Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése MAFIOK 2014. Pécs augusztus 25-27. Kollár Judit BGF-PSZK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése MAFIOK 2014. Pécs augusztus 25-27. Kollár Judit BGF-PSZK."— Előadás másolata:

1 A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése MAFIOK 2014. Pécs augusztus 25-27. Kollár Judit BGF-PSZK

2 jó tanulmányi és versenyeredmények teljesítményképes tudás hallgatók színvonalas képzése Bevezetés miről ismerhető fel a jól működő oktatási rendszer? A tudásalapú társadalomban „A teljesítményképes tudás valamely ismeret elsajátításának az a szintje, amelyet alkotó alkalmazás, új feladatok megoldásában történő kombinált felhasználás jellemez.” (Dr. Poór Ferenc). versenyképes diploma

3 A tanulók rendelkeznek-e azokkal a kritikusnak nevezett elemekkel, amelyek elsajátítása nélkül nem sajátítható el komplexebb tudáselem? A gazdasági matematika tárgy elsajátításához milyen ismeretanyag szükséges? Milyen differenciált kezelést lehet biztosítani a felmerülő problémákra? Mi a gazdasági szakok elvárásainak felelőssége a matematikával szemben? Kutatási kérdések Milyen hatékonyságúak a terápiák? Milyen matematikai tudással érkeznek a hallgatók a gazdasági felsőoktatási intézménybe?

4 A szinvonalas gazdasági képzés elvárásai magas szintű szakemberképzés Sargent (Nobel díjas amerikai közgazdász) listája : differenciálszámítás, differenciálegyenletek, komplex függvénytan, funkcionálanalízis, lineáris algebra, mátrixelmélet, valószínűségszámítás, optimumszámítás, sztochasztikus kalkulus és irányításelmélet komoly matematikai alapokat nyújtó alapképzés

5 A gazdasági matematika tananyagának elsajátításához szükséges készségek alapműveletek biztonságos elvégezése számológép használata nélkül algebrai kifejezésekkel egyszerű műveletek végrehajtása, egyszerűsítés, szorzattá alakítás a hatványozás, gyökvonás azonosságainak, köztük levő kapcsolatának ismerete egyszerű elsőfokú, másodfokú, törtes, négyzetgyökös, abszolút értékes, exponenciális, logaritmikus egyenletetek, egyenlőtlenségeket megoldása

6 a mértani sorozat összegképletének ismerete, a kamatos kamatra vonatkozó képlet használata, s abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolása a matematikai nyelv logikai elemeinek tudatos használata és alkalmazása a függvénytani alapfogalmak ismerete, függvény transzformáció segítségével azok ábrázolása az egyenletrendszerek megoldási módjainak ismerete és biztonságos használata

7 Empirikus vizsgálat A gazdasági felsőoktatásba felvételt nyert hallgatók matematikai tudása BGF PSZK 946 fős heterogén minta Pontozás: itemenként 1 pont 12 feladat / 40 pont / 45 perc 2013-14. tanév segédeszköz nélkül a gazdasági képzéshez szükséges matematikai alapképességek vizsgálata

8 Eredmények:

9 Pearson-féle korrelációs együtthatók: érettségi – felmérő : 0,465 érettségi – Gazd. matek 1.vizsga : 0,194 felmérő – Gazd. matek 1.vizsga : 0,320 Jeles vizsgajegyet az emelt szinten jelesre érettségizett diákok kaptak.

10 oktatáspolitika marad a középszintű érettségi A felmerülő problémák orvoslása - eredményesség növelés- tananyag tartalmi szabályozása, segédeszközök használata emelt szintű érettségi megkövetelése

11 a felzárkóztató kurzus A tudásfelmérő dolgozat értékelése alapján: kötelező: 40 pontból legfeljebb 4 pontot, azaz 10% alatti eredményt elérőknek (302 fő / 946 fő) ajánlott: 11%-39% közötti eredményt elérőknek. önszorgalomból járók. Az általunk elvárt legalább 40%-os szintet a hallgatók 26%-a teljesítette. 30-50 fős csoportos foglalkozások.  Intézményes mentőcsomag

12 A matematika tanítás kognitív célrendszerét alkalmazva pótoljuk a hiányosságokat, gyakorlati példákon keresztül megmutatjuk, hogyan kapcsolódnak az új ismeretekhez. Heti két óra gyakorlat. Párhuzamos oktatás a Gazdasági matematika 1. tárggyal, szorosan kapcsolódva az aktuális héten leadott analízis anyaggal. A CooSpacen közzé tett, a témakörökhöz kapcsolódó 5-10 gyakorló pdf. formátumú feladat. A CooSpacen közzé tett, a témakörökhöz kapcsolódó video anyag. A CooSpacen közzétett nagyszámú gyakorló feladatok, teszt formában. célja: önellenőrzés, tudás ellenőrzés. (jelenleg készül) A középiskolai alapkészségek ismétlésére, gyakorlására:

13 ….összetett függvény, inverz függvény Sorozatok tulajdonságai : monotonitás…. Példák a Felzárkózató kurzus órai anyagaiból:

14 Határérték fogalma. Műveletek konvergens sorozatokkal….

15 A kurzus hatékonysági vizsgálata A felzárkóztatásra kötelezett hallgatók 25%-nak sikeres vizsga. ( előző évben 6%) Nagy sikere volt azok körében, akik önszorgalomból jártak ezekre az órákra – sikeres vizsga több mint 95%-a jónak, motiválónak nevezi a kurzus tematikáját és alapelvét. A hallgatók 89%-a úgy nyilatkozott, hogy a kurzus segítette a felzárkóztatásukat. 37%-a kisebb csoportlétszámmal gondolná a hatékonyság növelését. 24%-a az otthoni tanulást interaktív gyakorlófelülettel egészítené ki. 25%-ának még több felzárkóztató órára lenne szükség.

16 További terveim Interaktív oktató program pl: MatekSoft Evolution 2.0 Tudatosabb tananyagfejlesztés, a hallgatók igényeit figyelembe véve. E-learning digitális tábla segítségével. Tapasztalataink megosztása középiskolai tanárokkal, Oktatási Hivatal munkatársaival. Gyakorló feladatok összeállítása a szintfelmérő dolgozat sikeres teljesítéséhez (elkészült: BGF PSZK honlapján).

17 „ A kutatás a TÁMOP. 4.2.4. A /2 -11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése MAFIOK 2014. Pécs augusztus 25-27. Kollár Judit BGF-PSZK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések