Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Bertalan Istvánné

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Bertalan Istvánné"— Előadás másolata:

1 Készítette: Bertalan Istvánné
A többszörösen hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai képzésének tapasztalatai Készítette: Bertalan Istvánné

2 Projektmódszer alkalmazása a szakmai gyakorlati oktatásban
Húsvéti Projektóra Téma: Húsvéti ünnepkör Tantárgy: Szakmai gyakorlat Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom E. Tantervi modul: Gasztronómiai alapgyakorlat A projekt címe: Húsvét A projekt ideje: 18 óra, ebből 6 óra a kifejlesztett kompetenciamérésre A projekt célja: Ismerkedés a húsvéti ünnepkörrel

3 A tartalma: A projekt megoldása során a tanulók megismerkednek a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal. A tojásfát feldíszítik saját készítésű húsvéti díszekkel. Információt gyűjtenek más országok húsvéti szokásairól. Ismereteket gyűjtenek könyvtári látogatáskor. Megterítik a húsvéti asztalt. Tojást festenek természetes anyagokkal. Mindezt számítástechnikai eszközökkel dokumentálják és PP-t készítenek.

4 A tanulók munkája közben fejlődni fog:
nyelvi kifejezőkészségük- megismerő és befogadóképességük problémamegoldó képességük önértékelésük kreatív fantáziájuk manuális készségük esztétikai és stílusérzékük a csoportmunkában való jártasságuk probléma érzékenységük írásbeli és szóbeli kommunikációjuk kritikai érzékük

5 Előfeltételek Tárgyi technikai feltételek
Otthonról, könyvtárból, internetről gyűjtött anyag Számítógép, projektor Digitális fényképezőgép Színes nyomtató Konyhai nyersanyagok Konyhai eszközök

6 Előzetes tevékenységek:
Anyaggyűjtés, gyűjtőmunka Információs lapok elolvasása A projekt folyamata: Csoportalkotás (heterogén csoportok létrehozása) Csoportnév választása Felelősök kijelölése Csoportok tevékenységeinek meghatározása

7 A projekthez kapcsolódó modulok
Magyar irodalom: (információs lapok, könyvek, internet) Húsvét ünnepe Húsvéti versek Húsvéti szimbólumok Locsolóversek Keresztrejtvény megfejtése versenyszerűen Húsvéti közmondások szólások Feladatlapok kitöltése

8 (az ünnep története, hagyományai, szokásai)
Történelem: (az ünnep története, hagyományai, szokásai) A húsvét története A húsvéti ünnepkör Húsvéti népszokások Húsvéti hagyományok Locsolkodási szokások

9 (mértékegységek alkalmazása)
Matematika: (mértékegységek alkalmazása) A húsvét időpontjának kiszámítása Szakmai számítások a mindennapi életben Százalékszámítás Kémia: (tojásfestés természetes anyagokkal) Tojásfőzés kémiája Tojásfestési ötletek Népi tojásfestés Tojásfestés hagymahéjjal

10 (digitális eszközök és konyhai felszerelések használata)
Fizika: (digitális eszközök és konyhai felszerelések használata) Spagetti híd készítése Rajz: (választható technika) Húsvéti dekoráció Húsvéti képeslapok Üvegfestés Origami Földrajz: (térképészeti ismeretek) A húsvét ünneplése Európában

11 (húsvéti állatok, növények jellemzői)
Biológia: (húsvéti állatok, növények jellemzői) Húsvéti nyúl, bárány, csirke Barka, húsvéti virágok, fűszernövények Ének-zene: (húsvéti énekek, zenék) Testnevelés: (húsvéti növények gyűjtése az udvaron) Tojásfa faragása Tojáskereső játék

12 (a húsvéthoz szükséges anyagok, szerszámok és szakmák ismerete)
Pályaorientácó: (a húsvéthoz szükséges anyagok, szerszámok és szakmák ismerete) Vendéglátás idegenforgalom, kereskedelem, virágkötészet stb. Kommunikáció: Szituációs játékok (pl.: locsolkodás) Kiselőadások Idegen nyelv: (fordítás) Húsvéti üdvözlőlapok német és angol nyelven Húsvéti receptek német és angol nyelven Vendégfogadás német és angol nyelven

13 (számítástechnikai eszközök használata)
Informatika: (számítástechnikai eszközök használata) Internetes keresőprogramok Digitális fényképezés Projektor, nyomtató, fénymásoló Szakmai gyakorlat: (húsvéti ételek, italok, sütemények) Hagyományos húsvéti ételek Böjti és húsvéti receptek Húsvéti sonka, hidegtál Húsvéti édességek Húsvéti ünnepi asztalterítés

14 Fejlesztendő kompetenciák
Önálló ismeretszerzés Információ feldolgozása Írásbelis és szóbeli szövegalkotás Szövegértés Fogalomalkotás Megfigyelőképesség Kommunikációs és együttműködési készség Pontosság, precizitás Önálló problémafelvetés, Analizáló és szintetizáló képesség Kreatív fantázia Manuális készség Logikus gondolkodás Szervező készség Szociális és életviteli kompetenciák Esztétikai érzék, ízlés Kritikus gondolkodás Idegen nyelv használata Komplex információk kezelése Interkultúrális kompetencia Pozitív hozzáállás Sikerorientáltság Önismeret, önfejlesztő képesség Empátia Számítógépes alapismeretek Számítástechnikai eszközök alkalmazása Örömmel végzett munka, sikerélmény Szakmai tudás Szakmai kompetencia Reális önismeret Munka- és balesetvédelmi szabályok betartása

15 Tevékenységek Ötletelés a húsvét témaköréből Gyűjtőmunka
Információs lapok: A húsvét története A húsvét szimbólumai A húsvét hagyományai, versei A húsvéti ünnepi asztal jellemzői Tojásfa jelentése, tojásfestés Locsolkodási szokások Húsvéti receptek Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés Plakátkészítés Húsvéti rajzok készítése Húsvéti díszítőelemek az ünnepi asztalra Szalvéta hajtogatása Puzzle játékok kirakása Húsvéti ajtókopogtató készítése Interjú készítése

16 Mézes sütemény elkészítése (húsvéti figurák)
Keresztrejtvény megoldása versenyszerűen Feladatlapok kitöltése Közmondások, szólások keresése (internet, könyv) Külföldi húsvéti szokások bemutatása, országok megkeresése a térképen Tojásfa készítése Tojás főzése Tojás festése hagymahéjjal Osztály húsvéti díszítése Tojásvásárlás kereskedőtől Húsvéti díszek készítése, festése Asztalterítés, díszek elhelyezése Húsvéti énekek hallgatása Asztalterítés Húsvéti menü összeállítása, étlap itallap készítése Jellegzetes húsvéti fűszerek ismertetése Receptek keresése, gépelése, nyomtatása Húsvéti locsolóversek (könyv, internet) Digitális fényképezés

17 Fényképek mentése pendrive-ra
Fényképek kivetítése projektorral Színes nyomtatás PP készítése a húséti projektórákról Érdeklődő tanárok fogadása Projekttermékek bemutatása, prezentálás Hangulatbarométer Tanulói önellenőrzési és önértékelési lapok kitöltése Húsvéti fedőlap keresése, nyomtatása, fénymásolása, színezése Portfolió összeállítása Tanári értékelés

18 Produktumok Flip Chart lap Kitöltött feladatlapok Plakátok Rajzok
Közmondások, szólások Mézes sütemény Hajtogatott szalvéta Megoldott keresztrejtvény Külföldi húsvéti szokások Tojásfa Hagymahéjjal festett tojás Húsvéti díszek Díszített osztályterem Vásárolt tojás Megterített húsvéti ünnepi asztal Húsvéti- étlap, itallap, receptek, énekek, fűszerek stb. PP bemutató Digitális fényképekalbum Nyomtatott képektabló Kitöltött önellenőrzési és önértékelési lapok Tanulói portfolió Tanári értékelés

19 Szükséges eszközök, anyagok:
barka ágak, ragasztó, díszítőszalag, metszőolló, drót, szalvéta, rajzlap, karton, olló, színes ceruza, filctoll, liszt, só, víz, tojás, rezsó, mikrohullámú sütő, csomagolópapír, bluetech, cérna, könyvek, méz, szegfűszeg, kakaópor, vaj, dekorációs papír, A4-es fehér és színes lapok, konyhai eszközök, konyhai nyersanyagok, térkép, munkaruha stb. számítógép, fényképezőgép, fénymásoló, projektor, színesnyomtató stb.

20 Önellenőrzési lap Igen Nem 1. Felkeltette érdeklődésemet a feladat. 2.
2. Jól éreztem magam a tevékenység során. 3. Rájöttem a feladat lényegére. 4. Össze tudtam dolgozni a többiekkel a megoldás érdekében. 5. Segítettem a többieknek. 6. Részt vállaltam a tevékenység irányításában. 7. Meg tudtam válaszolni a kérdést. 8. Jónak tartom a feladványt.

21 Önértékelési lap Értékek: 1= egyáltalán nem igaz (nem így volt)
2= kis mértékben igaz (néha így volt) 3= néha igaz, néha nem (hol így volt, hol úgy volt) 4= legtöbbször igaz (legtöbbször így volt) 5= teljes mértékben igaz (teljes mértékben így volt) S.Sz. Állítás 1. Kíváncsian vártam a feladatot. 2. 3. 4. 5. Tetszett a téma. Érdekes volt a feladat. Megértettem a feladványt. Kedvvel csináltam az egészet. 6. Sikeresnek éreztem magam a tevékenység során.

22 A teljesítés követelményei
S.Sz. Állítás Igen Nem 1. Megismerte a húsvét történetét, hagyományait, ételeit. 2. Megismerte a karácsony szimbólumait. 3. Ismeri a sütemény készítés folyamatát. 4. Gyakorolta a tanult terítési szabályokat. 5. Összeállította az anyag és eszköz listát. 6. Megtervezte a plakátot. 7. Elkészítette a plakátot. Ellenőrizze tudását. Dátum: Az oktató aláírása: Teljesítményszint: Valamennyi kérdésre igennel vagy nemmel kell válaszolni. Amennyiben valamelyik kérdésre a válasz nem, forduljon az oktatójához, aki megmondja, milyen további tevékenységet kell elvégezni-e ahhoz, hogy kompetenciára tegyen szert a gyengébb területen (területeken).

23 Tanulói munkák bemutatása
A tevékenységközpontú oktatásban a tanulók sajátos tudásra tesznek szert, és különböző produktumokat hoznak létre. A tanulók bemutatják munkájuk eredményét. A tanulói prezentáció valódi célja, hogy megteremtse az egymástól való tanulás lehetőségét, és a tanulók megoszthassák egymással megszerzett tudásukat.

24 A jó prezentáció informatív, a többi tanuló számára hasznos és befogadható ismereteket közvetít nem túl hosszú intenzív és változatos, leköti a hallgatóság figyelmét lehetőséget teremt a nyelvi és vizuális kreativitás kibontakoztatására több csatornás tanulást tesz lehetővé lehetőség szerint aktívan bevonja a hallgatóságot nem csak a tanárnak, hanem valóban a csoporttársaknak szól.

25 A portfólió összeállítása
Mint módszer a konstruktivista tanuláselmélethez kötődik. A portfólió tudatos tervezést, előkészítést és folyamatos visszajelzést igényel. A tanulók munkáinak gyűjtése, rendszerezése és értékelése. Az összegyűjtött munkákból értékelhetővé válik a tanuló fejlődése. Sokféle lehetőséget teremt a tanulónak arra, hogy maga konstruáljon tudást. Legnagyobb értéke, hogy fejleszti a tanulók önértékelését, elősegíti reális énképük kialakulását.

26 Nevelési-oktatási eredményeink, tapasztalataink:
a tanulók hozzáállása az órákhoz jobb lett a tanár és a tanuló egyaránt szívesen részt vesz ebben a tevékenységben, mert sikerélményt biztosít sok többletmunkával jár más nevelői mentalitást követel meg

27 Következtetéseink: több nevelőnek kellene megismerkednie ezzel a módszerrel, mert hatékonyabb, sikeresebb, tanár is, diák is jobban érzi magát ezeken az órákon; egy-egy osztályban kevesebb tanárnak kellene tanítania, a jobb együttműködés és az egységes bánásmód érdekében; nagy eszközigénye van, ennek anyagi forrásokat kell teremteni;

28 Milyen változtatásokra van szükség a szakiskolai tanulók oktatásában, nevelésében
A legkönnyebben változtatható tényező Bármennyire szeretnénk, a tanulók társadalmi háttere átlagos előképzettsége, tehetsége, családi háttere nem fog jelentősen változni. Érdektelenségük, sikertelenségük „hozott” tényezőivel nem tudunk mit kezdeni, tehát az egyetlen lehetőség, ha az iskolában most szerzett élményeik cáfolnak rá az iskolával kapcsolatos negatív képükre.

29 Ha sikerekhez juttatjuk őket, holott sikertelenséghez szoktak, ha élményeket szereznek, pedig unatkozni jönnek, ha tevékenykednek, feloldódik passzivitásuk, ha egyenként vétetnek számba, ha mindannyian kiválnak a tömegből. Ennek a változásnak a kezdeményezésére csak a pedagógus képes. Egyedül azonban ő sem: csak olyan kollégákkal együttműködve, olyan iskolai légkörben, ahol erre a felismerésre közösen jutottak el. A tanítás és a tanulás módja azonban mélyen beidegződött társadalmi rutin, és nagyon nagy elszántság kell ahhoz az egyes pedagógusok és az iskola szintjén is, hogy valóságos, a diákok és tanárok számára egyaránt érezhető, sőt élvezhető változások történjenek.

30 Egyes kutatók szerint az iskola, a nevelés előtt hosszú távon három út áll. Vagy marad minden úgy, ahogy van, és ezzel teljesül a „végre egy kis nyugalmat és állandóságot” óhaj, vagy fokozatosan megszüntetjük az iskolarendszert, elismerve ezzel, hogy már nagyon sokféle úton-módon, sokféle szervezeti keretben lehet, megszerezni a szükséges tudást, vagy átalakítjuk a teljes oktatást, hozzászokunk a folyamatos változáshoz, alakuláshoz, kísérletezéshez. Nekünk pedagógusoknak is élethosszig tanuló, szakmailag állandóan megújuló szakemberekké kell válnunk.

31 Várható eredmények a tanulók tudás-és neveltségi szintjében
Nem várunk csodát! Tanári részről: nem csak a gyerekben kell keresni a hibát tudatosabb tervező ,szervező, irányító munka sikeresebb órákkal a fásultság ellen

32 Tanulói részről: pozitív hozzáállás kevesebb hiányzás
passzivitás helyett aktivitás jobb felkészülés a szakmára

33 Ahol elterjedt a projektmódszer, ott az iskola érdekesebb hely, mint ott, ahol sokat kell ülni az órán, és szinte kizárólag a tanári magyarázat révén kell elsajátítani a megtanulandókat. Ahol az iskola merev kereteit feltöri a projektoktatás pezsdítő „rendetlensége”, ott minden bizonnyal több élményt jelent a tanulás.

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Bertalan Istvánné"

Hasonló előadás


Google Hirdetések