Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vállalatirányítási rendszerek Dr. Honfi Vid KE-GTK, Informatika Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vállalatirányítási rendszerek Dr. Honfi Vid KE-GTK, Informatika Tanszék."— Előadás másolata:

1 1 Vállalatirányítási rendszerek Dr. Honfi Vid KE-GTK, Informatika Tanszék

2 2 Gazdasági információk Termelési, energetikai információk Karbantartási információk Logisztikai információk Kereskedelmi információk Beruházási információk Személyügyi információk Vezetői információk??? ISO xxxx Környezeti információs rendszer Biztonsági jelentési rendszer I N F O R M A T I K A I E S Z K Ö Z T Á R

3 3 Információátadás nélkül nincs szervezett csoporttevékenység Hatékony információ kezelés ==> hatékony működés VIR elméleti célok: közvetlen és közvetett eredmények - információ feldolgozás hatékonyságának növelése - piaci versenyhelyzet javítása - termelékenység növelése - ügyvitel javítása - technológia fejlesztése - hatékonyabb kapcsolat az ügyfelekkel - hatékonyabb kapcsolat a partnerekkel - hatékonyabb döntéshozatal, tervezés Információs rendszerek

4 4 Vállalatirányítási rendszer: eszik, vagy isszák? A vállalatirányítási rendszerek a gazdálkodó szervezetek számára  pénzügyi,  számviteli,  logisztikai folyamataik tervezhetőségét, kontrollálhatóságát, a termelés és a vevők kiszolgálásának rugalmasságát biztosítják.

5 5 A termelésirányítási rendszerek fejlődése

6 6 Material Requirement Planning (MRP) Anyagszükséglet-tervezés Cél: meghatározni, hogy a termelés ütemezésének megfelelően a részegységeket, alkatrészeket mikor, milyen mennyiségben kell elkezdeni gyártani vagy a rendelést feladni.

7 7 Manufacturing Resource Planning (MRP II.) Gyártási források tervezése Gyártási források: Anyagszükségletek Kapacitás szükségletek (CRP) Likviditási szükségletek (A gyártási csomag kalkulátora)

8 8 Money Resource Planning (MRP III.) Finanszírozás tervezés

9 9 Enterprise Resource Planning (ERP) Vállalati erőforrás tervezés „Egy termelő vállalat teljes egészére telepített átfogó, interaktív üzleti rendszer.” (B. Mcilvaine- Advanced Manufacturing Research Inc., Boston 1996.) Cél: Üzleti funkciók egyensúlyba hozása Az anyag mellett minden más erőforrást, még az emberi képességet is figyelembe veszi.

10 10 Tipikus ERP funkciók Pénzügy, Marketing, Disztribúció, Termelés, Humán erőforrás, Könyvelés, Vállalati információ rendszer ERP= BPR (Business Process Reengeneering) üzleti folyamatok újjászervezése

11 11 Dynamic Enterprise Modelling (DEM) Dinamikus vállalatmodellezés A tapasztalatok hasznosíthatóak hasonló vállalatok esetén, Változó körülményekhez való igazodás, A létrehozható vállalatmodell nézetei:  Funkcionális  Folyamat  Szervezeti modell.

12 12 Mit? Hogyan? a legkisebb szervezetektől a legnagyobbakig minden iparág, megtalálhatja a megfelelő informatikai támogató rendszert folyamatai hatékony működtetéséhez.

13 13 Minden üzleti funkciót lefedni Termék fejlesztés Anyag & erőforrás tervezés Folyamatos & diszkrét gyártás Megrendelés teljesítés Pénzügy, számvitel

14 14 Jellemző alkalmazási területek

15 15 Elvárások a vállalati információs rendszerekkel szemben A folyamatokat egymásra építi A vállalat teljes működését lefedi Az adat a keletkezés helyén kerül rögzítésre Az adatért az a felelős aki bevitte Egyszeres adatbevitel Egységes adatokból egységes de tetszőleges kimutatások, diagrammok, táblázatok készítése.

16 16 Általános jellemzők Többségre igaz állítások: Moduláris felépítés Több telephely kezelése Projekt típusú üzletvitel Internetes támogatás Kliens-szerver architektúra SQL alapú relációs adatbázis kezelés (MS SQL, DB2, ORACLE, INFORMIX, SYBASE) Elektronikus adatcsere (EDI, EDIFACT) Több nyelv, több valuta….

17 17 IVR-ek szerepe,haszna Elsődleges szerep: lerövidíteni az információáramlást a cég különböző egységei között, a leggyorsabb, pontos adatszolgáltatás biztosítása az üzleti döntések meghozatalához. Feltétele: az információk rögzítése azok keletkezési helyén,a többszörös adattárolás elkerülése. Az adatok transzformálás nélküli elérhetővé tétele a vállalat minden pontján, így adott időben mindenki számára ugyanazok az adatok állnak rendelkezésre. Ok: a felgyorsult piaci folyamatok megkövetelik a döntési mechanizmusok lerövidülését, a cégek élete múlik a reakcióidejükön, a megalapozott, megfelelő információs háttérrel meghozott üzleti döntéseiken.

18 18 Mikor szükséges IVR bevezetése? 1. Méretben akkora, hogy integrált informatikai rendszer nélkül nem képes üzleti folyamatait támogatni. 2. Olyan tevékenységet folytat, amely nagyon gyors információáramlást követel meg a cégtől. 3. Alkalmazkodnia kell a versenytársaihoz, akik már használnak vállalatirányítási rendszert, és ezáltal növelik teljesítményüket, javítják döntéseik pontosságát.

19 19 Döntés IVR bevezetéséről A döntéshozatalt kísérő szempontok: A meglévő rendszerek, nem elég rugalmasak, szigetrendszerek, nem képesek megfelelő szinten leképezni az ügyviteli folyamataikat ill. nem képesek követni azok változásait. A meglévő szoftverkörnyezet nem képes a biztonságot jelentő adatszolgáltatási szintet biztosítani, jellemző a többszörös adatrögzítés ill. a rendszerek közti adat transzfomáció. A vállalat nem tudja kinyerni a döntéseihez szükséges információkat.

20 20 Minden integrátornak saját módszertana van. Messziről nézve ezek nagyon hasonlóak, az ördög azonban a részletekben rejlik. A legfontosabb lépései egy ERP rendszerbevezetésnek időrendben a következők: A bevezetés részfolyamatai

21 21 1. Vállalati folyamatok felmérése 2. Vállalati folyamatok modellezése 3. Vállalati folyamatok újraszabályozása 4. Rendszer testre szabása 5. Mintatermi tesztelés 6. „Éles-használat” előkészítése 7. Felhasználók oktatása 8. „Éles-használat” kezdete A bevezetés részfolyamatai

22 22 Folyamatok modellezése (FOM) Szervezet modellezése (SZEM) Hatásköri modellezés (HAM) Információs rendszer modell (IFO) Vállalatmodellezés

23 23 A vállalkozások folyamatai Struktúrára gyakorolt hatás szerint:  Működési folyamat  Fejlődési folyamat (állapotváltozások tartósan megváltoztatják a rendszer struktúráját) Működés szerint:  Alapvető (fő) folyamat (anyag és energia átalakítási, munkafolyamatok)  Kapcsolódó folyamat (hír és információs folyamatok) Folyamatok modellezése (FOM)

24 24 I. Folyamatképzés II. Folyamat tipizálás III. Folyamat szabályozás IV. Folyamat optimalizálás Folyamatmodell létrehozása

25 25 3 lépés 1. Függetlenül a profiltól a vállalkozást 5 alrendszerre bontjuk fel 2. Meghatározzuk az egyes alrendszereket mely szakirányítási ágak működtetik 3. Az egyes alrendszerekben milyen folyamatok zajlanak? I. folyamatképzés

26 26 AlrendszerekSzakirányítási ágFolyamatok Input→kereskedelmi→piaci Erőforrás →műszaki és →gazdálkodási gazdasági Átalakító→termelési→termelési Output→kereskedelmi→értékesítési Visszacsatoló→társasági vezetés→irányítási, pénzügyi és számviteli I. folyamatképzés

27 27 Az általánosan megalkotott folyamatokat konkrét, a profilnak megfelelő tartalommal, tevékenységgel töltjük fel II. Folyamat tipizálás

28 28 Modell alkotás feladatai: I. FOM-SZEM kapcsolatok feltárása II. Szervezetrend építés III. Szervezet elemzés Szervezet modellezés (SZEM)

29 29 Érvényesüljön a cél-folyamat-szervezet összhangjának az elve! Folyamatok nem lehetnek sem egyszerűbbek, sem bonyolultabbak, mint amit a célok elérése megkíván, továbbá a szervezet sem lehet kisebb vagy nagyobb, mint amit a folyamatok működtetése igényel FOM-SZEM kapcsolatok

30 30 Szervezetrend építés:  Tulajdonosi szervezet  Munkaszervezetek Jellemzői, Fajtái Szervezet elemzési mutatók:  Irányítás bonyolultsági  Irányítás igényességi  Optimális irányítási lánc Szervezetrend építés, szervezet elemzés

31 31 A döntési folyamat elemeinek telepítése a szervezeti hierarchiában Hatásköri mátrix felépítése Hatáskör modellezés (HAM)

32 32 A feladat-hatásköri mátrix egy olyan elrendezési forma, amely könnyen áttekinthetővé teszi az egyes folyamatokkal kapcsolatos döntési, végrehajtási, ellenőrzési tájékoztatási feladatok szervezeti egységek (vezetők) közötti megosztását. Hatásköri mátrix

33 33 Szervezeti egység Feladat Terme- lési osztály Anyag- beszer- zés Műsza- ki osztály Pü-i osztály Fő- mérnök Minő- ségügy Raktár AnyagmegrendelésVTEEDE- BeszerzésTVTTD-- ÁruátvételTET--EV..................... Készlet nyilvántartása E---T-V Hatásköri mátrix D-döntés, V-végrehajtás, E-együttmőködés, T-tájékoztatás

34 34 Soronként:  Az adott döntési folyamatba, mely szervezeti egységek, milyen hatáskörrel integrálódnak Oszloponként:  Adott szervezeti egység mely folyamatokban, milyen hatáskörrel jogosult részt venni. Hatásköri mátrix elemzése

35 35 FOM: adja logikailag összetartozó és sorrendileg egymást követő tevékenységeket SZEM: adja az információáramlás csoportjait (adó, vevő) HAM: megmutatja, az információkat milyen vezetési, irányítási célra használják Információ rendszer modell (IFO)

36 36 Vállalati információs rendszerek alrendszerei: 1. Számviteli információs rendszer 2. Vezetői információs rendszer 3. Informális információs rendszer Vállalatok információs rendszerei

37 37 a. Követi és rögzíti a tranzakciókat: Bevételi ciklus: értékesítést és az abból származó bevételhez jutást foglalja össze (elemei: rendelés fogadás és nyilvántartás, teljesítés, számlázás,vevőállomány nyilvántartás, elszámolás, jelentés készítés) Kiadási ciklus: alapanyag v. áru beszerzéstől a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő folyamatok (rendelés feladás, szállítói rendelés nyilvántartás, beérkeztetés, számlafogadás, kiegyenlítés, elszámolás, jelentés készítés Erőforrás menedzsment ciklus:a szükséges erőforrások beszerzéséhez, tárolásához felhasználásához kapcsolódik Számviteli információs rendszer

38 38 b. Kimutatásokat, jelentéseket készít Pénzügyi, Költséggazdálkodási kimutatások Kontrolling jelentések c. Input a vezetői döntésekhez Számviteli információs rendszer

39 39 Információrendszer piramis Döntések típusai Információs rendszer Stratégiai Szabályozási Operatív Végrehajtási VIR FVTR SZR DTR adat információ ismeret tett EAF Informatikai rendszerek típusai

40 40 Információrendszerek típusai gyártásÉrtékesítés, marketing Pénzügy, számvitel Emberi erőforrások Stratégiai Szabályozási Operatív Végrehajtási Döntések típusai Felső vezetés Közép vezetés Operatív vezetés Közvetlen munka irányítás Érintett vezetők Szervezett tevékenység, együttműködés nincs információcsere nélkül! Informatikai rendszerek típusai

41 41 stratégia szint operatív szint technológiai szint taktikai szint VIR információ szintjei absztrakciós szint részletezettség szervezett tevékenység, együttműködés nincs információcsere nélkül Információ áramlások (vertikális, horizontális)

42 42 VIR fejlődési fázisai Elemi, sziget funkciók heterogenitás Egységes adatrendszer Funkció integrálás monolit rendszerek Kliens -szerver struktúra Döntési funckiók bevétele Elosztott, több-rétegű modellek WEB-es szabványok átvétele Szolgáltatási modulok megjelenése

43 43 VIR rendszerek Magyarországon SAP piacvezető általános információs rendszer MOL, Richter, EGIS, Matáv, Magyar Posta, OMV,.. Schwar System Integrált vállalatirányítási rendszer (hazai) Malév, Titász, EGIS, Primagáz, Főtáv, Medicor,.. BPCS teljeskörű vállalati erőforrás tervező rendszer Douwe Egberts, Biogal, Fotex, Heinz, Pharmavit, Profi, TVK Oracle Applications Átfogó vállalatirányítási rendszer MÁV, Paksi atomerőmű, Tungsgram, Westel, Rába, Postabank,

44 44 VIR rendszerek Magyarországon JD Edwards közép és nagyvállalatok részére, ahol kiemelt szerepe van gyártásnak, Shell, Electrolux, Primagáz Kybernos Rugalmas átfogú irányítási rendszer BUBIV, Dunaferr, Mezőgép, Orion, Medicor Libra teljeskörű vállalati erőforrás tervező rendszer MÁV, Hungária Biztosító, Vízmű, Vegyépszer,PannonGSM SunSystem pénzügyi és számviteli programcsomag HP, Kabai cukorgyár, UPS, Hasbro, Kraft Jacobs,..

45 45 VIR rendszerek Magyarországon

46 46 SAP rendszerek fejlődése 1972: Systems, Applications and Products in Data Processing Waldorf (Németország) (5 volt IBM dolgozó) „to develop standard application software for real-time business processing” 1973: R/1 „valós idő”, „laza integráció” 1984: R/2: integrált, nagygépes környezet, nemzetközi környezetre való áttérés 1994: R/3: integrált, kliens-szerver környezet, GUI felület, nyílt adatbázis és modul kapcsolat 1999: mySAP: integrált, együttműködő Net-környezet, e-business orientált 2005: SAPNetWeaver: virtuális vállalatok felé nyitás

47 47 http://www.oracle.com/us/industries/index.html

48 48 A VIR több, dinamikusan változó modulból épülhet fel ERP : erőforrás tervezés CRM: vevő kapcsolat BPR : átszervezés EIS: vezetői DSS: döntéstámogatás SEM: vállalati stratégia SRM: szállítói kapcsolat SCM: ellátási lánc e-commerce: kereskedelem MIS: menedzsment információs rendszer CIM: gyártás tervezés

49 49 EDP (Electronic Data Processing- elektronikus adatfeldolgozás) rutinfeladatok automatizálása MIS (Management Information System- vezetői információs rendszer) egy funkcionális területet átfogó jelentések DSS (Decison Support System- döntéstámogató rendszerek) probléma modellezés, szimuláció,eredmény analízis EIS (Executive Information System- felsővezetői információs rendszer) nagy támogatottságot igénylő, személyre szabott alkalmazások, elsősorban múltbéli működésre vonatkozó elemzések A „bővös hármasok”

50 50 OLAP (On Line Analitical Processing- online analízis) interaktív információ elemzés, jellemzően a középvezetők eszköze DM (Data Mining- adatbányászat) új lehetőségek keresése, alapvető szabályok találása révén a látszólag összefüggéstelen adatok között BI (Business Intelligence- üzleti intelligencia alkalmazások) gyűjtőfogalom: OLAP, DSS… További bűvös szavak

51 51 CRM e-Business Kiterjesztések

52 52 Ügyfélkapcsolatok kezelése Az ügyfelet középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel való támogatása. Célja az ügyfél elégedettség, a bevétel és a profit optimalizálása. Nagyvállalatok- piacorientáció fejlődése (Kotler: társadalom-központú marketing koncepció) Customer Relationship Management (CRM)

53 53 Milyen területeken alkalmazzák a CRM-et?

54 54 Általános értelemben az interneten lebonyolított kereskedelmi tranzakciók és az ezekhez kötődő üzleti tevékenységek. Előnyei:  Piackiterjesztés,  Hatékonyság növelés,  Költségcsökkentés,  Földrajzi és időkorlátok nincsenek  Kényelem. eBusiness

55 55 vállalkozás-ügyfél B2C (business to consumer) vállalkozás-vállalkozás B2B (business to business) vállalkozás-közigazgatás B2A (business to administration) ügyfél-közigazgatás C2A (consumer to administration) vállalkozás-alkalmazottak B2E (business to employee) eBusiness tranzakció típusok

56 56 Köszönöm a figyelmet!

57 57 Vállalati alrendszerek 1. stratégiai célok, tervezés, irányítás 2. piackutatás, marketing 3. termelési feladatokat végző tevékenységek alrendszerei, termelési/szolgáltatási rendszerek 4. logisztikai rendszer: beszerzés, áruátvétel; készletgazdálkodás; értékesítés, kiszállítás 5. humán erőforrás-gazdálkodás, 6. pénzügyi folyamatok, elszámoló rendszer, 7. adminisztráció, hivatali munka: office tevékenység Informatikai rendszerek

58 58 Informatikai rendszerek szerepe Termelékenység fokozása  Hatékonyság növeléssel vagy  Költség csökkentéssel Gyorsabb reagálás a piaci és környezeti (jog, adó, számvitel stb.) szabályok változására Gyorsabb reagálás a fogyasztói igényekre és azok változására Hatékonyabb döntéshozás Jobb hozzáférés a lényeges információkhoz Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR) Informatikai rendszerek szerepe

59 59 Informatikai rendszerek típusai Kommunikációs rendszerek Csoportmunkát támogató rendszerek Felsővezetői Informatikai rendszerek (FVTR) Szakértői rendszerek (SZR) Döntéstámogató rendszerek (DTR) Vállalati informatikai rendszerek (VIR) Elektronikus adatfeldolgozó rendszerek (EAF) Irodaautomatizálási rendszerek Informatikai rendszerek típusai


Letölteni ppt "1 Vállalatirányítási rendszerek Dr. Honfi Vid KE-GTK, Informatika Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések