Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése"— Előadás másolata:

1 A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése
Kollár Judit BGF-PSZK MAFIOK 2014. Pécs augusztus

2 miről ismerhető fel a jól működő oktatási rendszer?
Bevezetés miről ismerhető fel a jól működő oktatási rendszer? A tudásalapú társadalomban hallgatók színvonalas képzése jó tanulmányi és versenyeredmények versenyképes diploma teljesítményképes tudás „A teljesítményképes tudás valamely ismeret elsajátításának az a szintje, amelyet alkotó alkalmazás, új feladatok megoldásában történő kombinált felhasználás jellemez.” (Dr. Poór Ferenc).

3 Kutatási kérdések Mi a gazdasági szakok elvárásainak felelőssége a matematikával szemben? A gazdasági matematika tárgy elsajátításához milyen ismeretanyag szükséges? Milyen matematikai tudással érkeznek a hallgatók a gazdasági felsőoktatási intézménybe? A tanulók rendelkeznek-e azokkal a kritikusnak nevezett elemekkel, amelyek elsajátítása nélkül nem sajátítható el komplexebb tudáselem? Milyen differenciált kezelést lehet biztosítani a felmerülő problémákra? Milyen hatékonyságúak a terápiák?

4 A szinvonalas gazdasági képzés elvárásai
magas szintű szakemberképzés komoly matematikai alapokat nyújtó alapképzés Sargent (Nobel díjas amerikai közgazdász) listája : differenciálszámítás, differenciálegyenletek, komplex függvénytan, funkcionálanalízis, lineáris algebra, mátrixelmélet, valószínűségszámítás, optimumszámítás, sztochasztikus kalkulus és irányításelmélet

5 A gazdasági matematika tananyagának elsajátításához
szükséges készségek alapműveletek biztonságos elvégezése számológép használata nélkül a hatványozás, gyökvonás azonosságainak, köztük levő kapcsolatának ismerete algebrai kifejezésekkel egyszerű műveletek végrehajtása, egyszerűsítés, szorzattá alakítás egyszerű elsőfokú, másodfokú, törtes, négyzetgyökös, abszolút értékes, exponenciális, logaritmikus egyenletetek, egyenlőtlenségeket megoldása

6 az egyenletrendszerek megoldási módjainak ismerete és
biztonságos használata a függvénytani alapfogalmak ismerete, függvény transzformáció segítségével azok ábrázolása a mértani sorozat összegképletének ismerete, a kamatos kamatra vonatkozó képlet használata, s abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolása a matematikai nyelv logikai elemeinek tudatos használata és alkalmazása

7 A gazdasági felsőoktatásba felvételt nyert
hallgatók matematikai tudása a gazdasági képzéshez szükséges matematikai alapképességek vizsgálata Empirikus vizsgálat tanév BGF PSZK 946 fős heterogén minta segédeszköz nélkül 12 feladat / 40 pont / 45 perc Pontozás: itemenként 1 pont

8 Eredmények:

9 Pearson-féle korrelációs együtthatók:
érettségi – felmérő : 0,465 érettségi – Gazd. matek 1.vizsga : 0,194 felmérő – Gazd. matek 1.vizsga : 0,320 Jeles vizsgajegyet az emelt szinten jelesre érettségizett diákok kaptak.

10 A felmerülő problémák orvoslása
- eredményesség növelés- oktatáspolitika emelt szintű érettségi megkövetelése marad a középszintű érettségi tananyag tartalmi szabályozása, segédeszközök használata

11 Intézményes mentőcsomag
a felzárkóztató kurzus Az általunk elvárt legalább 40%-os szintet a hallgatók 26%-a teljesítette. A tudásfelmérő dolgozat értékelése alapján: kötelező: 40 pontból legfeljebb 4 pontot, azaz 10% alatti eredményt elérőknek (302 fő / 946 fő) ajánlott: 11%-39% közötti eredményt elérőknek. önszorgalomból járók. 30-50 fős csoportos foglalkozások. 

12 Párhuzamos oktatás a Gazdasági matematika 1. tárggyal,
Heti két óra gyakorlat. Párhuzamos oktatás a Gazdasági matematika 1. tárggyal, szorosan kapcsolódva az aktuális héten leadott analízis anyaggal. A matematika tanítás kognitív célrendszerét alkalmazva pótoljuk a hiányosságokat, gyakorlati példákon keresztül megmutatjuk, hogyan kapcsolódnak az új ismeretekhez. A középiskolai alapkészségek ismétlésére, gyakorlására: A CooSpacen közzé tett, a témakörökhöz kapcsolódó 5-10 gyakorló pdf. formátumú feladat. A CooSpacen közzé tett, a témakörökhöz kapcsolódó video anyag. A CooSpacen közzétett nagyszámú gyakorló feladatok, teszt formában. célja: önellenőrzés, tudás ellenőrzés. (jelenleg készül)

13 Példák a Felzárkózató kurzus órai anyagaiból:
….összetett függvény, inverz függvény Sorozatok tulajdonságai : monotonitás….

14 Határérték fogalma. Műveletek konvergens sorozatokkal….

15 A kurzus hatékonysági vizsgálata
A felzárkóztatásra kötelezett hallgatók 25%-nak sikeres vizsga.  (előző évben 6%) Nagy sikere volt azok körében, akik önszorgalomból jártak ezekre az órákra – sikeres vizsga A hallgatók több mint 95%-a jónak, motiválónak nevezi a kurzus tematikáját és alapelvét. 89%-a úgy nyilatkozott, hogy a kurzus segítette a felzárkóztatásukat. 37%-a kisebb csoportlétszámmal gondolná a hatékonyság növelését. 24%-a az otthoni tanulást interaktív gyakorlófelülettel egészítené ki. 25%-ának még több felzárkóztató órára lenne szükség.

16 További terveim Gyakorló feladatok összeállítása a szintfelmérő dolgozat sikeres teljesítéséhez (elkészült: BGF PSZK honlapján). Tudatosabb tananyagfejlesztés, a hallgatók igényeit figyelembe véve. E-learning digitális tábla segítségével. Interaktív oktató program pl: MatekSoft Evolution 2.0 Tapasztalataink megosztása középiskolai tanárokkal, Oktatási Hivatal munkatársaival.

17 „ A kutatás a TÁMOP A / azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gazdasági matematikaoktatás eredményességének növelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések