Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisebbségi jogszabályok módosításának aktuális kérdései Heizer Antal, NEKH elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisebbségi jogszabályok módosításának aktuális kérdései Heizer Antal, NEKH elnök."— Előadás másolata:

1 A kisebbségi jogszabályok módosításának aktuális kérdései Heizer Antal, NEKH elnök

2 Bevezetés  Hol tartunk most ? a) Kisebbségi választások: megújult vezetések, pl. hat új elnök,nagy létszámú közgyűlések, b) Ad-hoc bizottság anyagai c) Ombudsmani javaslatok d) Őszi NEKH előzetes koncepciók – egyeztetések e) IM-BM 2003 tavaszi választójogi koncepciója Feladat: 1) OGY határozat – 2003 végéig benyújtani: a) Nek.tv és kapcsolódó jogszabályokat b) Választójogi javaslatot 2) Kormányprogram: parlamenti képviselet

3 Mitől más a mostani folyamat ? Választások tapasztalatai Népszámlálási adatok elemzése Alkotmány módosult Közoktatási törvénybe beemelésre kerülnek a korábbi egyeztetések egyes eredményei EU csatlakozás előnyei és várható gondjai: tisztább viszonyok igénye Külföldi tapasztalatok, nemzetközi visszajelzések Kisebbségi közösségek önvédelmi reflexei Botrányszint elérte a politikai tűréshatárt a választójogi területen

4 Feladatok ütemezése Május-június: előzetes koncepciók vitája a kormányzati és kisebbségi oldal között Július-augusztus: koncepciók közigazgatási, kisebbségi egyeztetése Szeptember-október: tervezetek szövegezése, kodifikáció November-december: szövegszerű javaslatok közigazgatási, kisebbségi és négypárti egyeztetése Egész folyamatba bevonni a kisebbségi biztost és rendszeresen tájékoztatni az emberi jogi bizottságot

5 Jogszabályalkotás céljai Kisebbségi jog alanyainak pontos(abb) meghatározása (egyéni és közösségi jogérvényesítés) Kisebbségi önkormányzati rendszer továbbfejlesztése Viszonyrendszerek tisztázása (települési-kisebbségi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati-civil, országos önkormányzat-központi államigazgatás stb.) Valós kisebbségi közösségek fokozott támogatása A kisebbségek anyanyelve védelmének és használatának erősítése Közpénzfelhasználás feladathoz kötése, átlátható- ságának biztosítása Intézményi kör közösségi kezelésbe vételének elő- segítése Pontos fogalom-meghatározások Ötv-re történő utalásos rendszer egyszerűsítése

6 Megtárgyalandó főbb téma körök 1 – Országos Kisebbségi Önkormányzat Kulturális autonómia szervezeti központja – intézményalapítás, -átvétel, -fenntartás biztosítása Törvényességi felügyelet megteremtése A feladat- és hatáskörök áttekintése, szükség szerinti módosítása (helyi önkormányzati viszonylatban is !) Egyes működési elemek tv-i szintű szabályozása (szakapparátus, alakuló ülés,eskü, ügyvivői időszak, átadás-átvétel,tisztviselők juttatásai, végkielégítése,elnök visszahívhatósága, közgyűlés, önkormányzat létszáma, létszámfeltöltés, megszűnés kérdése, stb.) Költségvetési finanszírozás tisztázása

7 Megtárgyalandó főbb téma körök 2 – Helyi Kisebbségi Önkormányzat Feladat és hatáskörök pontosítása Zárt ülés – elnöki részvétel szabályozása Költségvetés létrejöttének szabályozása Együttdöntési mechanizmusok tisztázása Kisebbségi önkormányzati formák jövője Középszint kérdése Budapest-kerület problematikája Juttatások, kötelező működési feltételek szabályozása

8 Megtárgyalandó főbb téma körök 3 – Intézményi szabályok- kulturális autonómia Országos önkormányzat – kötelező átadás Helyi önkormányzat – kölcsönös egyetértéssel Középszint – melyikhez közelítsen Nem kisebbségi önkormányzati intézményi kör finanszírozási kérdései Országos önk. intézmény működtetés: a) Átvétel évében (+ 1 év) külön keret b) Ezt követően külön soron beépül az országos önkormányzat ktsgv-be

9 Megtárgyalandó főbb téma körök 4 – Finanszírozási kérdések Orsz. Önk. költségvetése Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetés és állami támogatás differenciálása Szakapparátusok(önálló, közös) kiépítése és/vagy ingyenes kisebbségi szolgáltató háttérintézmény létrehozása Közalapítvány jövője Egyszeri vagyonjuttatás: székház Civilszféra finanszírozása

10 Megtárgyalandó főbb téma körök 5 – Választójogi alapvetések Alk. 68 §(4) „A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.” Elektori rendszer – közvetlen választások Választói névjegyzék: lehetőség, önkéntesség, közösségi kezelésben, objektív kritériumok, jogorvoslat Külön nap Jelöltállítás jelentős szigorítása Küszöbszámok újragondolása Kedvezményes mandátum, szószóló

11 A kisebbségi egyeztetések egyes elvi elemei Törekvés a konszenzusra Törekvés a határidők betartására Korábbi anyagok maximális figyelembe vétele Konszenzus hiánya esetén – különösen a választójog terén – szakmai kormányjavaslatok benyújtásának felelősége, ha kell konfrontáció felvállalása Nyilvánosság, korrekt közös tájékoztatás

12 Összefoglaló Rendkívül nehéz, feszített, de szükséges jogalkotási feladat Valamennyi kisebbség érdeke Össznemzeti érdek a sikeres folyamat – négypárti támogatásra kell törekedni Valamennyi érintett fél konszenzuskészsége szükséges A felelősség a Kisebbségi Kerekasztal és az 1993-as Országgyűlés felelősségéhez mérhető

13 Legyen a kisebbségi törvény elfogadásának tizedik évfordulója a kisebbségi joganyag megújulásának éve!


Letölteni ppt "A kisebbségi jogszabályok módosításának aktuális kérdései Heizer Antal, NEKH elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések