Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba Információs Pszicholingvisztika kurzus PPKE 2014 ősz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba Információs Pszicholingvisztika kurzus PPKE 2014 ősz."— Előadás másolata:

1

2 A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba pleh.csaba@ektf.hu Információs Pszicholingvisztika kurzus PPKE 2014 ősz

3 A szókincs szerveződése Kis ismétlés a megértésről és a hangokról A szavak szerkezete. Mi minden van egy szóban. A szótár szerepe a megértésben.. Restaurációs hatások és előfeszítési eljárások Az előfeszítés és a tovaterjedő aktiváció A mentális lexikon szerveződése. Rendszer és egyéni szótár viszonya Mikor jellemzem egy mutatóval a szótárt, s mikor Kis Lajost? Egyszerű mutatók. Noble. F, N, entrópia Skálázásos eljárások. Képzeletiség, motoritás, EPA Asszociatív és kategória viszonyok a fejben Szintagmatikus és paradigmatikus. Szófaji és fejlődési meghatározók Asszociatív hierarchiák elemzése. Klaszterezés és MDS Közvetlen csoportosítási módszerek

4 A megértés megértése A megértés gyorsasága. Találatok és Tévedések versengése Alternatív felfogások: modulok és interakciók A tudás és az inger viszonya. Elvárások a megértésben Megértés HangokSzavak TövekVégződések Mondatok Szövegek és társalgás

5 A megértés szakaszai

6 Visszatérő kérdések minden elemzési szinten 1. Az általánosítás: hangtípus, szófaj stb 2. Statisztika és szabályok viszonya 3. Alulról-felfelé és Felülről-lefelé áramlás 4. Helyzethez igazodás és tanulás

7 Találatok és Tévedések versengése A kontextus támogat : Találat A kontextus félrevezet :Tévedés Kinyitom ajtót a kuxxxx  kulccsal  kutyának

8 Kontextushatások hangok, szavak, és szerkezetek szintjén is Pollack és Pickett (1964) természetes beszélgetésből kivágott egyedi szavakat izoláltan mutatott be: felismerhetetlenné váltak. Mondatba visszarakva tisztán felismerhetőek. A nyelvtani szerkezetek és a statisztika teszi lehetővé, hogy jóslatokat tegyünk beszéd közben. A leggyakrabban használt 50 angol szó a beszélt szövegek 60%-át, az írottak 45%-át teszi ki. A kulccsal kinyitottam  ajtóSTATISZTIKA A kulccsal kinyitottam  az ajtótNYELVTAN /Markó Alexandra felvétele/

9 A kontextus hatások a hangok, szavak, és szerkezetek szintjén is Gyors a beszéd és gyors a megértés. Percenként 140-180 szó, 3-4 szó/sec. Mesterségesen felgyorsított beszéd: akár a normális sebesség kétszeresével mondott szöveget is megértjük.

10 A hangok világa Az általánosítás: hang  fonéma int invas  [n] eltűnik a három [n] eltérése ing Beszélők közötti általánosítás: mintavételen alapuló normalizálás

11 Tévedések: összekeverés zajban a képzési hasonlóság alapján (Miller és Nicely, 1955)

12 Példa az invarianciára: perceptuális találatok az inger eltérései ellenére Lieberman [di] és [du] [d]-je eltérő Az átmenetet tekinti az észlelő rendszer Együtt a magánhangzóval Talán saját motoros mintára fordítja Nagyon gyors: 25-30/sec, szekvenciákat jegyes meg: téves – tevés

13 Kategorikus észlelés

14 Statisztika és szabályok viszonya A hangok elvárt sorrendjei: * kp, tv Ritka kra pro Vajon ez segíti vagy nehezíti-e az észlelést? Gyakoriság számít vagy entrópia? Statisztikai tény-e, hogy az – ik és az – ás szóvég gyakori, vagy nyelvtani, szabályalapú hatás?

15 Felülről-lefelé hatások a hangok feldolgozásában Hosszabb szegmens: könnyebben felismerhető Ugyanaz a k hang egy szóban (kalap) könnyebben észlelhető Broadbent és Ladefoged: Mi a következő angol szó? –bit, bet, bat, but? 1.: gyakorlás 2. és 3.: b¥t közepesen magas mesterséges hang –Ha a felvezető mély (2.), akkor bit. –Ha a felvezető magas (3.), akkor bet.

16

17 A fonémarestaurációt magyarul a szintaxis is befolyásolja A majmo*** nézik a gyerekek…

18 A mentális szótár fogalma A szavak a szótárban vannak. De ez csak egy leképezés. A fejben is vannak. Ez a mentális szótár. Sőt, eredetileg a fejben vannak, onnan kerülnek a szótárba

19 Egy szó aspektusai

20 Kis feladatok Írjon le minél több szót, ami eszébe jut. Mindig térjen vissza a kiinduló szóra ! Kecske

21 Teher

22 Szavak a fejünkben Mutatók Jelentésteliség, Noble. Hány szó jut eszembe Asszociatív hierarchia. Szabad asszociációnál Kötött asszociációk. Skálázások. Imagery, Motority Asszociatív rokonság. Átfedések

23 Noble asszociatív jelentésteliség M

24 Képkiváltó instrukciók Mennyire jut eszébe egy belső kép a szóról? 1 2 3 4 5 Kutya Iroda Érték

25 Mennyire jut eszébe egy belső mozgás a szóról? 1 2 3 4 5 Igazság fagyi Futam

26

27 Mozgáskiváltó érték

28 Osgood Szemantikus differenciál. Érzelmi megítélés Evaluation Potency Acitivity

29 Politikai szavak. 70es évek Pléh-Czigler

30 Putnoky Jenő mutatói

31 Asszociatív hierarchiák

32 Formai jellemzők

33 kanári madár állat hattyú emlős Tovaterjedő aktivációs modell: A szavak a jelentés alapján izgalomba hozzák a hozzájuk kapcsolódó szavakat. Ez megjelenik asszociációkban, de a szófelismerés kontextus hatásaiban is sárga doktor orvos láz zöld ba bölcső ágy kórház nap folyó hőhő fű nővér lázálom

34 Alapvető szemantikai viszonyok Szinonimia Hasonlóság Hiponimia: alárendelés. Troponimia : mód Pl. ha a bicegés egy járás fajta, akkor a bicegés járás Meronimia. Rész. A csukló a.. Része Kontextuális kapcsolat.

35 Néhány alapgondolat a szemantikai viszonyokról Hierarchia, taxonómia. Csökkenő hasonlóság. Mérhető info átfedéssel s nyereséggel. Összekapcsolódik a Katz Fodor feéle kompozicxis szemantikával Klaszterelemzés a távolságokról

36 Hálózat típusok Hierarchia, állítás, kontextus Definitional networks emphasize the subtype or is-a relation generalization or subsumption hierarchy, supports the rule of inheritance for copying properties defined for a supertype to all of its subtypes. Állat emlős kutya Assertional networks are designed to assert propositions. conceptual structures. Kutya – ugat Implicational networks patterns of beliefs, causality, or inferences. Ajtó kilincs, kinyílt

37 A hasonlóság mércéi

38 Közelség és mentális szemantika Közelség lesz a szemantikai előfeszítés magyarázata. beteg genny Igen gyors folyamat. Nem tudatos stb. Közelség magyarázza a döntési időket A kanári madár A kanári állat. Körkörösség. Az RI s hasonlók a szerkezet magyarázatai. Az RIt pedig a szerkezet magyarázza

39 Collins és Quilian modellje RI mint a közelség mércéje. Finomítások Prototípus hatások. Rövidebb vagy vastagabb élek

40 RI mércék és a modell SentenceTrue sentencesMean reaction typetime (msec) P0A canary can sing.1.3 P1A canary can fly.1.38 P2A canary has skin.1.47 S0A canary is a canary.1.00 S1A canary is a bird.1.17 S2A canary is an animal.1.23

41 Információs átfedés Tartalom Pl. szék, bútor gyak Hasonlóság a legközelebbi nodeból Resnick mérce Szék és sámli közelebb, mint szék és szekrény

42 Szerkezeti módszerek klaszterelemzés átfedésekből (Deese)

43 Magyar asszociatív eredmények Lengyel Zsolt adatai, Czégel Dániel elemzése Entrópia és gyakoriság viszonya szófajfüggő

44 MDS metszetek az átfedésekből egyetem

45 10-14 évesek

46 Összevetés Egyetem Felsőtagozat

47 Együttelőfordulási (coocurence) hálózatok szövegekben

48 Együttelőfordulási mutatók Sztenderdizálva a megjelenési gyakorisággal.

49 Enguix et al : jó megfelelés corpus és asszociációk között

50 Papermo et al a kontextus és az igazolás szerepe Módszer Riporter - sör Riporter – fordító

51 A ritkábbat fura mód igazolóbbnak veszi

52 PMI Ľ log 2 Pđw 1 ;w 2 Ţ Pđw 1 ŢPđw 2 Ţ Ľ log 2 Pđw 1 jw 2 Ţ Pđw 1 Ţ Ľ log 2 Pđw 2 jw 1 Ţ Pđw 2 Ţ Ľ log 2 f đw 1 ;w 2 Ţ Eđw 1 ;w 2 Ţ

53 A szavak jelentésviszonyai és az agyi képviselet (Pulvermüller): van egy közös rész, a Wernicke halántéki terület, s a szó jelentésének megfelelő másodlagos rész Cselekvés szavak: dob, rúg, fog Vizuális szavak: néz, lát, tekint, bámul Akciós potenciálok az agyban Közös terület: halántéklebeny Látási: tarkó, mozgási: mozgató lebeny

54 Pulvermüller, 2005: izomorfia a motoros és a nyelvi rendszer között

55 A szótár mint a nyitottabb rendszer (Pinker) Nyelvtan Lassan változik történetileg, stabilabb Szabályok Korán rögzül a gyermeknél Elülsőbb agyrészek Szótár Gyorsan változik, nyitott pl. FLOPPI, SZÉVELD Statisztika Véglegesen nem zárul le a felnőttnél Hátsóbb agyrészek

56 Házi feladat A Putnoky normák mutatóinak korrelációi Gyakoriság és asszociatív sokféleség. Hívószavak entrópiája Szócsoportosítási vizsgálatok klaszter elemzése Troponimia: mozgásigék részletes elemzése A WordNet elemzési rendszer bemutatása Példák corpus alapú kollokáció elemzés és asszociáció összevetésére


Letölteni ppt "A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba Információs Pszicholingvisztika kurzus PPKE 2014 ősz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések