Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Folie 1Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mi a tanulási terápia?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Folie 1Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mi a tanulási terápia?"— Előadás másolata:

1 Folie 1Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mi a tanulási terápia?

2 Folie 2Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mik a tanulási zavarok? A tanulási zavar alacsony teljesítmény, amely hiányos tanulási tevékenységhez és/vagy tartalombeli tanulási hátrányhoz vezet Gyakorta átfogó és mélyreható zavarokká súlyosbothatnak, mint pl. alacsony önértékelés, félelmek, blokádok, viselkedési zavarok Szoros összefüggésben állnak a tanár és tanterv elvárásaival, amelyeket a tanulóknak teljesítenie kell

3 Folie 3Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. A tanulás akkor tekinthető problematikusnak, ha egyértelműen az adott életkornak megfelelő átlag alatt van (olvasási, írási zavar, számolási nehézség) a tanulási hiányokat a tanár olyan alapvetőnek ítéli meg, hogy az ezekre épülő további tanulás lehetetlenné válik (pl. osztályismétlés, speciális, kisegítő iskola) az iskolai eredmények láthatóan gyengébbek az illető tanuló képességeinél „alulteljesítés”

4 Folie 4Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Milyen típusú tanulási zavarok léteznek? részlegesáltalános múlólemaradások egy bizonyos tantárgyban iskolai nehézségek neurotikus zavarok állandóolvasási-, írási-, ill. számolási zavarok tanulási zavarok tanulási fogyatékosság lelki fogyatékosság

5 Folie 5Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Gyakoriságuk (Német adatok) iskolaelhagyás9 % osztályismétlés5 % tanulási fogyaték2-3 % általános tanulási zavar3 % olvasási-, írási zavar4-6 % számolási zavar4-7% kombinált zavar(előző kettő) 2-3 % figyelemzavar / ADHS3-7 %

6 Folie 6Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Honnan erednek? Okai: csekély családi támasz; elégtelen előzetes tudás; érzékelési-, észlelési zavarok; genetikai hiányosságok.

7 Folie 7Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Következmények a terápia szemszögéből A hatékony beavatkozás szemszögéből mélyebb okok csak másodrangú fontossággal bírnak és kiegészítő szerepet játszanak. A beavatkozás célja, hogy egy szisztematikus, fokozatos és a lehetőségekhez mérten hibamentes tanulást elősegítsen. A tanulás bizonyos alkotóelemeinél jelentkezhetnek a hiányosságok, amelyek a szakspecifikus nehézségek mellett (olvasás, írás, számolás) a terápiatervezés szempontjából is fontosak. Ezek a következők:

8 Folie 8Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. A tanulás releváns alkotóelemei alapkészségek (pl. Infromáció kiszűrése, akusztisztkai információ észlelése és befogadása) tudás- és fogalomrendszerek (pl. előzetes tudás és fogalmi sémák, konkrét tanulási stratégiák) metakognitív készségek (= saját gondolati folyamatokról való ismeret, ezek megtervezése, figyelése és szabályzása, pl. saját tettekről való elmélkedés, siker elkönyvelése, hibák elemzése, tervszerű cselekvés motiváció (a motiváció a tanulás, mint egy cselekedet kezdeményezésénk és továbbvitelének feltétele, ugyanakkor pozitívan hat a feldolgozás erdeményességére. Függ az illető egyén önbizalmától és saját maga által érzékelt hatékonyságától)

9 Folie 9Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mi a tanulási terápia? I. a tanulási terápia: tanulási- és teljesítménybeli nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok és felnőttek szakszerű támogatása elsősorban az olvasási, írási és számolási nehézségek esetén de figyelmi, általános motivációs és tanulási zavarnál (iskolától, vizsgától való félelem) is alkalmazható tudományosan megalapozott beavatkozási formákat von be

10 Folie 10Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mi a tanulási terápia? II a tanulási terápia: az iskolai és orvosi ill. pszichoterápiás segítség találkozása, nem jelent tehát sem állandó jellegű, egy vagy több tárgyban nyújtott korrepetálást, sem az iskolai formától teljesen elszakadt pszichoterápiás kezelést a tanulás egy bizonyos terén jelentkező zavarral foglalkozik úgy, hogy közben figyelembe veszi a tananyagot és az illető személyre tett kihatását is

11 Folie 11Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mi a tanulási terápia? III a tanulási terápia: céljául tűzi ki, hogy tanulásban való újrakezdés alapvető tartalmi és pszichológiai feltételeit megteremtse és törekszik a pozitív tanulási szerkezetet helyreállítani megalapozott diagnózisra épül egyéni, személyreszabott megközelítésből indul ki bevonja a hatásterülete minden résztvevőjét az illető gyerek és családja képességei és erőforrásait figyelembe veszi segítség az önsegítséghez

12 Folie 12Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. A tanulási terápia célja a tanulásban való újrakezdés alapvető tartalmi és pszichológiai feltételeit megteremteni valamint pozitív tanulási szerkezetet előidézni

13 Folie 13Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Hogyan lehet ezt elérni? I a motiváció erősítésével pl. elérhető lépések tervezése és sikerélmények biztosítása által az önkép, önértékelés és saját hatékonyságérzet erősítésével tanulási feltételek javításával p.l. észlelés, finonmotorika, nyelv (közreműködés más szaktagozatokkal!)

14 Folie 14Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Hogyan lehet ezt elérni? II tanulási technikák javításával pl. tanulási és munkastratégiák átadásával munkastílus javítása által pl. önoktatás és –management hiányosságok ellensúlyozásával (vizuális vagy auditív gyengeségek) pl. többkanálisos tanulás szakdidaktikusan megalapozott munka a kritikus ponton (írott nyelv, matematika)

15 Folie 15Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. A tanulási terapeuta hibákkal szemben toleráns, erőforrásorientált, pozitív, bátorító és értekelő alaphozzáállás jellemzi nagyon jó szakirányú kompetenciával rendelkezik és megfelelő szakmai tapasztalat alapján gazdag tudással járul hozzá a munka minőségéhez

16 Folie 16Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. A tanulási terápiás eljárás öt lépést tartalmaz: 1.tanulási szerkezet diagnosztizálása/elemzése 2.a terápia céljainak megfogalmazása az első lépés eredményei alapján 3.a terápiás és pedagógiai beavatkozás megtervezése 4.a beavatkozás kivitelezése, folyamatos átgondolása és adaptálása 5.a tanulási terápia lezárása

17 Folie 17Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Beavatkozás a tanulási terápiában- hatékony intézkedések „egy szakterületen sem olyan nagy szakadék a kutatás és gyakorlat között, mint a tanulási zavarokkal küzdőkkel való munkában”

18 Folie 18Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. A tanulási célok szempontjából hatékony : tanárok, pedagógusok stb. által irányított, alaposan megtervezett eljárás az egyes tartalmi pontok vagy a stratégia explicít és redundáns módon való közvetítése a tanulók folyamatosan aktív részvételre és gyakori feldatmegoldásra való ösztönzése a tanulók minden teljesítményért és válaszért azonnali és konkrét visszajelzést kapnak

19 Folie 19Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Ezek az ismerető jegyek az alábbi módszerekben tükröződnek vissza: memóriastratégiák közvetlen utasítások (feladatspecifikus) stratégiára vonatkozó utasítások kognitív viselkedési változás/ önoktatási gyakorlat és - utasítások közvetlen visszajelzés

20 Folie 20Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Ezen módszerek által... megbízható módon javul a tanulási zavar két „alkotóeleme”: 1.a megfelelő tanulási tevékenységek megnőnek (mindig érvényes, főképp az általános tanulási zavarnál) –tanulási stratégiák átadásával pl. memóriastratégiák, önoktatás, stratégiamegszerzés –tanulási motiváció növelése által pl. attribució tréning, feldati nehézség, erősítő

21 Folie 21Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. 2. javul a szisztematikus információfeldolgozás (főképp specifikus tanulási zavarok esetében) –tartalmi tudás szisztematikus átadása és begyakorlása elméleti fogalmak alapján Ezen felül meg kell erősíteni a szülők és iskola közötti együttműködést

22 Folie 22Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Beavatkozás a tanulási terápiában- hatástalan intézkedések a tanulási terápiában nem megfelelő intézkedések közül említjük: a szabad, gyerekcentrikus és konstruktivista eljárást az észlelési gyakorlatokat a pszichológiai segíségnyújtást a zene- és művészetterápiát

23 Folie 23Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Irodalom: Lauth, Brunstein, Grünke: Lernstörungen im Überblick: Arten, Klassifikation, Verbreitung und Erklärungsperspektiven. In: Lauth, Grünke, Brunstein: Interventionen bei Lernstörungen. Hogrefe, 2004 Lauth, Grünke: Interventionen bei Lernstörungen. Monatsschrift für Kinderkeilkunde, 7/2005 Schulte-Körne, Remschmidt: Legasthenie – Symptomatik, Diagnostik, Ursachen, Verlauf und Behandlung Deutsches Ärzteblatt 7/2003 Jacobs, Petermann: Dyskalkulie – Forschungsstand und Perspektiven. Kindheit und Entwicklung 12(4), 2003 Oehler, Born: Lernen mit ADHS-Kindern. In: Schulte-Körne: Legasthenie und Dyskalkulie. Winkler, 2007

24 Folie 24Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Vége


Letölteni ppt "Folie 1Informationsveranstaltungen Kontaktstudium 2010 Copyright by ASI e. V. Mi a tanulási terápia?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések