Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beépített tűzjelző berendezések szabályai az OTSZ 5.0 alapján

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beépített tűzjelző berendezések szabályai az OTSZ 5.0 alapján"— Előadás másolata:

1 Beépített tűzjelző berendezések szabályai az OTSZ 5.0 alapján
Mohai Ágota MMK Szakmai továbbképzés Lurdy ház

2 „Új hozzáállás”… … mindenki részéről!
Mint ahogyan az elmúlt időszak eseményei, és az OTSZ 5.0-val begyűrűző újfajta megközelítés is mutatja, a tervezők részéről (is) új hozzáállást kíván meg a szakma. Mik az új hozzáállás legfontosabb ismertetői? Felejtsük el a régi jól bevált szlogeneket (pl.: „Hát a tűzoltó elfogadta a tervet, úgyhogy jó ez így!”) Előző pontot tudatosítsuk a beruházók, megrendelők, illetve a telepítő kollégák felé is. E nélkül nem megy. Az új koncepcióval, vagyis, hogy már „nincsenek” kőbe vésett előírások mindenre, nő a tervezői szabadság, de ezzel párhuzamosan a tervezői felelősség kérdése is hangsúlyosabbá válik. Jogszabály (követelmény) =elvárt biztonsági szint TvMI, szabvány stb. (megoldás) =elvárt biztonsági szint megvalósulásának igazolása Mohai Ágota

3 Mi alapján tervezzünk a jövőben?
TvMI OTSZ 5.0 Mohai Ágota

4 OTSZ 5.0 Általános rendelkezések
 E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani … b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, során.  Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű megoldást, kialakítást kell alkalmazni.  Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni. Mohai Ágota Mohai Ágota

5 TvMI tervezet Bevezetés
Tárgya: a beépített tűzjelző berendezés létesítésének (tervezés, telepítés) jogszabályi követelményeit kielégítő műszaki megoldások és módszerek ismertetése. Az évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint elérhető a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy c) a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. A TvMI-ben található Megjegyzések, Informatív mellékletek, valamint Példák nem képezik a TvMI érdemi részét, hanem az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak. A TvMI alkalmazása során a Megjegyzésektől, Informatív melléklettől, Példáktól való eltérés nem jelenti azt, hogy a tervező a TvMI-től az évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna.

6 Egy kis összefoglalás a beépített tűzJELZŐ berendezések jogszabályairól
„Eddig” 2011-es OTSZ (28/2011.(IX.6.) BM rend.) XI. Fejezet (24 pont) 37. Általános előírások 38. A berendezésre vonatkozó követelmények 39. Tervezési követelmények 40. Jelzési zónák 41. Riasztási zónák, másodkijelzők alkalmazása 42. Szöveges és grafikus megjelenítések 43. A beépített tűzjelző berendezés központjának felügyelete 44. Tűzjelző központ elhelyezése 45. Távkezelő vagy távkijelző egység 46. Az érzékelők és kézi jelzésadók elhelyezésének általános szabályai 47. Vezetékek 48. Hangjelzők és fényjelzők elhelyezése 49. Vezérlések és kapcsolódó rendszerek 50. Azonosítás 51. Tervezési dokumentáció 52. Automatikus érzékelők elhelyezése 53. Kézi jelzésadók 54. Tűzriasztásra szolgáló hangjelző eszközök 55. Tűzriasztásra szolgáló fényjelző eszközök 56. A berendezés kivitelezése 57. A berendezés üzembe helyezése 58. A berendezés üzemeltetése 59. Meghibásodás és kikapcsolás 60. Ellenőrzés felülvizsgálat, karbantartás „Mostantól” OTSZ 5.0 (54/2014.(XII.5.) BM rend.) XV. Fejezet (3 pont!) 80. A létesítés általános szabályai 81. Védelmi jelleg és szint 82. Címezhetőség XX. Fejezet (2 pont!) 125. Általános előírások 126. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és felülvizsgálata Mohai Ágota + TvMI Mohai Ágota

7 80. A Létesítés ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Általános előírások
- A részegységek elhelyezését és jelölését a gyártói utasításban foglaltak szerint kell elvégezni. - A beépített tűzjelző berendezést úgy kell megtervezni, hogy a vezetékek vagy csatlakozások egyszeres és kétszeres hibáinak hatása korlátozott legyen. - A vezetékrendszer nyomvonala, kialakítása tegye lehetővé fizikai sérülés, az elektromágneses zavarok és a tűz működést befolyásoló hatásainak korlátozását. - A beépített tűzjelző berendezés riasztást megjelenítő részegységeit (hangjelző, fényjelző, hangbemondás) a helyiségben, tűzszakaszban, épületben, építményben tartózkodók számára jól beazonosíthatóan kell elhelyezni, hogy más jelzésektől elkülöníthetően jelezzék a tűzriasztást. Mohai Ágota

8 80. A Létesítés ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Zónakimutatás
(4) A beépített tűzjelző berendezés tűzjelzéseinek – állandó felügyeleti helyen történő beazonosítása érdekében – az érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó zónakimutatást kell készíteni és az állandó felügyeleti helyen kell elhelyezni, távfelügyeleti központ kivételével. TvMI fogalom→zóna-kimutatás: az érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó kimutatás. Zónatérkép az OTSZ-ben megszűnt, TvMI-ben javaslat maradt azon helyekre, ahová nem kell grafikus megjelenítés! (eddig: többszintes és 500 m2, 2000 m2, 100 aut.érz. és kézi) TvMI fogalom→zóna-térkép: az alaprajzon azonosítható módon jelölt, az egyes zónák elhelyezkedését, nevét, területi határait ábrázoló rajz Mohai Ágota

9 80. A Létesítés ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Grafikus megjelenítés
Az (1) és (2) bekezdésben meghatározotton túl, számítógépes grafikus felületet (megjelenítés), vagy térképes tablót kell elhelyezni abban a helyiségben, ahol a (fő) tűzjelző központot, vagy annak kezelő, kijelző egységét elhelyezték a) a 8000 m2 alapterületet meghaladó épületek esetében, b) a több mint 1000 automatikus érzékelő és kézi jelzésadó esetében, c) valamint ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tűzoltóság beavatkozási adottságainak figyelembevételével a tűz helyszínen történő gyors beazonosítása érdekében a tűzvédelmi hatóság előírja. A (4) bekezdésben előírtakon túl, a helyszín beazonosíthatóságáról grafikus megjelenítéssel kell gondoskodni abban az esetben, ha a) az épület tűzjelzővel védett alapterülete a m2-t meghaladja vagy b) az épületben létesített automatikus érzékelők és kézi jelzésadók száma összesen több mint 1000. 2011-es OTSZ OTSZ 5.0 Mohai Ágota

10 80. A Létesítés ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Grafikus megjelenítés
TvMI tervezett szövege: … előírt grafikus megjelenítés az alábbiak szerint alakítható ki: a) Kifüggesztett térképes tablóval* MEGJEGYZÉS: Aktív megjelenítésnek megfelel pl. a LED-es kijelzés. b) Számítógépes grafikus felületű megjelenítéssel, amely az adott TJB-hez tartozó, legalább 30 perces tartalék üzemmel rendelkező számítógépből, monitorból és az érzékelők, kézi jelzésadók elhelyezési helyeit megjeleníteni képes szoftverből áll. MEGJEGYZÉS: Az OTSZ 161. § (6) bekezdésében nem szabályozott esetekben zónatérkép használata javasolt. TvMI fogalom→ *térképes tabló: a védett épület térképes megjelenítése, az épület elrendezésére és jelzési zónáira utaló aktív kijelzésekkel. Mohai Ágota

11 80. A Létesítés ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Vezetékek tűzállósága
a) a TJK és a hangjelzők, fényjelzők, kiürítési riasztást hangosító rendszer közötti vezetékek, b) a TJK és bármely különálló tápegység közötti vezetékek, c) a TJK és bármely távkijelző, távkezelő és kijelző egység közötti vezeték, d) a TJK különálló részeit összekötő vezetékek, e) a TJB vezérléseinek vezetékei, f) a TJK és a tűz- és hibaátjelző berendezést összekötő vezetékek, g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérő hurok mindkét iránya egyetlen véletlen esemény (tűz) hatására károsodhat e) a TJB vezérléseinek vezetékei, kivéve, ha a vezérlőkábel sérülése kiváltja a szükséges vezérlést, f) a tűzjelző központ és a tűz- és hibaátjelző berendezést összekötő vezetékek, g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérő hurok mindkét iránya egyetlen véletlen esemény (tűz) hatására károsodhat, 2011-es OTSZ OTSZ 5.0

12 81. VÉDELMI JELLEG ÉS SZINT Teljes körű védelem kötelezettsége
a) a középmagas, magas közösségi épületekben, b) a többszintes és 20 főnél több vendég befogadására szolgáló szállodákban, szállásjellegű épületben, c) az egészségügyi létesítmények fekvő betegellátást biztosító tűzszakaszaiban, d) a speciális egészségügyi valamint szociális létesítményekben, e) kulturális intézmények épületeinek közönségforgalmi tűzszakaszaiban, ahol az emeleti szinten lévő helyiségek befogadóképessége meghaladja a 300 főt, vagy a földszinti helyiségek befogadóképessége meghaladja az 500 főt, f) a 2000 m2 összesített területet meghaladó kereskedelmi épületben, és g) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tűzoltóság beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tűz helyszínének gyors beazonosítása érdekében a tűzvédelmi hatóság előírja. a) a közösségi rendeltetés esetén új épületekben, b) a meglévő közösségi épületben és c) ahol azt ca) az építményben tartózkodók biztonságának érdekében, cb) a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel vagy cc) a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében a tűzvédelmi hatóság előírja. 2011-es OTSZ OTSZ 5.0

13 82. CÍMEZHETŐSÉG Hol kell címezhető érzékelőket alkalmazni?
a) a középmagas, magas valamint a bármely szintszámú 8000 m2 szintenként összesített alapterületet meghaladó közösségi vagy vegyes rendeltetésű épületekben az épület közösségi tűzszakaszaiban, b) ha egy zóna 5 vagy több helyiség védelmét látja el, és nem alkalmaznak fényjelző eszközöket (másodkijelzőket), és c) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tűzoltóság beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tűz helyszínének gyors beazonosítása érdekében a tűzvédelmi hatóság előírja. a) közösségi rendeltetésű kockázati egységekben aa) NAK kockázati osztály esetén 20 fő elhelyezése felett, ab) AK, KK, MK kockázati osztály esetén minden esetben, b) ipari, mezőgazdasági, tárolási rendeltetésű kockázati egységekben ba) AK kockázati osztály esetén m2 felett, bb) KK, MK kockázati osztály esetén minden esetben, c) az a) pontban nem említett esetekben, ha egy zóna 5 vagy több helyiség védelmét látja el és nem alkalmaznak fényjelző eszközöket (másodkijelzőket), d) a kiürítési időtartam vagy tűzszakaszméret növelése, felvonulási terület korlátozottsága miatt létesített berendezések esetében, e) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, stb. (ugyanaz, ami volt) 2011-es OTSZ OTSZ 5.0

14 TERVFAJTÁK, és azok tartalmi elemei Mi szabályozza?
Tervek tartalmi elemei kikerültek az OTSZ-ből a MMK Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzatában* található meg). TvMI erre vonatkozó része: A TJB terve a létesítés szakaszának megfelelő tartalommal, a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzata alapján készül. Tervfajták: a) ajánlati tervdokumentáció; b) létesítési engedélyezési tervdokumentáció; c) kivitelezési tervdokumentáció; d) megvalósulási tervdokumentáció. Ezen a téren alapvető változást jelent, hogy elkülönül az eddig egy tervként megjelenő engedélyezési és kiviteli terv fázis. Mohai Ágota * honlapról letölthető

15 TERVFAJTÁK, és azok tartalmi elemei A kamarai szabályzat tartalma
A szabályzat szerkezete I. kötet: Épületekre vonatkozó szabályok A) Építési engedélyezési tervek B) Építési műszaki kivitelezési tervek C) Építési műszaki különszolgáltatások D) Mellékletek az I. kötethez 4.1 Ép.eng.terv építésügyi tűzvédelmi munkarész követelményei 4.2. Beép.tűzjelző ber. létesítési engedélyezési tervdok. tartalmi és formai követelményei (megj.: +megvalósulási terv) 4.3. Beép.tűzoltó ber. létesítési engedélyezési tervdok. tartalmi és formai követelményei Tartószerkezeti munkarészek Épületgépészeti munkarészek Épületvillamossági munkarészek Építési tűzvédelmi munkarészek Geotechnikai munkarészek Alapszolgáltatások(D/5 mell.) 9.2. Tűzjelző ber. kivitelezési tervdok. tartalmi és formai követelményei 9. Építési tűzvédelmi munkarészek szolgáltatások Külön- - Ajánlati terv - Költségbecslés 14. Építési tűzvédelmi munkarészek Mohai Ágota

16 TERVFAJTÁK, és azok tartalmi elemei Tervfajták alapvető célja
Létesítési engedélyezési terv meghatározni a létesítéssel összefüggő követelményeket, a részegységek beépítéséhez szükséges műszaki paramétereket, teljesítményjellemzőket, és az engedélyező hatóságokat és az építtetőt kellő információval lássa el annak érdekében, hogy megállapíthassa, hogy a tervezett tűzjelző berendezés megfelel-e a tervezett használat biztonságának és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Kivitelezési tervdok. - szükséges információkkal ellátni a kivitelezést végző szakembereket ahhoz, hogy az engedélyezési tervben, valamint a jogszabályokban, műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek megfelelően készíthessék el a tűzjelző rendszert Mohai Ágota

17 TERVFAJTÁK, és azok tartalmi elemei Létesítési engedélyezési terv jellemzők
Hangsúly a védelmi koncepción, elven van lefedettség, védelmi elv, bővíthetőség, tűzriasztás módja, elvei, összefüggései, vezérlési igények (vezérlési mátrix*), jelzések fogadásának módja (állandó felügyelet, átjelzés, távkezelés stb.), kábelezés általános leírása, tűzálló kábelezés szükségessége, más rendszerekkel kapcsolat stb. KONKRÉT TÍPUS NÉLKÜL, de a részegységek adott tervezési feladat során érintett és elvárt főbb tulajdonságainak, műszaki paramétereinek megadásával Különleges tervezési szempontok figyelembe vétele (pl. robbanásveszélyes terület, rádiós rendszer stb.) Mellékletek: előzetes tervegyeztetési jzk. megrendelővel, vezérlési mátrix*, felügyelet megoldásáról nyilatkozat, Rajzmelléklet (helyszínrajz*, elvi nyomvonalrajz, metszeti rajz*) Mohai Ágota *csak bizonyos feltételek esetén

18 TERVFAJTÁK, és azok tartalmi elemei Kiviteli tervdokumentáció jellemzők
Az elvi szinten tervezett rendszer kivitelezésre alkalmas, teljes részletességgel elkészített terve, a tervező és megrendelő közös megegyezésével kiválasztott, KONKRÉT TÍPUSÚ rendszerrel és rendszerelemekkel (már kellenek a megfelelőséget igazoló doksik) A vezérlések konkrét műszaki megoldásának leírása kivitelezésre alkalmas módon. Átjelzés műszaki megoldásának pontos megadása típussal. Mellékletek: előzetes tervegyeztetési jzk. megrendelővel, vezérlési mátrix*, felügyelet megoldásáról nyilatkozat + telepítési jegyzék + tápkalkuláció + megfelelőséget igazoló doksik + egyéb méretezések (pl. aspirációs érzékelő) Rajzmelléklet (helyszínrajz*, elvi nyomvonalrajz, metszeti rajz*, összefüggési rajz, + bekötési rajz*) Mohai Ágota *csak bizonyos feltételek esetén

19 TERVFAJTÁK, és azok tartalmi elemei Megvalósulási tervdokumentáció célja
az elkészült berendezés pontos dokumentálása az üzembe helyezési- és az átadás-átvételi vagy kötelezően létesülő rendszerek esetén a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához, a későbbi üzembentartói- , fejlesztési feladatok megalapozásához. A TMMK (Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv) tartalmazza b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását, Mohai Ágota

20 TvMI tervezet ÚJDONSÁGAI Aspirációs érzékelők alapvető szabályai
Az érzékelők alkalmazásának magassági korlátai című táblázatba bekerültek az aspirációs érzékelők is, a három érzékenységi osztály (A, B, C) szerint. Megjelenik az aspirációs érzékelők osztályozása (érzékenységi osztályok) és ettől függő alkalmassága a különböző alkalmazási módok szerint. Alkalmazási módok EN szerinti érzékenységi osztályok „A” nagy érzékenység „B” növelt érzékenység „C” normál érzékenység Elsődleges védelem1 Megfelelő Nem megfelelő Másodlagos védelem2 Helyi védelem Berendezésvédelem Légcsatorna érzékelő KIEGÉSZÍTŐ MAGYARÁZAT: 1 A légáramlási viszonyok figyelembevételével, a füst nagyobb hígulása esetében (tízszeres légcsere felett) alkalmazott aspirációs érzékelők által biztosított védelem. 2 Más típusú füstérzékelőknek megfeleltethető általános térvédelem. MEGJEGYZÉS: Megfelelőség esetén az egyes érzékenységi osztályok megállapítása tervezői feladat.

21 TvMI tervezet ÚJDONSÁGAI Általánostól eltérő érzékelő elhelyezési szabályok
A tervezett TvMI külön pontokba foglalva foglalkozik az alábbiakkal: Keskeny helyiségek és födémek (gerendaközök) Gerendák Szintosztó födém , pihenő, rács, emelvény Polcos tárolás Épületgépészeti elemek Szellőzés, légtechnika, légcsatornák Áttört álmennyezet Robbanásveszélyes terek védelme Oldalfalra szerelés Lépcsőházak Vezeték nélküli (rádió-összeköttetésű) tűzjelző rendszerek

22 TvMI tervezet ÚJDONSÁGAI Alacsony kockázatú terek
a) a fürdőszoba, zuhanyzó, mosdó-, WC helyiség, feltéve, hogy a helyiségben nem tárolnak éghető anyagot, vagy nincs hulladéktároló MEGJEGYZÉS: A helyiségben, a rendeltetésnek megfelelő és ahhoz szükséges anyagok elhelyezése, használata nem minősül tárolásnak. b) a függőleges felszálló akna vagy függőleges kábelcsatorna, amelynek alapterülete kisebb, mint 2 m2 feltéve, hogy a födémek és falak áttörései a jogszabályban előírt tűzgátló tömítéssel van ellátva, és nem tartalmaz olyan berendezéshez kapcsolódó vezetéket, amelyek működése tűz esetén bármennyi ideig szükséges, kivéve a legalább 30 percig működőképes tűzálló kábeleket, MEGJEGYZÉS: Például az ajtótartó mágnes működése tűz esetén nem szükséges. c) a nem zárt rakodóterek, rámpák (ahol állandó tárolás nem történik), d) a szellőzés nélküli 30 m3 -nél kisebb fagyasztott-élelmiszer tároló raktárak, e) az alacsony kockázatú álpadló alatti, illetőleg álmennyezet feletti terek. f) az 500 m2-t meg nem haladó tárolásra használt, vagy bármely alapterületű villamos épületgépészeti berendezést nem tartalmazó be nem épített tetőtér (padlás). MEGJEGYZÉS: Nem minősül alacsony kockázatú térnek a füstmentes lépcsőház és előtere, a tűzgátló előtér.

23 LEHET ÍGY is… … ha megfelel!
Kérdés(ek): Tervező hogyan és mi alapján bizonyítja, hogy megfelel a követelményben támasztott, elvárt biztonsági szintnek? A hatóság részéről milyen tudás birtokában és mi alapján fogadja el ezt a megoldást megfelelőnek? Mohai Ágota

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Mohai Ágota tűzvédelmi mérnök, tanársegéd beépített tűzvédelmi berendezés tervező MMK TT TBSz elnöke Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat Tűzjelző Berendezés Szakosztály


Letölteni ppt "Beépített tűzjelző berendezések szabályai az OTSZ 5.0 alapján"

Hasonló előadás


Google Hirdetések