Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTDL - Magyar Tartály Diagnosztikai Laboratórium Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTDL - Magyar Tartály Diagnosztikai Laboratórium Kft."— Előadás másolata:

1 PB gáztartályok roncsolásmentes szerkezeti vizsgálata az Európai Unióban és Magyarországon
MTDL - Magyar Tartály Diagnosztikai Laboratórium Kft. Előadó: PÁL CSABA, okl. gépészmérnök, AT2 anyagvizsgáló

2 MTDL – független tartályvizsgáló szervezet
Tárolótartályok és Nyomástartó berendezések Roncsolásmentes vizsgálata Időszakos felülvizsgálata Szerkezeti állapotfelmérése TÜV Rheiland tanúsítás ISO 9001:2008

3 Vizsgálati módszereink érvényes vizsgálati utasításokkal, szabvány- és jogszabályi előírásokkal rendelkeznek Gáznyomáspróbával összekötött akusztikus-emissziós (AE) vizsgálatainkat szabadalmaztatott használati mintaoltalom alatt álló műszaki feltételekkel végezzük U – U Előadásom aktualitását adja az utóbbi évben Magyarországon erőteljes lobbi által életmagot nyert, hatósági engedéllyel-, szabványjóváhagyással- és rendszertanúsítással nem rendelkező, úgynevezett „KOR” vizsgálati módszer alkalmazása azoknál a Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó, és a lakósságnál elhelyezett egyre inkább elöregedő PB-gáztartályok szerkezeti vizsgálataira, amely a közzétett ismeretek és gyakorló tartályvizsgálói megítélés szerint nem más, mint a rámondással végzett jövendőmondás, amelyekre a későbbiekben rátérek.

4 Műszaki Biztonság… Telepített nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvek - 97/23 EK irányelv a nyomástartó berendezésekről - 87/404 EGK irányelv az egyszerű nyomástartó edényekről Magyarországi jogrendben - 9/2001 (IV.5) GKM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek követelményeiről - 63/2004 (IV.27) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítményekről - 23/2006 (II.3) Korm. r. a Bányafelügyeleti hatáskörbe tartozó nyomástartó berendezésekről - 273/2009 (XII.3) Korm. rendelet, a 23/2006 (II.3) módosításáról - Nyomástartó Berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzata – a rendeletek végrehajtásáról Ausztriában - 420/2004 DGÜW-V BGBI rendelet, a nyomástartó berendezések vizsgálatáról - 211/1992 Kesselgesetz BGBL törvény, mint kazántörvény - ÖVGW Richtlinie G2 irányelv - 446/2002 Flüssiggasverordnung FGV BGBL.II, mint PB-gáz rendelet Az EU tagállamok egyetértésben elfogadták és irányelvekben lefektették azokat a műszaki követelményeket, amelyek a potenciálisan veszélyes termékekre vonatkoznak. Ezek szerint a berendezéseknek olyanoknak kell lenniük, hogy rendeltetésszerű használat és előírás szerinti karbantartás esetén nem veszélyeztethetik a személyek, a háziállatok és anyagi javak biztonságát.

5 Fogyasztóknál elhelyezett PB-gáztartályok időszakos vizsgálatainak összehasonlítása:
Magyarországon Külső szerkezeti vizsgálat – 5 év Belső szerkezeti vizsgálat – 10 év Ausztriában Külső szerkezeti vizsgálat – 3 év Belső szerkezeti vizsgálat – 12 év EU országok és a Magyarországi jogrend szerint is a belső szerkezeti vizsgálat és szilárdsági nyomáspróba helyettesíthető a gáznyomáspróbával összekötött akusztikus-emissziós (AE) vizsgálattal Több ezres tartályvizsgálati tapasztalat szerint, az évente megvizsgált kb. 500 tartály tekintetében - Külső szerkezeti hibás tartályok aránya elérte a 10%-ot - Belső szerkezeti hibás tartályok aránya elérte a közel 1%-ot Külső szerkezeti hibák: - külső felületi korrózió, - szerelvényrepedés, - szerelvényhibák, - tömítetlenségből eredő gázszivárgás Belső szerkezeti hibák: - varratrepedések, - mikro repedések továbbterjedése

6 Akusztikus Emisszió (AE)…
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer a tartályok integritás vizsgálatára AE vizsgálat a gyakorlatban A vizsgálati módszer segítségével terheléses nyomáspróba alatt lehetőség van a szerkezeti változások, pl. hegesztési zónákban keletkezett repedések, repedésterjedések, vagy anyagszerkezeti fázisátalakulások érzékelésére, adatok regisztrálására, on-line és off-line kiértékelésére.

7 Tartályszerkezeti összeállításban Alkalmazott hegesztési típuskötések
Hossz- és körvarratban előforduló szerkezeti hibák - varratrepedések 1* Pál Csaba – MTDL Kft. 2* - 3* G.Schauritsch – Institut für Technische Physik – TÜV Austria Services GmbH.

8 PB-gáztartályok akusztikus-emissziós (AE) vizsgálatánál alkalmazott harmonizált MSZ EN szabványok
MSZ EN 12817:2010 LPG berendezések és tartozékok. Legfeljebb 13 m3 űrtartalmú, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése és újraminősítése. MSZ EN 12819:2010 LPG berendezések és tartozékok. 13 m3 űrtartalmú, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése és újraminősítése. MSZ EN :2009 Nem fűtött nyomástartó edények. Ellenőrzés és vizsgálat. „E” melléklet Akusztikus emisszió MSZ EN :2001 Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Mérőberendezés jellemzői. Műszaki paraméterek ellenőrzése. MSZ EN :2011 Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Berendezés jellemzői. A műszaki paraméterek ellenőrzése. MSZ EN 13554:2011 Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Általános alapelvek. MSZ EN 14584:2006 Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-forások síkbeli helyzete. MSZ EN 15856:2010 Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emissziós (AE) vizsgálatok. Az akusztikus emissziós vizsgálatok általános alapelvei a folyadékkal kitöltött fémköpenyen belüli korrózió kimutatására. CEN / WI Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Akusztikus emissziós vizsgálat a szilárdsági nyomáspróba alatt.

9 Európai Akusztikus Emissziós Munkacsoport ajánlásai
EWGAE Code I. Acoustic Emission Examination – Location of Sources of Discrere Acoustic Events EWGAE Code II. Acoustic Emission Leak Detection EWGAE Code III. Acoustic Mission Examination of Small Parts EWGAE Code IV. Definition of Terms in Acoustic Emission EWGAE Code V. Recomanded Practice for Specification, Coupling, and Verification of the Piezoelectric Transducers Used in Acoustic Emission EWGAE Code VI. Recomanded Practice for Verifying the Performance of Acoustic Emission Equipment Prior to Testing EU tagországok Roncsolásmentes Szövetségeinek irányelvei DGfZP SE – 1 Schallemission - Begriffe DGfZP SE – 2 Richtlinie zur Characterisierung der Aufnehmer und ihrer Ankopplung im Labor DGfZP SE – 3 Richtilinie zur Characterisierung des Schallemissions-Prüfgerats im Labor VdTÜV – Merkblatt 369 Durchfürung der Schallemissionprüfung (SEP) bei Gazdruckprüfungen an Druckbehaltern in Gasspeicheranlage ÖGfZP UA-A 08.04 Richtlinie zur Überwachung von Schallemissionsprüfung an Flüssiggaslagerbehalten

10 AE vizsgálatok előnyei… Mire nem alkalmas az AE…
- 100%-os globális ellenőrzés - Folytonossági hibák érzékelése - Üzem közben is alkalmazható - Minimális szigetelés megbontás - Széles hőmérsékleti alkalmazás - Szabványosított vizsgálat - Állami és EU megfelelőség - Költséghatékony eljárás - Ismételhetőség / Kaiser effektus Mire nem alkalmas az AE… - Folytonossági méretek meghatározására ( mélység, hossz...) - Helytelen alkalmazás esetén nem észleli a hibákat - Nem ismeri fel az „alvó” repedéseket, ha nincs társítva aktív nyomás vagy termikus terheléssel - Nem tudja megjósolni a vizsgált berendezések hátralévő élettartamát

11 Új módszer térhódítása Magyarországon a
nagy szerkezeti vizsgálatok kiváltására (KOR)… Előzmények… Mit ír elő a 23/2006 (II.3.) Korm. Rendelet a PB-gáztartályok időszakos vizsgálatairól? 16.§(1) előírja a falvastagság vizsgálatát méréssel 16.§(2) előírja a PB-gáztartályok 10 évenkénti belső szerkezeti vizsgálatát és szilárdsági nyomáspróbáját, amely helyettesíthető megbontás nélküli, egyéb vizsgálati módszerrel is. Mit ír elő a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági Szabályzata ( 2.sz. melléklet ) a 23/2006 (II.3.) Korm. Rendelet végrehajtásáról? Belső ellenőrzést és szilárdsági nyomáspróbát helyettesítő, a tartály megbontása nélkül elvégezhető műszeres vizsgálatra az akusztikus-emissziós (AE) vizsgálatot határozza meg.

12 Minden üzemelő tartály létesítési és használatbavételi dokumentációja tartalmazza a Biztonsági Értékelést vagy Károsodás Elemzést figyelembe véve a nyomás, hőmérséklet, töltet, környezet, mechanikai igénybevétel és üzemeltetési körülmény hatásait az adott berendezésre. A „KOR” módszer a károsodás elemzést köti össze egy falvastagság méréssel, amelyre elmondható ugyan, hogy költségtakarékos eljárás, de ha laboratóriumi pontossággal történik annak 10 éves ciklusidők közötti végrehajtása, akkor sem azonosítható egy tartály belső szerkezeti vizsgálatának egyenértékével. 1. MŰSZAKI TARTALMA nem azonos egy üzemelő tartály belső szerkezeti vizsgálatával és nyomáspróbájával, mert: Nem ad plusz információt a szerkezetben keletkezett károsodásokról Nem ad információt a hegesztési zónák állapotáról Nem ad információt az üzemeltetés során bevitt idegen anyagok (pl. metanol, víz) okozta kémiai hatásokról Nem valósítható meg a berendezés globális ellenőrzése Nem alkalmas a belső folytonossági hibák érzékelésére Nem alkalmas a tömörség ellenőrzésére 2. JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGE szembe megy a hatályos előírásokkal, mert: Nem rendelkezik elfogadott és elismert szabványosított eljárással Nem felel meg a szerkezeti vizsgálatok Magyarországi és EU szabályozásának Nem rendelkezik hatósági engedéllyel és szabályozott eljárással

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket
A Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó, és a lakósságnál elhelyezett, egyre inkább elöregedő PB-gáztartályok nagy szerkezeti vizsgálatának kiváltására egyes gázszolgáltatók, kizárólag költségtakarékos megoldásként kezdték el alkalmazni a „KOR” módszert, csökkentve ezzel a műszaki biztonságot és veszélyeztetve személyek és anyagi javak biztonságát. A 10 éves ciklusidőre eső nagy szerkezeti vizsgálatok kiváltása a módszer alkalmazásával és annak tartalmi elfogadásával, nem kizárólag az alkalmazó felelőssége, hanem a megrendelőé és nem utolsó sorban a felügyeletet ellátó hatóságé is. Mennyibe kelül ma Magyarországon a műszaki biztonság? És mennyibe kerül akár egy ember élete? Köszönöm megtisztelő figyelmüket 2014. Június 18


Letölteni ppt "MTDL - Magyar Tartály Diagnosztikai Laboratórium Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések