Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormányhivatal és informatikai konszolidáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormányhivatal és informatikai konszolidáció"— Előadás másolata:

1 Kormányhivatal és informatikai konszolidáció
Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Főosztály Informatikai Tudásbörze szeptember 15. Farkas Zsolt

2 Miről lesz szó? A Magyary Program informatikai vonatkozásai
A kormányhivatalok informatikai konszolidációja

3 A Magyary Program Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program „A haza üdvére és a köz szolgálatában” június 10. Magyary Zoltán ( ) egyetemi tanár, köztisztviselő, nemzetközi szinten elismert közigazgatási szakember A jó állam megteremtése - a közigazgatás egészének fejlesztése, különös tekintettel a központi közigazgatásra, államigazgatásra.

4 Magyary Program és informatika
Problémák A komoly informatikai beruházások ellenére a modern technológiák, az internetes ügyintézés színvonala elmarad a várakozásoktól. A fizikai és informatikai felszereltség fejlesztésre szorul. Az ügyintézésről alkotott vélemény romlik. Állami adatnyilvántartások előnytelen, külső magánféllel szemben kiszolgáltatott működtetése. Elégséges felszerelés: Ereky Terv 4. ütem: A területi közigazgatás, kormányhivatalok épület- és informatikai infrastruktúrájának konszolidációja, az integrált üzemeltetés megoldása.

5 Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése 1.
Az infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése a hatékonyság növeléséhez vezet. A közigazgatás igényeit szolgálja ki a közigazgatási informatika. Új feladathoz e-közigazgatási környezet kialakítása. Infrastruktúra, alkalmazások és emberi erőforrások együttes fejlesztése. Határidőzött informatikai fejlesztések, a lehető legnagyobb központosítással, a biztonság szem előtt tartásával. Saját állami tisztviselő informatikus személyi erőforrás; életpálya. Külső személyi erőforrás vásárlása csak kiegészítő jelleggel. Az informatika alkalmazása nem növelheti a kockázatot.

6 Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése 2.
Az informatikai hálózat és a nagy kormányzati elszámoló rendszerek konszolidációját el kell végezni. A kormányzati hálózatbiztonság és a védelmi képesség javítása. Nemzeti Egységes Kártya rendszer bevezetése. Egységes kormányzati dokumentum- és iratkezelési rendszer alkalmazása. Elektronikus közigazgatási értekezletszervezés. Összkormányzati elektronikus azonosítás. Kezdeményező kommunikáció (IT segítséggel).

7 A Magyary Program intézkedési terve
Szervezeti beavatkozási terület A szervezeti működést elősegítő korszerű informatikai infrastruktúra kialakítása ( ) Feladatok beavatkozási terület Az állami információszolgáltatás, az állami közérdekű adatvagyon egységes és átlátható új rendszerének kialakítása és működtetése ( ) Nemzeti Egységes Kártyarendszer ( ) E-közigazgatási intézkedési terv, a közigazgatás megfelelő szintű elektronizálása ( ) Eljárás beavatkozási terület Kormányablakok, többcsatornás, integrált, egyablakos ügyfélszolgálati rendszer ( ) Személyzet beavatkozási terület Munkakör alapú rendszer bevezetése ( )

8 A kormányhivatalok informatikai konszolidációja

9 Az IT konszolidációról
Mit konszolidálunk? Felmérés Koncepció Hálózati infrastruktúra, szerverek, munkaállomások Szoftverek, alkalmazások Szervezet, emberi erőforrás, informatikai feladatok Konszolidáció a gyakorlatban Költözések Funkcionális alkalmazások konszolidációja Üzemeltetés konszolidációja Egyeztetések az országos szakigazgatási szervekkel

10 Mit konszolidálunk? Szakigazgatási szerv Szakmai alkalmazások Cél
Beszerzés Fejlesztés Üzemeltetés Finanszírozás Eszköz Alapvető IT szolgáltatások (iroda, , internet, intranet, fájlok) Működési célú IT szolgáltatások (iratkezelés, jogtár, pénzügyi rendszer) Operációs rendszer, címtár, vírusvédelem IT hardver és hálózati infrastruktúra

11 Felmérés & Értékelés Célja, hogy a kormányhivatalok megalakulásával összefüggő feladatok informatikai támogatását megalapozza oly módon, hogy felmérje az informatikai tevékenységek, infrastruktúra, humánerőforrás, informatikai szerződések, szabályozás adatait. A felmérést követően egységes szempontrendszer alapján értékelje mindezeket, és az értékelés alapján teremtse meg a stratégiakészítés koncepcionális környezetét.

12 A felmérés menete NFM, KIM
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) Kormányhivatalok és szakigazgatási szervek Szakigazgatási szervek országos központjai Adatgyűjtés Összesítés (ún. kompetenciaközpontok) Minőség-ellenőrzés Értékelés Javaslatok

13 Koncepció 1. Az informatika mint belső és külső szolgáltatás
Klasszikus üzemeltetési (funkcionális) informatikai szolgáltatás Szakmaspecifikus (szakmai) informatikai szolgáltatás Kormányhivatalok SZMSZ-ének felülvizsgálata Az infrastruktúra tulajdonviszonyainak rendezése: jogutódlás, átadás a kormányhivataloknak Egységes hálózati viszonyok kialakítása Átlátható erőforrás-igény (anyagi és emberi), feladat alapú finanszírozás

14 Koncepció 2. Egységes informatikai szervezet
Törzshivatalok és szakigazgatási szervek Funkcionális és szakmai informatikai feladatok KEK KH és központi szakigazgatási szervek: IT szolgáltatások biztosítása Kormányhivatalok: IT szolgáltatások támogatása Egységesen meghatározott informatikai költségvetésből Központi irányítás mellett, tervezetten Arányos költségmegosztás

15 Hálózati infrastruktúra
Országszerte mintegy 1150 telephelyen kb hálózati végpont Békés megyében 73 telephelyen mintegy 3900 végpont Az aktív eszközök nagyon vegyes összetételűek A szakigazgatási szervek túlnyomórészt az EKG-n forgalmaznak saját VPN-jeiken – átjárhatóság nincs, ill. erősen korlátozott A sávszélesség nagy szórású, sok telephelyen alacsony sebességű az adatátvitel

16 Hálózati infrastruktúra - javaslatok
Az EKG-n kialakult VPN struktúra újragondolása, a szakigazgatási szervek egymástól való elszigeteltségének megszüntetése Sávszélesség-bővítés, ahol szükséges A hálózatkezelés szoftveres egységesítése – egységes címtárhasználat Egységes közigazgatási rendszer kialakítása A kormányhivatalok egységes internetes megjelenése Megyei intranet kialakítása

17 Szerverek életkora megyénként

18 Szerverek: összegzés, javaslatok
Országszerte mintegy 1170 szerver Zömében elöregedett géppark Túlnyomó többségük funkcionális feladatot lát el (fájlszerver, DC, DHCP, WEB, DNS, proxy, tűzfal levelezés, vírusvédelem stb.) Javaslatok Fiatalítás Funkcionális összevonás Virtualizáció Nyílt forráskód?

19 Szerver szoftverek Konzisztens szoftvernyilvántartás igénye
Operációs rendszerek Legjellemzőbb a Windows Server valamelyik változata A megyék közötti eloszlás a nyilvántartás hiányosságaira utal Solaris a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél Netware az Igazságügyi Szolgálatnál Linux csak szórványosan Kevés dobozos licenc, többségében valamilyen központi, mennyiségi licenc van használatban A licencek érvényessége nehezen állapítható meg

20 Munkaállomások, nyomtatók
Országszerte mintegy munkaállomás Elegendő darabszámú, de idős géppark Windows XP dominancia (79 %) Monitorok 75%-a LCD/TFT – tovább javítani az arányt Nyomtatók többsége asztali lézernyomtató (60%) A hálózati és a nagyteljesítményű nyomtatók aránya csak mintegy 18% - a költséghatékonyság érdekében ezt növelni kellene Központi beszerzések az egységesség érdekében

21 Munkaállomás szoftverek
Konzisztens szoftvernyilvántartás igénye Windows operációs rendszer XP messze a leggyakoribb Irodai programcsomag Microsoft Office messze a leggyakoribb, főleg a 2003-as verzió OpenOffice előfordul Vírusvédelem Lejárt/lejáró licencek Jogtár Külön felmérés Complex és alternatívái

22 Alkalmazások Mintegy 700 féle alkalmazás – keveredés a „szoftver” kategóriával Az „alkalmazások” alapvetően a szakmai rendszerek Iratkezelési alkalmazások Egyéb funkcionális alkalmazások Alkalmazások futtatókörnyezet szerint Többségében Oracle kliens, Java vagy web Az alkalmazások üzemeltetése erősen központosított

23 Szoftver javaslatok 1. Nyilvántartások kialakítása
Tárgyieszköz-nyilvántartás Szoftverlicencek Pénzügyi dokumentumok (megrendelések, számlák, szerződések) Országos szakmai irányító szervektől kapott igazolások Rendszerfelügyeleti és –menedzsment szoftverek Különböző felmérések keretében készített, időben nem konzisztens állapotot mutató listák, táblázatok Életszerű, konzisztens szoftvernyilvántartás kell a fentiek mellett/helyett

24 Szoftver javaslatok 2. Központi licencelés Egységes szoftverhasználat
Áttekinthető, kedvezőbb beszerzések Rugalmas átcsoportosíthatóság Irodai programcsomagok szabványosítása, a belső és külső dokumentumcsere zavartalanságának biztosítása Vírusvédelem egységes megoldása Nyílt forráskódú alternatíva vizsgálata Irodai programcsomag (OS?)

25 Szervezet, emberi erőforrás, informatikai feladatok
Megalakult az Informatikai Főosztály Országszerte 479 fő informatikus tartozik a kormányhivatalokhoz, beleértve a szakigazgatási szerveknél dolgozókat is (az összlétszám 2,05 %-a) Az informatikai főosztályok engedélyezett létszáma az SZMSZ szerint 287,5 fő (az összlétszám 1,23 %-a) Az SZMSZ informatikai fejezete kissé esetlegesre sikerült – új verzió készül A szakigazgatási szervek informatikai feladatainak besorolása nem egységes elvek szerint történt Túlsúlyban az üzemeltetés

26 Konszolidáció a gyakorlatban - Költözések
A törzshivatal és a szakigazgatási szervek elhelyezésének racionalizálása Erőforrások egyesítése, egységesítési tendencia Azonnali/rövid távú elvárások Koncepció/stratégia – hosszú távú lehetőségek Hálózati infrastruktúra korlátai WAN/EKG/Közháló, LAN, telefon/IP telefon Szoftver infrastruktúra korlátai Címtár, levelezés, ForrásSQL, IRMA, WinTiszt, fájlszerver, intranet, szakmai alkalmazások

27 Költözésben érintettek
Törzshivatal (Békéscsaba) Törzshivatal – Oktatási Főosztály (Gyula) Szociális és Gyámhivatal (Békéscsaba) Építésügyi Hivatal (Békéscsaba) Földhivatal (Békéscsaba) Földművelésügyi Igazgatóság (Békéscsaba) Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (Békéscsaba) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (Gyula, Mezőkovácsháza, Szeghalom) Igazságügyi Szolgálat (Gyula, Békéscsaba, Szeghalom) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (Békéscsaba)

28 A költözés IT hatásai Telefon- és adatátviteli vonalak költöztetése
EKG adatátviteli vonal költöztetése Közháló végpont áthelyezése Sajátos integráció a Munkaügyi Központ rendszerébe EKG adatátviteli vonal költöztetése nélkül, Invitel DSL VPN megoldás Üzleti probléma megoldása műszaki eszközökkel Lokális hálózat megosztott használata és bővítése Elektronikus levelezés webmailen

29 Vírusvédelem Kötelező, alapvetően szükséges biztonsági intézkedés
Egységes megoldás, meghatározó piaci szereplő választása Nagyvállalati környezet Megfelelő beszerzési feltételek Közbeszerzés megindítása

30 Működési célú szoftverek 1.
Elektronikus jogtár Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Hivatalos Jogszabálytár megrendelése Korábbi előfizetések lejáratához illeszkedő bevezetés Korlátlan hálózatos üzemmód, webes üzemmód Oktatás Céginformáció, cégközlöny KIM Cégszolgálat Elektronikus Beszámoló Portál

31 Működési célú szoftverek 2.
Iratkezelő rendszer Törzshivatali IRMA elérés biztosítása a szakigazgatási szervek hálózatából - megvalósult Szakmai alkalmazások különböző mértékű integrációja különféle iratkezelő, iktató rendszerekkel HR rendszer Központi WinTiszt elérés biztosítása a szakigazgatási szervek hálózatából – megvalósult Korábbi adatbázisok összedolgozása Licenc problémák Újabb HR rendszer?

32 Működési célú szoftverek 3.
Pénzügyi rendszer Központi ForrásSQL elérés biztosítása a szakigazgatási szervek hálózatából – megvalósult Központi szerver infrastruktúra bővítése, ennek tesztje – megvalósult Új felhasználók létrehozása, oktatás Korábbi adatbázisok összedolgozása Vonalkódos leltármodul Új modulok bevezetése, pilot megye - gépjármű modul, VIR modul

33 Üzemeltetési konszolidáció
Nyomatkészítő berendezések (fénymásolók, nyomtatók, faxok) egységes üzemeltetése Telephelyek, eszközpark felmérése Kellékanyag-ellátás, üres kellékanyag kezelése (hasznosítása) Szervizelés, javítás Eszközpark egységesítése – távlat

34 Szakigazgatási szervek vs. KEK KH
Hardver Adatátviteli hálózat és hálózati berendezések Infrastruktúra szerverek Biztonságtechnika Szoftver Alapszoftverek üzemeltetése Szakmai alkalmazások Licencelés Pénzügyi kérdések Mit fizet a szakigazgatási szerv, mit fizet a Kormányhivatal? Takarékosság

35 A közeljövő feladatai Az informatikai konszolidációs felmérés javaslatainak összehangolása az informatikai koncepcióval Egységes IT feladat-portfolió készítése, SZMSZ aktualizálás Informatikai stratégia elkészítése Felkészülés a további átalakulásokra

36 A konszolidáció előtt Szakigazgatási szerv Szakmai alkalmazások
Alapvető IT szolgáltatások (iroda, , internet, intranet, fájlok) Működési célú IT szolgáltatások (iratkezelés, jogtár, pénzügyi rendszer) Operációs rendszer, címtár, vírusvédelem IT hardver és hálózati infrastruktúra

37 A konszolidáció után Szakigazgatási szerv országos központja
Kormányhivatal Szakigazgatási szerv országos központja Szakmai alkalmazások Szakmai alkalmazások Alapvető IT szolgáltatások (iroda, , internet, intranet, fájlok) Működési célú IT szolgáltatások (iratkezelés, jogtár, pénzügyi rendszer) Szolgáltatási felület Példa a kormányablak. Operációs rendszer, címtár, vírusvédelem IT hardver és hálózati infrastruktúra

38 A Kormányablak Vegyük észre: a Kormányablak egy sajátos induló példája a konszolidált informatikai szolgáltatásoknak Egységes, közös alap infrastruktúra Több irányból érkező szolgáltatások közvetítése, bővülő ügykörkínálattal A szolgáltatások kevésbé helyhez kötöttek Párhuzamos szál: elektronikus ügyintézés

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kormányhivatal és informatikai konszolidáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések