Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV Megvalósítás. A Főkefe Nonprofit Kft. Budapest, 2014. június 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV Megvalósítás. A Főkefe Nonprofit Kft. Budapest, 2014. június 11."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV Megvalósítás

2 A Főkefe Nonprofit Kft. Budapest, 2014. június 11.

3 Küldetés A Főkefe küldetése, 100%-ban állami tulajdonú, nonprofit cégként, munkalehetőséget és rehabilitációt biztosítani megváltozott munkaképességű munkavállalók számára.

4 Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.  Országosan 65 akkreditált telephellyel rendelkezünk  3700 megváltozott munkaképességű személyt alkalmazunk - látás, hallás, értelmi, mozgássérültek,autisták és neurológiai károsodással rendelkezők  Kefe, seprű, kooperációs jellegű tevékenységek

5 Telephelyeink

6 2013.03.31. Munkavállalóink

7 2013.03.31.

8 Munkavállalóink 2013.03.31.

9 Papíripari termékek Saját termékek – Iratgyűjtők, Mappák, Iratrendezők, Dossziék, Naptárak, Gyorsfűzők, Dobozgyártás – Kartonból, Többrétegű hullámlemezből Bérmunkák – Spirálozott termékek, Naptárak, Tasakok Kötészet – Füzetek, Noteszek, Kiadványok

10 Finommechanikai tevékenység Lámpagyártás – Helios (IKEA) – Műanyag, fém és üveg alkatrészekből Síkötés összeszerelés - ATOMIC Infúzió gyártás

11  Háztartási kefe és seprű termékek  Kézi, gépi és egyedi igények alapján készített kefék  Clarissa, Clarissa Maxima minőségi kefe termékcsalád  Seprűk minden kivitelben igény és felhasználás szerint Kefe és seprűtermékek A vállalat emblematikus termékei!

12 Rehabilitációs munka tevékenységek

13 Szakmai képzések oktatása  Létszám: 420 fő  Helyszínek: Budapest, Szombathely, Jánosháza, Bejcgyertyános, Jászapáti, Tiszanána, Poroszló,  Szakmai képzések: Kerti munkás, park gondozó, tisztítás technológiai asszisztens – OKJ, Akkreditált tanfolyamok: papíripari termékkészítő, vagyonőr, varrónő, mechanikai összeszerelő, minőség ellenőr tanfolyamok, számítógép kezelő alap és haladó szinten, call-center képzés, piackutató termékfejlesztési munkatárs képzés, betanított frissítő masszőr.

14 Képzések megvalósítása  „Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése” tréning: - 480 órában, hétfőtől – péntekig napi 2 órában, - 40 képzési helyszínen, 35 oktatóval, - 100 órás tanfolyam keretében készítettük fel az interjúk alkalmával kiválasztott rehabilitációs oktatókat. - Megvalósítás ideje: 2013.04.01. – 2014.03.31.

15 Tananyagegységek megnevezéseTréning óraszám A személyiség kialakulása, fejlődése 30 Önismeret, öndefiníció, önértékelés. 30 Érzelmek és a viselkedés szabályozása. 24 A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei 24 A konfliktus fogalma, okai, elkerülésének lehetőségei 24 A stressz 24 A krízis 24 A munkahelyi légkör 24 A csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályai 24 A társas támogatás keresése. 18 A munkahelyi kiégés kérdései. 18 Mentálhigiénés foglalkozások 30 Egészséges életvitel és elsősegély-nyújtás 18 Társadalmi reintegráció 18 Önálló gondolkodás, szabad akarat 24 A szociális és jóléti ellátások 18 A munkahely keresés módjai 31 Az esélyegyenlőség kérdései 18 Tanulás, képzés, önfejlesztés 30 Szabad asszociációs foglalkozások 30 Összesen:480

16 A személyiség kialakulása, fejlődése  A képzés együttműködési, tanulási környezetének megteremtése, a résztvevők ráhangolása a folyamatra és a különféle feladatokra.  Feloldani félelmeiket, megismerni elvárásaikat, megteremteni a jó hangulatú együttműködés légkörét. Megalapozni a kölcsönös vállalások szerződéses rendszerét.  Megértetni a résztvevőkkel, hogy önállósságuk, egyéni boldogulásuk érdekében, a munkaerőpiacra akár későbbiekben is visszatérni képessé fognak válni a képzés során.  Megismertetni a résztvevőkkel a képzés módszereit, az együttdolgozás módját, lehetőségeit és az ezzel járó felelősséget.  Felkészíteni a résztvevőket a tanulási eszköztárának használatára.  Megismertetni a résztvevőket a személyiség kialakulásának tényezőiveil, útjával, elemezni, ők mit gondolnak magukról és hol tartanak ebben a folyamatban.

17 Önismeret, Önértékelés  A tananyag egység célja bevezetni a résztvevőket az egészséges, reális önismeret fontosságába, a pozitív önértékelés és az eredményes, komfortos emberi élet összefüggéseibe. A tananyag egység folytatja a megkezdett ívet, a személyiség belső építőköveinek (milyen vagyok és milyen szeretnék lenni) megismerésén keresztül jutunk el mások rólunk alkotott véleményének átgondolásáig.   Cél, hogy a résztvevők az álmaikat, vágyaikat és céljaikat is megfogalmazzák, megbeszéljék egymással és a trénerekkel.   Cél, hogy megismertessük a résztvevőkkel a motiváció fogalmát és ráébresszük őket személyes ösztönzőikre, illetve a felelősségtelejs munkahelyi élet elemeire.

18 Érzelmek és viselkedés szabályozása  Tudatosítani a résztvevőkkel az érzelmek és az emberi viselkedés közötti szoros összefüggéseket. Rögzíteni az érzelmek és az emberi agy működésével összefüggő fiziológiai törvényszerűségeket, az érzelmek és az emberi munkateljesítmény kapcsolatát. Gyakoroltatni az öt alapérzelem és kiegészítő érzelem felismerését.

19 Kommunikáció

20 Konfliktus  Megismertetni a résztvevőket a konfliktus fogalmával, fajtáival, kialakulásának okaival és a kialakult konfliktusok kezelési módjaival. Tudatosítani a résztvevőkben a konfliktushelyzetben tanúsított tudatos viselkedés fontosságát, szerepét a konfliktus megoldásában.  A résztvevők konfliktuskezelési preferenciáinak felmérése, önértékelés a konfliktusok kezelése szempontjából.  Felkészíteni a képzés résztvevőit a személyközi és a munkahelyi nézet- és véleménykülönbségek kezelésére.  A konfliktushelyzet felismerésének és az egyszerű konfliktuskezelési módok gyakoroltatása.

21 Stressz, krízis, munkahelyi légkör  Bemutatni a stressz jótékony (inspiráló) és káros hatását.  Feloldani a stresszel kapcsolatos esetleges félreértéseket, megismertetni a résztvevőket a stressz kezelésének különböző módszereivel.  Megismertetni a résztvevőket azzal, hogy hogyan lehet a krízishelyzeteket azonosítani és felismerni. Melyek a krízishelyzetek lélektani sajátosságai, és bemutatni a kezelésük lehetséges módjait. Bemutatni a válság kialakulásának folyamatát. Megismertetni a résztvevőket a krízis és a változás összefüggéseivel.  Feloldani és lebontani a krízissel, a változással kapcsolatos esetleges félelmeket. Bemutatni a változás pozitív hatásait.  Megismertetni a résztvevőkkel a munkahely fajtáit, jellemzőit. Bemutatni, hogy mitől válik munkahellyé egy munkahely, miben különbözik más emberi közösségtől.

22 Megvalósítás nehézségei szervezeti szinten  Termelés fenntartása – kis létszámú oktatási csoportokkal, ezáltal egy adott telephelyen egyszerre nem esett ki sok személy a munkából, azaz folyamatosan voltak termelők.  Azért terveztük több telephely bevonását, hogy ne essen ki egy teljes telephelyi létszám. Több telephelyen – kisebb létszám.  Magas hiányzási arány, tartós és gyakori betegállományok – megoldás pótóráztatás, tananyagok összevonása, egyszerűsítése  Nehézség: napló, jelenléti ívek!

23 Megvalósítás nehézségei egyéni szinten  Alacsony iskolai végzettség  Életkor  Motiváció hiánya  Egészségkárosodás  Egyéni félelmek Megoldás: jól kiválasztott oktatók, oktatók felkészítése, folyamatos mentorálása a résztvevőknek és oktatóknak egyaránt! A problémák megoldásának kulcsszereplői az oktatók és a rehabilitációs mentorok voltak!!!!!!!

24 Eredmények egyéni és szervezeti szinten  Mentális állapot javulása  Munkahelyi légkör javulása, melynek eredményeképpen a termelési folyamatokban is fejlődés mutatkozik  Feszültségek, stressz csökkenése  Bizalom, önbizalom kialakulása, fejlődése  Kommunikáció fejlődése  Tolerancia kialakulása  Együttműködés javulása  Egymás elfogadása, tisztelete  Konfliktusok kezelésének javulása

25 Eredmények  Önismeret, önbizalom fejlődése  Probléma: ugyan elindult egy folyamat munkavállalóink körében, de továbbra sem szeretnének a nyílt munkaerő piacon munkát vállalni, mert a biztonság mindennél fontosabb számukra.  Telephelyeink nagy részén alacsony a fluktuáció, mert - Egészségkárosodásuk miatt nem akarnak munkahelyet válltani, - Bizonyos régiókban nem is tudnának, hiszen nincs munka lehetőség, - Alacsony iskolai végzettségük miatt nem tudnak magasabb munkakörökben elhelyezkedni, - Biztonság!

26 Oktatói levél Kedves Krisztina! - CSONGRÁD Az első hetem szerintem jól sikerült a képzésben, mert érzem, hogy alakul a bizalom irányomba, többen jönnek hozzám a szünetben is megnyílnak. Jó a hangulat a csoportfoglalkozásokon, érdeklődőek, és igyekeznek aktívan közreműködni. Már előfordult, hogy nem pontosan az lett a menete egy játéknak, amiért készültem vele, de nagyon jól sült el, mert felszabadított bennük régen elnyomott érzéseket, és érezhető volt a légkörben a gyógyulás. Jól érezték magukat, én pedig hasznosnak érzem magam. Nagyon igyekszem finoman, szeretettel, kedvesen irányítani a folyamatokat. Most búcsúzom. Minden jót Neked! Marika

27

28

29

30 „ Szerintem ez a tanfolyam minden témája hasznos. Megváltoztatta az ember tulajdonságát és benső értékét. Hatása bizonyos volt és várom a további részeket.” „ Fejleszti a gondolkodóképességet. Jók voltak a játékok. A munkahozzáállás változott, már nem csak az van, hogy az egyik dolgozik, a többi nézi, csapatmunka folyik, nincs széthúzás.”

31 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV Megvalósítás. A Főkefe Nonprofit Kft. Budapest, 2014. június 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések