Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Váradi Antal szakmai főtanácsadó E-közigazgatás és ágazati programok főosztály I Informatikai Sz Szakképzési K Konferencia 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Váradi Antal szakmai főtanácsadó E-közigazgatás és ágazati programok főosztály I Informatikai Sz Szakképzési K Konferencia 2006."— Előadás másolata:

1 http://www.ihm.gov.hu/ Váradi Antal szakmai főtanácsadó E-közigazgatás és ágazati programok főosztály I Informatikai Sz Szakképzési K Konferencia 2006. április 5. Az új informatikai és hírközlési szakmastruktúrával összefüggő fejlesztési feladatok

2 www.ihm.hu Az új szakmastruktúra fejlesztését meghatározó stratégiák és tervek  Szakképzés-fejlesztési stratégia ] [1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat]  Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT HEFOP 3.2 és 4.1 intézkedései; II. NFT)  Az egész életen át tartó tanulás stratégiája [2212/2005. (X. 13.) Korm. határozat]

3 www.ihm.hu Szakképzés-fejlesztési stratégia (1/4) Ki kell alakítani az új szakképzési szerkezetet [I. 2. d)] A modulrendszer bevezetésével biztosítani kell a széles szakmacsoportos alapozást és az erre épülő szakképesítések rendszerétA modulrendszer bevezetésével biztosítani kell a széles szakmacsoportos alapozást és az erre épülő szakképesítések rendszerét Felelős: OM, FFM, szakképesítésért felelős miniszterek Határidő: 2008. december 31., illetve azt követően folyamatos

4 www.ihm.hu Szakképzés-fejlesztési stratégia (2/4) 2005-2006-ra tervezett részintézkedések: Jogszabályban ki kell adni a mintegy 400 szakképesítést tartalmazó, új szerkezetű Országos Képzési Jegyzéket.Jogszabályban ki kell adni a mintegy 400 szakképesítést tartalmazó, új szerkezetű Országos Képzési Jegyzéket. [Megjelent: 1/2006. (II.17.) OM rendelet; M.K.2006/18.sz.] Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítések tartalmát - összhangban a szakképesítési rendszer fejlesztésével - korszerűsíteni kell.Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítések tartalmát - összhangban a szakképesítési rendszer fejlesztésével - korszerűsíteni kell. Határidő: 2006. május 31.

5 www.ihm.hu Szakképzés-fejlesztési stratégia (3/4) Képzőktől független szakmai vizsgarendszer működését biztosító regionális intézmény-hálózatot kell kialakítani [II. 3. a)] Felelős: oktatási miniszter, szakképesítésért felelős miniszterek Felelős: oktatási miniszter, szakképesítésért felelős miniszterek Határidő: 2013. december 31.

6 www.ihm.hu Szakképzés-fejlesztési stratégia (4/4) 2005-2006-ra tervezett részintézkedések: A vizsgáztatás függetlenségének fokozása érdekében a vizsgát szervezők vizsgaelnöki javaslattételét meg kell szüntetni. Erősíteni kell az elnök szerepét a vizsgáztatási és ellenőrzési folyamatban [Megjelent: 9/2006. (III.27.) OM rendelet; M.K.2006/33.sz. (kiemelhető új elemei: jegyzék, ellenőrzés, póttétel)] Határidő: 2005. november 30. Ki kell dolgozni a szakmai vizsgarendszer koncepcionális átalakításának tervezetét Határidő: 2006. március 31.

7 www.ihm.hu Az új szerkezetű Országos Képzési Jegyzék (1/4) Az új OKJ 2006. április 1-jén hatályba lépett! [Módosítása: 8/2006. (III. 23.) OM r. 23., 24.§; M.K.2006/32.sz.]  Rendelkezéseit  Rendelkezéseit - kivételekkel - a 2006. április 1-jét követően megkezdett szakképzésre kell felmenő rendszerben alkalmazni  2006-ban szakképzés akkor indítható, ha a szakmai és vizsgakövetelmények, az iskolai rendszerű szak- képzés esetén a központi programok (tantervek) kiadásra kerültek (ha a jogszabályi feltételek adottak)  Szakképzést a megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni  2008. december 31-ét követően a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképzés már nem indítható

8 www.ihm.hu Az új szerkezetű Országos Képzési Jegyzék (2/4) Az új OKJ-ben nem szereplő [pl. a számítógép-kezelő (- használó, a )] Az új OKJ-ben nem szereplő [pl. a számítógép-kezelő (- használó, a postai üzleti asszisztens)] szakképesítések esetében szakképzés indítható 2006. március 31-ét követően is a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján mindaddig – de legfeljebb 2008. december 31-ig – amíg az új OKJ előírásaihoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények, központi programok, [a modul- térképek, a konverziós tábla (az összehasonlító jegyzék)] meg nem jelennek Jóváhagyásra került a számítógép-kezelő (-használó) szakképesítés központi programjának adaptált változata a látássérültek, a tanulásban akadályozottak, a mozgássérültek és a hallássérültek számára

9 www.ihm.hu Néhány jellemző további változás: IHM szakképesítések száma 23-ról 16-ra módosult [rész-szakképesítések (6) és elágazások (32) nélkül]. Érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítések száma 4 és egy felsőfokú elágazás A Számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés az új Informatikai rendszergazda (54 481 03) szakképesítés rész-szaképesítése lett 52-es szinten [Fogyatékkal élők (sajátos nevelési igényű tanulók) számára iskolai rendszerben is a fogyatékosság típusától, fokától függően] Az Internethez kapcsolódó szakképesítések megjelenése: Internetes alkalmazásfejlesztő, Webmester, Web-programozó Az új szerkezetű Országos Képzési Jegyzék (3/4)

10 www.ihm.hu Az új szerkezetű Országos Képzési Jegyzék (4/4) (... a változások folytatása) Új szakképesítés pl. az IT kommunikációs szolgáltató, amelynek elágazásai az IT-mentor, a Közösségi informatikai szolgáltató, az Oktatási kommunikációtechnikus Új szakképesítés az Adatbázis adminisztrátor: leágazásai az Adatbázistervező, az Adatelemző A Távközlési technikus elágazásaként jelent meg négy új szaktechnikus elágazás, illetőleg egy új rész-szakképesítés a Távközlési üzemeltető A postai üzleti asszisztens szakképesítés új neve Postai ügyintéző lett

11 www.ihm.hu Informatikai és hírközlési szakképzés fejlesztési feladatai (1/5) Az szakképesítések fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítása az alábbi keretek szerint folyik: A szakképzési törvény előírásainak teljesítéseként a 2004-ben megkezdett korszerűsítési munka eredményei alapjánA szakképzési törvény előírásainak teljesítéseként a 2004-ben megkezdett korszerűsítési munka eredményei alapján Az I. NFT HEFOP 3.2.1-es program 2004 – 2006- ig történő megvalósításának ütemében:Az I. NFT HEFOP 3.2.1-es program 2004 – 2006- ig történő megvalósításának ütemében: OKJ OKJ  szakmai és vizsgakövetelmények  modultérkép  központi program (tanterv) kidolgozása és megjelentetése.

12 www.ihm.hu A szakmai és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos fejlesztési munkák során figyelembe kell venni:  A szakképesítések munkaterületei és a képesítéssel betölthető munkakörök a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően megváltoztak  A képzési tartalom tekintetében megjelentek a korszerű ismeretek (pl. az Internet előtérbe került)  Új tantárgyi területek léptek be (pl. minőségirányítás, kommunikáció) Informatikai és hírközlési szakképzés fejlesztési feladatai (2/5)

13 www.ihm.hu (... folytatás)  Moduláris (tananyagegység) alapú felépítés  Bemeneti kompetencia (a bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemek), szakmai előképzettség meghatározása (pl. a fogyatékkal élők esetében) (31, 33, 51, 52, 54-es szintű szakképesítések)  Tanulási kimenetek (a képzés során szerzett ismeretek, készségek, szélesebb szakmai és egyéni kompetenciák) meghatározása (a képzésben részt vevő mit tud, mit képes megérteni, illetve elvégezni egy képzési szakasz végén) Informatikai és hírközlési szakképzés fejlesztési feladatai (3/5)

14 www.ihm.hu Informatikai és hírközlési szakképzés fejlesztési feladatai (4/5) (... folytatás)  Formális, informális, nem-formális tanulás eredményeinek beszámítása (a bármilyen formában megszerzett tudás hivatalos elismertetése)  Munkahelyi (vállalati) szakmai gyakorlat általánossá tétele, tartalmi és módszertani fejlesztése a speciális képzési időszakban

15 www.ihm.hu Az IHM szakképesítések OKJ bizottságai A szakképzési törvény alapján az oktatási miniszter 2003 májusában létrehozta és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, a szakképesítésért felelős miniszterrel együtt működteti az OKJ folyamatos fejlesztésére és korszerűsítésére a szakmacsoportonkénti bizottságokat. A 6-os Elektrotechnika-elektronika, a 7-es Informatika, 17-es Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a 19-es Egyéb szolgáltatások szakmacsoportos OKJ bizottság. Informatikai és hírközlési szakképzés fejlesztési feladatai (5/5)

16 www.ihm.hu Az IHM felelősségével megvalósuló feladatok az LLL stratégiájából  Hatékony oktatási módszerek és tanulásirányítási rendszerek bevezetésére intézkedési terv kidolgozása, az IKT alkalmazásának elterjesztése céljából [2212/2005. (X. 13.) Korm. hat. 10-es pont]  Komplex fejlesztési program kidolgozása a távoktatás, az e-learning és a community learning területén, a közművelődési intézmények bevonásával [11-es pont]  Célcsoport-centrikus és modul rendszerű képzési programok, tananyagok, tantervek kidolgozására és hozzáférhetőségének biztosítására intézkedési terv összeállítása [12-es pont]

17 www.ihm.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Váradi Antal szakmai főtanácsadó E-közigazgatás és ágazati programok főosztály I Informatikai Sz Szakképzési K Konferencia 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések