Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Válás és újraházasodás a Bibliában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Válás és újraházasodás a Bibliában"— Előadás másolata:

1 Válás és újraházasodás a Bibliában
Brouwer Krisztina, © Brouwer Pálhegyi Krisztina

2 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Ősszel, amikor itt voltam, nem sokat mondtam magamról; hadd pótoljam ezt egy kicsit. Itt a családom: a férjem, és a két lányom. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

3 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Ez pedig az esküvői képünk. De ha a lányaim összevetik az esküvőnk dátumát a születésük dátumával, rögtön látják, hogy valami nem stimmel. Mind a két lányom az esküvőnk előtt született. Sokkal. Rajta vannak az esküvői képen, és látható, hogy már felnőttek. Esküvő © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

4 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Noémi 22, Panni 18 volt, amikor ez a kép készült. Esküvő: 2010 január 10. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

5 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
A korábbi képeken hárman vagyunk, nem négyen. 2009 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

6 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
10 éven keresztül egyedül neveltem a lányaimat, mert az első férjemtől elváltam. 20 évesen mentem hozzá, és 17 éven keresztül voltunk házasok. Kívülről minden jól nézett ki, sokan azt hitték, hogy ideális hívő házasság a miénk. Pedig komoly nehézségeink voltak. Eszembe jutott a válás is. De ezt olvastam a Bibliában: A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. - 1Korinthus 7:10 A bajokat nem akartam azzal tetézni, hogy nem engedelmeskedem Isten parancsának. Úgy tűnt, hogy egy hívő feleség egyetlen választása az, hogy szelíd és csendes lélekkel tűr... engedelmesen kitart a nehézségek között... Még a szüleimnek se meséltem el, mi minden zajlik a házasságunkban, mert nem akartam a helyzetet tovább rontani azzal, hogy a férjemre haragítom őket. 1999 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

7 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Végül a férjem elköltözött egy másik nőhöz, én pedig beköltöztem a szüleimhez a gyerekekkel. Amennyire nehéz volt, annyira megkönnyebbülést jelentett, hogy legalább nem kellett tovább úgy tennem, mintha minden rendben lenne közöttünk. A válás viszont nem jöhetett szóba, hiszen ez áll a Bibliában: ...ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. (1Korinthus 7:13) Az én férjem pedig hívő volt. Igaz, hogy elköltözött, és anyagilag se támogatott, de nem akart válni, tehát azt gondoltam, ha Istennek engedelmes maradok, zárva van az ajtó. A férjem bocsánatkérés helyett azt mondta, hogy tudja, mekkora kiszúrás az, amit művel, de most ez van: nincs választásom, hívő feleségként hűségesnek kell maradnom hozzá, és ha majd valamikor vissza akar jönni, meg kell bocsátanom neki. 2000 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

8 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Mivel nem fordultam ügyvédhez és nem adtam be a válópert, a férjemet semmi nem kötelezte arra, hogy a gyerekek eltartásába besegítsen: papíron még házasok voltunk. Felhagytam addigi szellemi munkámmal, és vállalkozásba fogtam, hogy el tudjam hármunkat tartani, de mégse kelljen másra bíznom a gyerekeimet. A családomnak nagyon fájt ez az egész, de mellettem álltak. Bántotta is a lelkiismeretemet, milyen nehéz a szüleimnek, akik házassággondozó szolgálatot vezetnek, a lányuknak pedig felborult a házassága! 2002 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

9 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Isten mégis felnyitotta a szememet: nem lehet neki tetsző magatartás az, ha tovább tűröm a férjem visszaéléseit. Rossz példát mutatok a lányaimnak, és minden hívő feleségnek, aki az életemet látja. Utánanéztem, hogy mit mond valójában a Biblia a válásról, és két és fél évvel a férjem kiköltözése után beadtam a válópert. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

10 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Sok hívő ismerősöm pedig mélyen elítélt. Egyesek azt mondták: − Hiszel az Úr Jézusban? Elfogadod a Biblia tekintélyét? Ha elválsz, az azt jelenti, hogy nem engedelmeskedsz annak, ami meg van írva. Nem jársz hitben. Mások így biztattak: − Nehogy azt hidd, hogy lesz hívő férfi, aki elvesz egy elvált nőt! Hiszen Jézus mondta: 11"Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene;  12és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el." - Márk 10:11-12 A baj az volt, hogy totálisan félreértettem, miről is van szó ezekben az igeversekben. Ezeket azért mondtam el, hogy lássátok: hívőknek is lehet húsba vágó kérdés, mit mond a Biblia a házasságról és a válásról. Ezt szeretném most elmondani... 2005 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

11 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Válás és újraházasodás a Bibliában A Biblia tanítása a házasságban szenvedőknek gyakorlati és könyörületes. Isten megengedi a válást (és a válással együtt az újraházasodást is), amikor valamelyik házasfél megszegi házassági fogadalmát. Honnan tudjuk ezt? © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

12 Mit tanított Jézus valójában a válásról?
I. RÉSZ – Mit tanított Jézus valójában a válásról? Szemléletemben az a felismerés okozta a fordulatot, hogy ha egy első századi hívő zsidó fülével hallgatjuk Jézus szavait, teljesen más megvilágításban látjuk a jól ismert mondatokat! Mielőtt tehát megnéznénk, mit tanított Jézus a válásról, előbb azt próbáljuk meg megérteni, mi volt magától értetődő Jézus korabeli hallgatói számára.  Mit tanított Jézus valójában a válásról? © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

13 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
1. A házassági szövetség A házassági szövetség A házassági szövetség Isten és népe szövetségét fejezi ki. A házasfelek fogadalma a mózesi törvényektől kezdve 4 dolgot tartalmazott: - hűség - étel, ruha, szex (= szerető gondoskodás egymás szükségleteiről: ) Ezek Isten tulajdonságait tükrözték: Isten hűséges, szeret, és gondoskodik rólunk: nem kell aggódnunk, mit együnk és mibe ruházkodjunk. A házassági szövetség oszlopai Mózes törvénye szerint is: a hűség és a szerető gondoskodás. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

14 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
1. A házassági szövetség Krisztus, a tökéletes férj „A férfiak is szeressék a feleségüket... táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat...” Efezus 5:28-29 A házassággal foglalkozó egyik legkiemelkedőbb újszövetségi igeszakasz: Ef. 5:25-31 (ne olvasd) Krisztus eleget tesz Isten törvényének; Ő a tökéletes férj, aki szereti, táplálja és gondozza jegyesét, az Egyházat. Szereti, táplálja, gondozza – A Mózes törvényében szereplő kikötésekre, a zsidó házassági fogadalomra utal: étel, ruha, testi szerelem. "táplálja" – az eredeti szó a szeretett személy élelmezését, gyarapítását jelenti (mint magyarul); "gondozza" – az eredeti szó pontos jelentése: "melegen tart"; felruház: úgy gondoskodik rólad, hogy nem fogsz fázni. Erre még visszatérünk: most nézzük meg, milyen válóokokat ismert el Mózes törvénye... © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

15 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
2. Válóokok a Bibliában Válóok: a házassági szövetség megszegése. - házasságtörés (hűtlenség) - hanyagolás (étel, ruha, szex) – ide tartozik az elhagyás és a bántalmazás is Ha az egyik fél megszegi a szövetséget, a másik sincs kötelezve megtartására. 2. Válóokok Mózes törvényében A válóokok ugyanazok voltak, mint a házassági szövetség oszlopai. Válóok = a házassági szövetség megszegése. - házasságtörés (hűtlenség) - hanyagolás (étel, ruha, szex) – ide tartozik az elhagyás és a bántalmazás is Ha az egyik fél megszegi a szövetséget, a másik sincs kötelezve megtartására. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

16 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
2. Válóokok a Bibliában Első válóok: „PORNEIA” = házasságtörés Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert szemérmetlenség (porneia) okát találja benne, és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából – 5Mózes 24:1 Első válóok: Házasságtörés („paráznaság”, hűtlenség, megcsalás) – héber ervah = a görög porneia. - olvasd az igét - Ami itt az igében szerepel, annak szó szerinti fordítása: „porneia okát” találja, azaz egyértelmű, hogy házasságtörésről van szó. A református új fordításban: „valami ellenszenveset” talál – ködös). A magyar-zsidó bibliafordítás egy fokkal jobban visszaadja a szó eredeti értelmét: szemérmetlenség. Látjuk, hogy Mózes törvénye házasságtörés esetén megengedi a válást: Az első biblikus válóok tehát a házasságtörés . Vajon más válóokot is elismert Mózes törvénye? © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

17 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
2. Válóokok a Bibliában Második, harmadik, negyedik válóok: „ELHANYAGOLÁS” étel, ruha, szex (szerető gondoskodás egymás szükségleteiről) 10Ha második asszonyt vesz magának, az elsőtől nem tagadhatja meg az ételt, a ruhát és a házastársi jogot.  11Ha ezt a hármat megtagadja tőle, az eltávozhat és nincs kártalanításra kötelezve. 2Mózes 21:10-11 (SzIT) Második válóok: elhanyagolás (szerető gondoskodás: étel, ruha, szex megvonása) – 2Mózes 21:10 - olvasd az igét- Mózes törvénye azt mondja, hogy valaki nem hanyagolhatja el a régi feleségét csak azért, mert szerzett egy újat. Ha pedig mégis elhanyagolja, az első feleségnek joga van a váláshoz és a szabad élethez. Ez akkoriban radikális tanítás volt. A mózesi törvény védte a megunt feleségek jogait és emberi méltóságát! A zsidók törvénybe is foglalták, ha feleséget megilleti, akkor a férjet is megilleti ez a jog. A szerető gondoskodás joga mindenkit megillet a házasságban. Aki nem kapja meg, amire a másik házasságkötéskor szóban és írásban fogadalmat tett neki, annak a zsidó törvények szerint joga volt ahhoz, hogy visszavegye szabadságát. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

18 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Az elhagyás és a bántalmazás is válóoknak számított, mivel a bántalmazást az elhanyagolás extrém formájának tekintették. Amikor a passzív elhanyagolás aktív veszélyeztetéssé válik, akkor beszélünk bántalmazásról. Az fizikai gondoskodás megvonása (amikor a másik éhezik és fázik miattad) felér a testi bántalmazással, a testi gyengédség megvonása pedig már érzelmi bántalmazás. Az elhanyagolás egyszerűen passzív bántalmazás. Minden rossz szándékú vagy kegyetlen cselekedet a házasságban a 2Mózes 21:10 szerinti hanyagolásnak minősült. A zsidó bíróságnak sok eszköze volt a törvény betartatására (pl. pénzbüntetés és botütések), hogy ilyen esetben a feleség megkapja a neki járó válólevelet. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

19 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
2. Válóokok a Bibliában Második, harmadik, negyedik válóok: „ELHANYAGOLÁS” étel, ruha, szex (szerető gondoskodás egymás szükségleteiről) A bántalmazás az elhanyagolás extrém formája. 10Ha második asszonyt vesz magának, az elsőtől nem tagadhatja meg az ételt, a ruhát és a házastársi jogot. 11Ha ezt a hármat megtagadja tőle, az eltávozhat és nincs kártalanításra kötelezve. 2Mózes 21:10-11 (SzIT) Az elhanyagolás része a „HÁZASTÁRSI JOG” (érzelmi gyengédség, testi szerelem = SZEX) megvonása is. Vajon hányszor kell a férjnek teljesítenie a feleség "házastársi jogát"? A kötelező minimum nem volt egyszerűen meghatározható kérdés. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

20 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Nagyon fáj a fejem... Talán holnap, drágám! A farizeusok csak a férfi számára írták elő, milyen gyakran kell teljesítenie férfiúi kötelezettségét. Úgy tűnik, az első században a férfiak voltak azok, akiknek megfájdult a fejük. A törvény úgy rendelkezett, hogy a szexuális élet rendszerességét a férfi foglalkozása határozza meg. "A férfiak szexuális kötelezettsége: Aki nem dolgozik: minden nap; munkások: hetente kétszer; szamárral közlekedő munkások: hetente egyszer; tevével közlekedő munkások: harminc naponként egyszer; tengerészek: hat havonta egyszer – mondta Eliézer Rabbi.„ Ez a törvény azt biztosan elérte, hogy egy férfi sem akart sokáig munkanélküli maradni! Férfiúi kötelezettség... © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

21 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Pál véleménye „ELHANYAGOLÁS” 10Ha második asszonyt vesz magának, az elsőtől nem tagadhatja meg az ételt, a ruhát és a házastársi jogot. 2Mózes 21:10 3A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre Korinthus 7:3-5 Pál is azt mondta, hogy a házaspár ne fossza meg magát egymástól szexuálisan. Ez azért is jelentős, mert kiderül belőle: Pál is a 2Mózes 21:10-ben olvasható házastársi jogokra építette a tanítását. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

22 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
A bibliai időkben a házasság jogi szerződés volt. Mindkét fél felelős volt azért, hogy megtartsa a szerződés rá eső részét. Házasságkötéskor MINDKÉT FÉL igéretet tett arra, hogy gondoskodik az ételről, a ruháról és a testi szerelemről, és arra is hogy hűséges marad. Ma is írásba adja a zsidó vőlegény: „gondoskodom élelmedről, szükségleteidről és a házaséletbeli kötelezettségeim teljesítéséről.” Ha valamelyik fél megszegi a szerződést, a másik felet sem köti tovább a fogadalma. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

23 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
A kép egy nő válólevelét ábrázolja – ami megmaradt belőle. Egy nő kérésére írta egy hivatásos "írástudó" a második században. (nem a férj, hanem az idő vasfoga tépte szét) A rabbinikus törvények szerint a válólevelet a férj önként köteles megírni (vagy írástudóval megíratni), ha a feleség törvényes okkal válni akar. A rabbinikus törvény kimondta, hogy ha a nőnek a törvény szerint oka van a válásra, de a férfi nem akar neki válólevelet adni, a férfit addig kell verni bottal, amíg hajlandó nem lesz megírni feleségének a válólevelet. A zsidó válólevélben ez állt: "Szabadon férjhez mehetsz ahhoz, akihez akarsz." De mi volt Jézus véleménye? Egyetértett ezzel, vagy megváltoztatta? Jézus milyen válóokokat ismert el? © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

24 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
3. A farizeusok vitája Első válóok: „PORNEIA” = házasságtörés +? Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert szemérmetlenség (porneia) okát találja benne, és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából – 5Mózes 24:1 Ahhoz, hogy Jézus tanítását megértsük, előbb meg kell ismerkednünk Jézus korának legfőbb farizeusi vitájával. A liberálisabb Hillél iskola képviselői új válóokról kezdtek tanítani: bevezettek egy ötödik válóokot, és Jézus korában már ez volt a házasságok felbontásának leggyakoribb indoka. Tegyük föl – olvashatjuk a Tórában – , hogy valaki feleségül vesz egy lányt, együtt hál vele, de később nem találja kedvére valónak, mert szemérmetlenség (porneia) okát fedezi föl rajta. A Hilleliták így okoskodtak: vizsgáljuk csak meg figyelmesen a válóokot az 5Mózes 24:1-ben! A "porneia " házasságtörést jelent. A férj valamiből rájön, hogy a felesége megcsalja: ha ezt bizonyítani tudja, elválhat. Ez világos. De a Hilleliták tovább okoskodtak. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

25 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
3. A farizeusok vitája Első válóok: „PORNEIA” = házasságtörés + „OK”? Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert szemérmetlenség (porneia) okát találja benne, és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából – 5Mózes 24:1 A "szemérmetlenség" (porneia) szó önmagában is kifejezné a házasságtörést, de akkor minek oda az a másik szó: "ok"? Csak nem újabb válóokra bukkantunk? Ennek örömére gyorsított eljárással törvénybe is iktatták az újabb válóokot: válás egyéb"okból", vagy "bármilyen okból". Erre az új "válóokra" hivatkozva egy férfi bármilyen egyéb okból legálisan elválhatott a feleségétől. Ha odaégette az ételt, akkor azért. Nem kellett komolyabb válóokokat bizonygatnia. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

26 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Az új törvény könnyű volt és humánus; gyorsan népszerű is lett. Jézus és Pál apostol korában szinte minden válás erre való hivatkozással történt, mert ez volt az egyszerű. A feleségek sem érezték különösebb kiszúrásnak, mert nem citálták őket bíróság elé. Nem kellett elviselniük a megalázó vádakat. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

27 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
A farizeusok vitája Itt vannak a korabeli rabbik. Iványi Gábor innen vehette szakállához az ötletet. Az új "bármilyen okra" hivatkozó válás tehát mind a férfiak, mind a nők, azaz mindenki más körében népszerű volt... ...kivéve a szigorú Sámmájitákat. A Sámmájiták ragaszkodtak ahhoz, hogy a "porneia oka" egyedül a házasságtörésre vonatkozik. Nem pedig házasságtörésre, ÉS még valami "bármilyen okra". Olyan egyszerű mondatnak kell érteni, amilyennek látszik. Hillél Rabbi Sámmáj Rabbi © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

28 3. A farizeusok vitája és Jézus
A VITA: Első válóok: „PORNEIA” = házasságtörés + „bármilyen OK?” A KÉRDÉS: "Szabad-e az embernek „bármilyen okból” elbocsátania a feleségét?" (Máté 19:3) Ezzel a vitával mentek oda a farizeusok Jézushoz, hogy állásfoglalásra késztessék: Azt kérdezték: "Szabad-e az embernek „bármilyen okból” elbocsátania a feleségét?" (Máté 19:3) Ha első századi zsidó füllel hallod a kérdést, mit hallasz? Mi a kérdés? Az, hogy szabad-e bármi miatt elválni? (Ma így szoktuk érteni.) vagy az, hogy szabad e arra a bizonyos "bármilyen" okra hivatkozva válni? A farizeusok Jézushoz intézett kérdése ez utóbbiról szólt. Arról, hogy Jézus szerint törvényes-e az új válóok! © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

29 4. Tiltotta-e Jézus a válást?
A VITA: Első válóok: „PORNEIA” = házasságtörés + „bármilyen OK?” A KÉRDÉS: "Szabad-e az embernek „bármilyen okból” elbocsátania a feleségét?" (Máté 19:3) A VÁLASZ: Aki elválik a feleségétől, hacsak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el...! (Máté 19:9) A farizeusok azt akarták tudni, vajon Jézus szerint igazuk van-e a Hillelitáknak? Jézus pedig a Sámmájita jelszóval válaszolt: "Aki elválik a feleségétől, HACSAK nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el...! „ (Máté 19:9) A Sámmájitáknak adott igazat. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

30 4. Tiltotta-e Jézus a válást?
A VITA: Első válóok: „PORNEIA” = házasságtörés + „bármilyen OK?” A farizeusok visszatérnek a válásra: 7Erre azt mondták neki: "Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki?"   8Jézus így válaszolt nekik: "Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt.  - Máté 19:7-8 De miért rendelte el Mózes? (Máté 19:7-9) A farizeusok azt mondják: a válás törvényes, hiszen Mózes el is rendeli házasságtörés esetén! Jézus válasza: Mózes nem megparancsolta, hanem megengedte; és nem csak úgy, hanem „szívetek keménysége miatt” – azaz, amikor a házasságtörést valaki megbánás nélkül folytatja. (Lehet, hogy a szavaival sajnálja, de a tettei nem változnak.) A válás nem volt Isten eredeti tervének része a házasságról. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

31 4. Tiltotta-e Jézus a válást?
A VITA LEZÁRÁSA: Első válóok: „PORNEIA” = házasságtörés + „bármilyen OK?” Jézus válaszol az eredeti kérdésre: 9Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő." - Máté 19:9 Jézus válasza azt jelenti, hogy az új "bármilyen ok" Mózes törvénye szerint nem törvényes válóok, csak emberi találmány, ennélfogva érvénytelen. Így érthetővé válik Jézusnak az a mondata is, amit annak idején annyira nem értettem: - olvasd- A VITA LE VAN ZÁRVA. Akkoriban természetes volt mindenkinek, hogy törvényes a válás – a Mózes törvényében megírtak szerint. Jézus nem a válást tiltotta, hanem az „bármilyen okból” kimondott válást tartotta érvénytelennek! Az én esetemben, és sok más hívő válás esetében is fennáll a házasságtörés, az elhanyagolás, vagy mindkettő esete. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

32 A fábaszorult lovacska
A nagyrészén már túl vagyunk, pihenjünk meg egy kicsit ezzel a képpel. Néha olyan helyzetekbe vagyunk beszorulva, amibe nem kellene.  Ez a lovacska is szaladgálhatott volna a mezőn, de beszuszakolta a fejét a fába, és beszorult. A gazdája motoros fűrésszel szabadította ki. Kissé sokkos állapotban, de egy állkapocstöréssel megúszta. Újra szaladgálhat a mezőn. A hátralévő időben azt fogjuk megnézni, szabad-e újraházasodni? A fábaszorult lovacska © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

33 5. Isten válása és új házassága
II. Rész: Szabad-e újraházasodni? A házassági fogadalom legszomorúbb felidézése Ezékiel könyve 16. fejezetében található. (ld. Ezékiel 16:16-19) Felsorolja, mi mindenben törte meg Izráel az Istennel való szövetségét. - Izrael a halmokon paráználkodott a bálványokkal; - A ruhákat, amit Istentől kapott, a bálványokra adta; - Az ételt, amit Istentől kapott, a bálványok elé rakta áldozatul. - Újra meg újra megszegte az ételre, ruhára és szerelemre tett fogadalmát, és nem fordult el a paráznaságától. Jézus erre a részre utalt, amikor azt mondta, hogy „szívük keménysége miatt” engedte meg Mózes a válást: Ezékiel 16 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

34 5. Isten válása és új házassága
"Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. 9Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő."  - Máté 19:8-9 Mózes MEGENGEDTE a válást keményszívűség esetén (amikor a házasságtörő nem bánja meg házasságtörését, és nem fordul el a bűnétől, hanem folytatja). Izrael pontosan ezt tette Istennel, amikor nem fordult el a paráznaságától. „keményszívűség” = amikor valaki nem hajlandó elhagyni a bűnét. Isten emiatt vált el! A prófáták (Ezékiel, Jeremiás, Malakiás...) leírják, milyen sokszor megbocsátott neki Isten, próbálta bűnbánatra vezetni, és leírják, Izrael hogy folytatta tovább paráznaságát, amíg nem volt más hátra, mint a válás. Ezékiel 16 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

35 5. Isten válása és új házassága
…a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izráelt, és kiadtam válólevelét… - Jeremiás 3:8 Isten elvált! Jeremiás próféta Isten válását írja le Izráeltől, ami ennek a kitartó meg nem bánt bűnnek lett a következménye: …a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izráelt, és kiadtam válólevelét… Jeremiás 3:8 Ennek óriási jelentősége van. Azt jelenti, hogy nem a válás a bűn. Hanem a szövetség megszegése. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

36 5. Isten válása és új házassága
…a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izráelt, és kiadtam válólevelét… - Jeremiás 3:8 Mert gyűlölöm a válást - mondja az Úr, Izrael Istene. - Malakiás 2:16 Isten a Malakiás 2:16-ban minden elvált érzését fogalmazza meg: Mert gyűlölöm a válást - mondja az Úr, Izrael Istene. - Malakiás 2:16 (SzIT) © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

37 5. Isten válása és új házassága
…a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izráelt, és kiadtam válólevelét… - Jeremiás 3:8 Mert gyűlölöm a válást - mondja az Úr, Izrael Istene. - Malakiás 2:16 Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza! - Máté 19:6 Mi jelent akkor, hogy: "Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza" (Máté 19:6)? Azt jelenti, hogy senki ne szegje meg házassági fogadalmát! És aki arra a következtetésre jut, amire Isten is Izráellel kapcsolatban: hogy a házastársa nem fogja abbahagyni a vétkezést, annak a bűnt takargató házasságot nyilvánosan is le kell lepleznie, véget kell vetni neki! Ha a házastársad nem fordul el a bűntől, hanem folyamatosan megszegi a Mózes törvényében található házassági fogadalmat (megcsal, bántalmaz, elhanyagol, vagy elhagyott), akkor elválhatsz tőle. Jézus nem eltörölte, hanem megerősítette és betöltötte Mózes törvényét. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

38 6. Szabad-e újraházasodni?
16Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - "lesznek ketten egy testté." - 1Korinthus 6:16 Szabad-e újraházasodni? DE: Amikor két ember összeházasodik, "egy testté" lesznek (1Mózes 2:24), és csak a halál választhatja szét ezt az egységet. ??? Nem így van? Ki mondja ezt? Sokan mondják a szószékről... de nem az Újszövetség! Az Újszövetség arra int, nehogy valaki "egy testté" legyen egy prostituálttal! 16Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - "lesznek ketten egy testté." - 1Korinthus 6:16 Vajon örökérvényű kapcsolat egy testté lenni? Ha igen, akkor kizárt minden további házasság. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

39 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
De Pál sehol nem tiltja meg azoknak a házasságot, akik életükben jártak már prostituáltnál. Ha ez lenne a helyzet, akkor valószínűleg minden római megtértet figyelmeztetnie kellett volna, hogy nem házasodhat meg. Az "egy test" azt fejezi ki, hogy a szexuális kapcsolat erős kapocs két ember között. Azt viszont nem jelenti, hogy örök kapocs két ember között. HACSAK... („Aki elválik a feleségétől, HACSAK nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el...!” (Máté 19:9) = értsd: egyéb okból, nem pedig paráznaság miatt) © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

40 6. Szabad-e újraházasodni?
10A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. - 1Korinthus 7:10-11 Hacsak... Egy nagy és fontos kivétel volt Pál és Jézus szerint is: Ha valaki a törvénytelen "egyéb", vagy "bármilyen" okra hivatkozva vált el! Rómában valaki egyszerűen elköltözhetett otthonról, és ezzel vége is volt a házasságának. Be volt fejezve. Vagy el kellett költözni, vagy a házastársat kellet kidobni, attól függően, hogy kié volt a lakás. Korinthusban is voltak olyan új megtértek, akik így szabadultak meg nem hívő házastársuktól. Pál erre mondja határozottan, hogy NEM! Ilyet nem csinálhattok! (1Korinthus 7:10-11) Az a hívő, aki ilyet tett, értse meg, hogy (Isten törvénye szerint) nem törvényes a válása; Tegyen meg tehát mindent házassága helyreállítására. Ne házasodjon össze valaki mással, mert azzal lehetetlenné tenné Isten törvénye szerint még érvényes házassága helyreállítását. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

41 6. Szabad-e újraházasodni?
10A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. 11Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. - 1Korinthus 7:10-11 Meddig kell a nem törvényesen felbontott házasság helyreállításán fáradozni? Pál erről nem nyilatkozik. De feltételezhető, hogy egészen addig, amíg van esély a törvénytelenül felbontott kapcsolat helyreállítására. A nem hívőkre a lelkiismereti szabadság elve miatt nem kényszeríthetők az Újszövetség erkölcsi normái. Aki hívő és szenved a házasságában, annak viszont fontos ismernie a biblikus válóokokat!... © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

42 6. Szabad-e újraházasodni? Biblikus válóokok
Hűtlenség (házasságtörés) Elhanyagolás - szerető gondoskodás megvonása: „étel, ruha, szex” Elhagyás Lelki vagy testi bántalmazás Biblikus Válóokok - Összefoglalás A hívő ember újraházasodhat, ha válása Isten törvénye szerint is legális. Isten törvénye szerint legális válóok = a bibliai házassági fogadalom megszegése: VÁLÓOKOK: a házastársi hűtlenség; a házastársi gondoskodás, azaz a másik testi szükségleteinek: ételének, ruházatának, vagy testi szerelem iránti igényének hanyagolása. elhagyás bántalmazás © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

43 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
És akit elhagytak? Mit mond tehát Pál annak, akit akarata ellenére elhagyott a házastársa? Meddig terjed az elhagyott házastárs szabadsága (ha az elhagyó fél nem akar válni)? Csak addig, hogy ne éljen együtt azzal, aki elhagyta? De továbbra is legyen „engedelmes feleség”? Szerető, türelmes férj? Tűrjön és szenvedjen a jogi kiszolgáltatottságtól? Nevelje fel egyedül a gyerekeit? És ha a másik megunja a kalandozást, szelíd és csendes lélekkel éljen vele tovább? Vagy arra is szabad, hogy elváljon tőle? Az elhagyás következtében az elhanyagolás esete mindenképpen fennáll: aki elhagy, nem gondoskodik a szükségleteidről: ételedről, ruházatodról, és a testi szerelemről. Az elhagyott fél tehát elválhat, és ha elvált, szabad arra, hogy újraházasodjon. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

44 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Az Újszövetségben Jézus is és Pál is megerősítette, amit az Ószövetség törvénye kimondott a válóokokról. A 4 válóok a házassági fogadalom 4 igéretének megszegése: Hűség Gondoskodás: étel, ruházat, gyengédség: szex (Elhagyás és bántalmazás is ide tartozik.) A házasság Isten szándéka szerint életreszóló szövetség: a megbánt és elhagyott bűnt meg kell bocsátani Isten engedélyezi a válást, ha a szövetség megszegője nem fordul el a bűnétől, hanem tovább folytatja A biblikus okkal elvált, vagy elhagyott ember szabad arra, hogy új házasságot kössön. ÖSSZEFOGLALÁS Az Újszövetségben Jézus is és Pál is megerősítette, amit az Ószövetség törvénye kimondott a válóokokról. A 4 válóok a házassági fogadalom (és szerződés) 4 igéretének megszegése: 1. Hűség Gondoskodás 2. ételről, 3. ruházatról és 4. gyengédségről: szex (Az elhagyás és a bántalmazás is ezt az igéretet szegi meg.) A házasság Isten szándéka szerint életreszóló szövetség. A megbánt és elhagyott szerződésszegést meg kell bocsátani. De Isten engedélyezi a válást, ha a szövetség megszegője nem hajlandó elfordulni a bűnétől. A biblikus alapon elvált, vagy elhagyott ember pedig szabad arra, hogy új házasságot kössön. Ezt mondja a válásról és a házasságról az Újszövetség. VÉGE © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

45 © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙www.bibliai.com
Ebbe az előadásba ennyi fért bele. Csak a felszínt kapargattuk. Fő forrásanyagom David Instone-Brewer két könyve volt – aki tud angolul, nézzen utána: “Divorce & Remarriage in the Bible” tények és tudnivalók lelkészeknek és teológusoknak “Divorce & Remarriage in the Church” elvek alkalmazása a pásztori szolgálatban. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙

46 www.bibliai.com Házasság, Gyermeknevelés
25 oldalas bibliatanulmány a válásról és az újraházasodásról: A házasságról és a gyereknevelésről sok hasznos írást találsz a weboldalamon: – Pálhegyi Feri bácsi sok cikke is itt olvasható. Aki pedig ír egy t, annak elküldöm ennek az előadásnak a részletes háttéranyagát, amelyben sok olyan kérdésre is kitérek, amire itt idő szűkében nem volt lehetőség: egy 25 oldalas bibliatanulmányt a válásról és az újraházasodásról. Sokkal több bibliai részt Korabeli leletekkel, és egyéb forrásanyagokkal. A következő két alkalommal a biblikus gyermeknevelésről lesz szó. © Brouwer Pálhegyi Krisztina ∙


Letölteni ppt "Válás és újraházasodás a Bibliában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések