Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

UV-látható tartomány UV A → 320-400 nm UV B → 290-320 nm UV C → 230-290 nm.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "UV-látható tartomány UV A → 320-400 nm UV B → 290-320 nm UV C → 230-290 nm."— Előadás másolata:

1

2 UV-látható tartomány UV A → 320-400 nm UV B → 290-320 nm UV C → 230-290 nm

3

4 Elektronátmenetek (gerjesztés)

5

6 β-karotin

7

8

9 Fullerének

10

11

12

13

14 Az elektromágneses spektrum - illusztráció

15 Mechanical model of a vibrating diatomic molecule Molekularezgések

16 szim. vegyértékrezgés ( ν s ) aszim. vegyértékrezgés ( ν as ) ollózó rezgés ( δ s ) bólogató rezgés (ρ) torziós rezgés (τ)

17 Vegyértékrezgések → Hooke’s-törvény Két azonos tömegből álló harmonikus oszcillátorra: n→kvantumszám (0,1,2,3…) kiválsztási szabály → átmenet csak a szomszédos energiaszintre lehetséges (dipólusmomentum-változás!)

18

19 A metán rezgési-forgási színképe Rezgési-forgási átmenetek energiája Kiválasztási szabályok:

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 12.5 The Electromagnetic Spectrum

32 Páros atomtömeg és rendszám → I = 0 ( 12 C, 16 O, 32 S) Páros atomtömeg és páratlan rendszám → I = 1, 2, 3… ( 14 N, 2 H, 10 B) Páratlan atomtömeg → I =1/2, 3/2… ( 1 H, 13 C, 15 N, 31 P) Az NMR spektrum feltétele → nullától különböző magspin (I).

33 elfajult állapot Mag Zeeman-effektus

34 Különböző spinkvantum-számoknál kialakuló energiaszintek B0B0 1H 1H  1H 1H  13 C  13 C  I = 1/2I = 1

35 Mágneses energia, érzékenység, frekvencia Az eltérő giromágneses hányados miatt a proton kb. 64-szer érzékenyebb a 13 C-nél. Figyelembe véve a 13 C izotóp 1%-os előfordulását, az érzékenysége csak kb. 6400-a a protonénak. Frekvencia: A proton elnyelési frekvenciája a használatos mágneses erők (2,35-18,6 T) 100 és 800Mz között van, 13 C frekvenciája ¼ ennek az értékenk.

36 1. Kémiai eltolódás ( δ, ppm) 2. Csúcs alatti terület/intenzitás (integrálérték) 3. Multiplicitás (jelfelhasadás) 4. Csatolási állandó ( J, Hz ) 5. Félértékszélesség 6. Relaxációs idő (T 1, T 2, sec) Az NMR-spektrumok jellemző paraméterei

37 NMR kémiai eltolódás nélkül

38 Kémiai eltolódás alacsonyabb térerő magasabb térerő Alacsonyabb tér Magasabb frekvencia Kisebb árnyékolás Alacsonyabb elektronsűrűség

39 A kémiai eltolódás skálája Elvileg lehet abszolút illetve relatív. Méréstechnikai okok miatt a relatívat alkalmazzák. A skála nullpontját az 1 H illetve 13 C magok esetében TMS elnyelése adja. tetrametilszilán (TMS) DSS (vizes oldatokban) ω 0 → mérés frekvenciája (pl. 400 MHz)

40 A kémiai eltolódást befolyásoló tényezők a proton esetében 1.Diamágneses árnyékolás Induktív effektusok, mezoméria stb. 2.Paramágneses árnyékolás (a proton esetében elhanyagolható) 3.Mágnesesen anizotróp szomszédcsoportok 4. Aromás köráramok 5. H-hidak, van der Waals kölcsönhatások 6. Shiftreagensek (saját magneses térrel rendelkező elemek (Eu, Pr stb.)) 7. Oldószerek, hőmérséklet stb.

41 Lamb egyenlet: Elektronnegativitás hatása: 1. Diamágneses árnyékolás Szénlánc hosszának hatása:

42 Mágnesesen anizotróp szomszédcsoportok hatása McConnell-egyenlet: Δχ → a mágneses szuszceptibilitás anizotrópiája

43 α ésβ metoxi-galaktóz Néhány kötés árnyékolási kúpja:

44 Aromás köráramok hatása

45

46 13 C kémiai eltolódás

47

48

49

50

51 kémiai eltolódás spin-spin csatolás (skaláris csatolás, J-csatolás)

52 Skaláris csatolás → spin – spin csatolás HF molekula esetén a a proton hatása a 19 F-ra egy CH 2 egyik protonjának hatása a másikra Indirekt kölcsönhatás

53 Első rendű csatolás Az etil-acetátban az etil-csoportra → δ CH 3 = 1,5 ppm, δ CH 2 = 4,5 ppm, J = 7Hz kvartetttriplett (gyönge csatolás) CH 3 ─ CH 2 ─

54 Pascal-háromszög A csatolás következtében létrejövő jelcsoportok intenzitásarány: Elsőrendű csatolás esetén egy darab I spinű maggal bekövetkező kölcsönhatás eredményeként létrejövő jelek száma → 2I + 1 (I = ½ esetén 2) n+1 szabály

55 Egy mag csatolása több maggal eltérő csatolási állandók esetén CH 3 ─ CH ─ CH 2 (JCH 3 = 7 Hz, JCH 2 = 5 Hz) Termsémák:

56

57 Csatolási típusok Geminális csatolás → 0-25Hz Vicinális csatolás → 5-16 Hz Távolható csatolások: Allilcsatolás → 0-3 Hz Homoallil csatolás → 0-3 Hz Aromás csatolások → 1-7 Hz Acetiléncsatolás → 2,5-3 HZ Alléncsatolás → 6-7 Hz A csatolási állandó ( J, Hz ) nagysága függ a csatolódó magok távolságától és térbeli elhelyezkedésétől. Jorto > Jmeta >Jpara

58 Allilcsatolás → 4 J csatolás: Homoallil-csatolás → 5 J csatolás: Távolható csatolások 4 J = 0-3 Hz 5 J = 0-3 Hz Aromás csatolások: J orto > J meta >J para Acetilén és alléncsatolás: 4 J = 2,5-3 Hz 4 J ~ 6-7 Hz J meta = 1-3 Hz J orto = 6-7 Hz J para < 1 Hz

59

60

61 Tömegspektrum

62 C 3 H 8 C 2 H 4 O CO 2 CN 2 H 4 44.0626044.0262043.9898344.03740 Nagyfelbontású MS:

63 Metán fragmentációja

64 Hexán

65 =>

66 Alkének

67 =>=>

68 GC-MS =>


Letölteni ppt "UV-látható tartomány UV A → 320-400 nm UV B → 290-320 nm UV C → 230-290 nm."

Hasonló előadás


Google Hirdetések