Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium OSAP adatgyűjtéseinek átvétele

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium OSAP adatgyűjtéseinek átvétele"— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium OSAP adatgyűjtéseinek átvétele
Országos Statisztika Tanács 2014. július 7.

2 Előzmények -1. 1133/2011. Korm. Határozat a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentéséről (…folytassanak egyeztetéseket a feladatok KSH részére történő…átadására vonatkozóan) 2011 május: Tárcaközi munkacsoport alakult 2012 június 5: KSH koncepció vázlat a központosított elektronikus adatgyűjtési rendszerre vonatkozóan. 2013 június: az NFM-KSH egyeztetések folytatása, átadási/átvételi szándék megfogalmazása Az NFM OSAP adatgyűjtéseit 2008 óta a Delta Informatika Zrt. gyűjtötte be és dolgozta fel (a szerződés december 31-én lejárt)

3 Előzmények -2. 2013. szeptemberében a KSH elnyerte az EKOP 2.A.2. sz. „KSH Portál, elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás és üzemeltetési infrastruktúra fejlesztés” tárgyú pályázatot! A pályázatban (többek között) 50 db új, a Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz tartozó adatgyűjtés KSH- ELEKTRA rendszerbe történő integrálását vállaltuk. Határidő: szeptember 15.! Az eredeti terveket át kellett dolgozni és az ELEKTRA rendszer igényeinek megfelelően egyes fejlesztéseket korábbi időpontra kellett ütemezni.

4 Milyen előnyökkel jár az átvétel?
Már középtávon is előnyös a statisztikai rendszer minden szereplője számára! NFM: javuló adatminőség, konzisztencia Adatszolgáltató: csökkenő teher, egységes adatszolgáltatási rendszer KSH: statisztikai szakmai presztízs növelése … Ez rövid távon igen jelentős fejlesztést igényel a KSH részéről, a teljes rendszer integrációt 3 év alatt tudjuk elérni.

5 Mit tettünk az elmúlt egy évben? 1.
Összeállítottunk egy átfogó jellegű helyzetfelmérő kérdőívet (2013 június): Adatgyűjtések jellemzői Adatfeldolgozási feladatok Tájékoztatási feladatok A kitöltött kérdőívet augusztus elején kaptuk vissza az NFM-től. A rendelkezésre álló információkat feldolgoztuk. 2013. szeptember 2. Előterjesztés az Elnöki Értekezlet részére (helyzet felmérés, megoldási javaslatok, erőforrás igény). Döntés született a tárgyalások folytatásáról. Szóbeli megállapodás az NFM és KSH között.

6 Mit tettünk az elmúlt egy évben? 2.
2013. október. Megbeszélés a évi OSAP NFM fejezet feladatainak elvégzéséről a Minisztérium és a KSH szakmai és jogi/ költségvetési vezetői között. Ezt követően november 11-ig több alkalommal szakértői szintű egyeztetések az NFM és a KSH érintett szakmai területei, valamint az informatikus munkatársak között. 2014. február 21. Megállapodás közfeladatok tartós jelleggel történő átadásáról-átvételéről az NFM és a KSH között.

7 (Erő)források Fejezeti átcsoportosítás NFM és KSH között 2014. évre
Többlet létszám igény a KSH-ban: Kompetencia központ: elsősorban KSH központi szakfőosztály, mert: Adatszolgáltatói szám kevés Speciális szakismeret részben már megvan Ezelőtt is kompetencia központként látta el Folyamatos kapcsolattartás az NFM-mel Kisebb fejlesztések a Pécsi főosztályon (OSAP 1857) és az informatikai főosztályon

8 Megvalósítandó feladatok – 1.
Az OSAP keretein belül, az NFM fejezetében szereplő 29 adatgyűjtés , ebből 2 közvetlen adatátvétel 17 NFM adatátvétel HSSZ más szerveitől (főleg KSH) Teljes statisztikai munkafolyamat és IT háttere, pl: Adatszolgáltatói kör kijelölése Adatgyűjtés és szervezés Ellenőrzés, feldolgozás Publikációk, adatátadás, nemzetközi adatszolgáltatás Elektronikus adatgyűjtő és feldolgozó rendszer kifejlesztése és üzemeltetése Döntés támogatás, egyedi kérések teljesítése stb.

9 Megvalósítandó feladatok – 2.
2013. évi OSAP feldolgozása: a éves és évközi adatgyűjtésekről még a Delta Informatika Zrt. végzi el. 2014. évi OSAP: az adatgyűjtések az NFM fejezetében maradnak, de 2014-től már a KSH-ba érkeznek az adatok és itt történik a feldolgozás stb. Az EKOP miatt időben legalább félévvel előrehozott - GSZR (Gazdasági Szervezetek Regisztere), - GÉSA (Adatgyűjtés-szervezési rendszer), META (általános rendszerinformációk), ELEKTRA (elektronikus adatgyűjtés) ADÉL (adatellenőrzési, javítási rendszer) rendszerekbe történő integrálás az éves kérdőívek esetében is.

10 Megvalósítandó feladatok – 3.
2014-ben az adatgyűjtések szakmai áttekintése, az egyszerűsítési, adminisztratív tehercsökkentési, hatékonyság növelési lehetőségek feltárása. Változtatási javaslatok egyeztetése NFM-mel a évi OSAP ütemtervnek megfelelően. 2015-ben: Kérdőívek véglegesítése, felkészülés - az EAR (Egységes Adatfeldolgozó Rendszer), - Adattárház, - Tájékoztatási adatbázis fejlesztésekre.

11 NFM adatgyűjtések T 1 2 3 4 R, T 5 7 6 R 21 29 Szakmai terület
Módja Havi Negyedéves Éves Összesen A kötélpálya, sikló, sífelvonó szalagpálya balesetek adatai T 1 Vasúti szállítás és infrastruktúra 2 Vízi szállítás és infrastruktúra 3 4 Légi szállítás R, T 5 7 Közutak Közúti közlekedés és infrastruktúra, gazdálkodási és hitelszolgálati adatok; a közlekedésrendészet ráfordítási adatai, a hatósági igazgatási tevékenység adatai 6 Postai szolgáltatások, hírközlés, média és műsorszórás adatai és hatósági tevékenység adatai R Távközlési szolgáltatások Internet szolgáltatások 21 29

12 A kérdőívek főbb jellemzői
A kérdőívek adatszolgáltatói köre jellemzően közé esik, az adathelyek száma adatgyűjtésenként eltérő, és igen széles skálán ( db) mozog Az éves adatgyűjtések száma több, ebből 2013-ban 7 db volt új (!) A 8 db évközi adatgyűjtés közül 7db negyedéves 2014-ben a KSH-ELEKTRA keresztül és egy havi gyakoriságú OSAP -en keresztül érkezik be a KSH-ba. Sürgetés, pótlás telefonon és levélben postai úton, valamint elektronikus úton történik Nincs mintavétel, pótlás és teljeskörűsítés A feldolgozott adatok adatbázisba kerülnek

13 KSH Szervezési feladatok, határidők
Az adatgyűjtések adatszolgáltatói körének kijelölése egyeztetés, jóváhagyás az NFM részéről: október Adatfogadási, betöltési, adatellenőrzési logikai specifikációk elkészítése: október META (általános rendszerinformációk) adatok leírása: 2013 december (évközi), február (éves) A évi évközi kérdőívek és az útmutatók leadása, közzététele KSH honlapon: december 2. ELEKTRA kérdőívszerkesztés, adat-előkészítő alkalmazás elkészítése: január (havi), március (többi évközi), június (éves) Adatgyűjtések szakmai áttekintése - egyszerűsítési, hatékonyság növelési lehetőségek feltárása: márciustól folyamatos OSAP egyeztetés keretében

14 Évközi adatgyűjtések, 2014 2014. februártól kezdődően havonta, illetve a negyedévet követő április hónapban begyűjtésre kerültek az évközi kérdőívek. A késve küldő adatszolgáltatókkal felvettük a kapcsolatot, és szükség esetén írásbeli figyelmeztető leveleket is küldtünk részükre. Az adatgyűjtések ellenőrzése, a szükséges javítások elvégzése és egyeztetése az adatszolgáltatókkal megtörtént. Az NFM részére a határidőre átadásra kerültek az évközi adatgyűjtések : - egyedi elektronikusan beérkezett kérdőívei - az egyedi feldolgozott adatok - az összesített adatok és az adatszolgáltatói kör listája

15 2014. I. negyedévi évközi NFM adatgyűjtések beérkezési arányai
OSAP szám Szakmai terület Időszak Összes kijelölt adat-szolgáltató Összes elvárt adat-szolgáltató Beérkezett kérdőívek (%) 1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok 2014. I. né. 71 95,8% 1707 A távközlési tevékenység évközi adatai 95 94 96,8% 1857 A kikötői áru- és hajóforgalom 2014. I-III. hó 152 140 100,0% 1957 A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását jellemző adatok 127 125 92,0% 1994 Az internet szolgáltatás évközi adatai 92 91 92,3% 2145 A postai szolgáltatás és a futárszolgálat negyedéves adatai 27 96,3% 2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint 10 2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai 7

16 …További feladatok Korábbi évek Delta Informatika Zrt. által feldolgozott adatainak migrációja, adatbázisba szervezése Minisztériumi standard adatigények biztosítása NFM hozzáférése az egyedi adatokhoz A NFM OSAP adatátvételeinek feldolgozása A Minisztérium adatátadási, nemzetközi adatszolgáltatási feladatainak ellátása Publikálás (évkönyvek) …Ezek egy részéhez is várhatóan informatikai támogatás szükséges!

17 Tapasztalatok, tanulságok
Ez egy újszerű helyzet, evolúciós lépés a HSSZ hatékonyságának növelése szempontjából. Az eddigi tapasztalatok összességében igen pozitívak, követendő példa lehet a HSSZ többi tagja számára: Az adatminőség, konzisztencia javul(t) Az adatszolgáltatói terhek csökkennek A ‘minisztérium: adatgazda – KSH: üzemeltető’ működési modell egy jó kompromisszum mindkét fél számára. Szolgáltatói szemlélet erősítése a KSH-ban: csak szakmai javaslatokat teszünk, az adatgazda dönt. Az egyedi adatok igénye a további integráció szempontjából kihívást jelenthet.

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium OSAP adatgyűjtéseinek átvétele"

Hasonló előadás


Google Hirdetések