Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV"— Előadás másolata:

1 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV
Magyarországon az Új Magyarország Fejlesztési Terv tartalmazza a strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozható legfontosabb fejlesztési elképzeléseket. A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket az Európai Tanács 1260/1999. sz. rendelete fektette le. A rendelet többek között kiemel két olyan területet (horizontális politikát) is, melyre a végrehajtás során a pályázóknak külön figyelmet kell fordítani: az esélyegyenlőséget és a környezetvédelmet. A támogatások egyik horizontális alapelve a fenntartható fejlődés biztosítása. Ennek alapján tehát figyelmet kell fordítanunk a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás biztosítására, függetlenül attól, hogy az a pályázat célkitűzései közt megjelenik-e,vagy sem.

2 Horizontális politikák érvényesítése
A fenntartható fejlődés célja az emberi társadalom fenntartása, ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. A fenntartható fejlődésnek három egyenragú pillére a gazdaság, társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. A fenntartható társadalom alapvető követelményei: szociális igazságosság, az életminőség javítására való törekvés, a természeti erőforrások fenntartó használata és a környezetminőség megőrzése

3 Horizontális politikák érvényesítése
Fontos, hogy fejlesztési elképzeléseink kialakítása során megvizsgáljuk, hogy nem okozunk-e kárt környezetünkben, nem romboljuk-e le értékes hagyományainkat, nem éljük fel a jövő generációk számára is létfontosságú természeti erőforrásainkat, és nem növeljük-e tovább az állampolgárok közötti egyenlőtlenségeket.

4 Környezeti szempontok érvényesítése –mint horizontális elvárás
A pályázatban a környezetvédelem szempontjait alapvetően két területen tudjuk erősíteni: 1. saját menedzsmentünkben, azaz szervezet működésében 2. a megvalósítani kívánt projekt során A környezeti szempontokat a projekttevékenység minden fázisában szem előtt kell tartani: A projekt tervezésében, Gondoskodni kell a negatív környezeti hatások felbecsüléséről, csökkentéséről. A nyilvánosság tájékoztatásáról, érintettségének felméréséről, véleményének figyelembe vételéről.

5 Környezeti szempontok érvényesítése –mint horizontális elvárás
A projekt kivitelezése A projekt menedzsmentnek érvényt kell szerezni a tervben szereplő környezetvédelmi intézkedések megvalósulását. A projekt eredményeinek működésében (megvalósítás) Gondoskodni a jogszabályi előírások betartásáról és a környezeti célok megvalósulásáról. A fejlesztéseknek az anyag és energiaszegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés és fogyasztás irányába kell mutatniuk.

6 Környezeti kockázatok
Egy projekttervezés akkor történik a környezeti fenntarthatóságnak megfelelően, ha a tervező/pályázó már a tervezés során felismeri a várható kockázatokat, és olyan tervet készít, amely e kockázatokat nagymértékben csökkentik.

7 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás
Az esélyegyenlőség érvényesítése olyan Európai Uniós követelmény, amelyet minden projektnek teljesítenie kell. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás: a projektnek hozzá kell járulnia a nők, romák, valamint a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének javításához, függetlenül a projekt jellegétől és témájától Az esélyegyenlőség alapja a diszkriminációmentesség A pályázó szervezet két területen tudja erősíteni az esélyegyenlőséget: Saját szervezetén belül Az általa a támogatásból nyújtott szolgáltatás és más tevékenység során

8 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás
A szervezeten belül azzal tudja érvényesíteni az esélyegyenlőséget, ha figyel arra, hogy nagyobb esélyt kapjanak ezen célcsoportok a munkavállalásra és az előmenetelre A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok tagjai: - minél nagyobb számban kapjanak információt a szolgáltatásokról, - minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásiból és egyéb tevékenységekről - versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák a pályázó szolgáltatási, személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak

9 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás
A 6 fő esélyegyenlőségi terület: Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása A romák életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása Más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci és társadalmi esélyeinek javítása Az esélyegyenlőségi szempontokat a projekt előkészítésének és megvalósításának minden szakaszában érvényesíteni kell. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem a pályázónak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet versenyképességét.

10 Esélyegyenlőség mint horizontális elvárás
Törvényi kötelezettségek: Akadálymentesítési kötelezettség: Az évi XXVI. Törvény szerint január 1-jéig akadálymentessé kellett tenni valamennyi közhasznú épületet. Esélyegyenlőségi terv: az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni (2003. évi CXXV. Törvény 36.§-a).

11 Néhány példa a CALDERONI projekt horizontális szempontjainak bemutatására
Szervezeten belül: Pl. vízgazdálkodás (mosogatógép: kevesebbet használ el a Duna vizéből, mintha mindez kézi mosogatással történne. A háztartási gép „A” jelzésű, energia- és időtakarékos, ennek következtében a mosogatással foglalkozó kolléga (humánerőforrás) megspórolt idejét egyéb hasznos feladatokra tudja fordítani Eszközök: Kombinált, valamint anyag és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése, alkalmazása. (fénymásoló, nyomtatófesték – veszélyes hulladék!)

12 Néhány példa a CALDERONI projekt horizontális szempontjainak bemutatására
Esélyegyenlőség Infokommunikációs akadálymentesítés (hátrányos helyzetű térségben is elérhető) Nők száma a felső és középvezetésben (szervezeti ábra szerint) K+F területen dolgozó nők száma (szervezeten belül) 50 évnél idősebb foglalkoztatottak száma stb. (szervezeten és projekten belül)

13 Néhány példa a CALDERONI projekt horizontális szempontjainak bemutatására
Képzések, műhelyek, konferenciák megbeszélések (szórólapok, tájékoztató kiadványok) családbarát környezet (a hét utolsó munkanapján, a helyszínek lehetővé teszik a családi együttlétet) egészséges életmód (rekreáció (úszás, football pálya, egészséges étkezés, zöld környezet, magas komfortérzetet biztosító körülmények. Növelik a munkáltató iránti elkötelezettséget. környezetkímélő (levegő) utazás („teleautó”) város szélén történő parkolás, a városban a tömegközlekedési eszközök használata A rendezvények meghívó levelei és a regisztráció internetes portálon keresztül történik A helyszínül választott intézményekben a szelektív hulladékgyűjtés valósul meg

14 CALDERONI PROJEKT Feladatok:
Jogszabályoknak való megfelelés (dokumentumok) Környezetvédelmi szemlélet áttekintése és dokumentálása a menedzsmentben (önértékelési táblázat alapján) Környezetvédelmi követelmények a projekt megvalósítása során (önértékelési táblázat alapján) Eszközbeszerzés specifikus szempontjainak felülvizsgálat (önértékelési táblázat alapján) Humánerőforrás fejlesztés specifikus szempontja (önértékelési táblázat alapján) Fenntarthatósági szempontok (környezeti) Esélyegyenlőségi intézkedések a projekt megvalósítás és az eredmények fenntartása során A megvalósuló tevékenységek szakmai-pénzügyi dokumentációnak összeállítása Szinergia program (OFI-pont) hátrányos helyzetű kistérségekben történő létrehozása Dokumentumok elkészítése (horizontális referens)

15 Bali Ferencné horizontális referens
CALDERONI PROJEKT Köszönöm a figyelmet! Bali Ferencné horizontális referens (Szeged, február 01.)


Letölteni ppt "FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINT HORIZONTÁLIS ELV"

Hasonló előadás


Google Hirdetések