Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006. szeptember 27. Szabad Péter

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006. szeptember 27. Szabad Péter"— Előadás másolata:

1 2006. szeptember 27. Szabad Péter
A Da Vinci kód titka 2006. szeptember 27. Szabad Péter Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Da Vinci kód titka című előadásomon. Szabad Péter vagyok, és itt végeztem 10 évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki Egyetemen.

2 Az előadás vázlata Bevezetés – Az előadás tematikája
A Biblia elveszett könyvei Gnosztikus írások Fülöp, Mária, Tamás és Júdás evangéliumai Nagy Konstantin és a Niceai zsinat Összeesküvés Jézus feleségének elrejtésére Leonardo Da Vinci – Utolsó vacsora A Sion rend Egyéb apróbb hibák Összefoglalás

3 Dan Brown Több könyv szerzője (Angyalok és démonok, Digitális erőd, A megtévesztés foka) Fantasztikus író Előadásom nem irodalmi kritika

4 A Da Vinci-kód Több, mint 60 millió példány nyomtatásban
44 nyelvre lefordítva Minden idők hatodik legnagyobb példányban eladott könyve. Olvasd el mindenképpen!

5 Miért foglalkozunk a Da Vinci kóddal?
Azt állítja, hogy tényszerű! 11. oldal: „A műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak.” Általában egy regény pont az ellenkezőjét állítaná, de ha már Dan Brown ezt írja, kérjük rajta számon!

6 Az előadás tematikája Mit mond Dan Brown? Mivel támasztja ezt alá?
Mit mond a tudomány? Dan Brown állításának értékelése

7 A Biblia elveszett könyvei
…amik soha nem is vesztek el.

8 A Da Vinci kód állításai
337. oldal: „A Biblia emberi termék, drágám. Nem Istentől való. A Biblia nem a felhőkből hullott alá valami csoda révén. Történelmi feljegyzés egy zavaros időről, amely számtalan fordítás és átdolgozás nyomán alakult ki. Soha nem létezett egyetlen, érvényes változata.”

9 A Da Vinci kód állításai
337. oldal: „Az Újtestamentumhoz több mint nyolcvan evangéliumot vettek számításba, de csak nagyon keveset választottak ki közülük: Mátéét, Márkét, Lukácsét és Jánosét…A Bibliát, amelyet ma ismerünk, a pogány római császár, Nagy Constantinus állította össze.”

10 A Da Vinci kód állításai
340. oldal: „Drágám, eddig a történelmi pillanatig [a niceai zsinatig Kr. u. 325] Jézust halandó embernek tekintették a követői. Nagy és hatalmas prófétának, de embernek. Halandónak.”

11 A Da Vinci kód állításai
341. oldal: „Constantinus megrendelt és finanszírozott egy olyan új Bibliát, amely kihagyta azokat az evangéliumokat, amelyek Krisztus emberi vonásait emelték ki, és feldúsította azokat az evangéliumokat, amelyek az istenségét hangsúlyozták.” Szavazás (méghozzá szoros szavazás eredményeként lett Jézus Isten.

12 A Da Vinci kód állításai:
Kr. u. IV. században Konstantin császár finanszírozta egy új Biblia létrehozását, amiből hiányoztak a politikailag és vallásilag veszélyes dokumentumok. 80 különböző, ugyanolyan hiteles evangéliumból választott négyet. Minden valamit is magára adó tudós tudja ezt!

13 Biblián kívüli evangéliumok
Pszeudoepigráf = hamis szerző Más „evangéliumokra” utal Dan Brown. Ezek pedig a pszeudoepigráf irodalomban találhatók. 1945. decemberében a századunk egyik nagy archeológiai felfedezése történt. Mi volt ez? Volt-e 80 különböző evangélium? Nem a holt tengeri tekercsek. 357. Oldalon Teabing, a Grál-kutató egy „Gnosztikus evangéliumok” című bőrkötéses művet vesz elő bizonyítékként, amiben a Nag Hammádiban talált dokumentumok vannak kiadva, fordításukkal együtt. „Legkorábbi keresztény feljegyzések.”

14 A Nag Hammádi írások Valóban a Nag Hammadi feljegyzések lennének a legkorábbi keresztény írásos emlékek?

15 1945. december – Muhammed and Khalifah Ali

16 Nag Hammádi írások 13 mappányi dokumentum
között került publikálásra IV. század végéről származó dokumentumok Tényleg ezek voltak a legrégebbi keresztény írások? János evangéliumának van olyan részlegesen megmaradt példánya, ami közöttről való. A tudosok mind egyetértenek abban, hogy az Újszövetség teljes anyaga a Kr. Sz. 1. századból való. Szemtnúk írták az írásokat.

17 Nag Hammádi dokumentumok
Pál apostol imája Jakab apokrifónja Az Igazság evangéliuma A feltámadás tárgyalása János apokrifónja Tamás evangéliuma Fülöp evangéliuma A világ keletkezéséről Tamás könyve Az egyiptomiak evangéliuma Jézus Krisztus Bölcsessége Péter levele Fülöpnek Melkisédek Az áldott Eugnosztosz A Megváltó Párbeszéde Pál jelenése Jakab jelenése Ádám jelenése Péter és a tizenkét apostol cselekedetei A mennydörgés: a tökéletes elme Mária evangéliuma Shém parafrázisa Péter jelenése Szilvánusz tanítása

18 Gnoszticizmus Több, szerteágazó tan gyűjtőneve gnosis (görög) = tudás
Test=gonosz, lélek=jó Misztérium vallási háttér – egyre magasabb szintű tudás, mélyebb ismeret megszerzése. Ma visszatérőben van a New Age filozófiában.

19 Biblián kívüli evangéliumok
Jó példa arra, hogy mi az, amit már az első és második században is elutasítottak a keresztények eretnek tanításként! „Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől.” 1 Timóteus 6:20-21

20 Fülöp evangéliuma Egyetlen példányt találtak Kopt nyelvű
Az eredeti valószínűleg a 3. század második feléből származik És valószínűleg szíriai nyelven íródott. Nem Fülöp apostol írta. Kétszáz évvel Jézus halála után írodott.

21 Fülöp evangéliumának híres idézete (Da Vinci kód 357.old.):
„És a megváltó társa Mária Magdolna vala. Krisztus jobban szerette őt, mint valamennyi tanítványát és gyakorta szájon csókolta. A tanítványokat ez sértette, és kifejezték helytelenítésüket. Azt mondták neki: Miért szereted őt jobban, mint bennünket?”

22 Fülöp evangéliumának eredeti idézete (igen megrongálódott rész)
„És ...társa Mária Magdolna vala jobban ... őt, mint ... tanítványát ... csókolta őt. A többi ... Azt mondták neki: Miért szereted őt jobban, mint bennünket?” Ez a hatalmas bizonyíték Jézus és Mária házasságára? Egy töredezett kopt nyelvű dokumentum, ami legalább 200 évvel Jézus halála után keletkezett Szíriában, és amiből csak egy 4. századi példány maradt fent? A Da Vinci kódban maga Mária Magdolna evangéliumával is találkozunk.

23 Mária evangéliuma Második század közepére tehető a keletkezése (120 évvel Jézus halála után). Egyértelmű gnosztikus teológiai álláspontot képvisel. Péter és Mária vitája 120 évvel Jézus halála után. Nem Mária Magdolna írta. Péter és András vs. Mária Magdolna

24 Tamás evangéliuma Kr. u. 150-200 között íródott.
Jézus mondásainak felsorolása Nem Jézus apostolától származik (hamis szerző)! De még meggyőzőbb elolvasni ezeket a gnosztikus írásokat.

25 Tamás evangéliuma Kopt nyelvre fordított másolatokat találtak.
„Ezek a rejtett szavak, amelyeket az élő Jézus mondott, és amelyeket Didymos Júdás Tamás írt le” Egyértelmű gnosztikus teológiai írás. Bizarr mondások

26 Tamás evangéliuma – misztikus mondások
„Jézus mondta: Boldog az oroszlán, amelyet az ember megeszik, és az oroszlán emberré fog válni; és átkozott az ember, akit az oroszlán megeszik, és az oroszlán emberré fog válni.” 6. mondás „Jézus mondta: A kereső ne hagyja abba a keresést, amíg (nem) talál, és ha talált, megzavarodik, és ha megzavarodott, csodálkozni fog, és királlyá lesz a mindenségen.” 2. mondás

27 Tamás evangéliuma – misztikus mondások
„Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lóra üljön, két íjat feszítsen ki, és lehetetlen, hogy egy szolga két urat szolgáljon.” 47. mondás „Szatócsok és kalmárok nem fognak bemenni Atyám helyeire.” 65. mondás „Adjátok a császáréit a császárnak, adjátok az Istenéit az Istennek, és ami az enyém, azt adjátok nekem!” 100. mondás

28 Tamás evangéliuma – bizarr mondások
„Jézus mondta: Aki meg (is) ismeri a mindenséget, ha önmagában hiányt szenved, mindenben hiányt szenved.” 67. mondás „Jézus mondta: Én vagyok a fény, amely mindannyiuk fölött van. Én vagyok a mindenség; a mindenség belőlem jött ki, és a mindenség visszatér hozzám. Hasíts el egy fát! Én ott vagyok. Emeld föl a követ! És meg fogtok találni engem ott.” 77. mondás

29 Tamás evangéliuma – bizarr mondások
„Simon Péter mondta nekik: Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok nem méltóak az életre! Jézus mondta: Íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem; hogy ő is élő szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfiúvá lesz, be fog menni a mennyek királyságába.” 114. mondás

30 Mi van Dan Brown után? 2006. áprilisában a National Geographic drámai bejelentést tett! Megtalálták, és angolra fordították Júdás evangéliumát. Ez új fényben tünteti fel Jézus kereszthalálát!

31 Júdás evangéliuma „Annak a jelenésnek a titkos szövege, amit Jézus Iskáriótes Júdásnak adott.”

32 Júdás evangéliuma 1970-ben El Minya-ban, Egyiptomban találták meg.
30 év antik kereskedők kezén 2006-ra teljes fordítás (kopt nyelvről)

33 Júdás evangéliuma Iréneusz Kr. u. 180-ban könyvében, Az eretnekségek ellen (Adversus Haereses) ír Júdás evangéliumáról, mint kitalált történet. Valós történelmi dokumentum.

34 Júdás evangéliuma „De te, [azaz Júdás] mindegyiküknél feljebbvaló vagy. Mert te feláldozod az embert, aki engem felruház.” GJ p56. Júdás evangéliumának megértéséhez a gnosztikus hitvilág megértése szükséges. Ószövetség istene, Yaldabaoth gonosz, és Jézus a jó istenétől származik. Júdás szívességet tett Jézusnak, azzal hogy megszabadítja őt a testétől.

35 Egy evangélium létezik
„Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!” Galaták 1:6-9 Egy jó hír van! Az Újszövetség üzenete egységes, érthető és világos. A gnosztikus evangéliumok nem kicsit térnek el ettől!

36 Dan Brown állításainak értékelése
Valóban volt 80 ugyanolyan hiteles evangélium az első századból? NEM. Konstantin határozta meg a Biblia tartalmát? Kikerültek könyvek a Bibliából, amik oda tartoztak?

37 Nagy Konstantin 311 – Konstantin felveszi a keresztény vallást
313 – milánói ediktum 325 – Niceai zsinat Ariusz tanítása Húsvét pontos dátuma részletkérdések Dan Brown: Konstantin

38 A Niceai zsinat - Arianizmus
Alap kérdés – Jézus kisebb-e az Atyánál, vagy egyenlő vele? A már meglévő újszövetségi írások alapján érveltek! fő közötti a részvétel Két ember kivételével mindenki Jézus az Atyával való egyenlőségét támogatta!

39 Dan Brown állításainak értékelése
Valóban volt 80 ugyanolyan hiteles evangélium az első századból? NEM. Kikerültek könyvek a Bibliából, amik oda tartoztak? NEM. Konstantin határozta meg a Biblia tartalmát? NEM.

40 Összeesküvés Jézus feleségének elrejtésére
Vajon házas volt-e Jézus?

41 Mit mond erről Dan Brown?
354. oldal: „A korai egyháznak meg kellett győznie a világot arról, hogy Jézus, a halandó próféta isteni eredetű. Ezért azokat az evangéliumokat, amelyek Jézus életének emberi motívumait ismertették, kihagyták a Bibliából. De a régi szerkesztők legnagyobb szerencsétlenségére egy bizonyos, zavarba ejtően e világi téma újra meg újra visszatér az evangéliumokban. Mária Magdolna személye… Nevezetesen a Jézussal kötött házassága.” „Ez történelmi tény, és

42 A Da Vinci kód állításai
Magdalai Mária Jézus felesége volt. Erre világos bizonyítékok Leonardo Da Vinci műveiben találhatók. Leonardónak azért hihetünk, mert ő volt a Sión Rend nagymestere, amely rend ezen titok megvédésére alapult.

43 Miért Leonardo Da Vinci?
Igen nagy tiszteletben álló tudós, polihisztor: „minden területen zseniális személy őstípusa” Igen titokzatos személy (tükörírás, stb.) Nem a konzervativizmusáról híres.

44 Az utolsó vacsora

45 Vajon Jézus jobbján tényleg egy nő ül?
Elég nőies vonások A legtöbb szakértő szerint a kornak megfelelő fiatalság ábrázolása ez. De mi van, ha mégis egy nőt festett Leonardo a képre?

46 Mit bizonyít egy XV. századi festmény?
Dan Brown szerint azt, hogy Jézus házas volt. Valójában: Semmit Mi a helyzet Leonardo többi alkotásával, a titkos jelekkel? Semmi különbség

47 Miért titkolta volna az egyház Jézus házasságát?
Dan Brown szerint: Ezzel próbálták megalapozni Jézus istenségét. Probléma: Dan Brown nem ismeri az első-, második századi világ helyzetét elég alaposan. Ezért a mai világ problémáit vetíti ki az akkori világra. És bár valóban az első század elején a zsidók számára Jézus istensége volt a nehezen megemészthető kérdés, nem is beszélve az ószövetségi parancsolatok megtartásával. Az első század második felére már egész más problémákkal és nehézségekkel küzd az egyház. Pál Kolosséiakhoz írt levele már erről tesz tanúbizonyságot, vagy az előbb már idézett 2 Timóteus.

48 Jézus embersége volt a vita tárgya
Az evangéliumokban igencsak emberi Jézussal találkozunk: Megéhezik, eszik, megszomjazik, iszik, elfárad, elalszik, sír, szomorú. Az egyik tévtanítás ebben az időben a docetizmus volt (dokein=látszani).

49 1 János 1:1-3 „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.”

50 2 János 7 „Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus.”

51 Az első-, második század tévtanítása
Jézus nem volt teljesen ember. Csak úgy látszott A test gonosz, a lélek számít. Aszketizmus: sanyargasd a tested. Libertinizmus: Nem számít mit teszel, a belső ember a fontos

52 Következtetés Ha Jézus nős lett volna, azt a követői nem takargatták volna. Nincs alapja annak, hogy a szemtanúk (a Biblia írói) helyett, egy 1400 évvel később élt tudós művésznek higgyünk.

53 A Da Vinci kód állításainak értékelése
Magdalai Mária Jézus felesége volt? NEM. Találhatók erre világos bizonyítékok Leonardo Da Vinci műveiben? NEM. Hihetünk-e Leonardónak azért, mert ő volt a Sión Rend nagymestere, amely rend ezen titok megvédésére alapult?

54 Mi a Sión rend története?
Pierre Plantard ( ) műszaki rajzoló, fantaszta, akinek a fixa ideája, hogy ő a Meroving család leszármazottja. 1956-ban hozza létre a Sión rend nevű szövetséget. Dokumentumokat gyártott a legenda megalapozására. Ezekben szerepel Leonardo Da Vinci és a többi híresség, akiket olvasunk a könyvben. Szent Vér, Szent Grál – 1982-ben már best seller lett.

55 Következtetés A Sión rend, ami Dan Brown állítása szerint a titok örököse volt, egy kitalált hamisítvány! Nem hihetünk jobban Pierre Plantard csalásának a múlt századból, mint a Biblia íróinak, Jézus apostolainak!

56 A Da Vinci kód állításainak értékelése
Magdalai Mária Jézus felesége volt? NEM. Találhatók erre világos bizonyítékok Leonardo Da Vinci műveiben? NEM. Hihetünk-e Leonardónak azért, mert ő volt a Sión Rend nagymestere, amely rend ezen titok megvédésére alapult? NEM.

57 …csak a tejesség kedvéért
Egyéb apró hibák …csak a tejesség kedvéért

58 449. oldal – YHWH „A zsidó tetragammaton, a JHVH – Isten szent neve – valójában a Jahvéből ered, amely a maszkulin Jah és Éva prehéber neve, a Havah androgün fizikai egyesítése.” Milyen bizonyíték van egy ilyen feltevésre? Az angol eredeti műben ráadásul Jehovát ír Brown, ami egy, a zsidó bibliamásolók által kialakított, hibrid szó.

59 625. oldal – Dávid csillaga „Dávid csillaga… A Salamon pecsétje néven is ismert hexagramma eredetileg a csillagokat tanulmányozó papok titkos jelképe volt, és csak később vették át a zsidó királyok – Dávid és Salamon.” Hol van erre bármi utalás bármelyik ókori dokumentumban? A valóság ezzel szemben az, hogy a legkorábbi használata a Kr. e. 3. századból való, hét századdal Dávid és Salamon utánról. De csak a középkorban vált használatossá a júdaizmusban.

60 Befejezés A Da Vinci kód egy izgalmas regény! Bátran ajánlom mindenkinek. A benne tényszerűnek feltüntetett, Bibliára vonatkozó állítások alaptalanok, és a fantázia szüleményei, a regény többi részével együtt.

61 Tanulság Ismernünk kell a Bibliát, hogy ne lehessen bennünket félrevezetni. Szívesen elhiszünk összeesküvés elméleteket, mert izgalmasak. A kereszténység tudományosan is stabil alapokon áll. Bátran hihetünk benne!

62 Kérdőív Kérem segítsék a munkámat!
Miről szóljon a következő tudományos előadás? Az előadás teljes anyaga (video+diák) megtalálható az interneten:

63 Szabad Péter Kérdések, meglátások: http://davinci.jesus.hu
Köszönöm a figyelmet Szabad Péter Kérdések, meglátások:


Letölteni ppt "2006. szeptember 27. Szabad Péter"

Hasonló előadás


Google Hirdetések