Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormányrendelet (R) és EM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormányrendelet (R) és EM"— Előadás másolata:

1 Kormányrendelet (R) és EM
Kormányrendelet (R) és EM. rendelet (r) a Komplementer orvoslás gyakorlásáról Magyar Kórházszövetség Kongresszusa, Siófok, Dr. Hegyi Gabriella MD.PhD. EM. KOTanácsadó Testület

2 A rendelet alapja Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eü tv.) 104. §-a rendelkezik a nem-konvencionális eljárásokról, amelyek célja: az egészségi állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése, valamint az egészséget veszélyeztető, illetve károsító tényezőkkel szembeni védekezés lehetővé tétele. ( önállóan / kiegészítő módszerként)

3

4 Érvényes rendeletek 40/1997 (III.5.) Korm. Rendelet és a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V.28.) NM rendelet. 1997 óta jelentősen megváltozott a jogszabályi környezet, továbbá új nem-konvencionális eljárások jelentek meg, más eljárásokról pedig kiderült, hogy nem alkalmasak az Eü Tv. szerinti cél betöltésére, esetlegesen az egészséget is veszélyeztetők.

5 A szabályozás (185 oldal) alapvetően nem változik a jogi szabályozás szintje, egy kormányrendelet ( a továbbiakban: R.) és egy EüM rendelet ( a továbbiakben r.) szabályozza a jövőben is az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális eljárásokat azzal, hogy a tevékenységek végzésének alapvető feltételeit az R. , az egyes tevékenységek végzésére jogosult személyek körét, valamint e tevékenységek végzésével, és a képesítés megszerzésével összefüggő szakmai szabályokat az r. tartalmazza.

6 Az R. rendelkezései az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális tevékenységet végzők egyik csoportja szakorvosi, szakfogorvosi végzettséggel rendelkezik, számukra a képzést főszabályként, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést végző intézmény szervezi. A másik csoportba bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező, valamint a középiskolai végzettséggel rendelkező személyek tartoznak. Képzésük az Országos Szakfelügyeletei Módszertani Központ keretén belül önálló hatósági jogkörrel rendelkező Komplementer és Alternatív Medicina Módszertani Centrum által engedélyezett képzőhelyen, tanfolyami képzés keretében történik. Külön kerülnek nevesítésre a homeopata gyógyszerészi tevékenységet végző szakgyógyszerészek, mert képzésük a szakorvosokéhoz (szakfogorvosokéhoz) hasonló, azonban diagnózis felállítására, gyógyító tevékenység végzésére nem jogosultak.

7 Minőség a tevékenységben
Az R. garanciális szabálya, hogy a szakorvosi vizsgálat kötelező, ettől eltekinteni csak az r.-ben meghatározott esetekben lehet. Az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális tevékenység gyakorlását az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok alapján az ÁNTSZ engedélyezi, és ellenőrzi. Az R. másik garanciális szabálya, hogy kizárólag az R. alapján gyakorolt és az r.-ben felsorolt tevékenységekre alkalmazható a nem-konvencionális megjelölés.

8 egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése
A komplementer/ alternativ medicina (CAM) egészségügyi tevékenység Szakképzés (iskolán kívüli felnőtt képzés) Liszencevizsga Engedélyezés Minőségbiztosítás Ellenőrzés

9 Várható szakmai hatások
Az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális tevékenységek újraszabályozása, profiltisztítása által javulni fog a kapcsolat a konvencionális gyógyítási területtel, javul a tevékenységet végzők szakmai felkészültsége is, szabályozottabbá válnak a működés személyi, tárgyi feltételei - ellenőrizhetőség

10 Várható társadalmi hatások
Jobb megítélésű lesz az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális tevékenység, mert az,– az eddig összemosódott, és nem természetgyógyászat körébe tartozó – spirituális vagy /és ezoterikus területtől egzaktabban elhatárolódik. Emellett a nem- konvencionális eljárások, bővebb és biztonságosabb választékot jelentenek azoknak a betegeknek akik ily módon kívánják magukat gyógyíttatni / csak az életminőségükön kívánnak javítani.

11 Szabadon választható gyógymód
Az r. szerint a komplementer és alternatív medicina orvosa megválaszthatja, hogy azok közül a nem-konvencionális tevékenységek közül, amelyek elvégzésére jogosult, melyiket alkalmazza kiegészítő, és melyiket helyettesítő gyógymódként. Amennyiben a tevékenység megkezdése előtt szakorvosi vizsgálat szükséges, azt a tevékenységet alkalmazni kívánó nem-konvencionális medicina orvosa is elvégezheti, ha rendelkezik olyan szakorvosi képesítéssel, amely feljogosítja a beteg szakorvosi vizsgálatára és ellátására.

12 Újdonság a rendeletben
a természetgyógyász a nem-konvencionális tevékenységet teljes mértékben önállóan végezheti, ha a beteg panaszmentes, és a nem-konvencionális tevékenységet életmódjavító céllal veszi igénybe. Amennyiben a természetgyógyász a betegség gyanúját észleli, a beteget szakorvoshoz küldi. A természetgyógyász továbbra is, – főszabályként – előzetes orvosi vizsgálat, illetve ellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése mellett végezheti a tevékenységet. A természetgyógyász a kezelőorvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, és a kezelés alatt álló beteg esetén köteles konzultálni a kezelőorvossal. A kezelőorvos kompetencia határait egyértelműsíti az a szabály, hogy ha a természetgyógyász bevonása a kezelésbe a beteg kezdeményezésére történik, akkor szükség esetén felhívja a beteg figyelmét a végzett eljárás lehetséges következményeire.

13 Orvos /természetgyógyász?
Orvos- természetgyógyász (1997, 11/97 NM r.) Természetgyógyász ( R, r.) ????

14 Komplementer Centrum Megalakul az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) keretén belül a Komplementer és Alternatív Medicina Módszertani Centrum (a továbbiakban: Centrum). A Centrum vezetője az r. szerinti hatáskörét és hatósági jogkörét önállóan gyakorolja. A Centrum költségvetési szempontból önálló.

15 Komplementer és Alternativ Medicina Centrum
A Centrum vezeti a kialakításra kerülő nem-konvencionális eljárásokhoz kapcsolódó vizsgáztatói névjegyzéket, szakmai-módszertani továbbképzést szervez a nem-konvencionális tevékenységet végző személyek részére, valamint tanfolyamot szervezhet szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek részére és ezzel kapcsolatosan vizsgáztat is. Az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális eljárások szakértői és vizsgáztatói névjegyzéke abból a célból kerül kialakításra, hogy olyan személyek vizsgáztathassanak, akik szakmailag a legkompetensebbek. A névjegyzékbe történő felvételre pályázni lehet. Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel (külföldi, belföldi, kamarák, stb.) Szakkönyv, folyóirat kiadás, rendezvényszervezés

16 Centrum jogköre A Centrum adja ki a képzőhelyek engedélyeit ( a felsőoktatási intézmények nem képzőhelyek az r. tekintetében, így rájuk az engedélyeztetési eljárás nem terjed ki). A képzési engedély kiadása nem tagadható meg, ha a kérelmező képzőhely megfelel a tervezetben rögzített tárgyi és személyi feltételeknek, befizette a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, továbbá a képzési szolgáltatásra vonatkozó írásos tájékozatót és a vállalkozási feltételeket bemutatja. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.

17 Miniszteri rendelet Az r. mellékletei tartalmazzák az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális tevékenységeket, az ezeket végzők körét, továbbá a megújított szakmai és vizsgakövetelményeket, valamint a rendelő kialakítására vonatkozó minimum feltételeket és a képzőhelyek engedélyezéséhez szükséges elemeket is (képzési engedély tartalma, a képzés személyi és tárgyi feltételei, tájékoztatás a képzésben résztvevők részére).

18 Várható hatások Az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális tevékenységek újraszabályozása, profiltisztítása által javulni fog a kapcsolat a konvencionális gyógyítási területtel, továbbá javul a tevékenységet végzők szakmai felkészültsége is, szabályozottabbá válnak a működés személyi, tárgyi feltételei. Jobb megítélésű lesz az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális tevékenység azért is, mert az eddig összemosódott nem természetgyógyászati körébe tartozó spirituális és ezoterikus területtől egzaktabban elhatárolódik.

19 Nem-konvencionális tevékenységek
1. Szakorvos, szakfogorvos által végezhető tevékenységek és elnevezésük Ayurvedikus orvoslás -(ayurvedikus módszereket alkalmazó orvos) Antropozófiai orvoslás- (antropzófus orvos) Biofizikai orvoslás- (biofizikai módszereket alkalmazó orvos) Hagyományos kínai orvoslás és azon alapuló egyéb technikák (akupunktúra, orálakupunktura) -(akupunktőr, orálakupunktőr) Homeopátia (klinikai és klasszikus)- (homeopata orvos) Manuálterápiás eljárások -(manuálterapeuta orvos) Neurálterápiás módszerek- (neurálterapeuta orvos) Méregtelenítő eljárások (Böjtkúrák) -(méregtelenítő terapeuta orvos) 2. Szakgyógyszerész által végezhető tevékenységek és elnevezésük - Homeopáthia ( homeopata gyógyszerész)

20 3.Természetgyógyász által végezhető tevékenységek I.
Akupresszúra - akupresszőr természetgyógyász Életmód tanácsadás és terápia -életmódtanácsadó és terapeuta természetgyógyász Fitoterápia -fitoterapeuta természetgyógyász Fülakupunktúrás addiktológia - fülakupunktúrás addiktológus természetgyógyász Keleti mozgás- és masszázsterápia - keleti mozgás és masszázsterapeuta természetgyógyász Kiegészítő fizioterápiás módszerek- kiegészítő fizioterapeuta természetgyógyász

21 Orvosi diploma nélküli végzettség II.
Kineziológia -kineziológus természetgyógyász Reflexológia -reflexológus természetgyógyász Szemtréning eljárások- szemtréner természetgyógyász

22 NEM-KONVENCIONÁLIS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉRE JOGOSÍTÓ KÉPZETTSÉGEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI
1. Alapfeladatok: a szakmai feladatok ellátása, a kompetenciahatárok betartása, a munkájára vonatkozó jogszabályok és etikai normák ismerete, alkalmazása, a folyamatos és biztonságos működéshez szükséges tárgyi, technikai és higiéniai feltételek biztosítása, a kommunikációs, pszichológiai és pedagógiai alapelvek ismerete és alkalmazása, a dokumentációs szabályok betartása, stb.

23 A szakmai feladatok ellátásához szükséges általános ismeretek, készségek
holisztikusan gondolkodni, életmódjával példát mutatni, a saját kondícióját fenntartani és egészségét megőrizni prevenciós szemléletet megvalósítani tevékenységét határozottan, bizalomkeltően végezni figyelmesen, empátiával meghallgatni a beteget ismerni a verbális és non-verbális iatrogén ártalmakat szakterületének megfelelő szakirodalmat ajánlani a szakmai szabályoknak megfelelő önképzésre a szakterületére jellemző kezelés folyamatának és elméleti hátterének ismertetésére anamnézis felvételére megfelelő kommunikációs módszerek alkalmazására

24 Eljárásrendi követelmények
Jogi, etikai, vállalkozási ismeretek vonatkozásában legyen képes: betartani a működésére vonatkozó jogszabályokat, a szakmai kompetencia-határokat és az etikai szabályokat ismerni és alkalmazni a praxismenedzsmentet.

25 A NEM-KONVENCIONÁLIS GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉRE JOGOSÍTÓ KÉPZETTSÉGEK ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

26 Szabályozás A NEM-KONVENCIONÁLIS GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉRE JOGOSÍTÓ KÉPZETTSÉGEK SPECIÁLIS ELJÁRÁSRENDI, KÉPZÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI ( 117 oldal) Orvosi és nem orvosi szakmai anyagok részletes kidolgozása, (kerettanterv, curriculum készítés) Speciális minimum követelmények elkészítése Szakmai kódok (előzőleg már alkalmazott)

27 A komplementer és alternatív medicina orvosa, gyógyszerésze
szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi képzettség jelen jogszabályban meghatározott követelményrendszernek megfelelő természetgyógyászati alapismeretek képzés elvégzése, és a modul vizsgáztató helyi záróvizsgájának sikeres teljesítése, annak igazolása ( elméleti, gyakorlati óraszámok, köztes és záróvizsgák) az előírt szakmai képzés elvégzése és sikeres köztesvizsgák, valamint az adott szakterületre előírt gyakorlati idő teljesítése, és ezek igazolása A szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi képzettséggel rendelkezők az egészségügyi alapismeretek képzés és modulvizsga alól automatikusan mentesülnek.

28 Természetgyógyász iskolai végzettség: minimálisan középiskolai (érettségi) végzettség, ez alól kivétel az Életmód-tanácsadó és terapeuta képzettség, amelynek felsőfokú végzettség az előfeltétele,. a jogszabályban meghatározott követelményrendszernek megfelelő egészségügyi alapismeretek képzés elvégzése és a modul vizsgáztatóhelyi záróvizsgájának sikeres teljesítése, és annak igazolása természetgyógyászati alapismeretek képzés elvégzése, és a modul vizsgáztatóhelyi záróvizsgájának sikeres teljesítése, és annak igazolása legalább 5 napos - központilag kiadott szakmai keretprogram alapján szervezett - bentlakásos életmódtábor teljesítése, annak igazolása az előírt szakmai képzés elvégzése és sikeres köztesvizsgák, valamint az adott szakterületre előírt gyakorlati idő teljesítése, és azok igazolása

29 Képzés-oktatás Képzőhely - képzési engedély pályáztatása
Oktató - oktatói engedély pályáztatása A képzőhely vezető neve A tanfolyami képzésért felelős személy neve Az engedélyes működési területe Az engedélyezett tevékenység meghatározása Az engedély érvényessége Korlátozások A kibocsátás kelte Az engedély kiadására jogosult személy aláírása Az engedélyező hatóság bélyegzőlenyomata

30 A képzésre vonatkozó személyi és tárgyi feltételek
1. Helyi képzési program A képzőhelynek a központi keretprogramokban meghatározottak alapján helyi képzési programot kell készítenie. 1.1 A helyi képzési program tartalmazza: a) a képzés során megszerezhető kompetenciát, b) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, c) a tervezett képzési időt, d) képzés módszereit, e) a tananyag egységeit (moduljait, azok tananyagát), f) a maximális csoportlétszámot, g) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer, valamint a záróvizsga tanúsítvány megszerzésének leírását h) a képzésről, illetve a képzés egyes moduljainak elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, i) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket , ezek biztosításának módját j) egyéb feltételeket és információkat (a gyakorlóhelyekkel történő megállapodásokat, felnőttképzési szerződés mintát, igazolások és tanulmányi könyv mintáit

31 A minősített képzőhelyek oktatóinak képesítési előírása
A képzésért felelős vezető végzettsége: - felsőfokú pedagógiai, andragógiai végzettség, vagy - felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói, pedagógiai gyakorlat, vagy - oktatói tevékenység végzésére jogosító okirat, amely legalább 3 éves felnőttképzési gyakorlatot igazol

32 A képző szerv tájékoztatási kötelezettsége a képzésben résztvevők számára
1. a képzőhely megnevezését, címét és telefonszámát (teljes név, valamint, ha van, fantázianév is), 2. a cég formáját (kft., bt., egyéni vállalkozó stb.), 3. a cégbírósági bejegyzés számát (vagy vállalkozói engedély száma), 4. a képzőhely-vezető nevét, 5. az ügyfélfogadó címét, telefonszámát, az ügyfélfogadás időpontjait, 6. a telephely(ek) címét, telefonszámát, 7. a tanfolyamra való felvétel módját, 8. a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit, 9. a tanfolyam tantárgyait, a képző szerv által tartott óraszámát, az elméleti tanórák időtartamát, 10. a hiányzás pótlásának módját, 11. a tandíj befizetésének módját, 12. az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit, 13 a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módját, 16. oktatási helyszínek címét, 14. a képzés felügyeletét ellátó hatóság megnevezését, címét és telefonszámát,

33 A Komplementer és Alternatív Medicina Módszertani Centrum (a továbbiakban: Centrum)
a) vezeti a nem-konvencionális eljárások vonatkozásában a vizsgáztató és szakértő személyek névjegyzékeit ( a továbbiakban: névjegyzékek), és lefolytatja a pályáztatást, b) szakmai-módszertani továbbképzést szervez a nem-konvencionális tevékenységet végző személyek részére, c) tanfolyamot szervezhet, ha az intézmény a tárgyévben ilyen tanfolyamot nem indít, d) lefolytatja a meghatározott tanfolyami vizsgát, e) engedélyezi a képzőhely ( a továbbiakban: képzőhely) működését, f) elkészíti a képzettségek központi keretprogramját. (2) A névjegyzékekre történő felkerülésre pályázni lehet a tárgyév május 15-éig. A pályázati feltételeket az egészségügyi miniszter az Egészségügyi Közlönyben közleményben teszi közzé.

34 Képzési engedély Ha a képzőhely e rendeletben meghatározott rendelkezéseknek nem tesz eleget, a Centrum a képzési engedély érvényességét részben vagy egészben felfüggeszti vagy az engedélyt visszavonja. A Centrum a képzési engedély érvényességét legfeljebb 6 hónapi időtartamra részben vagy egészben felfüggeszti, ha a képzőhely az adott képzési tevékenység engedélyezésére vonatkozó feltételeket nem teljesíti. A Centrum a képzési engedélyt visszavonja, ha a képzőhely a (2) bekezdés alapján megjelölt határidőig a felfüggesztő határozatban meghatározott feltételeknek nem tesz eleget; a képzőhely a képzési tevékenység gyakorlására vonatkozó előírásokat megszegte; a képzőhely – egy évet meghaladóan szünetelteti a képzési tevékenységét; a képzőhelyet a munkaügyi központ jogerős határozatával elmarasztalta.

35 Szélesebb gyógyító paletta…
bővebb és biztonságosabb választékot jelentenek azoknak a betegeknek a számára is a nem- konvencionális eljárások, akik ily módon kívánják magukat gyógyíttatni vagy csak az életminőségükön kívánnak javítani. Képzés- oktatás-liszenvizsga-engedélyezés-ellenörzés egysége

36 Köszönöm a figyelmet és türelmet!


Letölteni ppt "Kormányrendelet (R) és EM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések