Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba"— Előadás másolata:

1 A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba pleh.csaba@ektf.hu
Információs Pszicholingvisztika kurzus PPKE 2014 ősz

2 A szókincs szerveződése
Kis ismétlés a megértésről és a hangokról A szavak szerkezete. Mi minden van egy szóban . A szótár szerepe a megértésben.. Restaurációs hatások és előfeszítési eljárások Az előfeszítés és a tovaterjedő aktiváció A mentális lexikon szerveződése. Rendszer és egyéni szótár viszonya Mikor jellemzem egy mutatóval a szótárt, s mikor Kis Lajost? Egyszerű mutatók. Noble. F, N, entrópia Skálázásos eljárások. Képzeletiség, motoritás, EPA Asszociatív és kategória viszonyok a fejben Szintagmatikus és paradigmatikus . Szófaji és fejlődési meghatározók Asszociatív hierarchiák elemzése. Klaszterezés és MDS Közvetlen csoportosítási módszerek

3 A megértés megértése A megértés gyorsasága. Találatok és Tévedések versengése Alternatív felfogások: modulok és interakciók A tudás és az inger viszonya. Elvárások a megértésben

4 A megértés szakaszai

5 Visszatérő kérdések minden elemzési szinten
1. Az általánosítás: hangtípus, szófaj stb 2. Statisztika és szabályok viszonya 3. Alulról-felfelé és Felülről-lefelé áramlás 4. Helyzethez igazodás és tanulás

6 Találatok és Tévedések versengése
A kontextus támogat : Találat A kontextus félrevezet :Tévedés Kinyitom ajtót a kuxxxx kulccsal kutyának

7 Kontextushatások hangok, szavak, és szerkezetek szintjén is
Pollack és Pickett (1964) természetes beszélgetésből kivágott egyedi szavakat izoláltan mutatott be: felismerhetetlenné váltak. Mondatba visszarakva tisztán felismerhetőek. A nyelvtani szerkezetek és a statisztika teszi lehetővé, hogy jóslatokat tegyünk beszéd közben. A leggyakrabban használt 50 angol szó a beszélt szövegek 60%-át, az írottak 45%-át teszi ki. A kulccsal kinyitottam  ajtó STATISZTIKA A kulccsal kinyitottam  az ajtót NYELVTAN /Markó Alexandra felvétele/

8 A kontextus hatások a hangok, szavak, és szerkezetek szintjén is
Gyors a beszéd és gyors a megértés. Percenként szó, 3-4 szó/sec. Mesterségesen felgyorsított beszéd: akár a normális sebesség kétszeresével mondott szöveget is megértjük.

9 A hangok világa Az általánosítás: hang  fonéma int
invas  [n] eltűnik a három [n] eltérése ing Beszélők közötti általánosítás: mintavételen alapuló normalizálás

10 Tévedések: összekeverés zajban a képzési hasonlóság alapján (Miller és Nicely, 1955)

11 Példa az invarianciára: perceptuális találatok az inger eltérései ellenére Lieberman
[di] és [du] [d]-je eltérő Az átmenetet tekinti az észlelő rendszer Együtt a magánhangzóval Talán saját motoros mintára fordítja Nagyon gyors: 25-30/sec, szekvenciákat jegyes meg: téves – tevés

12 Kategorikus észlelés

13 Statisztika és szabályok viszonya
A hangok elvárt sorrendjei: * kp , tv Ritka kra pro Vajon ez segíti vagy nehezíti-e az észlelést? Gyakoriság számít vagy entrópia? Statisztikai tény-e, hogy az – ik és az – ás szóvég gyakori, vagy nyelvtani, szabályalapú hatás?

14 Felülről-lefelé hatások a hangok feldolgozásában
Hosszabb szegmens: könnyebben felismerhető Ugyanaz a k hang egy szóban (kalap) könnyebben észlelhető Broadbent és Ladefoged: Mi a következő angol szó? bit, bet, bat, but? 1.: gyakorlás 2. és 3.: b¥t közepesen magas mesterséges hang Ha a felvezető mély (2.), akkor bit. Ha a felvezető magas (3.), akkor bet. 14

15

16 A fonémarestaurációt magyarul a szintaxis is befolyásolja
A majmo*** nézik a gyerekek…

17 A mentális szótár fogalma
A szavak a szótárban vannak. De ez csak egy leképezés. A fejben is vannak. Ez a mentális szótár. Sőt , eredetileg a fejben vannak, onnan kerülnek a szótárba

18 Egy szó aspektusai

19 Kis feladatok Írjon le minél több szót, ami eszébe jut.
Mindig térjen vissza a kiinduló szóra ! Kecske

20 Teher

21 Szavak a fejünkben Mutatók
Jelentésteliség, Noble. Hány szó jut eszembe Asszociatív hierarchia. Szabad asszociációnál Kötött asszociációk. Skálázások. Imagery, Motority Asszociatív rokonság. Átfedések

22 Noble asszociatív jelentésteliség M

23 Képkiváltó instrukciók
Mennyire jut eszébe egy belső kép a szóról? Kutya Iroda Érték

24 Mennyire jut eszébe egy belső mozgás a szóról?
Igazság fagyi Futam

25

26 Mozgáskiváltó érték

27 Osgood Szemantikus differenciál. Érzelmi megítélés Evaluation Potency
Acitivity

28 Politikai szavak. 70es évek Pléh-Czigler

29 Putnoky Jenő mutatói

30 Asszociatív hierarchiák

31 Formai jellemzők

32 Tovaterjedő aktivációs modell: A szavak a jelentés alapján izgalomba hozzák a hozzájuk kapcsolódó szavakat. Ez megjelenik asszociációkban, de a szófelismerés kontextus hatásaiban is bölcső baba ágy kórház nővér állat orvos doktor emlős madár kanári folyó láz lázálom nap hattyú zöld sárga

33 Alapvető szemantikai viszonyok
Szinonimia Hasonlóság Hiponimia: alárendelés. Troponimia : mód Pl. ha a bicegés egy járás fajta, akkor a bicegés járás Meronimia. Rész. A csukló a .. Része Kontextuális kapcsolat.

34 Néhány alapgondolat a szemantikai viszonyokról
Hierarchia, taxonómia. Csökkenő hasonlóság. Mérhető info átfedéssel s nyereséggel. Összekapcsolódik a Katz Fodor feéle kompozicxis szemantikával Klaszterelemzés a távolságokról

35 Hálózat típusok Hierarchia, állítás, kontextus
Definitional networks emphasize the subtype or is-a relation generalization or subsumption hierarchy, supports the rule of inheritance for copying properties defined for a supertype to all of its subtypes. Állat emlős kutya Assertional networks are designed to assert propositions. conceptual structures. Kutya – ugat Implicational networks patterns of beliefs, causality, or inferences. Ajtó kilincs, kinyílt

36 A hasonlóság mércéi

37 Közelség és mentális szemantika
Közelség lesz a szemantikai előfeszítés magyarázata. beteg genny Igen gyors folyamat. Nem tudatos stb. Közelség magyarázza a döntési időket A kanári madár A kanári állat. Körkörösség. Az RI s hasonlók a szerkezet magyarázatai. Az RIt pedig a szerkezet magyarázza

38 Collins és Quilian modellje
RI mint a közelség mércéje. Finomítások Prototípus hatások. Rövidebb vagy vastagabb élek

39 RI mércék és a modell Sentence True sentences Mean reaction type
time (msec) P0 A canary can sing. 1.3 P1 A canary can fly. 1.38 P2 A canary has skin. 1.47 S0 A canary is a canary. 1.00 S1 A canary is a bird. 1.17 S2 A canary is an animal. 1.23

40 Információs átfedés Tartalom Pl. szék, bútor gyak
Hasonlóság a legközelebbi nodeból Resnick mérce Szék és sámli közelebb, mint szék és szekrény

41 Szerkezeti módszerek klaszterelemzés átfedésekből (Deese)

42 Magyar asszociatív eredmények Lengyel Zsolt adatai, Czégel Dániel elemzése Entrópia és gyakoriság viszonya szófajfüggő

43 MDS metszetek az átfedésekből egyetem

44 10-14 évesek

45 Összevetés Egyetem Felsőtagozat

46 Együttelőfordulási (coocurence) hálózatok szövegekben

47 Együttelőfordulási mutatók
Sztenderdizálva a megjelenési gyakorisággal.

48 Enguix et al : jó megfelelés corpus és asszociációk között

49 Papermo et al a kontextus és az igazolás szerepe Módszer
Riporter - sör Riporter – fordító

50 A ritkábbat fura mód igazolóbbnak veszi

51 PMI Ľ log2 Pđw1;w2Ţ Pđw1ŢPđw2Ţ Ľ log2 Pđw1jw2Ţ Pđw1Ţ Pđw2jw1Ţ Pđw2Ţ f đw1;w2Ţ Eđw1;w2Ţ

52 A szavak jelentésviszonyai és az agyi képviselet (Pulvermüller): van egy közös rész, a Wernicke halántéki terület, s a szó jelentésének megfelelő másodlagos rész Cselekvés szavak: dob, rúg, fog Vizuális szavak: néz, lát, tekint, bámul Akciós potenciálok az agyban Közös terület: halántéklebeny Látási: tarkó, mozgási: mozgató lebeny

53 Pulvermüller, 2005: izomorfia a motoros és a nyelvi rendszer között

54 A szótár mint a nyitottabb rendszer (Pinker)
Nyelvtan Lassan változik történetileg, stabilabb Szabályok Korán rögzül a gyermeknél Elülsőbb agyrészek Szótár Gyorsan változik, nyitott pl. FLOPPI, SZÉVELD Statisztika Véglegesen nem zárul le a felnőttnél Hátsóbb agyrészek

55 Házi feladat A Putnoky normák mutatóinak korrelációi
Gyakoriság és asszociatív sokféleség. Hívószavak entrópiája Szócsoportosítási vizsgálatok klaszter elemzése Troponimia: mozgásigék részletes elemzése A WordNet elemzési rendszer bemutatása Példák corpus alapú kollokáció elemzés és asszociáció összevetésére


Letölteni ppt "A szókincs szerveződési kérdései Pléh Csaba"

Hasonló előadás


Google Hirdetések