Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jézus Istennek nevezése. Isten jelentésű címek  Küriosz: Jézus a világ kormányzója  Logosz: örök kinyilatkoztatás  Isten Fia: teljes (akarati és lényegi)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jézus Istennek nevezése. Isten jelentésű címek  Küriosz: Jézus a világ kormányzója  Logosz: örök kinyilatkoztatás  Isten Fia: teljes (akarati és lényegi)"— Előadás másolata:

1 Jézus Istennek nevezése

2 Isten jelentésű címek  Küriosz: Jézus a világ kormányzója  Logosz: örök kinyilatkoztatás  Isten Fia: teljes (akarati és lényegi) egységben van az Atyával  Emberfia: Jézus Isten egyetlen, igazi képe  E címeknek azonban csak az üdvtörténet keretében van értelme! A kinyilatkoztatás nélkül nem lenne értelme az A és F megkülönböztetésének. Jézus úgy Isten, mint aki kinyilatkoztató ez azonban nem meríti ki az Atya lényegét amikor a kinyilatkoztatás összefüggéséből kiveszik Jézus fiúságát, akkor kezdődnek a trinitárius eretnekségek.

3 Jézus Istennek nevezése az ÚSZ-ben  Másodrendű kérdés:  ld. Küriosz: az ősegyház gond nélkül Jézusra érti az Ósz-i Adonajt.  Jn: azért akarják megölni, mert Istennek teszi magát.  Ezért kevés helyen nevezik Jézust közvetlenül Istennek  az alábbiakban ezeket tekintjük át.

4 Jánosi iratok  Jn 1,1: és a Logosz Isten  aki Istennél van: nem második Isten, nem emanáció  Jn 20,28: Tamás hitvallása: én Uram, én Istenem E két kijelentés keretezi az evangéliumot: ennek megvallására hívja az elején az olvasót ebbe torkollik a végén minden cím  Jn 1,18: vitatott, hogy egyszülött Isten vagy Fiú  Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú / Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.  az „Isten” a lectio difficilior!  1Ján 5,20  Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk a belátást ahhoz, hogy megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

5 Zsidókhoz írt levél  1,8-9: a Zsolt 45,7-t épp a kétszeri megszólítás miatt idézi a „Fiúra tekintettel”  A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszője. Az igazságot szereted, a gonoszságot gyűlölöd, azért kent föl Isten, a te Istened, a vigasság olajával minden társad felett.  Tehát:  az Isten megszólítás Jézus fiúsága alapján lehetséges  nem mosódhat el az Atya és a Fiú közti különbség  1,10 jelzi, hogy a Küriosz és Isten között nincs semmi különbség:  Kezdetben, Uram, te teremtetted a földet, az ég is a te kezed munkája. A Küriosz tehát Teremtő  nincs különbség a teremtés és a megváltás között.

6 Pál  A Küriosz név utal rá.  egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk. 1Kor 8,6  …Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Fil 2,10- 11  Kol 2,9  benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei.  Istennek tartja, mert hozzá imádkozik:  Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem.” (2Kor 12,8-9a)

7 Róm 9,5  Két fordítási lehetőség:  1. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, (ó) mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen.  ez esetben beiktatott doxológia, ennek ellene mond, hogy a doxológiák az állítmánnyal (eulogétosz… - áldott legyen) kezdődnek.  Tehát helyesen Krisztusra vonatkozik az „Isten”:  Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen.  Értelme eszerint: Izrael választottsága abban éri el csúcsát, hogy az származik belőle, aki mindenek fölött való.

8 Kol 2,2  hogy szívükben megerősödve és a szeretetben egyesülve eljussanak a tökéletes megismerés teljes gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére.  (3) Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse.  A szövegkritikai bizonytalanságok ellenére a 3. vers miatt Krisztus = Isten értelmű.

9 Tit 2,13; 2Pét 1,1-2  Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét  Ez sem félreérthetetlen, de Krisztust Istennek nevezi  Jelzi, hogy nem szabad különbséget tenni Isten és az Üdvözítő között. Isten és Megváltó/Üdvözítő szófűzés van a 2Pét-ben is:  Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk együtt ugyanolyan mértékben részesültek a mindennél értékesebb hitben Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus igazságosságában. Gyarapodjon bennetek a kegyelem és béke Isten és Urunk, Jézus Krisztus ismeretében.  Még gyakoribb az Úr és Üdvözítő szófűzés:  jelzi, hogy az „Isten” elnevezés a Küriosz variánsa.

10 Jelenések, összefoglalás  Jel 19,12: a lovas olyan nevet visel, amit rajta kívül nem ismer senki  Isten nevét:  Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején sok korona, ráírva a név, amelyet senki sem tud, csak ő. Tehát ahol az ÚSZ-ben Jézust Istennek nevezik:  ott vagy a Küriosszá felmagasztalással van összefüggésben (Pál, 2Pét)  vagy azzal, hogy Ő maga a kinyilatkoztatás (Jn, Zsid) Az „Isten” névben tehát új tartalmat nem ismerünk meg.


Letölteni ppt "Jézus Istennek nevezése. Isten jelentésű címek  Küriosz: Jézus a világ kormányzója  Logosz: örök kinyilatkoztatás  Isten Fia: teljes (akarati és lényegi)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések