Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TMISZI KONFERENCIA szeptember 26

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TMISZI KONFERENCIA szeptember 26"— Előadás másolata:

1 TMISZI KONFERENCIA 2013. szeptember 26
TMISZI KONFERENCIA szeptember 26. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bemutatkozása

2 Az ellátórendszer szereplői:
Állam Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás - Átlátás

3 Eltérő szakmai szabályok
Az állam 2012-ig közvetve gondoskodott: Eltérő jogértelmezés Eltérő szakmai szabályok Eltérő megvalósítási gyakorlat (szervezet, saját forrás)

4 Az állami fenntartásba vétel = a felelősség átvállalása.
„Jól felépített változtatási folyamatnak vagyunk tevékeny részesei. Világossá vált az is, hogy a felelősség átvállalása egyben eddig nem ismert lehetőségekkel jár: a főigazgatóságra hárul az a feladat, hogy ne csak a minimális létfeltételeket biztosítsa, hanem az egységes egyre magasabb színvonalú szakmai munka megteremtését valamint az elvárhatóan nívós életkörülményeket is garantálja.”

5 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
Jogszabályi keretek: 1496/2012.(XI.13.) Korm. határozat A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről 316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 2012.évi CXCII. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

6 Az SZGYF szervezete 1. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) központi hivatal. (2) A Főigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítja. (3) A Főigazgatóság központi szervből, valamint megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. (4) A Főigazgatóság központi költségvetési szerv. (5) A Főigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyékre, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a Fővárosra terjed ki. 2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

7 Ötödik szint

8 Az SZGYF központi szervének az alábbi intézmények
fenntartói feladatainak ellátása EMMI Reménysugár Habilitációs Intézet EMMI Vakok Állami Intézete (VÁI) EMMI ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI) EMMI Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola EMMI Debreceni Javítóintézete EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola Károlyi István Gyermekközpont EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon EMMI Budapesti Javítóintézete EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona

9 Mérföldkövek Települési önkormányzatoktól átvett intézmények
(2013.január 1.): 18 szociális , 28 gyermekvédelmi, 1 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központoktól átvett intézmények: 83 szociális, 24 gyermekvédelmi, 4 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központ SZGYF Megyei Kirendeltség (2013. április 1.) Az intézmények önálló gazdálkodása megszűnik (2013. július 1.)

10 Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott !
SzGyF intézményi adatok 170 költségvetési szerv 47746 fő ellátott (31210 szociális, gyermekvédelmi intézményben) 20795 dolgozói létszám ebből szakalkalmazotti létszám Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott !

11 1111

12 Ellátottak száma ellátási típusonként
Megnevezés Ápolást gondozást nyújtó intézmény Rehabilitációs intézmény Lakóotthon Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Időskorú ellátottak 9532 62 Fogyatékkal élők 9895 599 806 9 Pszichiátriai betegek 7232 80 222 53 Szenvedélybetegek 1301 209 49 11

13

14 1414 A számoszlopok és körcikkek mögött hús-vér emberi lények és sorsok állnak!

15 Új feladatok és lehetőségek
szakmai munka gazdálkodás kiegyensúlyozott gazdálkodás = magas színvonalú szakmai munka! s

16 MEGÚJULÁS KELL! Szakmai munka Szocializmus időszakának szemlélete
ami nem látszik, az nincs. Szociális szféra: „fehérköpenyes” alapállás, elzárás Gyermekvédelem: felügyelet-típus, nagy intézmények MEGÚJULÁS KELL!

17 Fenntarthatóság – Felelősség
SZAKMAI és INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI FŐOSZTÁLYOK Fenntarthatóság – Felelősség Lehetőségek területi kiegyenlítés esélyegyenlőség együttműködés szakmai eredményesség társadalmi integráció szakmai munka feltételeinek javítása szakmai érdekérvényesítés Feladatok működési keretek felmérése irányított kapacitástervezés módszertani tapasztalatok cseréje egységes szakmai szemlélet kialakítása kitagolás, befogadó szülői hálózat minőségbiztosítási rendszer kialakítása egységes fellépés

18 GAZDASÁGI és INFRASTRUKTURÁLIS FŐOSZTÁLYOK
Fenntarthatóság – Felelősség Lehetőségek gazdaságosság átláthatóság megtakarítások külső források bevonása forrás elosztás egységes tervezés egységes ügyvitel integrált gazdaságirányítás egységes vagyongazdálkodás egységes informatikai rendszer Feladatok hatékony gazdálkodás rendszeres adatszolgáltatás, ellenőrzés közbeszerzések központosítása pályázati források (TIOP,KEOP) kiaknázása célzott felhasználás, likviditás biztosítása szükségletek prioritása szerint Poszeidon rendszer üzemeltetése EcoStat rendszer bevezetése és üzemeltetése ingatlan portfólió letisztítása kompatibilitás, belső kommunikáció

19 Ellátottainknak joga az emberhez méltó élet, vágya képességeinek kibontakoztatása, nekünk kötelességünk a családi kapcsolatok fenntartása, a társadalomba való be- illetve visszaintegrálódás biztosítása.

20 A kitagolás legszebb megfogalmazása a Zsirai Speciális Filmfesztivál
2013-as „Menni kéne” című nagydíjas filmje:

21 „Nemcsak azért vagyunk felelősek,amit csinálunk, de azért is, amit nem
(Moliére)

22 Intézményi férőhely kiváltási pályázatok Bentlakásos intézmények kiváltása – szociális komponens (TIOP A-11/1)

23 Bentlakásos intézmények kiváltása – gyermekvédelmi komponens (TIOP-3.4.1.B-11/1)

24 Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)

25 Két példaértékű beruházásunk: I. Bicske, Batthyány-kastély
Tetőszerkezet 2400 négyzetméternyi felületének felújítására: 30 millió forint

26 Két példaértékű beruházásunk: II. Mónosbél, Gyermekotthon
A főépület, a Szabó-kúria rekonstrukciója: 126 millió forint

27 Az SzGyF és intézménye i pályázatai

28 Az SzGyF és intézményei pályázatai

29 További folyamatban lévő, kiemelt jelentőségű fejlesztések
2013/2014 fejlesztéssel érintett intézmény neve projekt címe fejlesztési cél megítélt támogatás Vakok Állami Intézete Perspektívák - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a Vakok Állami Intézetében (TÁMOP /1) A látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, országos módszertani központ létrehozása, valamint a vidéki elemi rehabilitációs hálózat bővítése. 1 200  A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (TIOP /1) Új bentlakásos rehabilitációs intézmény, képzési központ létrehozása. Épületkorszerűsítés (Kormánydöntés alapján költségvetési forrásból) A Hermina úti és a Hungária körúti épületegyüttesek teljes körű felújítása. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szociális szolgáltatások feljlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén (TIOP /1) Országos logisztikai hálózat megteremtése, amely lehetővé teszi a segítő eszközök kölcsönzéses rendszerben történő biztosítását az otthoni ápolásban részesülő személyek számára. 1 000  A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának energiahatékonysági fejlesztése (KEOP-5.6.0) Megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztés 729  SZGYF fenntartású intézmények Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából (ÚSZT - Zöld Beruházási Rendszer) Megújuló energiafelhasználás ösztönzése 867  ÖSSZESEN 6 068 

30 NFM által kiírt 867,2 millió forint keretösszegű, a napenergiát hasznosító rendszerek telepítését célzó pályázat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények számára. A támogatás akár teljes egészében is fedezheti az elismerhető bekerülési költséget.

31 Közbeszerzés racionalizálása 300 millió Ft.
megtakarítás a gázbeszerzés során 100 millió Ft. várható megtakarítás a villamosenergia beszerzés során

32 Pedagógus életpálya-modell
Az SZGYF fenntartásában lévő intézményekben a pedagógus életpálya-modell bevezetése mintegy főt érint. Forrásként az EMMI 50,5 millió forintot biztosít 2013-ban.

33 2006 és 2012 között a 20 millió forint
Az ágazatban 2006 és 2012 között a 20 millió forint feletti fejlesztések keretösszege Cca. 12,5 milliárd forint volt.

34 A 2014-es éves előirányzat várhatóan
A 2013-as gazdálkodási évben az SZGYF költségvetése nem csökkent az előző évi állami ráfordításhoz képest. A 2014-es éves előirányzat várhatóan növekedni fog!

35 Az SZGYF féléves működése bizonyítja:
Sokan féltették az ellátórendszert a változásoktól! Az SZGYF féléves működése bizonyítja: „Tíz percet is lehet jól beosztani, és lehet rosszul harminc évet.” (Örkény István)

36 „A jól megcsinált dolog jobb, mint a jól elmondott.”
(Benjamin Franklin)


Letölteni ppt "TMISZI KONFERENCIA szeptember 26"

Hasonló előadás


Google Hirdetések