Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt www.ccwonline.org.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt www.ccwonline.org."— Előadás másolata:

1 A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt www.ccwonline.org

2

3 1. Teremtés  És Isten megteremté az egeket és a földet.  1. Mózes 1 és 2

4 2. Bűnbeesés  Az engedetlenség és a paradicsomból való kiűzetés.  1. Mózes 3

5 3. Özönvíz  Isten megítélte a földet vízözönnel és megmentette Nóét és családját.  1. Mózes 6 - 9

6 4. A bábeli torony  Isten szétszórta az emberiséget a nyelvek összezavarásával.  1. Mózes 10 és 11

7 5. Ábrahám  Ábrahám elhagyja Úr városát és Istennel köt szövetséget.  1. Mózes 12 - 25

8 6. Izsák  Izsák, Ábrahám fia - az ígéret fia.  1. Mózes 25

9 7. Jákób  Jákób (Izráel) elveszi Ézasu elsőszülöttségi jogát.  1. Mózes 27 - 36

10 8. József  József, Jákób 11. fia, akit Egyiptomba adnak el rabszolgának.  1. Mózes 37 - 50  Az éhínség Jákóbot Egyiptomba viszi.  1. Mózes 46 - 47 9. Jákób családjával Egyiptomba menekül

11 Áttekintés

12 10. Rabszolgaság a páska ünnepéig  400 éves rabszolgaság után Isten megmutatja hatalmát a 10 csapáson keresztül.  2. Mózes 7 - 12

13 11. Mózes kivezeti népét Egyiptomból.  2. Mózes 12:37 - 51 12. Isten szétválasztja a Veres-tengert.  2. Mózes 14 13. Isten gondoskodik vízről és mannáról.  2. Mózes 15 - 16 400 év

14 14. A tíz parancsolat 15. A Szent Sátor  Isten Mózesnek adja a Szent Sátor tervét.  2. Mózes 24 - 27  Mózes kapja a törvényt.  2. Mózes 20

15 16. Kánaán feltérképezése  A 10 és a 2 kém beszámolója  4. Mózes 13 17. A pusztai vándorlás  A nép a 10 kémnek hisz és így 40 évig kell a pusztában vándorolnia.  4. Mózes 14 18. Kánaán elfoglalása  Mózes halála. Józsué viszi be a népet az Ígéret földjére.  Józsué 1 40 év

16 Áttekintés 400 év 40 év

17 19. A bírák kora  A nép viselkedése  Ciklikusság: Bűn - Büntetés - Bűnbánat - Szabadulás  Bírák könyve

18 20. Izráel király nélkül  Izráel királyt kér, hogy úgy éljenek „mint ahogy más népeknél szokás”.  1. Sámuel 8

19 21. Saul király  Saul lesz az első király  1. Sámuel 9

20 22. Dávid király  Sault Dávid követi a trónon és teljes szívvel szolgálja Istent.  1. Sámuel 15-től 2. Sámuel 5:5-ig

21 23. Salamon király  Salamon a harmadik király az egységes királyságban. Templomépítő és megnöveli Izráel határait.  1. Királyok 14:21 - 31

22 24. Roboám király  Roboám, Salamon fia - nem bölcs. Elveszti a nép támogatottságát.  1. Királyok 14:21 - 31

23 25. A kettészakadt ország  Roboám döntése vezetett az ország kettéválásához.  Északi rész - Izráel  Déli rész - Júda  2. Krónika 10

24 Áttekintés

25 27. A babiloni fogság  A déli két törzs (Júda) – nem mindig hallgattak prófétákra így ők Babilonba kerültek 70 évre. (Van visszatérés!)  2. Királyok 23:26 - 25:30 28. Círus perzsa király idejében való visszatérés  Ezsdrás és később Nehémiás vezette a népet / templomépítés  Ezsdrás 1:1 26. Az asszír fogság  A 10 törzsnek (Izráel) nem volt igaz királyuk, nem hallgattak a prófétákra, így Asszíriába deportálták őket. (Nincs visszatérés!)  2. Királyok 17

26 29. Az Ó és az Újszövetség közötti időszak  Nem olvasunk erről a Bibliában „400 csendes év” - nincs prófétai szó

27 30. Krisztus születése  Jézus születése Betlehemben  Lukács 2

28 31. Urunk élete és halála  Jézus 33 évet élt és a kereszten meghalt érettünk.  Máté, Márk, Lukács, János

29 32. Krisztus feltámadása és mennybemenetele  Jézus legyőzte a halált, és bevégezte a megváltás munkáját.  Lukács 24:1 - 9; ApCsel 1:1 - 11

30 33. Pünkösd  A felházban tartózkodókra leszáll a Szent Lélek  ApCsel 2

31 34. Az evangélium terjedése  Pál hirdeti az evangéliumot és gyülekezetek keletkeznek.  Apostolok cselekedetei

32 35. A gyülekezetekhez írott levelek  Ezek a levelek bátorították, erősítették ill. választ adtak a gyülekezet kérdéseire.  Római levéltől a Júdás leveléig

33 36. János kinyilatkoztatása  Patmosz szigetén János apostol Istentől kap kijelentéseket a jelenre és a jövőre nézve.  Jelenések könyve

34 Áttekintés

35

36 Kulcs a királyok és a próféták megértéséhez A prófétákat klasszikusan négy csoportra szokták sorolni:

37 Hóseás Ámos Jónás Az asszír fenyegetés alatti próféták Azok, akik Izráelhez szóltak

38 Ézsaiás Jeremiás Mikeás Zófoniás NáhumHabakuk Jóel Abdiás A babiloni fogság előtti próféták

39 DánielEzékiel A babiloni fogság alatti próféták Próféták, akik Júda népéhez szóltak a 70 éves fogság alatt

40 AggeusZakariásMalakiás A fogság utáni próféták Azok a próféták, akik a visszatérés után szóltak a maradék néphez

41 Pictorial Survey of the Bible By Buz McNutt Copyright © 1996 by Buz McNutt Distributed by Christian Communicators Worldwide Visit our website for more materials www.CCWonline.org


Letölteni ppt "A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt www.ccwonline.org."

Hasonló előadás


Google Hirdetések