Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE 2014ELTE 2014 A MENEKÜLTJOG ALAPELVEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NON-REFOULEMENT ELVÉRE. * JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM AZ ÜLDÖZTETÉSTŐL „Nemzetközi, európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE 2014ELTE 2014 A MENEKÜLTJOG ALAPELVEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NON-REFOULEMENT ELVÉRE. * JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM AZ ÜLDÖZTETÉSTŐL „Nemzetközi, európai."— Előadás másolata:

1 ELTE 2014ELTE 2014 A MENEKÜLTJOG ALAPELVEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NON-REFOULEMENT ELVÉRE. * JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM AZ ÜLDÖZTETÉSTŐL „Nemzetközi, európai és magyar menekültügy” Nagy Boldizsár előadássorozata az ELTE-n, 2014 3. rész

2 ELTE 2014ELTE 2014 Az előadás-sorozat témái 1.IX. 17. Nemzetközi jogi alapfogalmak. Migráció és meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről, nagyságrendek 2.IX. 24. Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. 3.X. 1. A menekültjog alapelvei, különös tekintettel a non-refoulement elvére. Jól megalapozott félelem az üldöztetéstől 4.X. 8. Mi minősül üldöztetésnek? Ki az üldöző? Az üldöztetés öt egyezményi oka. Az (elismert) menekültek jogainak rendszere 5.X. 15. A menekült státusz megszűnése, illetve kizárás a menekültként elismerésből ("érdemtelenség a védelemre") 6.X. 22. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 7.XI. 5 Az Európai Unió regionális menekültjogának kialakulása, az intézményi keretek, az acquis jogi alapjai 8.XI. 12. Átmeneti védelem, befogadási követelmények, a menekült kérelmének elbírálásáért felelős állam kijelölése. (Dublini rendszer) A hatályos jog és a 2013. évi átdolgozás. 9.XI. 19. Ki a menekült és a ki a kiegészítő védelemre jogosított? A hatályos, 2011-ben elfogadott kvalifikációs irányelv. 10.XI.26. A menekültügyi eljárás minimumkövetelményei az EU-ban. Az "eljárási irányelv" és a 2013. évi átdolgozás, valamint az európai menekültügy intézményi kérdései Menekültügyi Alap, Támogatási Hivatal, 11.XII. 3. A nemzetközi és az európai menekültügyi rendszer jövője 12.XII 10. A magyar menekültjog néhány figyelemreméltó vonása, történet, szerkezet.

3 ELTE 2014ELTE 2014 ALAPELVEK

4 ELTE 2014ELTE 2014 A család egysége A diszkrimináció tilalma Non-refoulement Alapelvek A menekültjog alapevei

5 ELTE 2014ELTE 2014 A családi egysége Az 1951évi Egyezmény záróokmánya Ajánlások: B. A KONFERENCIA, Tiszteletben tartva, hogy a társadalom természetes és alapvető csoportját alkotó család egységéhez a menekültnek alapvető joga fűződik és ez az egység állandó fenyegetésnek van kitéve és Elégedetten tudomásul véve, hogy a Hontalanság és az ezzel kapcsolatos problémákkal foglalkozó ad hoc bizottság (E/1618, p. 40) hivatalos kommentárja szerint a menekültnek járó jogok járnak a családtagoknak is. Javasolja a kormányoknak, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a menekült családja védelmében azért, hogy (1)biztosítsák a menekült családja egységének fenntartását, különösen, ha a családfő eleget tett a szükséges követelményeknek, hogy bebocsássák az adott államba, (2) védelmet nyújtsanak a kiskorú menekülteknek, különösen a kísérő nélkül érkezett gyerekeknek és lányoknak [sic – NB] különös tekintettel a gondokságra és az örökbefogadásra."

6 ELTE 2014ELTE 2014 A család egysége – Globális konzultációk következtetései 2001 „ 11. A család újraegyesítés iránti kérelmét pozitív, humánus módon és gyorsan kell kezelni, különösen nagy figyelmet fordítva a gyermek mindenek fölött álló érdekére. …. Ebben az értelemben, az államoknak arra kell törekedniük, hogy a lehető leghamarabb újraegyesítsék a menekültcsaládot, de legalábbis ésszerűtlen késlekedés nélkül. Gyorsított eljárást kellene alkalmazni azokban az esetekben, ahol szeparált vagy kísérő nélküli gyermek van, és a gyermekre vonatkozó kort az kellene meghatározza, amikor a szponzoráló családtag státuszt szerez, nem pedig a családegyesítés jóváhagyásának az időpontja. 12. Annak a követelménynek, hogy dokumentumokkal kell bizonyítani a családi kapcsolatot a családegyesítés vagy újraegyesítés érdekében, mindig reálisnak kell lennie, valamint meg kell felelnie a menekült helyzetének és a körülményeknek mind a kibocsátó mind a befogadó államban. Rugalmasan megközelítésre van szükség, mivel a túl merev követelmények nem várt negatív hatásokhoz vezethetnek. Pl: a túl merev követelmények hatásaként az egyik fogadó államban megjelent a hamisított dokumentumok piaca.”

7 ELTE 2014ELTE 2014 A családi egysége A TANÁCS 2003/86/EK IRÁNYELVE (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról HL Különkiadás 19/6. kötet, 224. oldal V. Fejezet Menekültek családjának újraegyesítése Csak az Egyezmény alapján elismert menekültek kérhetik (menedékkérők és másodlagos vagy átmeneti védelmet élvezők nem) - korlátozható olyan családokra, amelyek már léteztek korábban - az állam elismerheti a távoli rokonokat is, ha a menekülttől függnek - kevésbé szigorú dokumentációs kötelezettség a családi kapcsolatnál - Ha az elismerést követő 3 hónapon belül kérelmezik, akkor nem kell bizonyítani a lakás-, jövedelem- és betegbiztosítást

8 ELTE 2014ELTE 2014 Diszkrimináció tilalma 1951 Genfi Egyezmény 3. cikk Diszkrimináció tilalma A Szerződő Államok az Egyezmény rendelkezéseit a menekültekre faji, vallási vagy származás ország szerinti megkülönböztetés nélkül alkalmazzák. diszkrimináció - ésszerű megkülönböztetés Gyakorlat: –politikai preferenciák (haitiak v kubaiak az 1980-as évek Amerikájában) – etnikai preferenciák (korai 1990-as évek Magyarország)

9 ELTE 2014ELTE 2014 Non-refoulement A non-refoulement elve széles értelemben azt jelenti, hogy menekültet nem szabad visszaküldeni abba az országba, ahol nagy valószínűséggel üldözés vagy kínzás fenyegeti. Guy Goodwin-Gill: A menekült a nemzetközi jogban, 2nd ed. p.117

10 ELTE 2014ELTE 2014 (Elismert) menekült - az országon belül Menedékkérő + menekült A határon vagy a területen belül Bárki Bárhol Három lehetséges jelentése A NON-REFOULELEMENT ELV Öt üldözési ok + kivétel van Fenyegetettség oka közömbös + nincs kivétel

11 ELTE 2014ELTE 2014 Alapelvek - non-refoulement 1.) A non-refoulement vagy visszaküldés és visszafordítás tilalmának elve Genfi Egyezmény 33. Cikk 1. Egyetlen Szerződő Állam sem utasítja ki vagy küldi vissza ("refouler") semmilyen módon a menekültet olyan területek határára, ahol élete vagy szabadsága faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai nézetei miatt lenne veszélyeztetve. 2. A jelen rendelkezésből folyó kedvezmény azonban nem illeti meg azt a menekültet, akiről alaposan feltehető, hogy veszélyezteti annak az országnak biztonságát, amelynek területén van, vagy aki, mivel különösen súlyos bűncselekményért jogerősen elítélték, veszélyt jelent az illető ország lakosságára nézve.

12 ELTE 2014ELTE 2014 Jogi helyzete – szokásjog? Igen, mind a menekültek, mind az emberi jogi szerződések által védettek tekintetében Szakirodalom: pl.Lauterpacht - Betlehem, Goodwin-Gill-McAdam, Kälin) UNHCR : számos ExCom következtetés: eltérést nem engedő elv Államok: A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény és 1967. évi jegyzőkönyv részes feleinek nyilatkozata, 2001: „Elismerve ennek a jogokból és elvekből álló rendszernek a relevanciáját és ellenállóképességét, beleértve központi elvéét a non-refoulementét, amely beágyazódott a nemzetköi szokásjogba” Kétségek: Hathaway (az egyezményen túli hatását kétli mivel az emberi jogi egyezmények más veszélyek ellen más kört védenek) + bizonyos érintett államok a Genfi egyezménynek sem részesei Nagy kérdés: mi a refoulement létező eseteinek a szerepe? Az elv megsértésének minősülnek (megerősítve szokásjogi jellegét) Az egységes állami gyakorlat hiányát mutatják (gyengítve a szokásjogi természetét) (Lásd még a tömeges beáramlás kérdését)

13 ELTE 2014ELTE 2014 Non-refoulement 1. Kit köt? a Részes Államot - hatóságok - terület 2. Mi tiltott? - visszaküldeni bármely módon a)kiadatás, kiutasítás b)visszairányítás a határon 3. Ki védett? a) menedékkérő és elismert menekült b) egyéni elbírálás megtagadás/visszavonás esetén c) tömeges beáramlási szituációk 4. A hely, ahova a kiadatás, kiutasítás tilos a) Területek határai (nem államok) b) Biztonságos harmadik ország?? 5.Fenyegetés az életre és a szabadságra nézve Üldözés vagy több?

14 ELTE 2014ELTE 2014 Kit köt? Betudás az államnak Terület – határ – joghatóság- ellenőrzés Az ország területén kívűl, a határon túl elkövetett tettek is betudhatóak lehetnek –Ha a joghatósága alá tartoznak –Ha tényeleges (általános) ellenőrzést gyakorol ott az állam (Amuur v. France, Loizidou v Turkey, Ilascu and others v Moldova and Russia, T.I v U.K. Hirsi Jaama v Itali, Al Skeini v UK) _________ -Diplomáciai képviselet: nem a küldő állam területe – a menedékkérő nem hagyta el az országot – nem menekült - Diplomáciai menedékjog – nem szokásjog ____________________ -„A terület kimetszése (excision of parts of the country)” - (ausztrál gyakorlat) nemzetközi jogi szempontból irreleváns, az állam felelőssége megáll.

15 ELTE 2014ELTE 2014 Kit véd? a)Menedékkérőket és menekülteket Az egyezmény nem használja a menedékkérő („asylum seeker”) fogalmát, az egyezmény a menedékkérőt (akinek a státuszáról még nem döntött hatóság) is menekültnek nevezite Puszta jelenlét elég! (nem kell „jogszerű”) Lásd még a szélesebb (emberi jogi) jelentést – az mindenkire kiterjed b) A non-reoulement védelmét egyéni eljárásában kell megtagadni vagy visszavonni egyéniesített eljáárásban (nem terjedhet ki egy egész csoportra) eljárási garanciák alkalmazásával

16 ELTE 2014ELTE 2014 Kit véd? c) Tömeges beáramlás ExCom következtetés No 100, 2004 „A tömeges beáramlás helyzeteit az alábbiak közül egy vagy több jellemzi –(i) jelentős számban érkeznek, nemzetközi határt átlépve –(ii) az érkezés gyors ütemű –(iii) a fogadó államban nem megfelelő a befogadásra agy a válaszadásra rendelkezésre álló kapacitás –(iv) az egyéni menedékjogi eljárások – ahol vannak ilyenek – képtelenek ilyen nagyszámú kérelem elbírálását kezelni

17 ELTE 2014ELTE 2014 Kit véd? Kivétel-e a non-refoulement alól a tömeges beáramlás? Kivétel Nemzetbiztonsági és közrendi érvek az 1951-es konferencián Bizonyos szerzők pl. Coleman, 2003;) „refoulement” – mindig egyéni lépés Állami gyakorlat (Thaiföld 1979 előtt, Törökország, 1991, Macedónia,1999, Pakisztán, 2000) Nem kivétel Az egyezmény szövege nem utal ezekre Az uralkodó tudományos nézet: nem kivétel (Legfeljebb a juttatott jogok korlátozhatóak) A Genfi Egyezmény 33/2 cikke a nemzetbizotnság egyéni veszélyeztetését ismeri csak Az EU átementi védelemre (tömeges beáramlásra) vonatkozó irányelve nem engedi meg ExCom következtetés 22 (1981) tömeges beáramlás esetén is alkalmazandó a non- refoulement Az ellentmondó állami gyakorlatot mindig (kivételként) mentegetik

18 ELTE 2014ELTE 2014 Kit véd? Kivétel-e a non-refoulement alól a tömeges beáramlás? A dilemma lehetséges megoldása A non-refoulement alkalmazandó – a beengedés kötelezettsége feltétel nélküli, de - Jogi igény arra, hogy a nemzetközi közösség nyújtson segítséget - A menekültek bizonyos jogait nem kell megadni, tekintettel a helyzetre (pl. mozgáskorlátozás) - Ha a nemzet fennmaradása a tét: esetleg nemzetköi jogi szükséghelyzetre lehet hivatkozni a kötelezettség nem teljesítésének indokolására

19 ELTE 2014ELTE 2014 Mi tilos? A visszaküldés bármely módja ( Egyetlen Szerződő Állam sem utasítja ki vagy küldi vissza ("refouler") semmilyen módon …G.E. 33.§) Kiadatás -Az esetleg üldöző országnak: tilos (kivéve ha a G.E 33/2 alkalmazható és nem érvényesül az meberi jogi abszolút tilalom) – a kiadatási kötelezettséggel szemben a G.E lex specialis – aut dedere aut judicare segít a nem kiadható személyeknél -Harmadik államoknak kiadható –feltéve, hogy nem áll fenn a refoulement veszélye

20 ELTE 2014ELTE 2014 Mi tilos? A visszaküldés bármely módja Kiutasítás – visszaadás – refoulement Kiutasítás – formális felszólítás az ország területének elhagyására (és visszatérési tilalom) Visszaadás – a visszaküldés – visszafordítás ténye – bármilyen alapon Refouler (Francia és belga közigazgatási jog – valkinek visszavitele a szomszédos ország határára) Határ Grahl-Madsen: határra nem vonatkozik a non-ref. De: a határőrrel kapcsolatba kerülő menekülő (általában) a határőr országának joghatósága (ellenőrzése) alá kerül – nincs már az üldöző országban Visszafordítás az üldöző ország határán = az üldöző terület határára visszaküldés (G.E 33!) A bebocsátás kötelezettsége  a területi menedékjog, a huzamos tartózkodás engedélyezése

21 ELTE 2014ELTE 2014 Mi tilos? A visszaküldés bármely módja Tengerek Végszükség vagy nem (Látogatás: csak a lobogó államának engedélyével) Uralkodó nézet: non-refoulement alkalmazandó a végszükségből mentésnél is (Sale v Haitian Council, US Supreme Court: rossz döntés) Kérdés: Ki folytassa le az eljárást: a lobogó szerinti állam, vagy az első kikötés állama? (Tampa, 2001)! „A non-refoulement kötelezettség megtilta, hogy európai határőrizeti szervek visszafordítsanak, visszakísérjenek, továbbhaladásában akadályozzanak, visszavontassanak vagy átszállítsanak úszóeszközöket nem-EU parti régiókba, ha bármely személynek védelemre lehet szüksége, mindaddig, amíg a menedékjogi kérelmet közigazgatási és bírói szakban európai területen el nem bírálták. Az európai határőröket köti ez a kötelezettség, akkor is, ha területen kívül járnak el. A tengeri intézkedéseknél ez alkalmazandó a 12 mérföldes övezeten belül, a csatlakozó övezetben, a nyílt tengeren és harmadik államok parti vizein is.” A Fischer-Lescano, T Löhr, and T Tohidipur, p. 296

22 ELTE 2014ELTE 2014 A hely, ahova a kiadatás, kiutasítás tilos Területek határa Nem feltétlenül állam (Gáza?!) Nem feltétlenül származési ország (fenyegetettség az első menedék országában /pl. Görögországban/) Viták a biztonságos harmadik állam fogalmáról Pusztán megdönthető vélelem Az európai listát végülis nem tudták elfogadni

23 ELTE 2014ELTE 2014 Élet vagy szabadság veszélyeztetése Üldöztetés - élete vagy szabadsága veszélyben: azonos a tartalmuk? –Uralkodó nézet (pl.. Weis, Grahl-Madsen, Kälin) : igen (különben bizonyos menekülteket nem védene a non- refoulement) –A szerződés alkotói: az élet és szabadság veszélyeztetése mindenhol tilos (akár van megalapozott félelem az öt ok miatt, akár nincs) –Bizonyítási teher – a valószínűség szintje - azonos –Lenne veszélyeztetve = üldöztetéstől való jól megalapozott félelem

24 ELTE 2014ELTE 2014 Non-refoulement – széles értelem Európai Emberi Jogi Egyezmény 3. cikke, ENSZ Kínzás Elleni Egyezmény 3. cikke Szélesebb,mert –mindenkit véd, nemcsak a menekülteket –nincsenek kivételek –a fenyegető veszély nem kapcsolódik konkrét okhoz (faj, vallás, nemzetiség, politikai vélemény, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás) Kérdés: abszolút vagy nem Soering (1989), Chahal (1996) Saadi (2008), Hirsi Jamaa (2012) Suresh (2002)

25 ELTE 2014ELTE 2014 JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM

26 ELTE 2014ELTE 2014 Nincs ésszerű kétség (Beyond reasonable doubt) Valószínű (inkább bekövetkezik, mint nem) (Balance of probabilities) Ésszerű lehetőség (Reasonable chance) A valószínűség elképzelehető szintjei (bizonyítási fokok) A jól megalapozott félelem A jól megalapozott félelem – egy lejetséges jövőbeni esemény (az üldöztetés) bekövetkezési valószínűségének a megítélése „Egyszerűen nincsen helye az Egyesült Nemzetek definíciójában annak, hogy megállapítsuk, hogy ha egy kérelmezőnek csak 10% esélye van arra, hogy lelőjék, megkínozzák, vagy máshogyan üldözzék, akkor nem jól megalapozott a félelme…Ahogy arra a Stevic ügyben rámutattunk, a jól megalapozott félelem standardjának mértéktartó értelmezése azt mutatja, hogy amennyiben az objektív helyzetet bizonyíték támasztja alá, akkor nem kell azt kimutatni, hogy a helyzet valószínűleg üldöztetésre vezet, elég azt kimutatni,, hogy az üldöztetés ésszerű lehetősége fennáll.” INS v. CARDOZA-FONSECA, 480 U.S. 421 (1987), p. 7

27 ELTE 2014ELTE 2014 JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM – IDŐ ÉS HELY Idő: nem feltétlenül a távozáskor - sur place menekültek - a döntés pillanatában (Said v Netherlands, ECHR, Appl 2345/02) Hely: a jövőbeni üldöztetés területe – nem szükségképpen a nemzetiség szerinti állam + – hontalan személyek

28 ELTE2013ELTE2013 J ÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM - BIZONYÍTÁS „Mivel az üldöztetés kockázata soha nem lesz pontosan mérhető, a döntés- hozóknak azt kell kérdezniük, hogy a bizonyítékok összessége az üldöztetés olyan mérvű kockázatát mutatja-e, hogy a kérelmező körülményei között egy racionális személy elégtelenként visszautasítaná-e azt a védelmet, amit a származási állam képes éshajlandó nyújtani neki.” Hathaway: The Law of refugee Status,1991, at p. 80

29 ELTE 2014ELTE 2014 JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM - A BIZONYÍTÁS ESZKÖZEI A félelem jól megalapozott mivoltát alátámasztó eszközök Menedékkérő beszámolója Menedékkérő múltbeli üldöztetése Hasonló helyzetű embereket ért sérelem Általános emberi jogi helyzet Általános elnyomás

30 ELTE 2014ELTE 2014 JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM - BIZONYÍTÉK Szavahihetőség Szavahihetőség (Credibility) A menedékkereső beszámolója („valószínű, hihető, őszinte”) plausible, credible, frank A meghallgató téves előfeltevései A fordító szerepe Az ellentmondásosság lehetséges okai - kultúrák közötti különbségek - PTSD - Különleges igényekkel rendelkező csoportok (kínzás áldozatai, nők, kiskorúak, mások) Benefit of the doubt (Kétely esetén javára dönteni) See: G.Noll ed.: Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum procedures, Martinus Nijhoff, Leiden, 2005 REMEMBER!REMEMBER!

31 ELTE 2014ELTE 2014 Jól megalapozott félelem – bizonyítás – származási ország információ (Country of origin information, COI) A források megbízhatósága - UNHCR (Refworld!) - Nemzetközi NGO-k - ENSZ (és regionális) emberi jogi testületek - Nemzeti, kormányati jelentések ( De, lásd Loucaides bíró különvéleményét a Said v Netherlands, ECHR, 2005 ügyben ) web-alapú - www.ecoi.net A COI-ra vonatkozó követelmények Az országinformáció jogi relevanciája –A jogkérdésre vonatkozó tény, amely megerősíti vagy cáfolja az üldöztetés/sérelem veszélyét Megbízhatóság és a források kiegyensúlyozottsága –Tárgyilagos, pártatlan, sokféle Szabatos és naprakész –Időszerű és torzítatlan Átláthatóság és visszakeres- hetőség –Forrás megadása, fordítás ellenőrízhetősége Az információhoz hozzáférés –”fegyveregyenlőség” – bizalmas információk (pl. terrorizmus)

32 ELTE 2014ELTE 2014 Köszönöm! Köszönöm! Nagy Boldizsár E-mail: nagyboldi@ajk.elte.hu www.nagyboldizsar.hu


Letölteni ppt "ELTE 2014ELTE 2014 A MENEKÜLTJOG ALAPELVEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NON-REFOULEMENT ELVÉRE. * JÓL MEGALAPOZOTT FÉLELEM AZ ÜLDÖZTETÉSTŐL „Nemzetközi, európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések