Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EBK Munkairányítói oktatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EBK Munkairányítói oktatás"— Előadás másolata:

1 EBK Munkairányítói oktatás
Vállalkozók munkairányítóinak

2 Áttekintés Munkairányítók szerepe és felelőssége
Munkairányítók munkavégzéshez kapcsolódó munkavégzést megelőző EBK feladatai Munkairányítók feladatai EBK kritikus munkák esetén Munkairányítók munkavégzéshez kapcsolódó feladatai EBK jellegű ellenőrzések Életvédelmi szabályok

3 Munkairányítók szerepe és felelőssége

4 Munkairányítók felelőssége a Munkavédelmi törvény alapján
Az Mvt. a munkáltató kötelességévé teszi az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítását, összhangban a munkavállalók felelősségével (kötelezettségével). A munkáltatók felelőssége elsődleges, mivel a feltételek megteremtéséhez az eszközöket neki kell biztosítani. A munkavégzés irányítási feladatai során a helyszíni irányító személy bizonyos mértékben e munkáltatói feladatokat veszi át a munkavégzés helyszínén.

5 A munkairányítók szerepe
A munkairányítóknak kiemelt szerepük van a kivitelezői munkabiztonságban: szakképzett létszámot biztosít megfelelő munkaeszközöket biztosít megfelelő dokumentációt biztosít szervez és irányít ellenőriz és beavatkozik felelős az EBK szabályok betartatásáért Ezért átfogó ismeretekkel kell rendelkezniük a munkavégzés: személyi, tárgyi és szervezési és dokumentációs feltételeiről EBK jellegű jogszabályi előírásairól Vállalkozói szerződés EBK mellékletről a munkafolyamatok összehangolásáról, stb

6 A munkairányítók munkavégzéshez kapcsolódó munkavégzést megelőző EBK feladatai

7 A munkairányító feladata: ismerni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
A munkairányító köteles a szükséges dokumentumok tartalmát megismerni, illetve azok vonatkozó részeit a munkavállalókkal megismertetni! Munkavégzéshez szükséges dokumentumok: Vállalkozói szerződések EBK melléklete Biztonsági és egészségvédelmi terv EBK terv Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv Munkaterület biztosítási jegyzőkönyv Munkamegrendelő, Szállítólevél vagy Megbízás Munkaengedély Stb.

8 A munkairányító feladata: ismerni a szerződés EBK mellékletét
Minden MOL-lal megkötött szerződés önálló mellékletként tartalmazza a MOL EBK szabályokra vonatkozó előírásait A munkairányító kötelessége megismerni a Vállalkozói szerződések EBK mellékletének előírásait! A fővállalkozónak csatolnia kell az EBK mellékletet az alvállalkozóival kötött szerződésekhez!

9 A munkairányító feladata: ismerni a Biztonsági és egészségvédelmi terv tartalmát
4/2002 SzCsM-EüM rendelet alapján az építés-, kivitelezési tevékenység esetén biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni. A tervet első alkalommal a tervezési szakaszban kell elkészíteni, majd a kivitelezési szakaszban az esetleges változásokkal aktualizálni kell. Tartalmi kialakításnál figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabály követelményeit, valamint az alábbiakat: munkafolyamatok időbeni lefolyása; egyidejű munkavégzések összehangolása, azok egyedi szabályai; csak egymás után végezhető tevékenységek meghatározása; az adott építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével a munkahelyre és a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelmények meghatározása; azon különleges intézkedések meghatározása, amelyek az adott építési munkahely veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják. Ha a MOL szabályok szerint az adott munka EBK Terv köteles is, akkor közös dokumentumban kell elkészíteni!

10 A munkairányító feladata: ismerni az EBK terv tartalmát
Célja: EBK kritikus munkák esetében a kivitelezést végző fő-, és / vagy alvállalkozó(k) előzetesen átgondolják az előttük álló munkafolyamatokat, technológiából adódó körülményeket, lehetséges kockázatokat és felmérjék annak eszköz (munka-, védő-, és biztosító) és személyi kompetencia igényét. Készítő: Az adott munkát végző fő-, vagy alvállalkozó készíti el, és adja le a konkrét munkavégzés előtt. Jóváhagyó: A munkavégzéssel érintett üzemeltető kijelölt képviselője valamint a MOL FF&EBK illetékes szakértője

11 A munkairányító feladata: ismerni az EBK terv tartalmát
A munkairányítónak kötelessége megismerni és a dolgozóival megismertetni és betartatni az EBK Terv tartalmát! Ki, mikor, mit fog pontosan csinálni? Milyen munkaeszközöket, védő-, és biztosító eszközöket fognak használni? Kik lesznek a munkavégzés irányítói? Milyen különálló lépésekből áll az adott munkavégzés? Milyen kockázatokkal számolnak az egyes munkafolyamatok során, és mit tesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a kockázatokat (JSA)? Helyszín és az érintett felek azonosítása Tevékenységek megjelölése Eszközök és berendezések Védőruha, védőeszköz Szükséges képzettségek (EBK kompetencia) Munkaterület határai Alvállalkozók menedzsmentje Felügyelet, ellenőrzés Hulladékgazdálkodás Részletes munkautasítás, melyből a teljes folyamat átlátható Munkafolyamat lépéseinek kockázatelemzése Kockázatcsökkentő intézkedések

12 A munkairányító feladata: rendelkezni és ismerni a munka megkezdéséhez szükséges dokumentumokat
Ismerni a Munkaterület átadás-átvételi vagy a Munkaterület biztosítási jegyzőkönyv tartalmát. Rendelkeznie kell Munkaengedély köteles munkák esetén Megbízással Nem munkaengedély köteles munkák esetén rendelkeznie kell Munkamegrendelővel, Szállítólevéllel vagy Megbízással (az adott üzem, telephely szóbeli engedélyével)

13 Nem csak egy papír, ami nélkül tilos dolgozni!
A munkairányító feladata: Munkaengedélyért folyamodni vagy azt kiállítani A munkairányítónak értelmeznie kell a munkaengedélyben foglaltakat, és a szükséges ismereteket át kell adni a munkavállalóknak! Munkaterület átadás esetén a vállalkozó saját magának állítja ki a munkaengedélyt, míg Munkaterület biztosítás esetén a MOL munkatársai állíthatják ki a munkaengedélyt. Ne írjon alá munkaengdélyt, ha nem ért egyet annak tartalmával. Ez esetben kérje az EBK szakértő segítségét! A MOL/TVK által kiadott munkaengedély tartalmazza az alábbiakat: Munkaengedély típusa (általános, tűzveszélyes, beszállásos, behajtási engedély) Veszélyek, kockázatok Elvégzendő feladatok (kezdeti gázkoncentráció mérés, szakaszolás, lehatárolás, stb.) Óvintézkedések, védőeszközök, folyamatos gázkoncentráció mérés stb. A munkavégzés engedélyhez kötött. A munkaengedély adott időszakra szól és hosszabbítható. Nem csak egy papír, ami nélkül tilos dolgozni!

14 A munkairányító feladata: Munkaengedélyért folyamodni vagy azt kiállítani
Az engedély kiadó és a munkairányító közösen értelmezik az engedélyben foglaltakat A munkairányító átveszi a munkaengedélyt és az alábbiak szerint jár el: az engedélyben foglalt feltételek teljesüléséről gondoskodik értelmezi az engedélyben foglalt követelményeket az irányítása alatt lévő dolgozókkal (napi tool-box megbeszélések) a feltételek teljesülését folyamatosan ellenőrzi és megköveteli az irányítása alatt dolgozóktól megőrzi és a munkavégzés helyén tartja, valamint ellenőrzéskor bemutatja Amennyiben az engedély kiadója szükségesnek tartja, akkor a munkairányítóval helyszíni bejárás során értelmezik az engedélyben meghatározott feltételeket.

15 A munkairányító feladata: rendelkezni és ismerni a munka megkezdéséhez szükséges dokumentumokat - Munkamegrendelés Munkamegrendelés főbb tartalma: SAP SM rendelésszám: egy munkára vonatkozik Megrendelésszám: egy adott SM számon belül több megrendelés is lehetséges, különböző munkákra Kivitelező adatai A megrendelt munka rövid megnevezése

16 A munkairányító feladata: rendelkezni és ismerni a munka megkezdéséhez szükséges dokumentumokat - Megbízás A munkáltató állítja ki és írja alá A munkairányító hozza magával Ahány munkáltató, annyi megbízás Minden típusú munkához szükséges Egy adott munkára szól Sorszámmal rendelkezik Két példányos Névlista és eszközlista (mindkettő „pótlapozható”)

17 A MeFTIR-ből kiadott munkaengedélyre TILOS tollal írni!

18 Tevékenységek kockázati besorolása
Az adott munka komplex kockázati kategóriája EBK kritikus tevékenység Nem EBK kritikus tevékenység Veszélyes munkaterület Magas kockázat Közepes kockázat Nem veszélyes munkaterület Alacsony kockázat Magas kockázatú munka: az az EBK kritikus tevékenység, amelyet veszélyes munkaterületen végeznek. Közepes kockázatú munka: az az EBK kritikus tevékenység, amelyet nem veszélyes munkaterületen végeznek vagy az a nem EBK kritikus tevékenység, amelyet veszélyes munkaterületen végeznek. Alacsony kockázatú munka: az a nem EBK kritikus tevékenység, amelyet nem veszélyes munkaterületen végeznek.

19 Veszélyes munkaterület
Függetlenül a munkával érintett terület veszélyességi besorolásától, az a munkaterület, ahol veszélyes anyag, vagy felszabaduló energia a munkavégzés során veszélyt okozó mértékben keletkezik (pl. veszélyes anyagot tartalmazó készülékek elsődleges megbontása, technológiai rendszer nyomás alatti részeinek megbontásával járó munkák, vészátfejtések, továbbá veszélyes anyag nem zárt rendszerben történő betöltése – minden olyan tevékenység, amikor a veszélyes anyag szabadba kerülésével számolni lehet, stb.), vagy annak környezetében olyan mértékben van jelen (pl. a telepített vagy hordozható légtérelemzők éghető vagy toxikus gáz jelenlétét beavatkozást igénylő mértékben mutatják ki, illetve egy már megbontott veszélyes tulajdonságú anyagot tartalmazó készülék hatáskörzete, stb.), amelynél a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő (egyéni vagy kollektív) védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

20 A munkairányítók feladatai – a munkavégzés átgondolása
Napi munkavégzést megelőző EBK megbeszélés:

21 Munkairányítók feladatai EBK kritikus munkák esetén

22 Vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés
EBK kritikus munkák Beszállással járó munkavégzés Tűzveszéllyel járó munkavégzés Különleges körülmények között végzett teheremelés Veszélyes tartalmú edényzetek megbontása Ezen tevékenységek részletes szabályait a szerződések EBK melléklete írja le. Vegyszeres tisztítás Magasban végzett munka Magasnyomású (300 bar) tisztítás, szemcseszórás Vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés Egyéb kockázatos munkák (pl. földmunka, fóliasátor alatt végzett munka stb.)

23 EBK kritikus munkák – Munkaterület lehatárolása
A munkaterület lehatárolása szükséges EBK kritikus munkák esetén figyelembe véve a végzendő tevékenység környezetre gyakorolt hatását. 23

24 EBK kritikus munkák – Beszállásos munkák
Beszállással végzett munkának minősül minden olyan tevékenység, mely alapvetően nem emberi tartózkodásra készült berendezésbe, szűk térbe való behajolással vagy annak belsejében tartózkodással végezhető, Ilyen terek, berendezések például a következők: tartályok kolonnák liftakna, akna (pl. vízóra akna), csatorna, kazán, árok (1,2 m –től) szűk tér, stb. Beszállás előtti feladatok: Veszélyes anyagok, energiák kizárása, kitáblázása (alkalmazása amennyiben lehetséges) EBK terv készítése (beszállást végzők munkáltatójának feladata) Munkaterület átadás – átvételi eljárás Előzetes légtérmérés elvégzése (ott, ahol veszélyes gázok, gőzök megjelenhetnek vagy O2 hiány léphet fel) Munkaengedély kiadása (üzemeltető – beszállási engedély kiadására vonatkozó jogosultság megléte szükséges) „Megbízás” a beszállást végzők részére (saját munkáltatójuk adja ki az adott beszálláshoz) 24

25 EBK kritikus munkák – Beszállásos munkák
A beszálláshoz szükséges létszám az EBK tervben, ill. a munkaengedélyben kerül meghatározásra a veszélyek (CH szennyezettség, tevékenység jellege) ill. a vonatkozó szabvány előírásainak ismeretében. Beszállók számának meghatározása belépési pontonként. Figyelők számának meghatározása belépési pontonként. Beszálláshoz szükséges védő-, és biztosító eszközök: Védőruha (engedélyben szereplő védelmi képesség) Védőlábbeli (bokacipő, bakancs, csizma) Személyi légtérmérő műszer (ha az engedélyben szerepel) Veszélyes anyagok belégzésének lehetősége esetén izolációs légzésvédelem Biztosító eszközök (heveder, jelző-, és mentőkötél) A veszélyes térbe való bejutást és az ottani munkavégzést segítő eszközök (pl.: létra, állvány, alpintechnikai eszközök) 25

26 EBK kritikus munkák – Beszállásos munkák
A beszállás ideje alatt folyamatos légtérmérés (ha az engedélyben szerepel) Beszállás személyi feltételei: 18 életévét betöltött; szellemileg és fizikailag a beszállásra, a külső felügyeletre és az esetleges mentésre alkalmas; időszakos orvosi vizsgálattal rendelkeznek az adott tevékenységre (p.: tartálytisztítás esetén a tisztítási tevékenységre); munkaköréhez a megfelelő szakmai képesítéssel (pl.: tartályvizsgáló), gyakorlattal rendelkezik; az adott üzem EBK oktatásán részt vett, sikeres alap EBK vizsgával rendelkezik; minimum létszám megléte (3 fő). CH mentesített tartály esetén: a beszállók száma belépési pontonként lehet több, mint 2 fő. A figyelő személyek száma egy belépési pont esetében minimum 2 fő, minden további belépési ponton további 1 fő. Nem CH mentesített tartály esetén: a beszállók száma belépési pontonként nem lehet több, mint 2 fő. A figyelő személyek száma egy belépési pont esetében minimum 2 fő, minden további belépési ponton további 1 fő. 26

27 EBK kritikus munkák – Tűzveszélyes munkák
A tűzveszélyes tevékenységre kiadott munkaengedély a dohányzási tilalmat nem oldja fel! Tűzveszélyesnek kell tekinteni minden olyan tevékenységet, mely a környezetben és a technológiákban előforduló anyagokra gyújtási veszélyt (pl.: gyulladási hőmérséklet, szikra, láng) jelent. Ilyenek pl.: Hegesztés Lángvágás Forrasztás Gyorsvágó, sarokcsiszoló (flex) használata Bármely nyílt lánggal járó munka, stb. 27

28 EBK kritikus munkák – Tűzveszélyes munkák
Tűzveszélyes tevékenységet végző munkavállaló(k) felelős vezetőjének írásos megbízása az adott munkavégzésre. Személyi feltételek megléte 18. életévét betöltötte. Szellemileg és fizikailag az adott munkavégzésre alkalmas. Érvényes orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezik. Munkaköréhez előírt szakmai képesítésekkel rendelkezik (pl.: hegesztés esetén minősített hegesztő). Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik (jogszabály szerint munkavégzés jellegének megfelelő). Az adott üzemi területre vonatkozó telepi EBK oktatáson részt vett. Előzetes légtérmérés (csak CH-s területen). Folyamatos légtérméréshez személyi gázkoncentráció mérő készülék megléte (tűzveszélyes tevékenység esetén a folyamaton gázkoncentráció mérés csak CH-s telephelyek esetben kötelező – a mért érték nem haladhatja meg a felfüggesztési határt). Minimum 2 fő munkavállaló (veszélyes tevékenységnek minősül, így egyedül nem végezhető – 1 fő megfigyelő szükséges, aki szükség esetén be tud avatkozni, segíteni tud a mentésben. Egyidejű, párhuzamosan végzett tűzveszélyes tevékenység esetén EBK terv, melynek része a tevékenységre vonatkozó veszélyelemzés. Minimum 1 db üzemképes, ellenőrzött tűzoltó készülék (A munkaterületen a tevékenységből és a feltételezhetően keletkező tűz mértékének és jellegének függvényében meghatározott számú és fajtájú). 28

29 EBK kritikus munkák – Tűzveszélyes munkák
A tevékenység befejezését követően az engedély kiadónak gondoskodnia kell az esetleg kikapcsolt védelmi rendszer (üzemelő füst-, láng- vagy hőérzékélőket) üzembe helyezéséről. Engedélyt csak jogosultsággal (tűzveszélyes tevékenység) rendelkező személy adhat ki. Tűzveszélyes tevékenység környezetéből (10m-es körzetből) minden éghető anyagot el kell távolítani vagy nem éghető ponyvával le kell takarni. A munkavégzés alatti CH-s területen valamint annak 20 m-es körzetében lévő csatorna és akna nyílásokat gázzáró takarással le kell fedni (10cm homok + ponyva). A munkavégzést fel kell függeszteni, ha az éghető gáz koncentrációja meghaladja, nyílt terepen és emberi tartózkodásra szolgáló épületekben az ARH 20%-ot, tartályba, aknába való beszállás esetén az ARH 5%-ot. Magasban történő tűzveszélyes (szikrát keltő) munkavégzések esetén különös figyelmet kell fordítani az alatta elhelyezkedő helyiségekre, munkaterületekre. A nyíltláng, fedetlen ív alkalmazásával járó munkavégzések (hegesztés, lángvágás, stb.) hatókörzetében (helyiségekben, építményekben) üzemelő füst-, láng- vagy hőérzékélőket a tűzveszélyes tevékenység közvetlen megkezdése előtt – a munkavégzés időtartamára – a téves riasztások elkerülése érdekében ki lehet kapcsoltatni a munkaterület üzemeltetőjének engedélyével. 29

30 EBK kritikus munkák – Emelési műveletek
Az emelőgép üzemeltetője csak olyan emelőgépet és teherfelvevő eszközt használhat, amely rendelkezik: munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal; munkavédelmi üzembe helyezési engedéllyel (üzemeltető adja ki); telepíthető emelőgépeknél, telepítési előírással (tervvel); magyar nyelvű kezelési utasítással; terhelési diagrammal (gémkinyúláshoz tartozó terhelhetőség); emelőgép naplóval (rendszeresen vezetett), melyben a rendszeres műszaki karbantartás dokumentálva van; dokumentált időszakos felülvizsgálatokkal (érvényessége a szerződött munka befejezésének időpontjáig szól): műszakos vizsgálat (kezelő által dokumentálva emelőgép naplóban), szerkezeti vizsgálat, (üzemi csoportszám szerinti időközönként), fővizsgálat, (üzemi csoportszám szerinti időközönként), biztonságtechnikai felülvizsgálattal (5 évente). Az emelőgépet csak olyan személy kezelheti, aki: az emelőgép üzemeltetésére a munkáltatójától írásos megbízással rendelkezik az emelőgép kezeléséhez a jogszabályban előírt gépkezelői jogosítvánnyal (könnyű vagy nehézgépkezelői jogosítvány és típusvizsga) rendelkezik orvosilag alkalmas 30

31 EBK kritikus munkák – Emelési terv
Az emelési tervet az emelést végző vállalkozás készíti! Mikor kell készíteni: Több daru egymás hatósugarában dolgozik. Több daruval történő együttes emelés. Emeléshez emelőgerendát vagy keretet alkalmaznak. Az emelési művelet alatt személyemelés is történik. Az emelendő teher meghaladja a névleges terhelhetőség 65%-át. Munkavállalók dolgoznak a felfüggesztett teher közvetlen közelében. Villamos vezeték, lakott épület közelében (gép hatósugarában) vagy az feletti emelés. Mit kell tartalmaznia: Emelőgép azonosítása. Teherbírások a különböző gémkinyúlásokhoz és dőlésszöghöz (terhelési görbe). Alkalmazott teherfelvevők. Emelendő teher tömege. Teher útjának ábrázolása. Kitalpalás módja, pótlólagos biztonsági intézkedések. Emelési műveletben résztvevők kijelölése (teherkötöző, emelést irányító). Üzemelési terület behatárolása, körülhatárolás módja. 31

32 EBK kritikus munkák – Emelési műveletek
Az emelőgépek akaratlan vagy engedély nélküli használatát ki kell zárni. Nem használt, őrizetlenül hagyott emelőgépben indító kulcsot hagyni TILOS! Emelési művelethez minimum 2 fő jelenléte szükséges. Az emelőgép kezelőn kívül a másik személy MOL munkavállaló is lehet, azonban ilyenkor az emelési művelet teljes időtartama alatt az emelés helyszínén kell lennie. Az emelési művelet közben az emelőgép hatósugarában vagy a függő teher alatt tartózkodni vagy munkát végezni TILOS! Az emelési művelet közben folyamatosan biztosítani kell a kommunikáció lehetőségét az emelésben résztvevők között. A kommunikációs eszközök biztosítása az emelést végző vállalkozás feladata és felelőssége Az emeléssel érintett munkaterületre az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni elkerítéssel vagy személyes felügyelettel (emelést végzők feladata). Az emelőgépeket szilárd talajra kell telepíteni (autódaru esetén kitalpalni) az eldőlés vagy akaratlan elmozdulás ellen, mely teherbírása el kell, hogy viselje az emelőgép önsúlyából és az emelt teher súlyából adódó terhet. Az emelendő terhet kizárólag érvényes teherkötözői vizsgával rendelkező személy kötözheti. Amennyiben az emelési utat az emelőgép kezelője nem látja be teljes mértékben, úgy emelést irányító személyt kell kijelölni. Több emelő berendezés együttes emelése esetén még akkor is kötelező az irányító személy kijelölése, ha az emelési utat a darukezelők belátják. Mindig az emelendő teher súlyának megfelelő teherbírású emelőgépet kell használni. Az emelési művelet közben az emelőgépet túlterhelni (gémkinyúláshoz tartozó terhelhetőségtől eltérni) TILOS (amennyiben nem rendelkezne túlterhelés gátlóval). Az emelés útvonalát és a lerakás helyét minden akadálytól meg kell tisztítani. 32

33 EBK kritikus munkák – Veszélyes tartalmú edényzetek megbontása
Veszélyes tartalmú edényzetek megbontása: minden olyan berendezés megbontása, amelyek normál működés során veszélyes anyag/üledék keletkezhet/halmozódhat fel és a kinyitáskor ez önmagában veszélyt jelent vagy a levegővel érintkezve jelent kockázatot. A tevékenység az alábbi feltételekkel végezhető: Fel kell mérni a szabadba jutó anyagokat, energiákat. Biztosítani kell a kiáramló anyagok felfogását, tárolását. A kiáramló anyagokra vonatkozó gázkoncentráció mérést kell végezni. Megfelelő védőeszközöket kell biztosítani. El kell határolni a munkaterületet. Minimum két fő folyamatos jelenlétét kell biztosítani. Amennyiben az edényzetből kiáramló anyagot (folyadék, gáz) észlel, ami nem volt előre látható/várható, akkor azt azonnal jelezni kell a területgazdának! 33

34 EBK kritikus munkák – Vegyszeres tisztítás
Vegyszeres tisztítás: olyan technológiai berendezések tisztítása, amelyben normál körülmények között nem csak tiszta víz volt/lehetett. Vegyszeres tisztítás feltételei: A veszélyes anyag/készítmény biztonsági adatlappal rendelkezik. A veszélyes anyag, illetve a tevékenység kockázatértékelését elvégezték, a szükséges kockázat csökkentő intézkedések megtörténtek. A munkavállalók és egyéb érintettek a fennmaradó kockázatokat ismerik. A rendszer a cirkuláltatott folyadékra (némely esetekben a keletkező gázokra) nézve zárt. A művelet során 2 db környezettől független légzésvédő készenlétben tartása. Folyamatos légtérelemző használata kötelező. Vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése. Minimum két fő folyamatos jelenléte. Vegyszeres tisztítási adatlap tartalma: Veszélyes anyagok Alkalmazott technológia Jóváhagyás Vegyszeres tisztítási adatlap elérhető: https://www.mol.hu/hu/belso_ebk/ebk_melleklet_sablonok/ 34

35 EBK kritikus munkák – Magasban végzett munkák
A kollektív védelmet előnyben kell részesíteni az egyéni védelemmel szemben! Magasban végzett munkának minősül minden olyan tevékenység, ahol a munkavégzés szintje a talajszinttől legalább 2 m magasságban vagy az fölött van és nincsen rögzített leesés elleni védelem (pl.: építési munkahelyeken legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük). 35

36 Leesés elleni védelemként munkaöv használata TILOS!
EBK kritikus munkák – Magasban végzett munkák Leesés elleni védelemként munkaöv használata TILOS! Magasban végzett munka esetén az alábbi követelmények betartása szükséges: Lehetőség szerint rögzített talajról (telepített munkaállás) végezzünk munkát, ahol legalább 1 m magas 2 soros korlát védi a munkavállalót a leesés ellen. Telepített munkaállás hiányában az alábbi lehetőségek választhatók: Szabványos állvány építése (szabványos járófelület, 2 soros korlát lábdeszkával), ahol a munkaterület megközelítése és a munkavégzés helye is biztonságos közlekedésre és munkavégzésre alkalmas Létrák használata a munkaszint megközelítéséhez és rövid idejű rutin feladatok (egyszerű és könnyű szerszámok – pl.: csavarhúzó - alkalmazása) elvégzéséhez 2 m magasságig. Leesés ellen egyéni védelem használata. Egyéni védelem választása esetén a teljes testhevederzet használata minden esetben kötelező. A munka jellegétől függően kell megválasztani a kikötési ponthoz való kirögzítés módját. Ez lehet helyzetbe hozó „Y” kötéllel vagy egy felső ponthoz vagy kötélpályához kirögzített zuhanásgátló alkalmazásával. Az egyéni védőeszközök kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni az adott munkahely körülményeit. 36

37 EBK kritikus munkák – Magasban végzett munkák
Sérült vagy időszakos felülvizsgálat nélküli védőeszköz használata TILOS! Abban az esetben, ha 2 m feletti munkaterületen a munkavégzés csak a biztonsági elemek (korlát) megbontásával vagy azokon való áthajolással végezhető, úgy kötelező a leesés elleni védőeszközök (teljes testhevederzet és „Y” kötél vagy zuhanásgátló berendezés) használata. A kikötési pontokat úgy kell megválasztani, hogy az legalább 1000 kg teherbírású és pozícióját tekintve a munkavégző felett legyen. A kikötési pontok meghatározása a munkavégzést közvetlenül irányító személy feladata az üzemeltető tájékoztatása és egyetértése mellett. A zuhanásgátló kiválasztásánál figyelembe kell venni a munkaszint és a kikötési pont magasságát a talajszinthez (vagy az alatta lévő szerkezetekhez) viszonyítva, hogy a munkavállaló zuhanását még a talajszint elérése előtt megállítsa annak sérülése nélkül. A teljes testhevederzet rögzítő elemét (első vagy hátsó) a felette lévő kikötési ponthoz csak szabványos kötélzettel (pl.: „Y” kötél) lehet rögzíteni. Erre a célra nem minősített kötelek használata TILOS. A magasban végzett munka veszélyes tevékenységnek minősül, így minimum 2 személy végezheti. A személyeknek orvosilag alkalmasnak (magasban végzett munkára), és a védőeszközök használatából kioktatottnak kell lenniük. 37

38 EBK kritikus munkák – Magasban végzett munkák
Magasban végzett munka esetén a szerszámokat, alkatrészeket, gépeket úgy kell elhelyezni (gépek esetében rögzíteni), hogy azok leesésükkel plusz kockázatot ne okozzanak az alatta lévő munkaterületen. A munkavégzés közben a munkaterület alatti közlekedést ilyen esetben munkaszervezéssel kell korlátozni vagy meg kell tiltani. Amennyiben gépet, berendezést telepítenek a munkaszint alatt, akkor azt a leeső tárgyak ellen védeni kell. A magasban végzett munkához használt egyéni védőeszközök kiválasztása, munkavállalók részére történő biztosítása, időszakos ellenőrzése, használatuk dokumentált oktatása a munkát végző cég feladata és felelőssége. Az eszközök minősítését és időszakos felülvizsgálatának dokumentumait a munka helyszínén kell tartani, hogy egy esetleges ellenőrzés kapcsán azokat be tudják mutatni. Létrák használata esetén a 3 pontos érintkezést minden esetben fenn kell tartani. Létrán való közlekedés közben a kézben munkaeszközt vinni TILOS, arra szerszámtáskát vagy arra kialakított tokot kell alkalmazni. Az állványokat és létrákat szilárd alapra kell elhelyezni, szükség esetén eldőlés ellen is biztosítani kell őket. 38

39 EBK kritikus munkák – Állványépítés
Az építési állványok tervezését, kivitelezését, felülvizsgálatát, munkavédelmi üzembe helyezését a 4/2002 SzCsM-EüM rendelet előírásai, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni, figyelemmel a kapcsolódó, mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is. Az állványokat úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dőljenek össze, vagy ne mozduljanak el. A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani, hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását, illetve, hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. Minden 2 m-nél magasabb munkaszinteket, átjárót, feljárót védőkorláttal (1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással) kell ellátni. Az állványzat mérete, alakja és elrendezése Feleljen meg az elvégzendő munka típusának. Feleljen meg a tervezett terhelésnek (max. terhelhetőséget jelölni kell). Tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést és mozgást. 39

40 EBK kritikus munkák – Állványépítés
Azok az állványok esetében, ahol az állvány teherbírása meghaladja a 2000 N/m2-et, vagy a magassága a 6 m-t ott állványtervet kell készíteni. Az ennél kisebb állványok esetében szerkezeti vázlat készítése kötelező A telepített állványon való munkavégzéshez szükséges munkaengedély kiadásához az engedély kiadója (üzemeltető) részére minden esetben betekintésre biztosítani kell az állványterv vagy a szerkezeti dokumentáció valamint az előzetes vizsgálat írásos dokumentációját Munkaengedély csak ezek megléte esetén adható ki A mobil (guruló) állványokat használat előtt elmozdulás ellen biztosítani kell (ki kell fékezni) Mobil állvány mozgatásakor az alábbiakra kell figyelni: úgy mozgatni, hogy azon munkavállaló tartózkodik TILOS a tervezett mozgatási útvonalat biztosítani kell (magassági viszonyok, esetleges villamos légvezetékek, stb..). Szükség esetén az állvány magasságát csökkenteni kell. ellenőrizni kell a mozgatás útján, az esetlegesen belógó villamos vezetékek vagy technológiai elemekre valamint az útvonal egyenletességére vonatkozóan Épített állványok esetében minden második szintet egy fix technológiai ponthoz ki kell kötni eldőlés ellen. Kikötésre csak húzó és nyomó igénybevételre is alkalmas szerkezetet lehet használni. Lágyvas huzallal történő kikötés TILOS Az állvány padozatának szélessége 0,6 m–nél kisebb nem lehet. A padozat szélességének alkalmazkodnia kell az állványkeretnek megfelelő terítési szélességnek. Az állványt egymásra merőleges síkban ki kell merevíteni (keresztmerevítők beépítésével – andráskötés) Az állványzat megközelítésére speciális létrákat vagy lépcsőket kell alkalmazni, melyeket eldőlés ellen fixen rögzíteni kell. Az állvány munkaszintjének megközelítésére a merevítők nem használhatók Az állványok építéséhez minimálisan 2 fő munkavállaló szükséges. 40

41 EBK kritikus munkák – Állványépítés
Az állványt az arra felhatalmazott személynek (állványt építő cég munkavállalója) át kell vizsgálni: Használatba vétel előtt. Szerkezeti módosítás vagy használaton kívül helyezéskor. Kedvezőtlen időjárás után (vihar, földrengés, stb.). Az állvány átvizsgálásának tényét és az eredményt írásban kell rögzíteni, amely tartalmazza az átvizsgált követelményeket a végleges értékelést, valamint egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az állvány a vonatkozó szabvány előírásainak megfelel és munkavégzésre alkalmas. Minden baleset vagy esemény után ami befolyásolhatta annak szerkezeti elemeit vagy stabilitását. Hosszú megszakítás a használatban (1 hét után ismételt vizsgálat és dokumentálás szükséges). A vizsgálatnak ki kell terjednie: Az állványtervekkel való azonosságra. Szerkezeti elemek állékonyságára (pl.: alapozás, toldás, merevítés, kikötés). Biztonsági berendezésekre (pl.: feljárók, korlát, lábdeszka, terhelhetőség, egyéb feliratok, tűzvédelem, villámvédelem, világítás). 41

42 EBK kritikus munkák – Magasnyomású (300 bar) tisztítás, szemcseszórás
Magasnyomású tisztítás, szemcseszórás: nagynyomású vízzel végzett ipari tisztítás 300 bar nyomás fölött és minden szemcseszórás. Minden esetben alkalmazni kell az alábbi egyéni védelmi módokat: Teljes arcvédelem Légzésvédelem (szemcseszórás esetén) Kézvédelem (vegyi és mechanikai hatások ellen) Védőruha 42

43 EBK kritikus munkák – Vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés
Párhuzamos munkavégzés: a munkaterületen a Vállalkozó irányítása alá tartozó alvállalkozók végeznek párhuzamos munkát. Amennyiben több Fővállalkozó végez együttesen munkát, akkor a MOL munkatársai jelölik ki a munkavégzés összehangolásáért felelős személyt. 43

44 EBK kritikus munkák – Földmunka
A földmunkák a talaj megbontásával járó kézi vagy gépi tevékenységek, melyek a sekély kézi ásástól az épületekhez és nagyobb szerkezetekhez végzett nagy és összetett, gépek használatával járó kiásásig terjednek, melyek jelentős kockázatot jelentenek (pl.: talajmegcsúszás, betemetés, mocsaras területen való elmerülés, beesés, árokban végzett munka). 44

45 Minimális létszám igény
EBK kritikus munkák – Földmunka A MOL területein végzett földmunkák (kézi vagy gépi) esetén az 1,2 m vagy annál mélyebb árkok kiásására vonatkozóan fel kell mérni a kockázatokat. Az 1,2 m–nél mélyebb árkok esetében figyelembe kell venni a beszállásra vonatkozó követelményeket is. A kockázatok felmérése során az alábbiakra is ki kell térni: munkagödör kialakításának módja (kézi, gépi) kitámasztásra használt elemek létszám követelmények védő és biztosító eszközök munkaterületen lévő vezetékek (villamos, termék, stb..) elhelyezkedése, kizárásra vonatkozó követelmények Az EBK terv tartalmát minden érintett munkavállalóval dokumentáltan meg kell ismertetni. A földmunkák esetében az alábbi minimális létszámot kell biztosítania az azt végző vállalkozónak: Tevékenység Minimális létszám igény Kézi földmunka 1,2 m–ig 2 fő Kézi földmunka 1,2 m–nél mélyebben 3 fő Gépi földmunka bármilyen mélység esetén 45

46 EBK kritikus munkák – Földmunka
Földmunkák végzésekor 0,25 m és 1,25 m mélységek között jelzőkorlátot (piros-fehér vagy sárga-fekete csíkos jelző szalag, mely a munkaárokhoz közeledőknek jelzi a veszélyt. 1 m magasságban kell kifeszíteni) 1,25 m-t meghaladó mélység esetén védőkorlátot (minimum 1 m magas stabil telepítésű – pl.: fadeszkákból ácsolt korlát – szerkezet, mely fizikailag akadályozza meg a beesést) kell létesíteni a munkagödör köré, annak szélétől 1m távolságban Földmunkavégzés esetén építési napló vezetése kötelező, melynek felelőse a földmunkát végző vállalkozó. Munkaengedély a földmunkára csak akkor adható, ha: EBK terv készült, mely jóvá lett hagyva (1,2m vagy annál mélyebb árok esetén) a munkaterület átadásra került (1,2m vagy annál mélyebb árok esetén) az adott földmunkához szükséges létszám rendelkezésre áll, a földmunkával érintett technológiai területen fel lettek térképezve a veszélyes energiák (földben futó csővezetékek, villamos vezetékek, irányítástechnikai kábelek), melyek szükség esetén izolálva lettek teljesülnek a beszállás feltételei (kizárólag 1,2 m vagy annál mélyebb kézi földmunka esetén) a kötelező folyamatos légtérméréshez kalibrált készülékkel rendelkeznek (csak abban az esetben nem kötelező a folyamatos légtérmérés, ha az éghető gázok jelenlétével biztosan nem kell és lehet számolni – pl.: zöldmezős beruházás esetén) 46

47 EBK kritikus munkák – Földmunka (gépi)
Gépi földmunka esetén a földmunkagép hatósugarában vagy az éppen megmunkálás alatt lévő árokban, személy nem tartózkodhat. Ezt a munkagép mind a két oldalán táblával („A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos”) meg kell jelölni. Gépi földmunka esetén a munkaárkot csak olyan távolságban lehet megközelíteni, hogy a munkaárok szélének megcsúszása, beomlása valamint a munkagép bezuhanása ne következhessen be. Ez a távolság csökkenthető, ha a munkaárok dúcolását úgy tervezték meg, hogy elbírja a munkagép általi többletterhelést. A munkaárok szakadó-lapján gépek berendezések telepítése, nehéz anyagok tárolása nem megengedett. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. A leállított vagy őrizetlenül hagyott földmunkagépeket az akaratlagos elmozdulás ellen biztosítani kell, valamint biztosítani kell, hogy illetéktelenek ne tudják elindítani (pl.: indítókulcsot ilyenkor ki kell venni). A földmunkagép vezetőjén kívül más személy csak abban az esetben szállítható a munkagépen, ha gyártó által kialakított üléssel rendelkezik, mely megfelelően rögzített és biztosítja a benne ülő személy ki vagy leesés elleni védelmét. 47

48 EBK kritikus munkák – Földmunka (gépi)
Amennyiben a földmunkával érintett munkaterületen veszélyes energiák (pl.: villamos vezetékek, irányítástechnikai vezetékek, termék vezetékek, stb.) jelenlétével kell számolni, úgy azokat előzetesen fel kell térképezni és lehetőség szerint ki kell zárni. Kőolaj vagy termék vezetékeket munkagéppel (annak bármely elemével – kanállal) 0,5 m–nél jobban nem lehet megközelíteni. A vezetékek feltárását ilyen esetben kézi munkavégzéssel kell tovább végezni. Elektromos szabadvezetékeket földmunkagéppel vagy annak bármely alkatrészével (pl.: gém) úgy lehet megközelíteni, hogy az alábbi biztonsági távolságokat minden esetben tarthatók legyenek: Amennyiben az itt felsorolt biztonsági távolságok nem tarthatók, akkor az üzemeltető köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. Ilyen intézkedés lehet a feszültségmentesítés, a vezeték áthelyezés, vagy a munkaterület lehatárolás.

49 EBK kritikus munkák – Földmunka (kézi)
Kézi földmunkavégzés esetén a munkaárkot oly módon kell kialakítani, hogy meg lehessen akadályozni a kitermelt föld visszapergését a munkaárokba (0,5 m-es padka kialakításával) biztosítva legyenek a munkaárok oldalai bedőlés, beomlás ellen (dúcolás vagy megfelelő rézsűzés alkalmazásával) a munkavállalók részére minden körülmények között biztosítva legyen veszély esetén a munkagödörből való biztonságos kijutás lehetősége (ezt többnyire létrával kell megoldani, melynek a teljes művelet alatt a telepítés helyén kell maradnia.) A munkagödörnél alkalmazott biztonságtechnikai elemeket (kialakított rézsűzési szög, dúcolás, lépcsőzetes kialakítás) a talajmechanikai tulajdonságok figyelembe vételével kell meghatározni. 0,8 m vagy annál mélyebb munkagödör esetén alkalmazásuk kötelező Dúcolt munkagödör mélyítését a talaj minőségétől függően (tömör talajban 1 méterenként, lazább talajban legalább 0,5 méterenként) dúcolással követni kell, fenékszélessége nem lehet 0,8 m-nél kisebb. A munkagödörbe való lejutást és az onnan való feljutást 5m mélységig elmozdulás ellen rögzített támasztó létrával meg lehet oldani. Ezt meghaladó mélység esetén lépcső kialakítása indokolt. A munkaárokba behelyezett támasztó létrának olyan hosszúnak kell lennie, hogy a talajszint fölé min. 1 m-re kinyúljon, ezzel biztosítva a biztonságos közlekedést. 49

50 EBK kritikus munkák – Földmunka (kézi)
Munkaárkok és munkagödrök esetén legalább 200 méterenként átjárót kell kialakítani. Az átjáró szélességének legalább 0,6 m-nek kell lennie. 1 m-nél mélyebb munkaárkok felett kialakított átjáró esetén mindkét oldalon 2 soros korlátot kell kialakítani. Meglévő épületalap mellett munkagödröt csak olyan mélységben szabad kialakítani, amely nem befolyásolja a mellette lévő épület vagy szerkezetek állékonyságát. 50

51 A munkairányítók munkavégzéshez kapcsolódó feladatai

52 A munkairányítók feladatai
rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket (jogszabályi és MOL/TVK követelmények) köteles a munkaengedély kiállításában az üzemeltetővel együttműködni, az abban előírt speciális előírásokat betartatni feladata, hogy a munkahelyek, munkaeszközök, berendezések a munka- es tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek a munkavállalók a munkájukkal összefüggő ismereteket elsajátítsak, az előírásokat betartsák a megfelelő eszközöket, munka- illetve védőruházatot, egyéni védőeszközöket használják, szükség esetén cseréljék A munkairányító kötelessége beavatkozni a munkavégzésbe, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a munkakörülmények, munkafeltételek, munkaeszközök vagy személyek bármilyen szempontból nem megfelelőek a munkavégzésre.

53 A munkairányítók feladatai
az irányítása alá tartozó területen rend és fegyelem legyen. felelős a gépek, berendezések, szerszámok, egyéni védőeszközök, technológiai leírások biztonságos állapotáért, az időszakos felülvizsgálatokat igazoló dokumentumok helyszíni rendelkezésre állásáért felelősek a munkahelyek, munkafolyamatok ellenőrzéséért, annak megfelelően, hogy azok folyamatosan kielégítsék az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit köteles gondoskodni szükség szerint az ivóvíz, melegítőital ellátásról, ill. az előírt pihenőidők betartásáról felelős az elsősegélynyújtás a munkahelyen történő személyi és tárgyi feltételeinek a biztosításáért köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók egészségüket vagy biztonságukat fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén a munkát azonnal beszüntessék, és biztonságos helyre távozzanak

54 A munkairányítók feladatai – megfelelő gépek és eszközök biztosítása
Általános szabályok Gépek, eszközök típus specifikus használati utasítás szerinti használatának, biztonságos kezelésének illetve veszélyeinek ismerete. Minden dolgozó köteles a számára átadott gépek és eszközök használatba vétele előtt meggyőződni arról, hogy az alkalmas-e a munka elvégzésére és semmiféle veszélyforrást nem rejt magában. Elektromos berendezés esetén, a munkavégzés megkezdése előtt mindig ellenőrizni kell a gép burkolatának épségét,a vezetékek sértetlenségét. Ha a munkavégzés során a dolgozó a szokásos működéstől eltérő állapotot észlel, vagy az általa használt gép vagy eszköz sérül, meghibásodik, azzal tovább munkát végezni TILOS! A munkavégzést a baleseti veszély megszüntetéséig fel kell függeszteni és a hibáról értesíteni, kell az intézkedésre jogosult, helyszínen tartózkodó felelős vezetőt (vagy a munka megbízott irányítóját). A munkavégzés befejeztével az elektromos gépeket és berendezéseket áramtalanítani kell.

55 A munkairányítók feladatai – megfelelő gépek és eszközök biztosítása
Megfelelő műszaki állapot biztosítása. A veszélyes gépek, eszközök műszaki állapota és időszakos felülvizsgálatuk megtörténte. Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálata, a berendezések szerelői ellenőrzése, illetve szabványossági felülvizsgálata (áramvédő kapcsoló, kéziszerszámok, egyéb villamos berendezések). Az emelőgépekhez rendszeresítésre került-e emelőgép napló és az vezetése műszakonként megtörténik. Emelőgépek időszakos felülvizsgálata. RB-s kivitelű eszközhasználat indokolt esetben. Minden dolgozó köteles a számára átadott gépek és eszközök használatba vétele előtt meggyőződni arról, hogy az alkalmas-e a munka elvégzésére és semmiféle veszélyforrást nem rejt magában.

56 A munkairányítók feladatai – konténertelepítéshez kapcsolódóan
Konténer telepítéséhez a terület felelősének (területgazda) előzetes engedélye szükséges. Amennyiben háromnál több konténer telepítésére kerül sor, akkor organizációs terv készítése szükséges. A terv elkészítése a vállalkozó feladata. A telepítendő konténerekkel szemben támasztott követelmények: Egyértelmű azonosíthatóság. Megfelelő állékonyság, zárhatóság. Kívánt felhasználási célhoz rendelt fizikai, esztétikai, higiénés állapot, a nyílászárók megfelelő állapota. Szükség szerinti fűthetőség, az elektromos rendszerek bizonylatolt megfelelősége.

57 A munkairányítók feladatai – gázkoncentráció mérés biztosítása
Külső eszközök nélkül az ember nem képes időben érzékelni a veszélyes gázok meglétét, ill. azok túl magas koncentrációját! Gázok, gőzök veszélyei: Robbanásveszélyes, éghető gázok (Ex) Oxigén (Ox): Hiányában fulladás veszély, többlet esetén megnő a gyulladás/öngyulladás veszélye (tűz feltételei: oxigén, éghető anyag, gyújtószikra) Mérgező gázok (Tox) Személyi monitorozás: a gázkoncentráció mérő általában a munkaruhán elhelyezve található. Strapabíró legyen és több féle jelzést adjon probléma esetén (Hang, fény, rezgés). Terület monitorozás: A feladat itt, hogy egy területet ellenőrizzünk, ahol több ember is dolgozik egy időben. A gázkoncentráció mérőt/mérőket előre átgondolt, központi helyre kell telepíteni. Fontos a jól értelmezhető figyelmeztető jelzés (Fény és hang) Szűk helyeken történő munkavégzés: A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell a helyet, egy un. előmérést kell végezni, ez után lehet csak megkezdeni a munkavégzést. Természetesen a személyi mérést ilyenkor is biztosítani kell. Szivárgás vizsgálat: Szivárgások előfordulhatnak mindenhol, ahol gázokat vagy folyadékokat tárolnak/szállítanak. Ezek mihamarabbi megtalálása és megszüntetése nagyon fontos feladat. A beépített pumpás készülékek gyorsan képesek kimutatni bármiféle változást a levegőkoncentrációban, ezáltal segíthetnek a szivárgás gyors megtalálásában.

58 A munkairányítók feladatai – gázkoncentráció mérés biztosítása
Gázkoncentráció mérő jelzése esetén (hang, fény, rezgés) a tevékenység felfüggesztése a veszélyes zóna elhagyása. BUMP test: Megvizsgálja, hogy a műszer az etalon gáznak megfelelő gázkoncentrációkat méri, a szenzorok megfelelő állapotúak. A tesztet minden nap el kell végezni! Csak a megfelelő tesztberendezéssel végezhető el. A végén egy igazoló blokkot nyomtat a készülék állapotáról (FAIL vagy PASS): A gázkoncentráció mérő a Vállalkozó saját tulajdona is lehet, vagy bérelhető*. *csak bizonyos MOL telephelyeken

59 A munkairányítók feladatai – elsősegély nyújtás feltételeinek biztosítása
A kivitelező biztosítja a munkavállalói számára: a képzett elsősegélynyújtót Minden csoportban minimum 1 fő Gyakorlati és elméleti tudással rendelkező (üzemi elsősegélynyújtó oktatáson részt vett) A vizsgabizonyítványt a helyszínen kell tartani Elsősegélydobozt az MSZ szerinti tartalommal I típus: fő II típus: fő III típus: fő IV típus: fő 50 fő felett: elsősegélyhelyet Hordágy beférjen az ajtón Jelölve legyen

60 A munkairányítók feladatai – dokumentumok napra készen tartása
A dokumentumokat a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben kell tárolni, mely a munkairányító kötelessége. A munkaterületen tartandó dokumentumok: Írásos munkamegrendelő, vagy szerződés Írásos Megbízás a Kivitelező munkáltatójától EBK Útmutató (EBK alap, terület spec. és munkairányítói oktatás) Szükséges végzettségekről bizonyítványok, pl. Bányabiztonsági Tűzvédelmi Szakvizsga Elsősegély nyújtó Gépkezelő Kötözői, stb. Munkakörre vonatkozó orvosi alkalmassági vélemény Tevékenységre vonatkozó Műveleti, vagy Technológiai Utasítás – pl. tartálytisztításra, állványozásra, nyomáspróbára, hegesztésre Építési napló Helyszínen lévő eszközök, gépek, berendezések azonosítható módon jelölt jegyzéke, amely tartalmazza a jellemző azonosítókat (pl. gyártó/márkanév, teljesítmény, típus) Egyéni védőeszközök felülvizsgálati bizonylatai (amennyiben felülvizsgálat köteles)

61 A munkairányítók feladatai – dokumentumok napra készen tartása
A dokumentumokat a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben kell tárolni, mely a munkairányító kötelessége. A munkaterületen tartandó dokumentumok: Nyilatkozat a jegyzékben szereplő eszközök, gépek, berendezések megfelelő műszaki állapotáról, a szükséges ellenőrző vizsgálatok, munkavédelmi üzembe helyezés, időszakos biztonsági felülvizsgálatok megtörténtéről A munkavégzéshez használt, teheremelő eszközök és kötöző-elemek, gázszennyezettség mérők műbizonylatai és felülvizsgálati dokumentációi, villamos kéziszerszámok, felülvizsgálati dokumentációi (ÉVÉ jegyzőkönyv) Beszállító kockázatértékelése (EBK Terv) A használt veszélyes anyagok, készítmények Biztonsági adatlapjai (MSDS) Egyéni védőeszközök (EK-típustanúsítvány). Gázkoncentráció mérő kalibrálási jegyzőkönyve Munkavégzési engedély Naprakész hulladéknyilvántartás (ahol szükséges)

62 A munkairányító feladata: távolléte esetén gondoskodni a helyettesítéséről
A munkairányító csak indokolt esetben és rövid ideig hagyhatja el a munkaterületét. Amennyiben a munkavégzés helyszínét ideiglenesen elhagyja, köteles egy alkalmas személyt a munka irányítására kijelölni, (karszalagját átadni) és ezt a munkavállalók tudomására hozni. A munkairányító köteles a munkavégzés teljes időtartama alatt viselni a piros karszalagot! 62

63 A munkairányítók feladata: a kapcsolattartás a MOL képviselőkkel
A munkairányító köteles az elérhetőségét biztosítani a MOL kijelölt kapcsolattartója felé. Területi kapcsolattartó lehet: az üzemeltető területi felelőse, projektfelelős, vagy a munkaengedélyt kiállító személy. A munkairányító köteles jelenteni a MOL kapcsolattartója felé, ha: MOL általi beavatkozás, közreműködés szükséges; veszélyt, rendellenességet észlel a munkavégzés során; változás állt be a munkaengedélyben leírtakhoz képest; EBK esemény történik.

64 A munkairányító feladatai – EBK események jelentése a MOL felé
Az események be nem jelentése szankcióval jár! Jelentésköteles események: Kvázi balesetek Személyi sérülések (elsősegély nyújtást igénylő esetek, munkaidő kieséssel nem járó, munkaidő kieséssel járó, és halálos balesetek) Közlekedési balesetek (MOL telephelyen belül) Tűzesetek/robbanások Elfolyások Anyagi kárt okozó események _______________________________________ Bizonytalanság esetén inkább jelentsünk az eseményt. A hatóság felé a munkabalesetek jelentése a vállalkozó kötelessége a jogszabályi előírásoknak megfelelően) Elsődleges beavatkozás (elsősegély, beavatkozás, területbiztosítás, mentők, tűzoltók stb) Esemény érintettje, vagy a szemtanú Esemény jelentése a MOL felé. Munkairányító MOL/TVK kapcsolattartó

65 A munkairányító feladatai – vészhelyzetekre való felkészülés
A munkaterület elhagyásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell! Vészhelyzet esetén a mentést a munkairányítónak kell koordinálnia, de csak olyan intézkedések hozhatók, amelyekkel további veszélyeztetést nem okoz! A munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítani kell: a munkaterület biztonságos elhagyásának lehetőségét a veszélyes munkaterületen minél kevesebben tartózkodjanak a munkavállalók ismerjék a vészhelyzeti hívószámokat (24 órás munkahelyi sürgősségi ellátót, telephelyi tűzoltóságot, illetve az általános segélykérő számokat) a munkavállalók ismerjék a vészhelyzetek jelentésének folyamatát A vészhelyzeti telefonszámok megtalálhatók az EBK Útmutatóban és ezeket minden munkavállalónak ismernie kell!

66 A munkairányító feladatai – a munkaterület biztonságos elhagyása
Bejelentés a terület felelősnek Gépek leállítása, akaratlan indítás megakadályozása Elektromos berendezések áramtalanítása Éghető anyagok és gázpalackok kijelölt helyen történő tárolása Eszközök, szerkezeti elemek stabilak egy esetleges vihar, vagy természeti esemény esetén Munkagödrök elkerítése Munkaterületre való illetéktelen bejutás magakadályozása Tűzvédelmi szempontú területellenőrzés Munkahelyi rend biztosítása A munkaengedélyt minden nap a munka végeztével, munkaterületről történő levonulással egyidőben le kell záratni!

67 EBK jellegű ellenőrzések

68 EBK jellegű ellenőrzések – hatósági ellenőrzés
A munkairányító, a munkaterületen eljáró hatóságok ellenőrzései során köteles együttműködni. A munkavédelmi hatóság jogosult meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. Súlyos veszélyeztetés: Munkavédelmi üzembe helyezés vagy az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása. Soron kívüli ellenőrzés elmulasztása. Kockázatértékelés hiánya. Egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya. Összehangolási kötelezettségének elmulasztása. Előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok elmulasztása. Rákkeltő expozíció esetén az előírt mérések elmulasztása. A munkavédelmi bírság összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. 68

69 EBK jellegű ellenőrzések – MOL ellenőrzés
A kivitelezői munkavégzés EBK szempontú ellenőrzése: a MOL képviselői végzik a vállalkozót a munkairányító képviseli a munkavégzés biztonságos körülményeire, az emberekre, gépek és a dokumentumok megfelelőségére koncentrál Követelmények ellenőrzése: Folyamatos üzemeltetői megfigyelés Beruházás/Petrolszolg ellenőrzés EBK audit/bejárás Szabálytalanságok lehetséges szankcionálása: Cég adott idejű kitiltása a MOL/TVK telephelyekről Munkairányító adott idejű kitiltása a MOL/TVK telephelyekről Munkavállaló adott idejű kitiltása a MOL/TVK telephelyekről EBK kötbér kiszabása a fővállalkozó részére (alvállalkozói hiba esetén is!) Munkaengedély visszavonása, ismételt engedélyezés

70 Életvédelmi szabályok

71 Hogyan dolgoztuk ki a szabályokat?
Áttekintettük és elemeztük az alábbiakat: MOL-csoporban bekövetkezett események adatai (halálos balesetek, súlyos vagy magas kockázatú események) Olaj és gáz iparági gyakorlat Alkalmazott követelmények: A szabályok alkalmazhatóak legyenek a halálos balesetek legalább 50%-ának megelőzésére. A szabályok világosan definiáltak és egyszerűen érthetőek legyenek a munkavállalók és a vállalkozók számára. A szabályok megsértése felfedhető legyen.

72 A szabályok megszegésének következményei
A szabályokat megszegők kiteszik magukat vagy másokat magasabb kockázatú vagy halálos eseménynek. Minden szabályszegési eset alaposan ki lesz vizsgálva. Amennyiben a szabályszegés szándékosan történt, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk. Vállalkozók és alvállalkozók alkalmazottainak tekintetében lehetséges a területről való kitiltás és a cég kizárása a jövőbeli munkákból. Ha a munkahelyi vezető határozza meg azokat a feltételeket, amelyek szabályszegéshez vezetnek, vagy nem akadályozza meg a szabályszegést, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk vele szemben.

73 1. Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: tájékoztatni a munkavállalókat a dohányzásra kijelölt helyekről; gondoskodni a tűzveszéllyel járó munkákhoz a munkavégzési engedély beszerzéséről; tájékoztatni a munkavállalókat a tűzveszéllyel járó munkavégzés veszélyeiről és szabályairól.

74 2. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: tisztában lenni a munkaterületen lévő veszélyes energiaforrásokkal, és ezekről a munkavállalókat tájékoztatni; ellenőrizni, hogy valamennyi veszélyes energiaforrás megfelelően ki van szakaszolva, és ehhez megfelelő eszközök kerültek alkalmazásra (pl. vaktárcsák (blindek), biztosítékkizárók vagy szelepkar-kizárók); ellenőrizni, hogy nem maradt tárolt energia vagy egyéb veszélyforrás; ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.

75 3. Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat!
Mindig munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi tevékenységek megkezdése előtt, és az abban leírtakat a munkavégzés teljes időtartama alatt be kell tartani: (1) Szűk, zárt térben végzett munka, (2) Tűzveszéllyel járó munka, (3) Kritikus emelés, (4) Magasban végzett munka, (5) Földmunka, (6) Energia vagy anyag izolációt igénylő tevékenység, (7) Különösen magas kockázattal vagy fokozott veszéllyel járó karbantartási munkák (pl. párhuzamos munkavégzés, feszültség alatt lévő rendszeren/berendezésen végzett munka, veszélyes anyagot tartalmazó berendezés megnyitása, kritikus biztonsági berendezés/rendszer kiiktatása, magas nyomású tisztítás stb.) Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: ellenőrizni, hogy a munkavégzési engedélyben szereplő követelmények teljesülnek; biztosítani, hogy beszállással történő munkavégzéskor mindig legyen megfelelő számú figyelő személyzet; ellenőrizni, hogy a légtérmérést a munkavégzési engedélyben foglaltak alapján végzik el; ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető és folytatható. *: A lista csak a minimumot rögzíti, a helyi előírások további tevékenységeket is engedélykötelesként nevezhetnek meg. Az engedélyben szereplőtől eltérő tevékenységek végzése engedély nélküli munkavégzésnek minősül.

76 4. Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt!
„Életmentőnek” minősülnek az olyan egyéni védőeszközök, mint a leesés elleni védőeszközök, valamint a légzésvédő (porálarc kivételével). Mindig használjon leesés elleni védőeszközt, ha olyan védett munkakörnyezeten kívüli területen dolgozik, ahol több mint 2 métert zuhanhat. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: meggyőződni arról, hogy az adott életmentő egyéni védőfelszerelés rendelkezésre áll, és azok használatára a munkavállalók megfelelően ki vannak képezve; ellenőrizni, hogy megfelelő kikötési pontok állnak rendelkezésre, amennyiben leesés elleni védőeszköz használatára van szükség; meggyőződni arról, hogy a magasban vagy veszélyes, illetve potenciálisan veszélyes légkörben végzendő munka biztonságosan megkezdhető.

77 5. Végezzen (vagy végeztessen) légtérelemzést, ahol szükséges!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: ellenőrizni, hogy az előzetes légtérmérést arra kioktatott személy végezte a munkavégzési engedélyben foglaltaknak megfelelően; gondoskodni arról, hogy kellő számú kalibrált gázkoncentráció-mérő műszer álljon rendelkezésre; szükség esetén további légtérmérést előírni a dolgozók biztonsága érdekében; ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.

78 6. Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás nélküli árokban!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb árkok vagy munkagödrök rézsűs kialakítással vagy megfelelő dúcolattal rendelkezzenek; gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb gödrök vagy árkok zárt térnek minősüljenek, ha bennük munkavégzés történik.

79 7. Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa ki vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Kritikus berendezéseknek minősülnek a szakaszoló szerelvények/vészhelyzeti elzáró szerelvények, kizáráshoz/kitáblázásához (lock-out/tag-out) használt eszközök, reteszrendszerek, biztonsági lefúvató szelepek, tűz- és gázérzékelő rendszerek, valamint egyes szintkapcsolók, vészjelzők és daruvezérlők. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: tisztába lenni a munkaterületen lévő biztonsági szempontból kritikus berendezésekkel és ezekről a munkavállalókat tájékoztatni; ellenőrizni, hogy a biztonsági szempontból kritikus berendezés kiiktatása nem veszélyezteti a munkavállalók, az eszközök vagy a környezet biztonságát; gondoskodni arról, hogy a szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések be legyenek tartva, amikor a biztonsági szempontból kritikus berendezések kiiktatása történik.

80 8. Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: szükség esetén gondoskodni az emelést irányító személy kijelöléséről (pl. be nem látható területen végzett emelés, kritikus emelés esetén); ellenőrizni, hogy az emeléssel érintett terület szalaggal vagy korlátokkal megfelelően el legyen kerítve; gondoskodni a daruzási útvonal akadálymentességéről; gondoskodni arról, hogy a teher rögzítését és emelését egyaránt szakképzett személyek végezzék; ellenőrizni, hogy a megfelelő teherfüggesztő eszközöket használják; gondoskodni arról, hogy senki ne tartózkodjon a függő teher alatt; a darukezelővel történő kommunikáció megszakadásakor leállítani a daruzást. *: Bizonyos daruzási feladatok fokozottan veszélyesek (pl. a maximális terhelhetőséghez közeli nehéz teher emelése vagy kritikus technológiai területek feletti emelés), melyeket kritikus emelésnek nevezünk.

81 9. Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés közben!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: csak munkavégzésre alkalmas embereknek adni feladatot; azonnal eltávolítani az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló dolgozókat a munkavégzés helyszínéről.

82 10. Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be!
Az Életvédelmi szabályok betartásával életeket menthetünk meg. Aki úgy dönt, hogy nem tartja be az Életvédelmi szabályokat, egyben arról is dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a MOL-csoportnál dolgozni. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: biztonságos munkakörnyezetet teremteni, és biztonságos feladatokat adni az Életvédelmi szabályok figyelembe vételével; meggyőződni arról, hogy a munkavállalók valóban betartják-e az Életvédelmi szabályokat; beavatkozni, ha valaki megszegi az Életvédelmi szabályokat, és az illetővel szemben szankciókat alkalmazni.

83 Az ÖN felelőssége Ismerni az Életvédelmi szabályokat: céljait, alkalmazásait, jelentési és kivizsgálási folyamatot, lehetséges következményeket. Biztosítani és meggyőződni róla, hogy az alkalmazottai és a vállalkozói ki vannak oktatva. Biztosítani, hogy csapata elkötelezett az Életvédelmi szabályok betartását illetően, és mindig a szabályoknak megfelelő magatartást tanúsítanak. Jó példával elöljárni! Biztosítani és meggyőződni róla, hogy az Életvédelmi szabályokat tisztességes módon alkalmazzák. Ellenőrizni, nyilvántartani és folyamatosan javítani a szabályoknak való megfelelést.

84 Balesetmentes munkavégzést kívánok!


Letölteni ppt "EBK Munkairányítói oktatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések