Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Haemopoetikus sejt alapú haematologiai immuntherapia DEOEC Belgyógyászati Intézet II. sz. Belgyógyászati Klinika Hematológiai Tanszék, Debrecen Prof. Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Haemopoetikus sejt alapú haematologiai immuntherapia DEOEC Belgyógyászati Intézet II. sz. Belgyógyászati Klinika Hematológiai Tanszék, Debrecen Prof. Dr."— Előadás másolata:

1 Haemopoetikus sejt alapú haematologiai immuntherapia DEOEC Belgyógyászati Intézet II. sz. Belgyógyászati Klinika Hematológiai Tanszék, Debrecen Prof. Dr. Udvardy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, Belgyógyászati Intézet igazgatója

2 Onko-haematologia aranykorszak  Célzott therapia: monoklonális antitestek, jelátvitel gátlók (pl. imatinib), ATRA, proteaszóma gátlás sok kórkép megoldás felé halad  Vannak nehéz helyzetek, pl. időskori AML, indolens lymphomák ahol nincs áttörés  Sejtes vaccinatio ekkor indokolt, a részleges remissio (nem a nagy tumortömeg) mellett

3 ŐSSEJTEK…. 1.Embryonális blastocysta totipotens 2. Embryonalis csira sejt pluripotens 3. Köldökzsinór pluripotens 4. Felnőtt őssejt multipotens (5. Embryonális cc. őssejt)

4 Haemopoetikus őssejt  Multipotens szomatikus őssejt, tipusai: 1. CD133+, CD34-: pluripotensebb, long-term HSC (haemopoesis, máj?, izom?, angiogenesis?, neuron?) 2.CD34+, CD133+: HSC és haemangioblast  3. CD34+, CD133-, zöm, short term HSC  Adheziv fehérjék (VLA -4-5)  Cytokin receptorok (c-kit, flt-3)

5 Haemopetikus őssejttel végzett immun therapia  Allogen transplantatio utáni és graft versus host és graft versus tumor effektus  Redukált, mini-, mikro- allotransplantatio nem myeloablativ, hanem jelentős immun effektus (pl. időskori AML)  Donor lymphocyta infusio (CML, AML), további immnmodulatio (pl. Kepivance)

6

7 Aktiv immunizáció  Releváns betegség (egyéb th. nem jelent megoldást)  Legalább részleges remissio állapotában alkalmazható  Hagyományos antigen ellenanyag képzés az onkohaematologiában limitált hatékonyságu  Sejtes alapu vakcina (pl. dendritikus sejt) a jelen és jövő utja

8 Immunisatiós lehetőségek  A beteg tumor sejtjeinek extractuma pontatlan, részben túlhaladott, de mégis jó lehet (colorectalis, myeloma)  Több betegtől származó keverék, kultura  Idiotypus (myeloma, lymphoma) fehérje, körülményes izolálás  Molecular rescue, Peptid lymphomában a hibás gén szekvencia klónozása, amplifikációja vagy géntechnika (pl. tobamovirus nicotinia)  Más antigen, pl. CEA, 10 kD colon tumor

9 Beviteli utak  Monocyta eredetű dendritikus sejt döntően cellularis, erőteljes válasz másodlagos humoralis válasz változatos válasz arány (immun és klinikai)  Adjuváns (kulcslyuk csiga hemocianin, KLH) döntően humorális, jó válasz arány lymphomában is  „Naked DNA” injectio nem elég a tapasztalat  Tumor-DC fusiós technika (myeloma, kisérletes)  Géntechnologia-géntherapia (AML)  DC + KLH (Id alapu, NHL, myeloma)

10 Dendritikus sejt  Folliculáris dendritikus sejt nyirokcsomó – integritas vakcinációs célra invaziv  Monocyta (CD14) eredetü dendritikus sejt in vitro cytokin hatás  Bőr, Langerhans sejtek  Lymphoid prekurzor eredetü

11 A dendritikus sejtes vakcináció alapjai  Dendritikus sejt felveszi a tumor antigent  Intracellularis fázis  Antigen felszini expressio, döntően MHC II presentatio  A gazdaszervezetbe visszajuttatva főként CD4, de további helper/suppressor sejt aktiválás, majd humoralis válasz is  T sejt proliferatio, cytokin válasz, antigen specifikus tumor lysis  B sejt válasz

12 Monocyta eredetü dendritikus sejt („Cologne model”)  Teljes vér (60-80 ml) vagy Apheresis, CD14 selectio (adherentia, poz. selectio)  dendritikus sejtté alakitás In vitro cytokin inkubáció (GM-CSF, IL-4) + tumor antigen/peptid CD14 -, nincs T és B sejt marker MHC I, II (CD1+, 81+)  Aktiváció: LPS, TNF, CD40-ligand  Immunsuppressio, tolerancia is kiváltható inkubáció flt-3 (ligand)  Legalább 2-8 M sejt, iv. (is) beadható

13 Keyhole limpet, kulcslyuk csiga Immunstimultor és adjuváns „B Immunostimulator” (AIDS), NHL tanulmányok (1993) Döntően cellularis, de CD4 és 8 is Idegen fehérje, mellékhatások DC és KLH (myeloma, foll. NHL) KLH – kulcslyukcsiga hemocyanin, kb. 1000 kD nagy fehérje

14 Lymphoma vakcinációs tanulmányok, folliculáris NHL  Első Stanford-tanulmány: 41 beteg, CVP utáni remissio, Id-KLH vaccinatio 14 immunválasz alakult ki, a responderek tulélése 12 évvel a diagnózis után100%, több molekuláris remissio, főleg CR-ben adott vakcina esetén  Bendandi tanulmány: 20 beteg, kemoth. utáni remissio, Id-GM-CSF vakcina cellularis válasz 2/3-ban, humoralis felében a 11 responderből 8 bcl-2 negativ lett  Naked DNA Fázis III tanulmány (USA, multicentrikus), eredmények inkább előzetesek  Timmermann tanulmány, 35 folliculáris lymphoma 35 Id-DC folliculáris lymphoma (Stanford) kemotherapia után (első CR) első 10: 8 immunválasz 4 klinikai regressio további 25 Id-DC+KLH booster injectio regressio (Id DC) 22%, progressio hiánya (Id DC+KLH) 70% (43 hónap %), részben molekuláris remissio jó eredmények a CR idején végzett vakcináció

15 Idiotype-pulsed dendritic cell vaccination Pre-vaccine 11 months post-vaccine

16 Freedom From Progression Follicular Lymphoma first remission (Timmermann tanulmány)

17 DC vakcináció, myeloma  Eisen, állatkisérlet, izolált Id ellenes T (CD4) sejt, regressio  Id-ellenes humoralis immunválasz th. értéke kicsi, keringő PP-re hat  Döntően Id-DC, ujabban KLH kombinációval  Id-DC alapu hatékonyságot is korlátozza a jelentős paraproteinaemia  Mégis cytolysatum??  Uj tanulmányok: peptid alapu vakcináció, ill. Id alapu DC+KLH, van válasz (30-40%)  Autolog BMT után 3 hónappal (Stanford)

18 Id izolálás  Paraproteinaemia legalább 0,4 g/l  Izotípus és (al)osztály analízis  Eltérő M, A, G-1, G-2, G-4, G-3  Affinitas chromatographia, kicsapás  95% tisztaság  Alkalmas DC és KLH vakcina készitésre  A hatás limitje - paraproteinaemia

19 Figyelemreméltó kazuisztika  Maliander V et al. Leukemia, 1:165, 2004  Egyetlen AML-es beteg esete, akinek WT-1 elleni vakcinával – monotherapiaként - komplett remissioja alakul ki

20 Wilms tumor antigen (1), WT-1  Wilms tumorral összefüggésben ismerték fel először  Zinc-finger transzkripciós faktor, sejt növekedés és proliferáció szabályozása, telomerease funkciók  AML, ALL, CLL, számos nem- Hodgkin lymphoma

21 WT-1 RT-PCR és haematologia  AML-ben rossz prognosztikai jel, de ez vitatott  MDS-ben diagnosztikus lehet  CML-ben ugyancsak jellemző, a szint csökkenése jól jelzi a tirozinkináz gátló kezelés várható hatékonyságát  Jó MRD marker  Tumor antigen peptidszekvenciák, HLA asszociációkkal

22 Gvax WT-1, fázis I-II tanulmány  WT-1 peptid, a beteg saját in vitro irradiált tumor sejtjéval  54 AML eset, parciális remissioban  70%-ban esett a WT1 szint  Az igy válaszolók 2 éves tulélése jelentősen javult  Lényegesebb szövődmény, mellékhatás nem volt

23

24

25 February 2007 | 26 ! Peptide immunotherapy with a validated target: WT1 ! AML known to be immune responsive ! Activity already demonstrated with analogous products 66% immune response; 57% durable clinical response in AML ! Short development path with indication of AML patients in first CR 12 month PFS endpoint ! Off the shelf approach addressing most immune haplotypes Four synthetic and natural peptides for CD8 and CD4 response ! Inexpensive to produce

26 Vaccine Therapy and GM-CSF in Treating Patients With Acute Myeloid Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, Non-Small Cell Lung Cancer, or Mesothelioma This study is currently recruiting patients. Sponsored by:Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Information provided:National Cancer Institute (NCI) ClinicalTrials.gov Identifier:NCT00398138

27 ConditionInterventionPhase Leukemia Lung Cancer Malignant Mesothelioma Peritoneal Cavity Cancer Drug: WT-1 analog peptide vaccine Drug: incomplete Freund's adjuvant Drug: sargramostim Procedure: biological therapy Procedure: diagnostic test Procedure: flow cytometry Procedure: immunoenzyme techniques Procedure: non-specific immune-modulator therapy Procedure: non-tumor cell derivative vaccine Procedure: polymerase chain reaction Procedure: vaccine therapy Phase 1

28 . 14747 F0Breast cancerSurgery, chemotherapyWeekly1212 SD 26363 M2GlioblastomaSurgery, radiotherapy, chemotherapy, INF-ßWeekly1212 SD 36868 M0Malignant fibrous histiocytomaNoneWeekly1212 PD 43 M2GlioblastomaSurgery, radiotherapyWeekly1212 PR 54545 M0GlioblastomaSurgery, chemotherapy, radiotherapy, INF-ßWeekly1212 SD 62121 M0Primary neuroectodermal tumorSurgery, chemotherapy, radiotherapyWeekly6PD 72929 F0GlioblastomaSurgery, chemotherapy, radiotherapy, INF-ßWeekly1212 SD 86969 M1GlioblastomaSurgery, radiotherapy, INF-ßWeekly1212 SD 95252 M0Rectal cancerSurgery, chemotherapyWeekly1212 PD 1010 4848 F0Breast cancerSurgery, chemotherapy, hormonal-therapyWeekly1212 PD

29 Saját eddigi WT-1 eredményeink  Peptid keverék vagy módositott peptidek előállitása indul  mRNS mérés beállitása vérből és csontvelői mintákból (WT-1 splice varánsok mérésére is alkalmas), az erőteljes expresszióval járó esetek azonositására (Biró Sándor, Human Genetika), RT-PCR (Taqman, G6PDH)  Mérések AML, MDS, CML-ben, ill. nyitás a lymphoma vonalra

30 A GAPDH gén expressziója egészséges (1, 2, 3)és AML betegben (4, 5, 6) Rn=normalizált fluoreszcencia szignál 1 2 3 4 5 6

31 A WT1 gén expressziója egészséges (1, 2, 3,) és AML betegben (4, 5, 6) Rn=normalizált fluoreszcencia szignál 1 2 3 4 5 6

32 DEOEC program  Klinikai Sejttherapiás központ colorectális cc DC sejtes- CEA, Fázis I., melanoma, haematologia  HAEMATOLOGIA -auto PBSCT 100 eset,, allogen 2007 II. félév? - AML, adjuváns, DC alapu WT-1, 65 év feletti esetek - haemangioblast-angiogenesis program, Fázis I, ETT 5 eset - myocardium, fázis I. ETT, 8 eset

33 Dendritikus sejtek Antigen presentatio, aktivált állapot


Letölteni ppt "Haemopoetikus sejt alapú haematologiai immuntherapia DEOEC Belgyógyászati Intézet II. sz. Belgyógyászati Klinika Hematológiai Tanszék, Debrecen Prof. Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések