Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV Magyarországon az Új Magyarország Fejlesztési Terv tartalmazza a strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV Magyarországon az Új Magyarország Fejlesztési Terv tartalmazza a strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozható."— Előadás másolata:

1 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV Magyarországon az Új Magyarország Fejlesztési Terv tartalmazza a strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozható legfontosabb fejlesztési elképzeléseket. A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket az Európai Tanács 1260/1999. sz. rendelete fektette le. A rendelet többek között kiemel két olyan területet (horizontális politikát) is, melyre a végrehajtás során a pályázóknak külön figyelmet kell fordítani: az esélyegyenlőséget és a környezetvédelmet. A támogatások egyik horizontális alapelve a fenntartható fejlődés biztosítása. Ennek alapján tehát figyelmet kell fordítanunk a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás biztosítására, függetlenül attól, hogy az a pályázat célkitűzései közt megjelenik-e,vagy sem.

2 Horizontális politikák érvényesítése A fenntartható fejlődés célja az emberi társadalom fenntartása, ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. A fenntartható fejlődés célja az emberi társadalom fenntartása, ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. A fenntartható fejlődésnek három egyenragú pillére a gazdaság, társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. A fenntartható fejlődésnek három egyenragú pillére a gazdaság, társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. A fenntartható társadalom alapvető követelményei: szociális igazságosság, az életminőség javítására való törekvés, a természeti erőforrások fenntartó használata és a környezetminőség megőrzése A fenntartható társadalom alapvető követelményei: szociális igazságosság, az életminőség javítására való törekvés, a természeti erőforrások fenntartó használata és a környezetminőség megőrzése

3 Horizontális politikák érvényesítése Fontos, hogy fejlesztési elképzeléseink kialakítása során megvizsgáljuk, hogy nem okozunk-e kárt környezetünkben, nem romboljuk-e le értékes hagyományainkat, nem romboljuk-e le értékes hagyományainkat, nem éljük fel a jövő generációk számára is nem éljük fel a jövő generációk számára is létfontosságú természeti erőforrásainkat, és nem növeljük-e tovább az állampolgárok nem növeljük-e tovább az állampolgárok közötti egyenlőtlenségeket.

4 Környezeti szempontok érvényesítése –mint horizontális elvárás pályázatban a környezetvédelem szempontjait alapvetően A pályázatban a környezetvédelem szempontjait alapvetően két területen tudjuk erősíteni: 1. saját menedzsmentünkben, azaz szervezet 1. saját menedzsmentünkben, azaz szervezet működésében működésében 2. a megvalósítani kívánt projekt során 2. a megvalósítani kívánt projekt során A környezeti szempontokat a projekttevékenység minden fázisában szem előtt kell tartani: fázisában szem előtt kell tartani: A projekt tervezésében, A projekt tervezésében, Gondoskodni kell a negatív környezeti hatások felbecsüléséről, csökkentéséről. A nyilvánosság tájékoztatásáról, érintettségének felméréséről, véleményének figyelembe vételéről.

5 Környezeti szempontok érvényesítése –mint horizontális elvárás A projekt kivitelezése A projekt kivitelezése A projekt menedzsmentnek érvényt kell szerezni a tervben szereplő környezetvédelmi intézkedések megvalósulását. A projekt eredményeinek működésében (megvalósítás) A projekt eredményeinek működésében (megvalósítás) Gondoskodni a jogszabályi előírások betartásáról és a környezeti célok megvalósulásáról. A fejlesztéseknek az anyag és energiaszegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés és fogyasztás irányába kell mutatniuk.

6 Környezeti kockázatok Egy projekttervezés akkor történik a környezeti fenntarthatóságnak megfelelően, ha a tervező/pályázó már a tervezés során felismeri a várható kockázatokat, és olyan tervet készít, amely e kockázatokat nagymértékben csökkentik.

7 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás Az esélyegyenlőség érvényesítése olyan Európai Uniós követelmény, amelyet minden projektnek teljesítenie kell. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás: a projektnek hozzá kell járulnia a nők, romák, valamint a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének javításához, függetlenül a projekt jellegétől és témájától Az esélyegyenlőség alapja a diszkriminációmentesség A pályázó szervezet két területen tudja erősíteni az esélyegyenlőséget: Saját szervezetén belül Saját szervezetén belül Az általa a támogatásból nyújtott szolgáltatás és más tevékenység során Az általa a támogatásból nyújtott szolgáltatás és más tevékenység során

8 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás A szervezeten belül azzal tudja érvényesíteni az esélyegyenlőséget, ha figyel arra, hogy nagyobb esélyt kapjanak ezen célcsoportok a munkavállalásra és az előmenetelre A szervezeten belül azzal tudja érvényesíteni az esélyegyenlőséget, ha figyel arra, hogy nagyobb esélyt kapjanak ezen célcsoportok a munkavállalásra és az előmenetelre A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok tagjai: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok tagjai: - minél nagyobb számban kapjanak információt a szolgáltatásokról, - minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásiból és egyéb tevékenységekről tevékenységekről - versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák a pályázó szolgáltatási, személyre szabott, speciális igényeket a pályázó szolgáltatási, személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak kielégítő szolgáltatásokat kapjanak

9 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás A 6 fő esélyegyenlőségi terület: Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása A romák életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása A romák életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása Más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci és társadalmi esélyeinek javítása Más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci és társadalmi esélyeinek javítása Az esélyegyenlőségi szempontokat a projekt előkészítésének és megvalósításának minden szakaszában érvényesíteni kell. és megvalósításának minden szakaszában érvényesíteni kell. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem a pályázónak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet versenyképességét.

10 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás Törvényi kötelezettségek: Akadálymentesítési kötelezettség: Akadálymentesítési kötelezettség: Az 1998. évi XXVI. Törvény szerint 2005. január 1-jéig akadálymentessé kellett tenni valamennyi közhasznú épületet. Esélyegyenlőségi terv: Esélyegyenlőségi terv: az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni (2003. évi CXXV. Törvény 36.§-a).

11 Néhány példa a CALDERONI projekt horizontális szempontjainak bemutatására Szervezeten belül: Szervezeten belül: Pl. vízgazdálkodás (mosogatógép: kevesebbet használ el a Duna vizéből, mintha mindez kézi mosogatással történne. A háztartási gép „A” jelzésű, energia- és időtakarékos, ennek következtében a mosogatással foglalkozó kolléga (humánerőforrás) megspórolt idejét egyéb hasznos feladatokra tudja fordítani Eszközök: Kombinált, valamint anyag és energiatakarékos Kombinált, valamint anyag és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése, alkalmazása. irodatechnikai készülékek beszerzése, alkalmazása. (fénymásoló, nyomtatófesték – veszélyes hulladék!) (fénymásoló, nyomtatófesték – veszélyes hulladék!)

12 Néhány példa a CALDERONI projekt horizontális szempontjainak bemutatására Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség Infokommunikációs akadálymentesítés (hátrányos helyzetű térségben is elérhető) Infokommunikációs akadálymentesítés (hátrányos helyzetű térségben is elérhető) Nők száma a felső és középvezetésben (szervezeti ábra szerint) Nők száma a felső és középvezetésben (szervezeti ábra szerint) K+F területen dolgozó nők száma (szervezeten belül) K+F területen dolgozó nők száma (szervezeten belül) 50 évnél idősebb foglalkoztatottak száma stb. (szervezeten és projekten belül) 50 évnél idősebb foglalkoztatottak száma stb. (szervezeten és projekten belül)

13 Néhány példa a CALDERONI projekt horizontális szempontjainak bemutatására Képzések, műhelyek, konferenciák megbeszélések (szórólapok, tájékoztató kiadványok) Képzések, műhelyek, konferenciák megbeszélések (szórólapok, tájékoztató kiadványok) családbarát környezet (a hét utolsó munkanapján, a helyszínek lehetővé teszik a családi együttlétet) családbarát környezet (a hét utolsó munkanapján, a helyszínek lehetővé teszik a családi együttlétet) egészséges életmód (rekreáció (úszás, football pálya, egészséges étkezés, zöld környezet, magas komfortérzetet biztosító körülmények. Növelik a munkáltató iránti elkötelezettséget. egészséges életmód (rekreáció (úszás, football pálya, egészséges étkezés, zöld környezet, magas komfortérzetet biztosító körülmények. Növelik a munkáltató iránti elkötelezettséget. környezetkímélő (levegő) utazás („teleautó”) város szélén történő parkolás, a városban a tömegközlekedési eszközök használata környezetkímélő (levegő) utazás („teleautó”) város szélén történő parkolás, a városban a tömegközlekedési eszközök használata A rendezvények meghívó levelei és a regisztráció internetes portálon keresztül történik A rendezvények meghívó levelei és a regisztráció internetes portálon keresztül történik A helyszínül választott intézményekben a szelektív hulladékgyűjtés valósul meg A helyszínül választott intézményekben a szelektív hulladékgyűjtés valósul meg

14 CALDERONI PROJEKT Feladatok: Feladatok: Jogszabályoknak való megfelelés (dokumentumok) Jogszabályoknak való megfelelés (dokumentumok) Környezetvédelmi szemlélet áttekintése és Környezetvédelmi szemlélet áttekintése és dokumentálása a menedzsmentben (önértékelési táblázat alapján) Környezetvédelmi követelmények a projekt megvalósítása során (önértékelési táblázat alapján) Környezetvédelmi követelmények a projekt megvalósítása során (önértékelési táblázat alapján) Eszközbeszerzés specifikus szempontjainak felülvizsgálat (önértékelési táblázat alapján) Eszközbeszerzés specifikus szempontjainak felülvizsgálat (önértékelési táblázat alapján) Humánerőforrás fejlesztés specifikus szempontja (önértékelési táblázat alapján) Humánerőforrás fejlesztés specifikus szempontja (önértékelési táblázat alapján) Fenntarthatósági szempontok (környezeti) Fenntarthatósági szempontok (környezeti) Esélyegyenlőségi intézkedések a projekt megvalósítás és az eredmények fenntartása során Esélyegyenlőségi intézkedések a projekt megvalósítás és az eredmények fenntartása során A megvalósuló tevékenységek szakmai-pénzügyi dokumentációnak összeállítása A megvalósuló tevékenységek szakmai-pénzügyi dokumentációnak összeállítása Szinergia program (OFI-pont) hátrányos helyzetű kistérségekben történő létrehozása Szinergia program (OFI-pont) hátrányos helyzetű kistérségekben történő létrehozása Dokumentumok elkészítése (horizontális referens) Dokumentumok elkészítése (horizontális referens)

15 CALDERONI PROJEKT Köszönöm a figyelmet! Bali Ferencné horizontális referens (Szeged, 2008. február 01.)


Letölteni ppt "FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV Magyarországon az Új Magyarország Fejlesztési Terv tartalmazza a strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések