Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TMISZI KONFERENCIA 2013. szeptember 26. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bemutatkozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TMISZI KONFERENCIA 2013. szeptember 26. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bemutatkozása."— Előadás másolata:

1 TMISZI KONFERENCIA 2013. szeptember 26. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bemutatkozása

2 Az ellátórendszer szereplői: Állam Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás - Átlátás

3 Az állam 2012-ig közvetve gondoskodott: Eltérő jogértelmezés Eltérő szakmai szabályok Eltérő megvalósítási gyakorlat (szervezet, saját forrás)

4 Az állami fenntartásba vétel = a felelősség átvállalása. „ Jól felépített változtatási folyamatnak vagyunk tevékeny részesei. Világossá vált az is, hogy a felelősség átvállalása egyben eddig nem ismert lehetőségekkel jár: a főigazgatóságra hárul az a feladat, hogy ne csak a minimális létfeltételeket biztosítsa, hanem az egységes egyre magasabb színvonalú szakmai munka megteremtését valamint az elvárhatóan nívós életkörülményeket is garantálja.”

5 Jogszabályi keretek:  1496/2012.(XI.13.) Korm. határozat A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről  316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról  2012.évi CXCII. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

6 Az SZGYF szervezete 1. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) központi hivatal. (2) A Főigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítja. (3) A Főigazgatóság központi szervből, valamint megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. (4) A Főigazgatóság központi költségvetési szerv. (5) A Főigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyékre, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a Fővárosra terjed ki. 2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

7 – Ötödik szint

8 Az SZGYF központi szervének az alábbi intézmények fenntartói feladatainak ellátása EMMI Reménysugár Habilitációs Intézet EMMI Vakok Állami Intézete (VÁI) EMMI ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI) EMMI Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola EMMI Debreceni Javítóintézete EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola Károlyi István Gyermekközpont EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon EMMI Budapesti Javítóintézete EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona

9 Mérföldkövek Települési önkormányzatoktól átvett intézmények (2013.január 1.): 18 szociális, 28 gyermekvédelmi, 1 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központoktól átvett intézmények: 83 szociális, 24 gyermekvédelmi, 4 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központ SZGYF Megyei Kirendeltség (2013. április 1.) Az intézmények önálló gazdálkodása megszűnik (2013. július 1.)

10 SzGyF intézményi adatok 170 költségvetési szerv 47746 fő ellátott (31210 szociális, 16536 gyermekvédelmi intézményben) 20795 dolgozói létszám ebből 15 605 szakalkalmazotti létszám Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott !

11

12 Megnevezés Ápolást gondozást nyújtó intézmény Rehabilitációs intézmény Lakóotthon Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Időskorú ellátottak 95320062 Fogyatékkal élők98955998069 Pszichiátriai betegek 72328022253 Szenvedélybeteg ek 13012094911 Ellátottak száma ellátási típusonként

13

14 A számoszlopok és körcikkek mögött hús-vér emberi lények és sorsok állnak!

15 Új feladatok és lehetőségek szakmai munka gazdálkodás kiegyensúlyozott gazdálkodás = magas színvonalú szakmai munka! s

16 Szakmai munka Szocializmus időszakának szemlélete ami nem látszik, az nincs. Szociális szféra: „fehérköpenyes” alapállás, elzárás Gyermekvédelem: felügyelet-típus, nagy intézmények MEGÚJULÁS KELL!

17 Fenntarthatóság – Felelősség Lehetőségek területi kiegyenlítés esélyegyenlőség együttműködés szakmai eredményesség társadalmi integráció szakmai munka feltételeinek javítása szakmai érdekérvényesítés Feladatok működési keretek felmérése irányított kapacitástervezés módszertani tapasztalatok cseréje egységes szakmai szemlélet kialakítása kitagolás, befogadó szülői hálózat minőségbiztosítási rendszer kialakítása egységes fellépés SZAKMAI és INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI FŐOSZTÁLYOK

18 Fenntarthatóság – Felelősség Lehetőségek gazdaságosság átláthatóság megtakarítások külső források bevonása forrás elosztás egységes tervezés egységes ügyvitel integrált gazdaságirányítás egységes vagyongazdálkodás egységes informatikai rendszer Feladatok hatékony gazdálkodás rendszeres adatszolgáltatás, ellenőrzés közbeszerzések központosítása pályázati források (TIOP,KEOP) kiaknázása célzott felhasználás, likviditás biztosítása szükségletek prioritása szerint Poszeidon rendszer üzemeltetése EcoStat rendszer bevezetése és üzemeltetése ingatlan portfólió letisztítása kompatibilitás, belső kommunikáció GAZDASÁGI és INFRASTRUKTURÁLIS FŐOSZTÁLYOK

19 Ellátottainknak joga az emberhez méltó élet, vágya képességeinek kibontakoztatása, nekünk kötelességünk a családi kapcsolatok fenntartása, a társadalomba való be- illetve visszaintegrálódás biztosítása.

20 A kitagolás legszebb megfogalmazása a Zsirai Speciális Filmfesztivál 2013-as „Menni kéne” című nagydíjas filmje:

21 „Nemcsak azért vagyunk felelősek,amit csinálunk, de azért is, amit nem.” (Moliére)

22 Intézményi férőhely kiváltási pályázatok Bentlakásos intézmények kiváltása – szociális komponens (TIOP-3.4.1.A-11/1)

23 Bentlakásos intézmények kiváltása – gyermekvédelmi komponens (TIOP-3.4.1.B-11/1)

24 Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)

25 Tetőszerkezet 2400 négyzetméternyi felületének felújítására: 30 millió forint Két példaértékű beruházásunk: I. Bicske, Batthyány-kastély

26 A főépület, a Szabó-kúria rekonstrukciója: 126 millió forint Két példaértékű beruházásunk: II. Mónosbél, Gyermekotthon

27 Az SzGyF és intézménye i pályázatai

28 Az SzGyF és intézményei pályázatai

29 További folyamatban lévő, kiemelt jelentőségű fejlesztések 2013/2014 fejlesztéssel érintett intézmény neve projekt címefejlesztési célmegítélt támogatás Vakok Állami Intézete Perspektívák - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a Vakok Állami Intézetében (TÁMOP-5.4.7-12/1) A látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, országos módszertani központ létrehozása, valamint a vidéki elemi rehabilitációs hálózat bővítése. 1 200 000 000 Vakok Állami Intézete A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (TIOP-3.2.2-12/1) Új bentlakásos rehabilitációs intézmény, képzési központ létrehozása. 1 300 000 000 Vakok Állami Intézete Épületkorszerűsítés (Kormánydöntés alapján költségvetési forrásból) A Hermina úti és a Hungária körúti épületegyüttesek teljes körű felújítása. 972 000 000 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szociális szolgáltatások feljlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén (TIOP 3.3.2-12/1) Országos logisztikai hálózat megteremtése, amely lehetővé teszi a segítő eszközök kölcsönzéses rendszerben történő biztosítását az otthoni ápolásban részesülő személyek számára. 1 000 000 000 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának energiahatékonysági fejlesztése (KEOP-5.6.0) Megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztés 729 000 000 SZGYF fenntartású intézmények Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából (ÚSZT - Zöld Beruházási Rendszer) Megújuló energiafelhasználás ösztönzése867 200 000 ÖSSZESEN 6 068 200 000

30 NFM által kiírt 867,2 millió forint keretösszegű, a napenergiát hasznosító rendszerek telepítését célzó pályázat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények számára. A támogatás akár teljes egészében is fedezheti az elismerhető bekerülési költséget.

31 Közbeszerzés racionalizálása 300 millió Ft. megtakarítás a gázbeszerzés során 100 millió Ft. várható megtakarítás a villamosenergia beszerzés során

32 Pedagógus életpálya-modell Az SZGYF fenntartásában lévő intézményekben a pedagógus életpálya-modell bevezetése mintegy 2000 főt érint. Forrásként az EMMI 50,5 millió forintot biztosít 2013-ban.

33 Az ágazatban 2006 és 2012 között a 20 millió forint feletti fejlesztések keretösszege Cca. 12,5 milliárd forint volt.

34 A 2013-as gazdálkodási évben az SZGYF költségvetése nem csökkent az előző évi állami ráfordításhoz képest. A 2014-es éves előirányzat várhatóan növekedni fog!

35 Sokan féltették az ellátórendszert a változásoktól ! Az SZGYF féléves működése bizonyítja: „Tíz percet is lehet jól beosztani, és lehet rosszul harminc évet.” (Örkény István)

36 „A jól megcsinált dolog jobb, mint a jól elmondott.” (Benjamin Franklin)


Letölteni ppt "TMISZI KONFERENCIA 2013. szeptember 26. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bemutatkozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések