Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Házi gyermekorvosi konferencia november 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Házi gyermekorvosi konferencia november 23."— Előadás másolata:

1 Házi gyermekorvosi konferencia 2012. november 23.
A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásáról és annak nyilvántartásáról Házi gyermekorvosi konferencia 2012. november 23. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához Elérhető az OEP honlapján: oldalak/Szolgáltatóknak/Szakmai ellenőrzés/Pénzügyi ellenőrzés Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
1.    Jogszabályi keretek évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól §, 38/C. § (Ebtv.) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

4 A finanszírozás elkülönített kezelése, felhasználása
35. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli. (2) A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel. (6) Ha nem a finanszírozási szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra használja fel, köteles a kapott összeget – a szerződésszegés esetére kikötött egyéb jogkövetkezmények mellett – az E. Alap számára megtéríteni. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

5 A szerződés teljesítésének ellenőrzése
36. § (1) Az egészségbiztosító ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés teljesítését. (3) Az egészségbiztosító ellenőrzi a finanszírozott egészségügyi szolgáltatások elszámolási rendjét, az elszámolások valódiságát, a folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi szabályszerűségét és elkülönítését. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

6 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Záró ellenőrzés 38/C. § Ha az egészségügyi szolgáltató 30. § (1)-(2) bekezdése szerinti szerződése megszűnik, az egészségbiztosító záró ellenőrzést végezhet, amelyet a szerződés megszűnését követő 90 napon belül indít meg. (Jogutód nélkül szűnik meg – akkor ellenőrzünk.) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

7 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
   A finanszírozási szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek Alapszerződés az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

8 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
7.1) A Finanszírozó a hatályos jogszabályok alapján jogosult és egyben köteles ellenőrizni: -   bármely olyan körülményt, tényt vagy adatot, amely az Egészségbiztosítási Alap bevételét és kiadását érinti. 7.2) A Szolgáltató köteles az ellenőrzés során a Finanszírozóval együttműködni és a szükséges iratokat és dokumentációkat határidőre biztosítani. 7.6) A Finanszírozó jogosult a finanszírozás keretében folyósított összegnek a jelen szerződésben foglalt egészségügyi szolgáltatások működési kiadásai fedezetére történt felhasználását ellenőrizni. (felhalmozási kiadás is lehet) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

9 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
7.7) Ha a Szolgáltató jelen szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból kapott összeget nem a finanszírozott egészségügyi szolgáltatások nyújtására használta fel, köteles azt a Finanszírozónak megtéríteni. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

10 3. Kapcsolódó egyéb jogszabályok
Számviteli törvény (2000. évi C. törvény 161/A. § (2) bekezdés): A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében a gazdálkodó nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. Szja törvény (1995. évi CXVII. törvény 10. § (9) bekezdés): Az e törvény szerinti nyilvántartások vezetése a magánszemélyt nem mentesíti a más jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges nyilvántartás vezetése alól. Eva törvény (2002. évi XLIII. törvény 4. § (7) bekezdés): Az e törvény szerinti nyilvántartások vezetése az adóalanyt nem mentesíti a más jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges nyilvántartás vezetése alól. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

11 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
4.   Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, alkalmazott módszerek Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

12 A pénzforgalom meghatározása
Az elkülönített kezelés és a pénzfelhasználás ellenőrzéséhez a pénzforgalmi adatok benyújtása szükséges. A vizsgált időszak bevételeinek és kiadásainak meghatározása a pénzügyileg teljesült bevételek és kiadások összesítésével történik. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

13 Az elkülönített kezelés végrehajtása
Ha a szolgáltató egyéb tevékenységet is végez: Az elkülönítés hogyan történhet? Sem jogszabályban, sem alapszerződésben nincs előírva, hogyan kell végrehajtani. Lehet: Analitikus nyilvántartás keretében – ez a jellemző Főkönyvi könyvelésen belül Külön bankszámlával, házipénztárral Külön vállalkozásban Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

14 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Az elkülönítés módja: Bevételek esetében tételes elkülönítés E. Alapból kapott bevétel: OEP-től bankszámlára érkezik a szerződött feladatra Egyéb bevétel: például: térítési díjas szolgáltatások a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1998. (XII.23.) Korm. rendelet szerint ügyeleti díj – ha közreműködőként kapja! Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

15 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Az elkülönítés módja: Kiadások esetében tételes elkülönítés több tevékenységet érintő kiadás esetében arányosítás (költségmegosztás) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

16 A költségmegosztás hogyan történjen?
Az adott kiadásra jellemző mutatószám (vetítési alap) alapján történhet a költségfelosztás: bevétel arányában rendelési idő arányában munkaidő arányában megtett kilométer arányában négyzetméter arányában Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

17 A leggyakrabban előfordult felosztandó kiadások:
Jövedelmek, bérek és járulékai Ha a háziorvos gyermekorvos több tevékenységet végez, és egy jövedelme van (házi gyermekorvos, ügyelet, iskola-egészségügy, egyéb). (bevétel, munkaidő, rendelési idő arányában) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

18 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Gépjármű kiadásai Ha a házi gyermekorvos több tevékenységhez használja a gépjárművet (cégautót vagy magánszemély tulajdonában lévő autót). Útnyilvántartás vezetése szükséges! A finanszírozott és a nem finanszírozott utak elkülönítését csak útnyilvántartással lehet alátámasztani! (megtett kilométer arányában) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

19 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Rezsi kiadások Ha a finanszírozott rendelőben egyéb tevékenységet is végez a házi gyermekorvos. (bevétel vagy rendelési idő arányában) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

20 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Könyvelési díj (bevétel arányában) Társasági adó, vállalkozói Szja, iparűzési adó Kamarai tagdíj Szakmai felelősségbiztosítás Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

21 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Anyagok, tárgyi eszközök beszerzése Ha több tevékenységhez kapcsolódik a beszerzés. Rendelő felújítása, karbantartása, beruházási kiadások Ha a finanszírozott rendelőben egyéb tevékenységet is végez a házi gyermekorvos. (bevétel vagy rendelési idő arányában) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

22 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Az E. Alapból kapott bevétel finanszírozási szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra történő felhasználása Az E. Alapból kapott pénzeszközökből a szolgáltató egyéb tevékenységeit nem finanszírozhatja. A szolgáltatónak záró pénzeszköze (pénzmaradványa) lehet, a jogszabály és az alapszerződés nem tiltja. (osztalék fizetésre felhasználható) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

23 5. Ellenőrzési tapasztalatok
Az Állami Számvevőszék számú „a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről” szóló jelentés 3. pontjában az Emberi Erőforrások Miniszterének javaslatot tett arra, hogy „ Az Egészségbiztosítási Pénztár végezzen pénzügyi ellenőrzéseket a meghirdetett módszertan alapján”. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

24 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
A pénzügyi ellenőrzés: egységes eljárási rend alapján történik, megfelelően garantálja az Egészségbiztosítási Alap előírásszerű ellenőrzését, felhívja az egészségügyi szolgáltatók figyelmét a jogszabályban előírt kötelezettségeinek betartására, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére, annak érdekében, hogy a kifizetett közpénzek szabályszerűen kerüljenek a szerződött feladat érdekében felhasználásra. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

25 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
Év Finanszírozott éves összeg (e Ft) Háziorvosi szolgáltatók száma országosan összesen Pénzügyi ellenőrzésbe vont háziorvosi Visszafizetésre kötelezett A pénzügyi ellenőrzés során megállapított visszafizetési kötelezettség 2008 6 392 1 2009 6 394 51 18 20 413 2010 6 391 7 3 964 2011 6 377 15 3 8 583 2012.I.félév 6 372 Az ellenőrzésbe vont szolgáltatók aránya egyetlen évben sem érte el az 1%-ot. Természetesen ezek az adatok kizárólag az Ebtv. 36. § (3) bekezdése alapján elrendelt tételes célellenőrzéseket tartalmazzák. Jelen tájékoztató készítésekor 5 szolgáltató ellenőrzése még nem zárult le. A II. féléves jóváhagyott országos pénzügyi ellenőrzési terv 22 háziorvosi szolgáltató ellenőrzését tartalmazza. A táblázatban szereplő adatok alapján a visszafizetési kötelezettség aránya a kifizetett finanszírozáshoz viszonyítva nem éri el az egy ezreléket sem. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

26 Jogosulatlan felhasználások okai
Nem a szerződött feladat ellátásához kapcsolódó utak elszámolása történt az E. Alap terhére. Háziorvosi tevékenységhez nem használt gépjármű kiadásainak elszámolása az E. Alap terhére. Az útnyilvántartásban kimutatott beteglátogatások száma jelentősen meghaladta a tételes betegforgalmi jelentésben szereplő beteglátogatások számát. A vállalkozás más tevékenységéhez is kapcsolódó közös kiadások elszámolása teljes mértékben az E. Alap terhére történt (pl.: bérleti díjak, bérek, rezsi, gépjármű kiadások – ezeket a kiadásokat arányosan megosztva kell elszámolni el az E. Alap terhére). Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

27 Jogosulatlan felhasználások okai
Kamatmentes kölcsön nyújtása az E. Alapból finanszírozott tevékenységet nem végző magánszemélyeknek. A finanszírozott tevékenységhez nem köthető épületen történő beruházás (ablakcsere, festés, burkolás stb.). A beszerzett tárgyi eszközök – igazoltan - nem a szerződött feladathoz kötődnek (takarítógép, fényképezőgépek, fagyasztó, mosogatógép, mosógép, különféle bútorok, házi-mozi szett, fotónyomtató, stb.). Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

28 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
6. Elszámolás a vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásáról és annak nyilvántartásáról I. BEVÉTEL 1. Nyitó pénzeszköz (előző időszak záró pénzeszköze) 2. Finanszírozásból származó bevételek 3. Egyéb bevétel 4. Hitel, kölcsön 5. Összes bevétel (1.+…+4.) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

29 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
II. KIADÁS 1. Befektetett eszközök (1.1 +…1.6) 1.1 Nagy értékű immateriális javak beszerzése 1.2 Ingatlanok beszerzése, felújítása 1.3 Szakmai gépek beszerzése, beruházás 1.4 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1.5 Járművek beszerzése, felújítása 1.6 Befektetett eszközök lízingdíja 2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (2.1+…2.3) 2.1 Szakmai kis értékű tárgyi eszköz 2.2 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 2.3 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

30 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
3. Anyagköltség (3.1 +….3.10) 3.1 Gyógyszer beszerzés 3.2 Szakmai anyagok beszerzése 3.3 Munkaruha, védőruha beszerzés 3.4 Szakmai könyv, folyóirat, CD-k kiadásai 3.5 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 3.6 Üzemanyag, kenőanyag beszerzés 3.7 Egyéb fogyóeszköz beszerzés 3.8 Karbantartási anyagok 3.8.1 Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag bezserzés 3.9 Tisztítószer beszerzése 3.10 Egyéb anyagköltség kiadásai 3. Anyag költség (3.1 +….3.10) 3.1 Gyógyszer beszerzés 3.2 Szakmai anyagok beszerzése 3.3 Munkaruha, védőruha beszerzés 3.4 Szakmai könyv, folyóirat, CD-k kiadásai 3.5 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 3.6 Üzemanyag, kenőanyag beszerzés 3.7 Egyéb fogyóeszköz beszerzés 3.8 Karbantartási anyagok 3.8.1 Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag bezserzés 3.9 Tisztítószer beszerzése 3.10 Egyéb anyagköltség kiadásai Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

31 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
4. Igénybe vett szolgáltatások kiadások (4.1+…4.13) 4.1 Épület bérleti díja 4.2 Gépek bérleti díja 4.3 Oktatás, továbbképzés 4.4 Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja 4.5 Vásárolt egészségügyi szolgáltatás díj 4.6 Számítástechnikai szolgáltatás díja 4.7 Javítás, karbantartás kiadása 4.7.1Ggépjármű javítás, karbantartás kiadása 4.8 Telefon és Internet díjak 4.9 Postaköltség 4.10 Közüzemi díjak 4.11 Veszélyes hulladék szállítás díja 4.12 Tagsági díjak (kamarai tagdíj) 4.13 Egyéb szolgáltatás Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

32 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
5. Egyéb szolgáltatások kiadásai (5.1+…5.6) 5.1 Hatósági,igazgatási, szolgáltatási díjak 5.2 Bankköltségek 5.3 Gépjármű biztosítás 5.4 Vagyon-biztosítás 5.5 Szakmai felelősségbiztosítás 5.6 Egyéb szolgáltatások kiadásai 6. Személyi jellegű kifizetések 7. Osztalék 8. Járulékok 9. Adók 10. Közvetített szolgáltatások díja 11. Reprezentáció 12. Hiteltörlesztés (tőke+kamat) 13. Árfolyamveszteség 14. Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése 15. ÖSSZES KIADÁS ( ) 16. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ (I/5-II/15) Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

33 Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!
7. Összegzés Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatókat, és természetesen könyvelőiket elsősorban az adójogszabályoknak való megfelelés vezérelte, és kevésbé került előtérbe a bevételek finanszírozott tevékenységre történő felhasználásának követelménye. Ez a tendencia megfordulni látszik, a szolgáltatók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az adott feladatra folyósított pénzeszközök szabályszerű felhasználására. Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Egészség, biztonság!


Letölteni ppt "Házi gyermekorvosi konferencia november 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések