Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szövegértés diagnosztizálása és fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szövegértés diagnosztizálása és fejlesztése"— Előadás másolata:

1 A szövegértés diagnosztizálása és fejlesztése

2 Szövegértés Különböző típusú, formájú szövegekkel végzett műveletek
Alapvető területek: Az információ kiválasztása; A szöveg globális megértése; Reflektálás és értékelés

3 A szövegértés szintjei
Nemzetközi viszonylatban: ötfokú skála Az információk kiválasztása, az egyszerű kapcsolatok felismerése; Az információk lokalizálása, a szöveg tartalma és a meglévő tudás összevetése; A kapcsolatok keresése, a szöveg rendezése; Következtetések levonása, értelmezés; Összehasonlítás, kritikai értékelés, reflektálás

4 A szövegértés szintjei
Magyarországi monitor-vizsgálatok Szó szerinti olvasás: az információk keresése; összpontosítás az információkra és azok visszakeresésére; a szövegben kifejezett gondolatok megtalálása; kiválasztása; az olvasottak szó szerinti megértése;

5 A szövegértés szintjei
2) Értelmező olvasás: a következtetések levonása, a szöveg felszíni jelentésén túl az implicit információk visszakeresése a szöveg kohéziójának a megértése; a megjelenő információk és az olvasás során aktiválódó gondolatok felhasználása az értelmezésben.

6 A szövegértés szintjei
3) Interpretáló olvasás: - Az egyes szövegegységek befogadása a szöveg a teljes szövegösszefüggésben;

7 A szövegértés szintjei
4) Bíráló, kritikai olvasás: A szövegből levont bonyolult következtetések megalkotás és igazolása a világról való ismeretekre, előzetes tapasztalatokra, más ismeretforrásokra támaszkodva. A szöveg vizsgálata a szerkezet, a nyelvhasználat, az írói nézőpont szerint A szövegek értelmezése más szövegek kontextusában (intertextualitás)

8 A szövegértés szintjei
Alkotó, kreatív olvasás A szöveg továbbfejlesztése; A képzelőerő, fantázia működtetése; Az elképzelt tartalmak szóbeli vagy írásbeli megfogalmazása.

9 Összefoglalás Vári és mtsai, Monitor 1997, Horváth 2003.
FELISMERÉS: Elvárható a szövegben lévő információ lokalizálása, azonosítása. A keresés irányulhat szavakra, kifejezésekre, mondatra. Elegendő a mindennapi háttértudás.

10 Összefoglalás Vári és mtsai, Monitor 1997, Horváth 2003.
EGYSZERŰ KÖVETKEZTETÉS: Az azonosításon túl képes egyszerű következtetésre, kapcsolni és integrálni tudja korábbi tudásához Képes követni a nagyobb egységek gondolatmenetét, megérti a hivatkozásokat és az utalásokat az előzményekre.

11 Összefoglalás Vári és mtsai, Monitor 1997, Horváth 2003.
INTEGRÁLÁS Legalább három információt összekapcsol, bonyolultabb szövegösszefüggéseket is megért. Képes szövegmagyarázatra és összegzésre, táblázatok és ábrák értelmezésére

12 Összefoglalás Vári és mtsai, Monitor 1997, Horváth 2003.
KOMPLEX HÁTTÉRISMERETEK ALKALMAZÁSA Komplex háttérismeretek működtetése: más szövegek felidézése (asszociáció, integrálás, kiegészítés) Magas fogalmi megértés, gondolatiság (irodalmi szövegek esetén a szerzpi szándék rekonstruálása)


Letölteni ppt "A szövegértés diagnosztizálása és fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések