Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jer. 16.9 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jer. 16.9 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek,"— Előadás másolata:

1 Jer. 16.9 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek, a vőlegény és menyasszony örömének!

2 Mt. 19.12 Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért.

3 1Kor. 7.7 Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy. 1Kor. 7.32 Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik: hogyan legyen tetszésére az Úrnak. 1Kor. 7.33 Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a feleségének; ezért élete megosztott.

4 Lk. 18.29-30 Ő pedig ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”

5 Mt. 22.30 Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.

6 1Kor. 7.1 Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 1Kor. 7.8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is.

7 1Kor. 7.26 Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. 1Kor. 7.38 Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi.

8 Ef. 5.23 mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,

9 Péld. 2.17 aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről.

10 Mal. 2.14 Ezt kérdezitek: Miért nem? - Azért, mert az ÚR a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.

11 Hós. 2.21 Eljegyezlek magamnak örökre

12 2Tim. 2.13 Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.

13 Hós. 1.2 Amikor az ÚR szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az ÚR: Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az ÚRnak.

14 Hós. 2.18 Azon a napon férjednek fogsz hívni - így szól az ÚR -, és nem hívsz többé Baalnak.

15 Hós. 3.1 Ezt mondta nekem az ÚR: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az ÚR szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordulnak,

16 Hós. 9.1 Ne örülj, Izráel, ne ujjongj, mint a népek! Mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét, minden szérűn a gabonát.

17 Jer. 3.1 Majd ezt mondta: Ha valaki elbocsátja feleségét, és az eltávozva férjétől egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Nem válna-e ezzel gyalázatossá az ország? Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? - így szól az ÚR.

18 Mi is a házasság?   Demonstrálás (Krisztus-egyház)   Szövetség (hűség)   Hitvallás   Egyesülés   Test (élet)

19 Ajánlott irodalom   Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Bp., 2002, Harmat.   Chapman, Gary: A házasság négy évszaka. Bp., 2009, Harmat.   Gyökössy Endre: Ketten – hármasban. Bp., 1994, Új Ember Kiadó.   Mason, Mike: A házasság misztériuma. Bp., 2009. Harmat.   Meredith, Don: Lesznek ketten egy test. Bp., n. é., KIA.   Nemes Ödön: Párbeszélgetés. Bp., 2006. Harmat-Új ember.   Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. Bp., 1992, Kálvin Kiadó.   Pálhegyi Ferenc: Emberkép és társkapcsolat. Bp., 2000, Éjféli Kiáltás.   Pálhegyi Ferenc: Szex és szerelem. Bp., 1998, Éjféli Kiáltás.   Pálhegyi Ferenc: Házassági karambolok. Bp., 2000, KIA.   Pálhegyi Ferenc: Utak és útvesztők a társkapcsolatokban. Pécel-Budaörs, 2005, Ébredés-Bhsz.


Letölteni ppt "Jer. 16.9 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések