbeadható ingatlanok, helyiségek, eszközök aránya (db/db, illetve nm/nm); Dimenzió: típus, hónap Bérbeadási eredményesség Költségvetési mutatóHavi bérbeadásból származó árbevétel/ ingatlan, helyiség, eszközök üzemeltetési költsége (Ft/Ft); Dimenzió: típus, hónap Használói elégedettség Ügyfél, bizalmi mutatóA vagyon használók elégedettsége éves kérdőíves lekérdezés alapján (%) Dimenzió: év Vagyonérték változás Költségvetési mutatóAdott időszakban a kezelésben levő vagyon értékének csökkenése vagy növekedése a vagyonmérleg alapján(%) Dimenzió: év Panaszok száma Ügyfél, bizalmi mutatóAdott időszakban a vagyonkezeléssel kapcsolatosan beérkezett észrevételek, panaszok száma (db), Dimenzió: negyedév Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

16 Ügyfelek aránya (Ügyfél, bizalmi mutató): Meghatározás: “A” a használók száma a szolgálandó közönségből, “B” a szolgálandó közönség létszáma Mértékegység: A/B, % Dimenzió: év Személyes használat népszerűsége (Ügyfél, bizalmi mutató): Meghatározás: “A” a személyes használatok éves száma, “B” a szolgálandó közönség létszáma Mértékegység: A/B, db Dimenzió: év Gyűjtemény használata (Tanulási, fejlődési mutató): Meghatározás: “A” a használatban lévő dokumentumok száma, “B” a hozzáférhető összes dokumentum Mértékegység: A/B, % Dimenzió: negyedév A személyes használat költsége (költségvetési mutató): Meghatározás: „A” az éves költségvetés, “B” a személyes használatok éves száma Mértékegység: A/B, % Dimenzió: év Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár közfeladatainak teljesítmény mutatói Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

17 Óvodák közfeladatainak teljesítmény mutatói Felvettek/beiskolázásra jelentkezők aránya (belső folyamatok mutató) Meghatározás: Adott időszakban az adott óvodából az iskolába felvett gyerekek száma Mértékegység: % Dimenzió: év Költség hatékonyság (költségvetési mutató) Meghatározás: 1 gyermekre jutó havi átlagos üzemeltetési költség Mértékegység: Ft/fő Dimenzió: év Gazdálkodási eredményesség (költségvetési mutató) Meghatározás: tényleges működési költségek/előirányzott költségvetési normatíva Mértékegység: Ft/Ft Dimenzió: év Szakdolgozók, dolgozók képzettségi aránya (tanulás, fejlődési mutató) Meghatározás: A közfeladat ellátásban dolgozók legalább középfokú végzettségűek aránya Mértékegység: % Dimenzió: év Kapacitás kihasználtság: (belső folyamatok mutató) Meghatározás: Betöltött férőhelyek/ összes férőhelyek havi átlagos száma Mértékegység: % Dimenzió: év Szülői elégedettség: (ügyfél, elégedettségi mutató) Meghatározás: adott időszakban kérdőíves lekérdezés alatt az óvódások szülőinek körében Mértékegység: % Dimenzió. év Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

18 Bölcsőde közfeladatainak teljesítmény mutatói Ellátottak száma (belső folyamatok mutató) Meghatározás: Adott hónapban ellátottak száma Mértékegység: fő Dimenzió: ellátási típus, év Jelentkezők/ellátottak aránya (belső folyamatok mutató) Meghatározás: Adott hónapban az egyes ellátó helyeken ellátási típusonként ellátásra jelentkezettek/ellátottak száma Mértékegység: % Dimenzió: ellátó hely, év Állami normatíva/fenntartói támogatás aránya (költségvetési mutató) Meghatározás: Adott időszakban ellátás típusonként az adott ellátáshoz az állami/fenntartói támogatás aránya Mértékegység: % Dimenzió: ellátás típus, év Szakdolgozók, dolgozók képzettségi aránya (tanulás, fejlődési mutató) Meghatározás: Az adott közfeladat ellátása során alkalmazott legalább középfokú végzettségűek aránya Mértékegység: % Dimenzió: év Kapacitás kihasználtság (belső folyamatok) Meghatározás: Ellátottak száma/potenciálisan elláthatók száma Mértékegység: % Dimenzió: év Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

19 Városi Egészségügyi Központ szakmai feladatok teljesítmény mutatók OEP finanszírozás/bérköltség arány (költségvetési mutató) Mértékegység: % Dimenzió: év OEP finanszírozás / fenntartási költség aránya (költségvetési mutató) Mértékegység: % Dimenzió: év Ellátottak száma (belső folyamatok mutató) Meghatározás: Adott hónapban ellátottak száma Mértékegység: fő Dimenzió: ellátási típus, év Panaszok száma (Ügyfél, bizalmi mutató): Meghatározás: Az egészségügyi szolgáltatás típusait érintő állampolgári bejelentések és reklamációk száma Mértékegység: db Dimenzió: típusonként évente Ügyfél elégedettség: (ügyfél, elégedettségi mutató) Meghatározás: adott időszakban kérdőíves lekérdezés alatt a betegek körében az ellátás után Mértékegység: % Dimenzió. év Készítette: IPS Tanácsadó Kft.

20 Üzemeltetés - ösztönzési modell intézményekre Norma meghatározás intézményenként az üzemeltetési költségekre: Normával szembeni elszámolás szerződésbe építése Ösztönzéshez kapcsolódó kommunikáció Éves normához viszonyított tételenkénti megtakarítás lépcsőzetes kompenzációja: 0-10% közötti megtakarítás: a megtakarítás 20%-a intézmény fejlesztésekre visszaforgatva 10,1%-20% közötti megtakarítás: a megtakarítás 40%-a fejlesztésre visszaforgatva; 20,1% feletti megtakarítás: a megtakarítás 40%-a fejlesztésre visszaforgatva és 10%-a intézményvezetőnek szétosztható jutalmazási keret Norma feletti többletráfordítást az intézmény saját maga finanszírozza Negyedéves nyomon követés és kiértékelés az intézményvezetőkkel közösen Az intézményfejlesztésekre fejlesztési alap (céltartalék) létrehozása, ami adott intézménynél használható fel.  Rezsiköltségek (villany, gáz, víz külön-külön)  Telekommunikációs költségek  Papír, írószer, iroda technikai költségek  Javítási költségek  Egyéb dologi költségek A megtakarítások negyedéves rendszeres kommunikációja a Város Honlapján tételenként és intézményenként A megképződött fejlesztési alapról helyi újságban cikk A lakosság bevonása kérdőív formájában a fejlesztési igényekről Készítette: IPS Tanácsadó Kft.


Letölteni ppt "Az intézmények feladat-ellátási és finanszírozási modellje GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. április 08. Készítette: IPS Tanácsadó Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések