Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hírközlési és Informatikai szakmai továbbképzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hírközlési és Informatikai szakmai továbbképzés"— Előadás másolata:

1 Hírközlési és Informatikai szakmai továbbképzés
Budapest, január 28.

2 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
TERVELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI Hibák, hiányosságok a Kiviteli tervek tartalmában Szomolányi Tiborné HiT ellenőrzési koordinátor HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

3 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
A tervellenőrzések és engedélyezések során tapasztalt kirívó hiányosságok, kritikus területek A tervellenőrzések elindítása Kezdet, panaszok és az építés ellenőrzések tapasztalatai – kivitelezők, (gyártók) panaszai, hiányzó segédletekre, tervekre – más tervezők panaszai, – NMHH észrevételek HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

4 A tervellenőrzések gyakorlata
• Kiválasztási szempontok: Az NMHH‐hoz A különböző engedélyezésre benyújtott, kiviteli tervek, megvalósulási dokumentációk, stb. közül – Hatóság szempontjai (problémás, hiányos, jogosultsági kérdések, stb.) – Tagozati által kiválasztott tervezők tervei, (panasz), – Ad‐hoch kiválasztás HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

5 Ellenőrzések 4 fő szempontja:
A kiviteli tervdokumentáció tartalmi előírásainak betartása, a 191/2009 Kr. Alapján „A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait”. Azaz a Tagozat által kidolgozott tartalmi követelményeknek való megfelelés. (l. Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat 2. kötet oldal HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

6 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
2. A tervdokumentáció tartalma feleljen meg a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Pl. „A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsággal kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéséhez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges információt, utasítást tartalmazza, továbbá meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését”. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

7 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
„ A kiviteli terv elengedhetetlen része a rajzos dokumentáció, melynek olyan léptékben és tartalommal kell készülnie, melyből a kivitelezés egyértelműen pontosan meghatározva elvégezhető”. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

8 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
2.pont további követelményei: ‐ az Étv. 33. § (1) bekezdés a)pontjának aa) alpontja és b) pontja szerinti az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint a 31.§ (2) bekezdése szerinti és egyéb előírásoknak, és ‐ IX. 25‐től a 14/2013 NMHH rendeletnek való megfelelés, a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről, HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

9 3. A tervezett megoldások megvalósíthatósága
a tervdokumentáció műszaki tartalma (méretezés, technológia, szabványosság, stb.) alapján, a tervezett építés és/vagy a szerelés elvégezhető‐e), - nagyon fontos előírás, hogy a tervező felel a tervezett technológia megvalósíthatóságáért az Étv. és a technológiai utasítások szerint készültek‐e a tervező előírásai, tervrajzai. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

10 4. A dokumentáció rendezettsége
A szöveges részek megfelelő rendszerezettsége, (pl. terv szerinti osztott szakaszok, fejezet alfejezet számozás, oldalszámozás nélkül becsatolt lapokon egy-egy fejezet.) a tervrajzok olvashatósága, figyelemmel arra, hogy akivitelező számára a dokumentáció a munka elvégzéséhez fontos útmutató, napi használata szükségszerű, ehhez a gyors, könnyű eligazodás elengedhetetlen. Minden esetben megállapításra kerül, hogy a terv abban a formájában kivitelezésre alkalmas‐e. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

11 A kivitelezési tervdokumentáció fő részei:
Előlap ,(tartalmazza): - terv címét, típusát, a terv számát, - megbízó adatait, szerződés számát, - a tervet készítő céget, vezetőjének nevét aláírását, - a felelős tervező nevét, aláírását, jogosultságát, és elérhetőségét. - a terv verzió számát, (az egyes példányok számát) - a kiadása dátumát. Sok esetben hiányos. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

12 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Tartalomjegyzék és rajzjegyzék A tartalomjegyzék minden tervnek kötelező eleme. A dokumentációkat oldalszámmal, fejezeteket, alfejezeteket és rajzokat azonosítókkal kell ellátni. A tartalom jegyzéknek tartalmaznia kell a tervszámot és az aktuális verziószámot, ezt követően oldalszámra hivatkozva kell tartalmazni a terv fejezeteinek címeit, alcímeit és a csatolt rajzokat, jegyzőkönyveket, stb. Tudni kell, hogy a tartalomjegyzék mintegy átadás-átvételi jkv. szerepét is betölti, az összes tervben szereplő iratról, rajzról. A Tervezőnek is fontos, hogy ezzel igazolja mit adott át a Megrendelőnek. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

13 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Aláíró lap: Akkor kell csatolni a tervhez, ha a tervezési feladatban a felelős tervezőn kívül,több tervező működött közre. Fel kell tüntetni: - a tervező(k) nevét, titulusát, - az általa készített tervrész megnevezését, - a tervezési jogosultságát, - az elérhetőségét és - a tervező saját kezű aláírását HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

14 Észrevételekről (Kiviteli terveknél)
Tervfeladat és a tervezési alapadatok, irányelvek a szerződés szerinti tervfeladatot és a szükséges kapcsolódó alapadatokat, a tervezést behatároló megrendelői irányelveket a tervdokumentáció szöveges részében le kell írni, illetve korrektül hivatkozni kell rá. Néhány kivétellel, hiányosan, vagy egyáltalán nincsenek meghatározva, de pozitív a változás. Gondot jelent, amikor a feladatban nincs leírva, hogy a szerelési tervet nem kérik, csak annak a költségét. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

15 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Tervezői Nyilatkozat A nyilatkozatban le kell írni, hogy a tervező vállalja mind azt, amiért felelős a tervkészítése során. A megfelelő jogszabályokra is hivatkozni kell. (a felelősséget rögzíti a 191/2009 Kr, a nyilatkozat tartalmárol a 14/2013 NMHH rendelet is ad infót.) Vannak megfelelően összeállított nyilatkozatok. A problémák, hogy hiányosak, átmásoltak egy-egy régi anyagból és a hivatkozott jogszabályok már nem hatályosak. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

16 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Egyeztetések Előzően a 29/1999 KHVM rendeletben, jelenleg a14/2013 NMHH rendeletben meghatározott hatóságokkal, közművekkel kell egyeztetni, és hozzájárulást kérni. Az egyeztetések eredményeit dokumentálni csatolni kell a tervhez. A szakhatóságok és közművek szükségesnek tartják, hogy a tervekben, a tervrajzokon megjelenjenek az építésre vonatkozó kikötéseik. Tapasztalat: általában nincsenek átvezetve a tervre, vagy nincsenek megjelenítve hivatkozással a terven. A táblázatba foglalás is, csak néhány tervben, de azok is hiányosak HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

17 Hogyan kellene dokumentálni.
A tervbe csatolt egyeztetési anyagokat a tervezőnek táblázatban összegyűjtve, fontos megjegyzésekkel kell szerepeltetni. Sorba szedni: tervindító, tervközi, tervjóváhagyó jegyzőkönyveket, tulajdonosi nyilatkozatokat, önkormányzati és hatósági engedélyek, közművek nyilatkozatai, tervegyeztetések eredményei. Az egyes dokumentumot, táblázat sorszámával azonos sorszámmal ellátni. Megadni az engedélyezés és az érvényesség dátumát. A megjegyzésben felhívni a figyelmet a kikötésekre, észrevételekre, amit pl. a hozzájárulás tartalmaz. A tervező akkor jár el helyesen, ha ezekben az iratokban szereplő engedélyezői kikötések tartalmának megismerésére felhívja a kivitelező figyelmét a táblázat elején Fontos még, a műleírásban és az ábrákon is legyenek meghatározva a vonatkozó pontos helyek. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

18 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Érintett hatóságok száma Jkv/ pecsét Egyeztetés dátuma Érvényesség Megjegyzés Polgármesteri h. 3 jkv (Kikötések) NMHH ép. Eng. folyamatban Közmű nyilatk. Elmű Hálózati Kft. Hozzájárulás (SB-307 /14) 4 szakfelügyelet, (ld.ST-06111, és ábrák) Ingatlan tulajdonos kezelő Helyrajzi szám Ingatlan cím Tulajdonos cím Megjegyzés HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

19 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Műszaki leírások A leírásnak segítséget kell nyújtani a kivitelezőnek a tervezett megoldás átlátására, a tervezett hálózati felépítés, rendszer ismertetésével, a tervrajzok értelmezéséhez a tervezett megoldásokhoz megadott építési, szerelési utasításokkal, rajzi hivatkozásokkal. Tapasztalat, sok esetben nem előírás szerűek és nem a célnak megfelelően készülnek a leírások. Néhány viszont olyan benyomást kelt, hogy a tervező nem ismeri a megoldás technológiáját, mivel pl. csak annyit ír, átfúrás.? HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

20 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
További tapasztalt hiányosságok: melyek megvalósításra hatnak • hiányzik a hálózati rendszertechnikai ábra ismertetése, (az ábra is) ami megmutatja a tervezett hálózat kiindulási pontját, szükség esetén ezen a ponton mért átviteli értékeket (pl. csillapítás), és csatlakoztatott hálózat elvi felépítését, • hiányoznak, vagy helytelenek a csillapítás számítások, és a mérési előírások, • nincs konkretizálva a tervezett építés technológiája, pl. keresztezések megoldásának (átfúrások) a módja, • új eszközök betervezésénél, nincsenek megadva annak műszaki paraméterei HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

21 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
A szerelés, telepítés ismertetésének a hiánya. Több esetben fordult elő, hogy szerelésre, telepítésre vonatkozó leírást nem tartalmaz az anyag, de a költségvetés igen. (Amennyiben a megrendelés szerint nem kell tervezni, csak a költségét beépíteni, ezt le kellene írni a feladat meghatározásában) HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

22 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Egyéb szöveges fejezetek Védelmi fejezetek. Pontatlanok, nem naprakészek, esetenként átmásoltak Kivitelező kötelességei: Hiányos, vagy túl sok nem oda tartozó utasítás Költségvetés és Anyagkiírás: Néha,tartalmazza a tervben nem szereplő (pl mérések, szerelések) költségeket, de volt (általában kis szolgáltatók esetén) összecsapott, nem valós adatokat tartalmazó is, ( pl. típus nélküli kábel árak). Igazán kritikusnak mondható, amikor olyan magas költség van beállítva, ami kiugró, pl. Vissza osztva 1 km, kábel, kb.6 szorosa a valós értéknek. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

23 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Tervrajzok Általános észrevétel: a rajzokon a jelmagyarázatok hiányosak, vagy nem szerepelnek egyáltalán. Átnézeti rajzok Hibái: • nem tartalmazzák a nyomvonali szelvények határait, • olvashatatlanok, • az utcák nincsenek feltüntetve, • nem mondanak semmit HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

24 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Nyomvonalas helyszínrajzok: Hibái: • túlzsúfoltak, a vonalvastagságok összefolynak • méretezések hiányoznak, • közmű előírások nincsenek feltüntetve, • nem tartalmazzák a nyomvonal ívek méretezését, • ritkán, nem szabványos jelöléseket alkalmaznak • nincsenek azonosítva a megszakító létesítmények és/vagy a tartószerkezetek (oszlopok) HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

25 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Elvi rajzok, szálkiosztási rajzok: A hálózati rendszertechnika elvi rajza a tervek 90%‐ában hiányzik. Egyenes vonalú elvi terv , ha készült megfelelő Szálkiosztási tervek, kötés terv, néha összecserélik a két témát a rajzcímen A tervek nagy részében csak a táblázatosan megadott szálkiosztási információk szerepelnek, ahol viszont készült ábra, ott ritkán volt hiba. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

26 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
A legtöbbet tapasztalt tervi hiányosságok, hibák alapján, a tervezőknek segítségül a következő továbbképzési témákat terveztük Optikai nyomvonal építés tervezési kérdései, kiemelten a korszerű mini‐csöves megoldások alkalmazási lehetőségeire. Gyakorlati bemutató és előadás a mini‐csöves rendszerekről, a mini‐ optikai kábelekről és a kapcsolódó telepítési technológiákról. Földalatti nyomvonal építések, különböző keresztezési megoldásainak tervezése Gyakorlati ismertetés különböző helyen alkalmazható irányított fúrások megvalósításáról. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

27 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
Összegezve A tervek ellenőrzése, átvizsgálása során a konkrét tervezési feladatra adandó és adható tervezői megoldási módok vizsgálata, és kiviteli terv szintű megjelenítésének értékelése a cél. Az észrevételeket, megállapításokat segítő szándékkal tesszük a tervező felé, azzal a javaslattal, hogy a továbbiakban a tervezői munkája során vegye figyelembe ellenőri észrevételeket. Amennyiben ezzel kapcsolatosan bármi kérdése, kérése van, konzultációval stb. rendelkezésre állunk. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

28 2015-re tervezett továbbképzési témák
1.témakör: Aktuális szélessávú hálózati megoldások, építéstechnológiák, és tervezések. A tervezett FTTH, FTTx rendszerek, megoldásainak bemutatása, tervezési szempontjai, - Alkalmazható építési technológiák és eszközök. minicsöves építési módok és eszközök, tervezési szempontjai, SSP Optikai szálas légkábeles hálózati megoldás - A bemutatott rendszerek, technológiák tervezési kérdései 2.témakör: Alépítményi hálózat létesítések alkalmazható építési technológiái és tervezési kérdései Lehetséges keresztezések, megközelítések tervezési és építési előírásai - Keresztezési megoldások a gyakorlatban és tervezésük. átvágási megoldások, alkalmazható fúrás technológiák ismertetése, kivitelezés bemutató (videó) Keresztezések tervezése HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

29 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
3.témakör: Intézményi hálózati eszközök, követelmények és tervezési kérdések - Adatközponti infrastruktúrák tervezési kérdései adatközpontok eszközei követelményei adatközponti kábelezési rendszerei, követelményei tervezési kérdések - Intézményi hálózati rendszerek és követelményei alkalmazott szolgáltatások strukturált hálózatok - Korszerű IP hálózatok és alkalmazások video, hang, távfelügyelet, beléptető, IT, stb. tervezése. VPN- ek, tűzfalak, ezek méretezése, optimalizálása, eszközválaszték. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

30 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
4.témakör: Hálózattervezés aktuális kérdései. - Probléma felvetés, (a kiviteli tervekben tapasztalt hiányosságok) - Megoldások hálózati rendszertechnika és elvi tervek készítéséhez Hálózati rendszertechnikai tervrajz készítész szükségessége, tartalma és elvi tervek felépítése, tartalma KTV hálózatokhoz  szélessávú optikai hálózatokhoz - Szerelés technológiák, szerelési előírások, mérések, tervezési kérdések HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

31 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
5.témakör: Infokommunikációs szektor közötti fejlesztéseihez való felkészülés - Az alkalmazni tervezett optikai technológiák bemutatása - Elektronikus hírközlési nyilvántartás fejlesztési és működtetési koncepciójának bemutatása - Közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó projektben résztvevők, feladatai és a folyamat bemutatása. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

32 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
6.témakör: „Térfigyelő rendszerek tervezése, kivitelezése, gyakorlati megoldásai és jogi háttere” - Térfigyelő rendszerek megvalósításának jogi háttere! - Vezetékes hálózati kiépítésű térfigyelő rendszerek:  - Vezeték nélküli kiépítésű rendszerek:  - Kamera rendszer elemei:  - Gyakorlati bemutató az elhangzottakból HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

33 Továbbképzési javaslatok vezetéknélküli tervezők szakértők számára
1.témacsoport: Tervezési segédlet kezdő Vn. tervezők számára. -"Mikrohullámú összeköttetések tervezése és engedélyezési eljárása". - Fontosabb tartalmi követelmények a nyomvonalas vezetéknélküli hálózatok kiviteli terveihez Vezetéknélküli hírközlés szabályozás 2013-tól. 2.témacsoport: Alkalmazható technológiák és tervezés „Az E-sáv  használatba vétele mikrohullámú pont-pont összeköttetések céljára”. LTE 4G megoldás „Cellás tervezés HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

34 HiT Tovább képzés Bp. 2015.01.28 Szomolányi Tiborné
3. témacsoport: „Vezetéknélküli megoldások Intézményeket kiszolgáló hálózatokban”. WiFi ismeretek Vezetéknélküli megoldások épületen belüli rendszerhez Vezetéknélküli hálózaton üzemelő térfigyelő rendszerek és tervezésük. Konzultációs lehetőség biztosítva lesz minden témánál. HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné

35 Köszönöm a figyelmüket
HiT Tovább képzés Bp Szomolányi Tiborné


Letölteni ppt "Hírközlési és Informatikai szakmai továbbképzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések