Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugdíjbiztosítási igazgatási ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugdíjbiztosítási igazgatási ismeretek"— Előadás másolata:

1 Nyugdíjbiztosítási igazgatási ismeretek
A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP számú kiemelt projekt Nyugdíjbiztosítási igazgatási ismeretek Tanári kézikönyv - diasor A társadalombiztosítás által nyújtott juttatások, szolgáltatások a társadalombiztosítás két nagy biztosítási ágazata, az egészségbiztosítás, illetve a nyugdíjbiztosítás területéhez tartoznak. Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés esetén megállapítható baleseti ellátásokkal kapcsolatos feladatok nem önálló szervezetben, hanem a két biztosítási ágazat között megosztva kerülnek ellátásra. A kapcsolódó szabályokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (Tny.) és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (TnyR.) tartalmazza. Szerzők: Molnárné dr. Balogh Márta Dr. Jancsó Gábor

2 A nyugdíjbiztosítási szakigazgatási ágazat feladatai:
saját jogú és hozzátartozói nyugellátások iránti igény elbírálása nyugellátások és egyéb meghatározott ellátások folyósítása biztosításban töltött időszak nyilvántartása, igazolása megállapodáskötés szolgálati időre méltányossági kérelmek intézése A nyugellátások meghatározott kockázati esemény (nyugdíjkorhatár betöltése, hozzátartozó halála) bekövetkezte esetén nyújtható társadalombiztosítási ellátások, melyekre való jogosultságot meghatározott mértékű szolgálati idő megléte (kivéve baleseti hozzátartozói ellátások), mint biztosítási előfeltétel teljesítése esetén lehet megállapítani hatósági eljárás keretében. Ha a szükséges mértékű szolgálati idő hiányzik, méltányossági eljárás iránti kérelem nyújtható be. A nyugdíjszolgáltatások körében saját jogú nyugellátásokkal (öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék), és hozzátartozói nyugellátásokkal (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), valamint baleseti hozzátartozói nyugellátásokkal találkozhatunk. Jelentős tevékenysége a nyugdíjbiztosítási igazgatási területnek a biztosítottak, volt biztosítottak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseti, jövedelmi adataira vonatkozó, nyugdíjbiztosítóhoz bejelentett adatainak nyilvántartása, a nyilvántartás adatainak a biztosítottal, volt biztosítottal való egyeztetése, és a szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása. Méltányosságból a nyugdíj összegének emelése, kivételes nyugdíjmegállapítás és egyszeri segély engedélyezése történhet. 2

3 Szolgálati idő jogosultsági feltétel a nyugellátásokhoz
szolgálati idő = nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak + egyéb járulékfizetés nélküli időszakok A nyugellátásokhoz társadalombiztosítási jogosultsági feltételként meghatározott mértékű szolgálati idő megléte szükséges. Szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt (pl. munkaviszonyban állt), illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék fizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a törvény határozza meg (pl előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok ideje, sorkatonai szolgálat időtartama). A szolgálati idő szerzésére köthető megállapodás is, ha nincs biztosítási jogviszonyunk, vagy az szünetel (pl. fizetés nélküli szabadság miatt). 3

4 Nyugdíjszolgáltatások
  saját jogú nyugellátás öregségi nyugdíj (nyugdíjkorhatár betöltése, meghatározott szolgálati idő megléte) rehabilitációs járadék (már nem állapítható meg) hozzátartozói nyugellátások özvegyi nyugdíj árvaellátás szülői nyugdíj baleseti hozzátartozói nyugellátások Az öregségi nyugdíj meghatározott életkor betöltése és meghatározott mértékű szolgálati idő megléte esetén járó rendszeres pénzbeli ellátás. Jelenleg a nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedésével találkozunk 62-ről 65 évre, mely folyamat január 1-től kezdődött, és az között születetteket érinti. Az előtt születettek nyugdíjkorhatára 62. életév. A rehabilitációs járadék rehabilitálható, százalék közötti egészségkárosodott személyek részére volt megállapítható december 31-ig. Az ellátás 3 évre volt megállapítható, egy éves meghosszabbítási lehetőséggel. Hozzátartozói nyugellátás az egyéb feltételek megléte esetén akkor illeti meg a jogosultat, ha elhunyt hozzátartozója rendelkezett a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel, vagy saját jogú nyugdíjasként halt meg (kivétel baleseti hozzátartozói nyugellátások). A jogosultsághoz szükséges szolgálati idő követelmény az elhunyt életkorához van meghatározva. 4

5 Adategyeztetési eljárás
A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási adatok (biztosítási jogviszony, keresetek) nyilvántartása, az adatok egyeztetése a biztosítottal, adatok igazolása. Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról: biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idő, nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők, a foglalkoztató adatai,         az december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem, az december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. Ugyancsak lehetőség van igazolás (kimutatás) kérésre a nyilvántartásban szereplő adatokról. 5

6 Folyósítási tevékenység
Nyugellátások és egyéb nyugdíjszerű ellátások folyósítása nyugdíjfolyósítási törzsszám, mint azonosító alatt. A folyósítást érintő bejelentések megtétele. Igazolások kiadása. A nyugellátások és egyéb nyugdíjszerű ellátások folyósításához szükséges nyugdíjas törzsszámot a folyósítás megkezdésekor írásban közli a NYUFIG az ellátásra jogosulttal. A további ügyintézésnél (pl. változás bejelentés), mindig fel kell tüntetni ezt az azonosítót. A törzsszám ún. „beszédes szám”, az ellátással kapcsolatban sok információt tartalmaz a folyósító szerv számára. A folyósítást érintő bejelentési kötelezettség adatváltozás, a nyugdíjas elhalálozása, külföldön tartózkodás, szabadságvesztés töltése, keresőtevékenység nyugellátás melletti esetekre terjed ki. A nyugellátás összegére nézve a folyósító szerv évente hivatalból ad ki igazolást. 6

7 Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) ONYF központi igazgatási szerve: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) megyei/fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai Az ONYF önálló jogi személyiséggel rendelkező központi államigazgatási szerv, központi hivatal. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot az emberi erőforrások minisztere irányítja és főigazgató vezeti. A központi igazgatási szerv önálló jogi személyiséggel rendelkező államigazgatási szerve, amelyet az ONYF főigazgatója közvetlenül irányít. Irányítási hatáskörében a főigazgató kiadja a központi igazgatási szerv alapító okiratát és szervezeti és működési szabályát. A NYUFIG végzi a nyugdíjak és egyéb ellátások folyósítását és jogszabályban meghatározott esetekben elsőfokú nyugdíj-megállapítási hatáskört gyakorol. A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a fővárosi és megyei kormányhivatalok ágazati szakigazgatási szervei. A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a jogszabályban megállapított hatáskörüket önállóan gyakorolják, az egyedi ügyekben a kormányhivatal, illetve annak vezetője utasításadási joggal nem rendelkezik. A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok szakmai irányítója az ONYF főigazgatója. 7

8 A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek illetékessége
ONYF: másodfokú és felügyeleti szerv NYUFIG: országos illetékesség - nemzetközi nyugdíjügyek - szolgálati jogviszonyhoz kötődő ellátások - nyugdíjasként elhunyt személy jogán igényelt   hozzátartozói ellátások megyei/fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai: lakóhely szerinti illetékesség Az ONYF a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai és a  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult     másodfokú szerv és felügyeleti szerv, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén elbírálja a méltányossági ügyekben érkezett kérelmeket. A NYUFIG országos illetékességgel nemzetközi vonatkozású ügyekben nyugdíj megállapítási feladatokat lát el (saját jogú és hozzátartozói ellátás), nemzetközi ügyekben lefolytatja az adategyeztetési eljárást, valamint hatósági bizonyítványt ad ki, megállapítja a hozzátartozói nyugellátásokat nyugdíjasként elhunyt személyek jogán, a fegyveres szerv hivatásos állományú tagjai, volt tagjai részére ellátja a rögzített nyugdíj megállapításával kapcsolatos feladatokat, nyugdíjigény elbírálást. A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok elsőfokú hatósági feladataikat főszabályként az igénylő lakóhelye szerinti – területi illetékességgel látják el. 8

9 Nyugdíjbiztosítási igazgatási ügyek intézése a kormányablaknál
kérelem benyújtása, bejelentés megtétele meghatározott ügyekben ügytovábbítás a feldolgozó igazgatási szervhez tájékoztatás Kormányablaknál is intézhető ügykörök: kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása, a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása, a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele. A nyugdíjbiztosítási ügyekben a kormányablak ügytovábbítást végez, vagy tájékoztatással segíti az ügyfelet. 9

10 Kormányablaknál is előterjeszthető kérelmek, megtehető bejelentések:
kivételes nyugellátásemelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/ végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása a nyugdíjfolyósításhoz  kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele betekintési jog gyakorlása iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele, továbbítása. Az alacsony összegű nyugellátások kivételes méltányosságból megemelhetők. A nyugellátásban részesülő személy nehéz élethelyzetére tekintettel (pl. betegség, haláleset) egyszeri segélyt is kérhet. Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a forintot. A kivételes nyugellátás emelés 3 évente lehetséges. A foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségüket rendszeresen és folyamatosan kötelesek teljesíteni. Ha egy foglalkoztató befejezi tevékenységét, felszámolási eljárással, vagy végelszámolással megszűnik, ellenőrizni kell, hogy tevékenysége alatt ezt az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítette-e. A nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség köre: személyi adatokban (név-, lakcím, számlaszám) történt változás, külföldi tartózkodás, szabadságvesztés, keresőtevékenység folytatása, a nyugdíjas elhalálozása. Bejelentési határidő: 15 nap 10

11 igénybejelentés módja mellékletek egyéb bejelentések
Fontos tudnivalók nyugdíjbiztosítási igazgatási ügyben megjelenő ügyfelek esetén igénybejelentés módja mellékletek egyéb bejelentések ügyintézési idő, előleg nyújtása A nyugellátást írásban, kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus úton lehet igényelni. Meghatározott kérelem (pl. az előtt született ügyfél által kért adategyeztetési eljárás) kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölni kell személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, és be kell nyújtania azokat az okiratokat (pl. egyetemi leckekönyv, katona könyv), amelyeket a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok igazolására kíván felhasználni. A nyugellátásban részesülő személyt számos, a Tny-ben meghatározott bejelentési kötelezettség érinti (pl. adatváltozás, az ellátásra való jogosultságot érintő keresőtevékenység), amely kötelezettségek mind postai úton, mind személyesen, ügyfélszolgálat felkeresésével teljesíthetők. A nyugdíjbiztosítási igazgatás területén az ügyintézési idő – ha az adott eljárás tekintetében jogszabály máshogy nem rendelkezik – 22 munkanap, mely egy alkalommal további 22 munkanappal meghosszabbítható. Ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, de a nyugdíj összege az igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem határozható meg, előleget kell megállapítani. 11

12 Élethelyzetek 1. A nyugdíjigény benyújtása jelentős döntés.
Az ügyfél gyakran kér tanácsot az igénybenyújtással kapcsolatban. Hívjuk fel figyelmét a tájékoztató anyagokra. Nehéz élethelyzetben adjunk felvilágosítást méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély lehetőségéről. A nyugellátásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok ellátási nemenként megtalálhatók az ONYF honlapján (www.onyf.hu). A nyugdíjigény benyújtás során az egyik leglényegesebb kérdés annak meghatározása, hogy mely időponttól kéri a személy a nyugellátás megállapítását. Legkorábbi időpont valamennyi jogosultsági feltétel (életkor, szolgálati idő, biztosítási jogviszony megszüntetése) együttes fennállása, illetve a hozzátartozó halála. A nyugdíjmegállapítás kért időpontja az eljárás alatt módosítható. A méltányosságból történő nyugdíjemelésen kívül nyugellátás kivételes méltányosságból történő megállapítására is van lehetőség meghatározott feltételek fennállása esetén. 12

13 Élethelyzetek 2. A kérelem átvételekor győződjünk meg arról, hogy a nyomtatvány  teljes körűen kitöltésre került-e, a szükséges mellékletek rendelkezésre állnak-e. Nyugdíjfolyósítási ügyeknél a folyósítási törzsszám megadása szükséges. A különböző nyugdíjigények benyújtásához szükséges mellékletek meghatározását az ONYF honlapján találjuk. Ha az igénybenyújtáskor az előírt melléklet (pl. anyakönyvi kivonat) nem áll rendelkezésre, hiánypótlás során lehet azt benyújtani. Az ügyintéző a szükséges nyomtatványok (pl. egyszeri segély iránti kérelem adatlap) beszerzéséhez nyújtson segítséget. 13

14 Összegzés A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek sajátjogú és hozzátartozói nyugellátásokat állapítanak meg. Adategyeztetési eljárást folytatnak le a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási adatokra nézve, igazolják azokat.  A kormányablak a kérelmek továbbítását végzi a feldolgozó intézményekhez. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szakterület feladatkörébe öregségi és hozzátartozói, valamint baleseti hozzátartozói ellátások iránti igények elbírálása, a megállapított ellátások folyósítása, a biztosításban töltött időszak nyilvántartása, igazolása, nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati időre vonatkozó megállapodás megkötése, nyugellátásokkal kapcsolatos méltányossági kérelmek intézése tartozik. A baleseti járadék, bár egészségbiztosítási ellátás, mégis a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél igényelhető. Az adategyeztetési eljárás fokozatosan kerül bevezetésre, a különböző korosztályok számára a jogszabályban előírt ütemezés szerint fog lezajlani. Elsőként az között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében kerül sor az eljárásra december 31-ig, meghatározott ütemterv alapján. Az előtt születettek részére kérelemre van mód az adategyeztetési eljárás lefolytatására. 14


Letölteni ppt "Nyugdíjbiztosítási igazgatási ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések