Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közözött, 2020 Összeállította: Németh Tamás nemzeti és eu-s tanácsadó Az FM munkatársainak útmutatása alapján Agrártámogatás 2015 – 2020 között, avagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közözött, 2020 Összeállította: Németh Tamás nemzeti és eu-s tanácsadó Az FM munkatársainak útmutatása alapján Agrártámogatás 2015 – 2020 között, avagy."— Előadás másolata:

1 közözött, 2020 Összeállította: Németh Tamás nemzeti és eu-s tanácsadó Az FM munkatársainak útmutatása alapján Agrártámogatás 2015 – 2020 között, avagy a magyar modell

2 A Átcsoportosítások, amelyek mégsem fognak fájni Száraz tények: az 2015. évre járó földalapú támogatás 144,7 euró lesz hektáronként. A zöldítési feltételek teljesítése további 81,3 eurót hoz. Fiatal gazdaként az első 90 hektár után plusz 67,5 euróra számíthatunk. A szeptember végi forint-euró árfolyam szerint ez 45 247 forint alaptámogatást és 25 429 forint zöldítési pénzt jelent. A fiatalok további 21 113 forintra/ha lesznek jogosultak

3 A Mire érdemes felkészülni ? A zöldítési elvárásokból két olyan,üzemi szinten teljesítendő feltétel akad, amivel nehézségünk támadhat. Az egyik a diverzifikálás: a vetett kultúrák palettájának szélesítése (százalékos arány). A másik az 5 százaléknyi ökológiai célterület, ahol csak bizonyos fajok bizonyos technológiában termelhetők.

4 A Diverzifikálás: mi számít? A diverzífikálás főleg ott okozhat gondot, ahol a kukorica túldominálja a vetésszerkezetet. Mivel azonos szezonban egyik faj aránya sem haladhatja meg a 75 százalékos területarányt,akik egyszerre foglalkoznak áru- és silókukoricával vagy csemegekukori- cával, át kell, hogy gondolják terveiket. Az a tény, hogy a csemegekukorica vagy a popcorn a hasznosítás szempontjából "ipari zöldségnek" számít, ez nem szempont,amikor klimavédelemről van szó.

5 A Egyazon faj csak akkor tekinthető két különböző kultúrának, ha más évszakban vetjük el. Ilyen például a tavaszi és az őszi árpa. Kalászosokkal azonban így sem fogjuk túllépni a 75 százalékos területarányt,hiszen sem a monokultúrát nem tűrik, sem a pénztárcánknak nem használ, ha nagyon lecsökkentjük a kapások arányát. Ahol nincs meg a szükséges 3-4 faj a vetésszerkezetben,célszerű megvizsgálni, nem lenne-e jobb a szokványos szántóföldi kultúrák helyett értékesebb növénnyel megcélozni egy piaci rést.

6 A Miénk az árok is Ökológiai célterületnek számít sok - a termőterületünkkel határos, a földhasználati nyilvántartásban nem is szereplő, nem támogatott - sáv és tájképi elem. Ezeket alább részletesen felsoroljuk. A hasznosítatlanul hagyásnál azonban jóval vonzóbb lehet, ha termelésbe vonjuk ezeket a területeket is. Különösen megéri pillangósokkal,melyek után termeléshez kötött támogatás is kapható. Fontos,hogy ha a termelés mellett döntünk, akkor ezt a technológiai megszorítások sem fogják behatárolni.

7 A Nem termelő területek Parlag: nem vetett terület, de a kaszálás és legeltetés megengedett. A legrövidebb pihentetés január 1-jétől szeptember 30-ig tart. Minimális mérethatára 0,25 ha. Tájképi elemek: gémeskutak, kunhalmok, szántóval körülvett fa- és bokorcsoportok, hagyásfák. Fás sávok: legalább felerészt fával borított, legfeljebb 10 m széles, öszszefüggő terület, illetve a jogszabályban (HMKÁ) meghatározott védelmi sávok. Fasor: egy sor fából áll, melynek hossza minimum 40 méter, a fák lombkoronája legalább 4 méter átmérőjű, és a lombkoronák közötti távolság maximum 5 méter. Fa- és bokorcsoport: 100-5000 négyzetméter kiterjedésű, a Me-PAR-ban feltüntetett, legalább 50 százalékban fás szárú növényekkel borított terület, amely szántóval körülvett,vagy azzal határos.

8 A Táblaszegély: 1-20 méter széles olyan terület, amelyen mezőgazdasági termelés nem végezhető, és legalább felerészt lágy szárú növényzettel borított. Tavak: max. 0,5 ha területű, szántóval körülvett, nyílt vízfelületű - vagy időszakosan vizenyős, mocsaras -, legfeljebb 10 m széles part menti vegetációval szegélyezett terület. Vizesárkok: ilyen árkok és a hozzájuk tartozó parti sávok, amelyek együttes szélessége legfeljebb hat méter. Ideértve az öntözést szolgáló nyílt vízfolyásokat, kivéve a mesterséges burkolattal bélelt csatornákat.

9 A Termelőterületek: Erdősített terület: a 88/2007-es és a 132/2004-es FVM-rendeletek alapján erdősített területek. Agrár-erdészeti hektárok: az EMVA-ból finanszírozott támogatással létrehozott agrár-erdészeti hektárok. Rövid vágásfordulójú, fás szárú energiaültetvény: őshonos fajokból létrehozott sarj erdő, amelyen nem használnak ásványi műtrágyát és/vagy növényvédő szereket. Táblasáv az erdőszélen: max. 10m szélességben olyan erdővel határos, támogatható táblasávok, amelyeken mezőgazdasági termelés végezhető.

10 A Ökológiai jelentőségű másodvetés: különféle növényfajok magkeverékéből ( Pannon magkeverékek). Nitrogénmegkötő növények: keleti kecskeruta, szarvaskerep. Fehérvirágú csillagfürt, lucerna, baltacim, takarmányborsó, bíbor-, vörős-,fehér- és perzsahere, görögszéna, lóbab, pannonbükköny, tavaszi bükköny, szöszösbükköny, szója, szegletes lednek, csicseriborsó, tarka koronafürt, somkóró. A takarmány magkeverék beszámítható, ha a keverék egyik komponense nitrogénmegkötő faj. A lista tovább bővül majd étkezési hüvelyes fajokkal (zöldbab,zöldborsó).

11 A átváltási súlyozási ökológiai tényező átlag jelentőségű Parlagon hagyott terület (egység: 1 m2) n.a. 1 1 m2 Teraszok (egység 1 m) 2 1 2 m2 Fás szárú növényzettel borított sávok n.a. 2 2 m2 (egység 1 m) Magányosan álló fák (db fa) 20 1,5 30 m2 Fasor (egység 1 m) 5 2 10 m2 Fa – és bokor- csoport (egység: 1 m2) n.a. 1,5 1,5 m2 Táblaszegély (egység 1 m) n.a. 1,5 1,5 m2 Tavak (egység: 1 m2) n.a. 1,5 1,5 m2 Vizes árkok (egység 1 m) n.a. 2 2 m2 Ökológiai célterület átváltási és súlyozási tényezői (szorzó)

12 A Egyéb tájelemek (egység: 1 m2) n.a. 1 1 m2 Vízvédelmi sávok (egység 1 m) n.a. 1,5 1,5 m2 Agrár-erdészeti Hektárok n.a. 1 1 m2 (egység: 1 m2) Erdőszélek mentén lévő támogatható hektársávok (egység 1 m) ebből termelés alatt nem álló n.a. 1,5 1,5 m2 termelés alatt álló n.a. 0,3 0,3 m2 Rövid rotációs Idejű sarjerdő (egység: 1 m2), Erdősített területek n.a. 1 1 m2 (egység: 1 m2) Ökológiai jelentőségű másodvetés n.a. 0,3 0,3 m2 Nitrogénmegkötő növények n.a. 0,7 0,7 m2

13 A Plusz pénzek termeléshez kötve A következő hat évben közvetlen támogatási keretünk összesen 15 százalékát fordíthatjuk termeléshez kötött támogatásra, vagyis olyan kifizetésre,ami a termelés mennyiségével arányosan nő. A támogatásra jogosult tevékenységek szerepelnek táblázatunkban. A támogatási kerethez tartozik egy becsült termelési szint. A kettő összevetésével számolták ki az egy hektárra vagy egyedre jutó (fajlagos) támogatási összegeket. Ez azt jelenti, hogy ha a becsültnél kevesebben jelentkeznek támogatásért, akkor fajlagosan több pénzt kapunk. Ha pedig többen, akkor kevesebbet. A termelési szintet nagyjából a jelenlegi szintre lőtte be a minisztérium. Akadnak azonban olyan stratégai kultúrák, mint a szója, amelyek térhódítását ez behatárolhatja.

14 A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS, 2015 Ágazat Keretösszeg Becsült menny. Fajlagos támogatás (millió eu.) (ha / db.) (ha/ db.) Húshasznú anyatehén: 35 162 000 db 216 Hízott bika: 4,5 48 000 db 93,8 Tejhasz. tehén: 69 195 000 db 353,8 Anyajuh : 22 890 000 db 24,7 Cukorrépa: 8 19 000 ha 421,1 (8,4 euró/t) Rizs: 2 2 900 ha 689,7 euró/ha Ipari zöldségek: 9,96 5 0000 ha 199,2 euró/ha Gyümölcsültetvé- nyek, bogyós.16,5 25 000 ha 660 euró/ha Zöldségek: 8 20 000 ha 400 euró/ha Fn.Szemes: 13 67 000 ha 200,9 euró/ha Fn.Szálas: 13 207 000 ha 65 euró/ha

15 A Állattartók kompenzálása Panaszkodnak a nagygazdaságok a területalapú alaptámogatás elvonása miatt. Ez 525 gazdaságot érint. A jellemző üzemméret 2000-2400 hektár, és gazdálkodásuk tipikusan vegyes, azaz állat- tartással is foglalkoznak. 36-54 millió forint mínuszt pedig nehéz kitermelni a munkaerő igényes ágazatokban. A 2000 hektáros területen gazdálkodó tehenészetek többsége kedvezőbb helyzetbe kerüI 2015-ben, mint amiben az átcsoportosítás előtt voltak, mert azt meghaladó mértékű támogatásra tesznek szert„. Lássuk akkor a számokat.

16 A A veszteségek kompenzálására két"automatikusan fizető" csatorna vehető igénybe: termeléshez kötött támogatás (ezt az Unió állja) és nemzeti támogatás. Jövőre a tejelő anyatehéntartást alapvetően uniós pénzekből finanszírozzuk (353,8 euró/egyed), így sokkal több jut rá, mint korábban, a nemzeti forrásból finanszírozott állat jóléti támogatás összege nem változik, ám az átmeneti tejtámogatás keretösszege több mint megháromszorozódik. A húsmarhások nemcsak termeléshez kötött támogatásra, de nemzeti forrásból is számíthatnak extenzifíkácíós és átmeneti támogatásra - mindkettőnél két és félszeresére növelt keretösszeggel. Sertéstartók eddig az anyakocák után nem kaptak állatjólétit. Jövőre a hízókkal együtt már csaknem dupla annyi pénz igényelhető e célra, mint idén.

17 A Rosszabbul jártak a baromfisok. bár tőlük a területalapú csökkentésével jellemzően nem is vontak el pénzt - ugyanis alig van földjük. Ők egy szűk 40 százalékkal megemelt állatjóléti támogatási kerettel számolhatnak. Minden jószágtartót érint az állati hulla elszállításának 20 százalékkal növelt támogatási kerete - és a betegségmegelőzésre fordítható 14 százalékkal nagyobb összeg. Azt se feledjük, hogy idéntől már egy duplájára nőtt "de minimis" kerettel számolhatnak a termelők. A csekély összegű (de minimis) támogatás hároméves kerete I5 ezer euró - ekkora értékben vehetünk igénybe állami támogatásokat például anyajuhtartásra vagy kedvezményes hitelkamatok formájában.

18 A Pályázható pénzek A másik igénybe vehető pénzcsatorna a pályázás. Rossz hír, hogy vidékfejlesztési forrásaink az új ciklusban csökkennek. A területalapúból elvont és ide áramló pénzek pedig 15 százalékos átcsoportosítással gyakorlatilag vissza is folynak az egyes pillérbe, vagyis nem gazdagítják a vidékfejlesztést. A másik rossz hír, hogy a kiírásoknál a kormány komolyan fogja venni célkitűzését - a 80-20 százalékos kisüzem-nagyüzem arányt -, és ez visszaköszön majd a pályázatok bírálatakor is. A fejlesztési célok is változnak: el lehet felejteni a traktor- és kombájnbeszerzést, szárítóépítést és a hasonló célú beruházási támogatásokat -, a feldolgozásra és telepkorszerűsítésre érdemes koncentrálni.

19 A Ami a jövőt, az agrár-környezetgazdálkodási támogatást illeti, azt egyes szakértők úgy vélik, lekéste a tárca. Ez vitatható, mivel a döntés hátterében főként az uniós keretszabályok kialakulatlansága áll. Azon kívül, ha elindítottunk volna egy felkínált átmeneti évet, akkor az ötéves támogatási program végén megint egy egyéves üresjárattal találtuk volna szemben magunkat. Így viszont 2016-ban letisztult játékszabályokkal indulhat - és pont a ciklus végéig futhat - az új ötéves AKG. A támogatás feltételeiről csak annyit tudni, hogy jóval szigorúbbak lesznek az eddigieknél. Hiszen a gazdáknak már a földalapú támogatáshoz is teljesíteniük kell egy sor "zöld„ feltételt. Várhatóan erősen lehatárolt fajokkal és technológiával lehet majd dolgozni a plusz pénzzel dotált területeken.

20 A Lesznek támogatott integrációk A több ezer hektáros gazdaságokat nem fogják kielégíteni az előbb említett plusz források - túl sokat veszítenek a földalapún. Számukra jövőre elkészül a szövetkezeti és integrációs törvény. Ezeknél a cégeknél ugyanis annyira hatékony termelés zajlik - és emellett olyan erős kapcsolati hálóval vannak körülvéve -, amit a kormány sem hagyhat figyelmen kívül. A rendszer további finomítása az üzemtörvénnyel és az adózás várható átszabásával folytatódik majd.

21 A Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Közözött, 2020 Összeállította: Németh Tamás nemzeti és eu-s tanácsadó Az FM munkatársainak útmutatása alapján Agrártámogatás 2015 – 2020 között, avagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések