Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mózes negyedik könyve Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mózes negyedik könyve Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!"— Előadás másolata:

1

2 Mózes negyedik könyve

3 Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!

4 Zarkáné Teremy Krisztina

5 Mózes

6 Mózes

7 A Sínai-hegy

8 A pusztai vándorlás 40 éve  Isten közvetlen jelenléte, irányítása  Rendelkezések, törvények  Tisztek, feladatok kiosztása  Az események krónikája  Következmények  Jellemrajzok  Ok-okozati összefüggések

9 Meghatározó gondolatok, példákkal  Rend – engedelmesség, tisztelet (tábor megszervezése)  Nehézségek és az isteni gondviselés (lázongások, Mózes terhe)  Döntés – következmények (12 kém)  Isteni kiválasztás, szabad akarat (Bálám)  Haragvó Isten, kegyelmes Isten? (Kóré, Dátán és Abirám)  A kegyelem elérhető (A rézkígyó)

10 A tábor

11 Mérári Mózes, Áron, fiai Gerson Efraim (NY) Manassé, Benjámin Rúben (D) Simeon, Gád Júda (K) Izsakhár, Zebulon Dán (É) Áser, Naftali Kéhát Sátor, szőnyeg, kötél Deszkák, rudak, Oszlopok, edények Bútorok + takaróik

12 REND Isten alapelve a rend, pontosság, ami megmutatkozik:  A tábor megszervezésében  A szertartásokban  Az áldozatokban  A hétköznapi élet minden területén

13 Az Ószövetségről… Sokan kérdezik:  Haragvó Isten – kegyelmes Jézus Krisztus?  Szükség van-e az Ószövetségre még ma is?  A kegyelem kiszorítja az ítéletet

14 Az Ószövetségről… Miért rossz a bűnMiért rossz a bűn A szabadulás ígéreteA szabadulás ígérete Az áldozati rendszer szemléltetéseAz áldozati rendszer szemléltetése Az isteni előírás értelmeAz isteni előírás értelme A helytelen döntés következményeA helytelen döntés következménye A kiválasztott nép fennmaradása, ítéletA kiválasztott nép fennmaradása, ítélet Meghökkentő ítélet és meghökkentő kegyelemMeghökkentő ítélet és meghökkentő kegyelem

15 Emberi szabadság „Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess, te is, és utódaid is” (5Móz 30:19, ÚRK).

16

17 A nép zúgolódása, 11. fej.  Nehéz körülmények – elégedetlenség  Mózest hibáztatják  Mózes elkeseredését Isten elé viszi 12-15. v.  Isten válasza: 70 vén kiválasztása Fürjek „Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek: Hát megrövidült az Úr karja? Majd meglátod, beteljesül-e neked az én beszédem, vagy sem” – 4Móz 11:23, ÚRK

18 Tanulság az utókornak „Ne is zúgolódjatok, amint közülük némelyek zúgolódtak, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképen történtek velük, és a mi tanulságunkra írattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett.” 1Kor 10:10-11; lásd 4Móz 14:2, 8, 29, 36; Zsid 3:11, 17

19 12 kém, 13-14. fejezet Feladat: Kánaán megtekintése, 40 nap A beszámoló és hatása (Mózes, Isten ellen) Józsué és Káleb szerepe A látható emberi erő és a láthatatlan Isten ereje közötti választás: Hit v. hitetlenség Mózes közbenjárása a népért 40 éves ítélet

20

21 Kóré, Dátán, Abirám 16-18. fejezet Dátán és Abirám – Rúben törzse Kóré – lévita: Áron papi tiszte miatt érezte magát hátrányban Céljuk: Mózes eltávolítás a polgári élet vezetői tisztéből, Áront és családját a vallási élet éléről. „Büntetésük mély benyomást keltő volt, mert Mózes és Áron igazolásának tökéletesnek kellett lennie, máskülönben az anarchia nagyon gyorsan elpusztította volna a nemzeti egységet, és ennek következtében teljesen meghiúsult volna az isteni küldetés…” Mózes öt könyve és a Haftarák” 164.

22 A rézkígyó

23 Kilátás Nébó hegyéről Izrael felé

24 A rézkígyó „Az ÚR pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.” 4Móz 22:8-9

25 A kereszt egy előképe „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:13-14

26 Bálám története, 22-24. és 31. fejezet  Isten prófétája mondjon átkot Isten népére  Mondja, hogy nem teheti, de megy  Isten figyelmeztetése: a szamár  Mondja, hogy nem mondhat mást, mégis megpróbálja  Áldások, messiási próféciák  A király haragja  Bálám álnok tanácsa

27 Refrénszerűen ismétlődik LázadásLázadás BüntetésBüntetés Könyörgés bocsánatértKönyörgés bocsánatért Isten szabadítása, kegyelmeIsten szabadítása, kegyelme A BÜNTETÉS SOSEM DÜHBŐL, PUSZTÍTÓ SZÁNDÉKKAL, HANEM FIGYELMEZTETÉSKÉNT JÖN!

28 www.adventista.hu/bibliatanulmányok/ letoltes/2009-4

29 Következő előadás: Mózes ötödik könyve


Letölteni ppt "Mózes negyedik könyve Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések