Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatirányítási rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatirányítási rendszerek"— Előadás másolata:

1 Vállalatirányítási rendszerek
Dr. Honfi Vid KE-GTK, Informatika Tanszék

2 Vállalati Információs Rendszer
Vezetői információk??? Gazdasági információk ISO xxxx Termelési, energetikai információk Biztonsági jelentési rendszer I N F O R M A T I K A I E S Z K Ö Z T Á R Logisztikai információk Karbantartási információk Kereskedelmi információk Beruházási információk Környezeti információs rendszer Személyügyi információk

3 Információs rendszerek
Információátadás nélkül nincs szervezett csoporttevékenység Hatékony információ kezelés ==> hatékony működés VIR elméleti célok: közvetlen és közvetett eredmények - információ feldolgozás hatékonyságának növelése - piaci versenyhelyzet javítása - termelékenység növelése - ügyvitel javítása - technológia fejlesztése - hatékonyabb kapcsolat az ügyfelekkel - hatékonyabb kapcsolat a partnerekkel - hatékonyabb döntéshozatal , tervezés

4 Vállalatirányítási rendszer: eszik, vagy isszák?
A vállalatirányítási rendszerek a gazdálkodó szervezetek számára pénzügyi, számviteli, logisztikai folyamataik tervezhetőségét, kontrollálhatóságát, a termelés és a vevők kiszolgálásának rugalmasságát biztosítják.

5 A termelésirányítási rendszerek fejlődése

6 Material Requirement Planning (MRP)
Anyagszükséglet-tervezés Cél: meghatározni, hogy a termelés ütemezésének megfelelően a részegységeket, alkatrészeket mikor, milyen mennyiségben kell elkezdeni gyártani vagy a rendelést feladni.

7 Manufacturing Resource Planning (MRP II.)
Gyártási források tervezése Gyártási források: Anyagszükségletek Kapacitás szükségletek (CRP) Likviditási szükségletek (A gyártási csomag kalkulátora)

8 Money Resource Planning (MRP III.)
Finanszírozás tervezés

9 Enterprise Resource Planning (ERP)
Vállalati erőforrás tervezés „Egy termelő vállalat teljes egészére telepített átfogó, interaktív üzleti rendszer.” (B. Mcilvaine- Advanced Manufacturing Research Inc., Boston 1996.) Cél: Üzleti funkciók egyensúlyba hozása Az anyag mellett minden más erőforrást, még az emberi képességet is figyelembe veszi.

10 Tipikus ERP funkciók Pénzügy, Marketing, Disztribúció, Termelés,
Humán erőforrás, Könyvelés, Vállalati információ rendszer ERP= BPR (Business Process Reengeneering) üzleti folyamatok újjászervezése

11 Dynamic Enterprise Modelling (DEM)
Dinamikus vállalatmodellezés A tapasztalatok hasznosíthatóak hasonló vállalatok esetén, Változó körülményekhez való igazodás, A létrehozható vállalatmodell nézetei: Funkcionális Folyamat Szervezeti modell.

12 Mit? Hogyan? a legkisebb szervezetektől a legnagyobbakig
minden iparág, megtalálhatja a megfelelő informatikai támogató rendszert folyamatai hatékony működtetéséhez.

13 Minden üzleti funkciót lefedni
Anyag & erőforrás tervezés Termék fejlesztés Pénzügy, számvitel Folyamatos & diszkrét gyártás Megrendelés teljesítés

14 Jellemző alkalmazási területek

15 Elvárások a vállalati információs rendszerekkel szemben
A folyamatokat egymásra építi A vállalat teljes működését lefedi Az adat a keletkezés helyén kerül rögzítésre Az adatért az a felelős aki bevitte Egyszeres adatbevitel Egységes adatokból egységes de tetszőleges kimutatások, diagrammok, táblázatok készítése.

16 Általános jellemzők Többségre igaz állítások: Moduláris felépítés
Több telephely kezelése Projekt típusú üzletvitel Internetes támogatás Kliens-szerver architektúra SQL alapú relációs adatbázis kezelés (MS SQL, DB2, ORACLE, INFORMIX, SYBASE) Elektronikus adatcsere (EDI, EDIFACT) Több nyelv, több valuta….

17 IVR-ek szerepe,haszna Elsődleges szerep: lerövidíteni az információáramlást a cég különböző egységei között, a leggyorsabb, pontos adatszolgáltatás biztosítása az üzleti döntések meghozatalához. Feltétele: az információk rögzítése azok keletkezési helyén,a többszörös adattárolás elkerülése. Az adatok transzformálás nélküli elérhetővé tétele a vállalat minden pontján, így adott időben mindenki számára ugyanazok az adatok állnak rendelkezésre. Ok: a felgyorsult piaci folyamatok megkövetelik a döntési mechanizmusok lerövidülését, a cégek élete múlik a reakcióidejükön, a megalapozott, megfelelő információs háttérrel meghozott üzleti döntéseiken.

18 Mikor szükséges IVR bevezetése?
1. Méretben akkora, hogy integrált informatikai rendszer nélkül nem képes üzleti folyamatait támogatni. 2. Olyan tevékenységet folytat, amely nagyon gyors információáramlást követel meg a cégtől. 3. Alkalmazkodnia kell a versenytársaihoz, akik már használnak vállalatirányítási rendszert, és ezáltal növelik teljesítményüket, javítják döntéseik pontosságát.

19 Döntés IVR bevezetéséről
A döntéshozatalt kísérő szempontok: A meglévő rendszerek, nem elég rugalmasak, szigetrendszerek, nem képesek megfelelő szinten leképezni az ügyviteli folyamataikat ill. nem képesek követni azok változásait. A meglévő szoftverkörnyezet nem képes a biztonságot jelentő adatszolgáltatási szintet biztosítani, jellemző a többszörös adatrögzítés ill. a rendszerek közti adat transzfomáció. A vállalat nem tudja kinyerni a döntéseihez szükséges információkat.

20 A bevezetés részfolyamatai
Minden integrátornak saját módszertana van. Messziről nézve ezek nagyon hasonlóak, az ördög azonban a részletekben rejlik. A legfontosabb lépései egy ERP rendszerbevezetésnek időrendben a következők:

21 A bevezetés részfolyamatai
1. Vállalati folyamatok felmérése 2. Vállalati folyamatok modellezése 3. Vállalati folyamatok újraszabályozása 4. Rendszer testre szabása 5. Mintatermi tesztelés 6. „Éles-használat” előkészítése 7. Felhasználók oktatása 8. „Éles-használat” kezdete

22 Vállalatmodellezés Folyamatok modellezése (FOM)
Szervezet modellezése (SZEM) Hatásköri modellezés (HAM) Információs rendszer modell (IFO)

23 Folyamatok modellezése (FOM)
A vállalkozások folyamatai Struktúrára gyakorolt hatás szerint: Működési folyamat Fejlődési folyamat (állapotváltozások tartósan megváltoztatják a rendszer struktúráját) Működés szerint: Alapvető (fő) folyamat (anyag és energia átalakítási, munkafolyamatok) Kapcsolódó folyamat (hír és információs folyamatok)

24 Folyamatmodell létrehozása
Folyamatképzés Folyamat tipizálás Folyamat szabályozás Folyamat optimalizálás

25 I. folyamatképzés 3 lépés
Függetlenül a profiltól a vállalkozást 5 alrendszerre bontjuk fel Meghatározzuk az egyes alrendszereket mely szakirányítási ágak működtetik Az egyes alrendszerekben milyen folyamatok zajlanak?

26 I. folyamatképzés Alrendszerek Szakirányítási ág Folyamatok
Input → kereskedelmi → piaci Erőforrás → műszaki és → gazdálkodási gazdasági Átalakító → termelési → termelési Output → kereskedelmi → értékesítési Visszacsatoló → társasági vezetés → irányítási, pénzügyi és számviteli

27 II. Folyamat tipizálás Az általánosan megalkotott folyamatokat konkrét, a profilnak megfelelő tartalommal, tevékenységgel töltjük fel

28 Szervezet modellezés (SZEM)
Modell alkotás feladatai: FOM-SZEM kapcsolatok feltárása Szervezetrend építés Szervezet elemzés

29 FOM-SZEM kapcsolatok Érvényesüljön a cél-folyamat-szervezet összhangjának az elve! Folyamatok nem lehetnek sem egyszerűbbek, sem bonyolultabbak, mint amit a célok elérése megkíván, továbbá a szervezet sem lehet kisebb vagy nagyobb, mint amit a folyamatok működtetése igényel

30 Szervezetrend építés, szervezet elemzés
Tulajdonosi szervezet Munkaszervezetek Jellemzői, Fajtái Szervezet elemzési mutatók: Irányítás bonyolultsági Irányítás igényességi Optimális irányítási lánc

31 Hatáskör modellezés (HAM)
A döntési folyamat elemeinek telepítése a szervezeti hierarchiában Hatásköri mátrix felépítése

32 Hatásköri mátrix A feladat-hatásköri mátrix egy olyan elrendezési forma, amely könnyen áttekinthetővé teszi az egyes folyamatokkal kapcsolatos döntési, végrehajtási, ellenőrzési tájékoztatási feladatok szervezeti egységek (vezetők) közötti megosztását.

33 Hatásköri mátrix Szervezeti egység Feladat Terme-lési osztály Anyag-beszer-zés Műsza-ki osztály Pü-i osztály Fő-mérnök Minő-ségügy Raktár Anyagmegrendelés V T E D - Beszerzés Áruátvétel . Készlet nyilvántartása D-döntés, V-végrehajtás, E-együttmőködés, T-tájékoztatás

34 Hatásköri mátrix elemzése
Soronként: Az adott döntési folyamatba, mely szervezeti egységek, milyen hatáskörrel integrálódnak Oszloponként: Adott szervezeti egység mely folyamatokban, milyen hatáskörrel jogosult részt venni.

35 Információ rendszer modell (IFO)
FOM: adja logikailag összetartozó és sorrendileg egymást követő tevékenységeket SZEM: adja az információáramlás csoportjait (adó, vevő) HAM: megmutatja, az információkat milyen vezetési, irányítási célra használják

36 Vállalatok információs rendszerei
Vállalati információs rendszerek alrendszerei: Számviteli információs rendszer Vezetői információs rendszer Informális információs rendszer

37 Számviteli információs rendszer
a. Követi és rögzíti a tranzakciókat: Bevételi ciklus: értékesítést és az abból származó bevételhez jutást foglalja össze (elemei: rendelés fogadás és nyilvántartás, teljesítés, számlázás,vevőállomány nyilvántartás, elszámolás, jelentés készítés) Kiadási ciklus: alapanyag v. áru beszerzéstől a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő folyamatok (rendelés feladás, szállítói rendelés nyilvántartás, beérkeztetés, számlafogadás, kiegyenlítés, elszámolás, jelentés készítés Erőforrás menedzsment ciklus:a szükséges erőforrások beszerzéséhez, tárolásához felhasználásához kapcsolódik

38 Számviteli információs rendszer
Kimutatásokat, jelentéseket készít Pénzügyi, Költséggazdálkodási kimutatások Kontrolling jelentések Input a vezetői döntésekhez

39 Információrendszer piramis
Döntések típusai Információs rendszer FVTR Stratégiai tett SZR Szabályozási DTR ismeret Operatív információ VIR Végrehajtási EAF adat Informatikai rendszerek típusai

40 Információrendszerek típusai
Döntések típusai Érintett vezetők Stratégiai Felső vezetés Szabályozási Közép vezetés Szervezett tevékenység, együttműködés nincs információcsere nélkül! Operatív Operatív vezetés Végrehajtási Közvetlen munka irányítás gyártás Értékesítés, marketing Pénzügy, számvitel Emberi erőforrások Informatikai rendszerek típusai

41 VIR információ szintjei
részletezettség stratégia szint taktikai szint operatív szint technológiai szint absztrakciós szint Információ áramlások (vertikális, horizontális) szervezett tevékenység, együttműködés nincs információcsere nélkül

42 VIR fejlődési fázisai Döntési funckiók bevétele Elemi, sziget funkciók heterogenitás Elosztott, több-rétegű modellek Egységes adatrendszer Funkció integrálás monolit rendszerek WEB-es szabványok átvétele Szolgáltatási modulok megjelenése Kliens -szerver struktúra

43 VIR rendszerek Magyarországon
SAP piacvezető általános információs rendszer MOL, Richter, EGIS, Matáv, Magyar Posta, OMV,.. Schwar System Integrált vállalatirányítási rendszer (hazai) Malév, Titász, EGIS, Primagáz, Főtáv, Medicor,.. BPCS teljeskörű vállalati erőforrás tervező rendszer Douwe Egberts, Biogal, Fotex, Heinz, Pharmavit, Profi, TVK Oracle Applications Átfogó vállalatirányítási rendszer MÁV, Paksi atomerőmű, Tungsgram, Westel, Rába, Postabank,

44 VIR rendszerek Magyarországon
JD Edwards közép és nagyvállalatok részére, ahol kiemelt szerepe van gyártásnak, Shell, Electrolux, Primagáz Kybernos Rugalmas átfogú irányítási rendszer BUBIV, Dunaferr, Mezőgép, Orion, Medicor Libra teljeskörű vállalati erőforrás tervező rendszer MÁV, Hungária Biztosító, Vízmű, Vegyépszer,PannonGSM SunSystem pénzügyi és számviteli programcsomag HP, Kabai cukorgyár, UPS, Hasbro, Kraft Jacobs,..

45 VIR rendszerek Magyarországon

46 SAP rendszerek fejlődése
1972: Systems, Applications and Products in Data Processing Waldorf (Németország) (5 volt IBM dolgozó) „to develop standard application software for real-time business processing” 1973: R/1 „valós idő”, „laza integráció” 1984: R/2: integrált, nagygépes környezet, nemzetközi környezetre való áttérés 1994: R/3: integrált, kliens-szerver környezet, GUI felület, nyílt adatbázis és modul kapcsolat 1999: mySAP: integrált, együttműködő Net-környezet, e-business orientált 2005: SAPNetWeaver: virtuális vállalatok felé nyitás

47

48 A VIR több, dinamikusan változó modulból épülhet fel
SCM: ellátási lánc CRM: vevő kapcsolat SEM: vállalati stratégia CIM: gyártás tervezés ERP : erőforrás tervezés EIS: vezetői BPR : átszervezés e-commerce: kereskedelem DSS: döntéstámogatás SRM: szállítói kapcsolat MIS: menedzsment információs rendszer

49 A „bővös hármasok” EDP (Electronic Data Processing- elektronikus adatfeldolgozás) rutinfeladatok automatizálása MIS (Management Information System- vezetői információs rendszer) egy funkcionális területet átfogó jelentések DSS (Decison Support System- döntéstámogató rendszerek) probléma modellezés, szimuláció,eredmény analízis EIS (Executive Information System- felsővezetői információs rendszer) nagy támogatottságot igénylő, személyre szabott alkalmazások, elsősorban múltbéli működésre vonatkozó elemzések

50 További bűvös szavak OLAP (On Line Analitical Processing- online analízis) interaktív információ elemzés, jellemzően a középvezetők eszköze DM (Data Mining- adatbányászat) új lehetőségek keresése, alapvető szabályok találása révén a látszólag összefüggéstelen adatok között BI (Business Intelligence- üzleti intelligencia alkalmazások) gyűjtőfogalom: OLAP, DSS…

51 Kiterjesztések CRM e-Business

52 Customer Relationship Management (CRM)
Ügyfélkapcsolatok kezelése Az ügyfelet középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel való támogatása. Célja az ügyfél elégedettség, a bevétel és a profit optimalizálása. Nagyvállalatok- piacorientáció fejlődése (Kotler: társadalom-központú marketing koncepció)

53 Milyen területeken alkalmazzák a CRM-et?

54 eBusiness Általános értelemben az interneten lebonyolított kereskedelmi tranzakciók és az ezekhez kötődő üzleti tevékenységek. Előnyei: Piackiterjesztés, Hatékonyság növelés, Költségcsökkentés, Földrajzi és időkorlátok nincsenek Kényelem.

55 eBusiness tranzakció típusok
vállalkozás-ügyfél B2C (business to consumer) vállalkozás-vállalkozás B2B (business to business) vállalkozás-közigazgatás B2A (business to administration) ügyfél-közigazgatás C2A (consumer to administration) vállalkozás-alkalmazottak B2E (business to employee)

56 Köszönöm a figyelmet!

57 Vállalati alrendszerek
1. stratégiai célok, tervezés, irányítás 2. piackutatás, marketing 3. termelési feladatokat végző tevékenységek alrendszerei, termelési/szolgáltatási rendszerek 4. logisztikai rendszer: beszerzés, áruátvétel; készletgazdálkodás; értékesítés, kiszállítás 5. humán erőforrás-gazdálkodás, 6. pénzügyi folyamatok, elszámoló rendszer, 7. adminisztráció, hivatali munka: office tevékenység Informatikai rendszerek

58 Informatikai rendszerek szerepe
Termelékenység fokozása Hatékonyság növeléssel vagy Költség csökkentéssel Gyorsabb reagálás a piaci és környezeti (jog, adó, számvitel stb.) szabályok változására Gyorsabb reagálás a fogyasztói igényekre és azok változására Hatékonyabb döntéshozás Jobb hozzáférés a lényeges információkhoz Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR) Informatikai rendszerek szerepe

59 Informatikai rendszerek típusai
Kommunikációs rendszerek Csoportmunkát támogató rendszerek Felsővezetői Informatikai rendszerek (FVTR) Szakértői rendszerek (SZR) Döntéstámogató rendszerek (DTR) Vállalati informatikai rendszerek (VIR) Elektronikus adatfeldolgozó rendszerek (EAF) Irodaautomatizálási rendszerek Informatikai rendszerek típusai


Letölteni ppt "Vállalatirányítási rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések